GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

ZMLUVY 2021

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Dodatok
k zmluve
Dodatok k zmluve
o poskytovaní
stravovania
podľa faktúry 1.1.
2021
1.1.
2021
Cirkevná spojená
škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
Mgr. Ľudovít Mačor
riaditeľ
IČO: 42071399
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
2. Dodatok
k zmluve
Dodatok č.1 
k zmluve
o poskytovaní
stravovania
podľa 
faktúry
8.2.
2021
8.2.
2021
Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská
1186/10
026 01 Dolný Kubín
RNDr. Peter Ištván
poverený riaditeľ
IČO: 00158518
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
3. Dodatok
k zmluve
Dodatok č.1 k zmluve
o zabezpečení poskytovania 
stravovacích služieb
podľa faktúry 25.02.
2021
25.02.
2021
Obchodná akadémia
Dolný Kubín
Radlisnkého 1725/55
026 01 Dolný Kubín
Ing. Vilma Janotíková
riaditeľka
IČO: 00162051
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
4. DOHODA Dohoda
o ukončení Zmluvy
o poskytovaní
účtovných služieb
zo dňa 1.1.2017
-------- 25.02.
2021
25.02.
2021
Cor Consult,SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
Ing.Zuzana
Kubačková PhD.
konateľ,
IČO: 50163159
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
5. ZMLUVA Zmluva
o vedení
účtovníctva
podľa
faktúry
26.02.
2021
26.02.
2021
Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54
IČO: 53630696
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
6. ZMLUVA Kúpno-predajná
zmluva
200,-€ 14.4.
2021
14.4.
2021

fyzická osoba
Lucia Ondková

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
7. ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom zabezpečení
celoslovenskej výtvarnej
súťaže Bohúňova Paleta
2062,-€ 15.4.
2021
15.4.
2021
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Okresný úrad Žilina
Odbor školstva
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
PaeDr.PhDr.Dušan
Galbavý, PhD.
IČO: 00151866
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
8. ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom zabezpečení
celoslovenskej súťaže
o titul laureáta
medzinárodných kurzov
Schola Arvenzis
8000,-€ 15.4.
2021
15.4.
2021
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Okresný úrad Žilina
Odbor školstva
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
PaeDr.PhDr.Dušan
Galbavý, PhD.
IČO: 00151866
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
9. ZMLUVA Kúpno-predajná
zmluva
125,- € 2.6.
2021
2.6.
2021
fyzická osoba
Tomáš Staš
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
10. ZMLUVA a
CENNÍK 1.str. a
CENNÍK 2.str.
Zmluva o dielo č.1
a
CENNÍK
30 497,29
2.8.
2021
2.8.
2021
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
Ing. Milan Bruncko,
konateľ
IČO: 364 150 14
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
11. ZMLUVA Zmluva o zabezpečení
poskytovania stravovacích
služieb č.1/2021
podľa
faktúry
2.9.
2021
2.9.
2021
Obchodná akadémia
Dolný Kubín
Radlisnkého 1725/55
026 01 Dolný Kubín
Ing. Vilma Janotíková
riaditeľka
IČO: 00162051
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
12. Dodatok č.1 Dodatok č.1
k zmluve o
dielo č.1
32 302,98
5.10.
2021
5.10.
2021
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
Ing. Milan Bruncko,
konateľ
IČO: 364 150 14
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
13. Dodatok č.2 a
CENNÍK

Dodatok č.2
k zmluve o
dielo č.1
a
CENNÍK

19 942,48
27.10.
2021
27.10.
2021
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
Ing. Milan Bruncko,
konateľ
IČO: 364 150 14
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
14. ZMLUVA
a
Cenová ponuka
Zmluva
o dielo č.2 a
Cenová ponuka
34 668,- € 1.12.
2021
1.12.
2021
Jozef Szabo HS-stav
Markovičova 462/5
927 01 Dolný Kubín
Jozef Szabo,
konateľ,
IČO: 44371594
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ