GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2022

ZMLUVY 2022

 

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
1. Dodatok č.1 Dodatok č.1
k zmluve o
stravovaní
podľa
fakúry
19.1.
2022
19.1.
2022
Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská
1186/10
026 01 Dolný Kubín
RNDr. Peter Ištván
riaditeľ
IČO: 00158518
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
2. ZMLUVA  Zmluva č.
O20220214004001
o poskytovaní služieb
540 € 14.2.
2022

14.2.
2022

MG Odpady, s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
Monika Svitačová
zastúpenie
IČO: 52 379 141
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
3. ZMLUVA Zmluva č. 03/2022
o aktualizácii
programov
podľa
zmluvy
21.2.
2022
24.2.
2022
TOPSET Solutions
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlček
konateľ
IČO: 46919805
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
4. ZMLUVA Zmluva o prenájme
hudobných nástrojov
500,-€ 7.3.
2022
7.3.
2022
Plameniaky, o.z.
Záborského 5
080 01 Prešov
Ján Šimko, MBA
zastúpenie
IČO: 53478371
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
5. Dodatok
k zmluve
Dodatok k zmluve 
č. 2
podľa
zmluvy
28.4.
2022
28.4.
2022
Obchodná akadémia
Dolný Kubín
Radlinského1725/55
026 01 Dolný Kubín
Vilma Janotíková
IČO: 00162051
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
6. ZMLUVA Darovacia
zmluva
400,- € 29.4.
2022
29.4.
2022
Oravské výrobné
družstvo
Nemocničná 1
026 01 Dolný Kubín
Daniel Chomistek
IČO: 36 379 816
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
7. ZMLUVA Darovacia
zmluva
500,- € 29.4.
2022
29.4.
2022
KAJO metal, s.r.o.
M.R.Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
Milan Kurnota
IČO: 36403067
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
8. ZMLUVA Darovacia
zmluva
200,-€ 29.4.
2022
29.4.
2022
ProClienta Group,
s.r.o.
Fadruszova 725/21
841 04 Bratislava
doc.JUDr.Ján
Štefanica PhD.
IČO: 47907398
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
9. ZMLUVA Zmluva o poskytnutí
dotácie
1 800,-€ 22.8.
2022
22.8.
2022

Žilinský
samosprávny kraj
Komenského
2622/48
011 09 Žilina
Ing. Erika Jurinová
IČO: 37808427

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
10. Dodatok
k zmluve
Dodatok č. 2 k zmluve
o poskytovaní stravovania
podľa
zmluvy
31.8.
2022
31.8.
2022
Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská
1186/10
026 01 Dolný Kubín
RNDr. Peter Ištván
riaditeľ
IČO: 00158518
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ