Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2017

Objednávky 2017

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

 

č.

 
 
 
popis
fakturovaného
 plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry

 

1

 
 
 
materiál výtvarný odbor

 

582,20

 

 

9.1.2017

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

         

        8

 

2

 

     

jedálne kupóny

 

 417,54

 

 

31.1.2017

Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     

       11

 

3

 
 
 
LG externá DVD - RW
mechanika

   

28,00

 

 

1.2.2017

Michal Kostúrik
Radlinského 1736
026 01 Dolný Kubín
IČO:37356801
DIČ:1020085143
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     

       12 

 

4

 
 
struny na gitaru
Savarez

 

39,00

 

 

3.2.2017

Ing. Ivo Frank
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

       18

 

5

 
 
vlhkomery
s teplomerom

 

158,50

 

 

6.2.2017

ADM s.r.o.
Pri celulózke 29
010 01 Žilina
IČO:3156156
DIČ:2020445372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       

      15

 

6

 

 

toner Xerox 3045

 

58,00

 

 

16.2.2017

Sunsoft plus, spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:3159018
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

       19

 

7

 

 

materiál výtvarný odbor

 

303,55

 

 

16.2.2017

Carta Slovakia s.r.o.
Bystrická cesta 45C
034 01 Banská Bystrica
IČO:36372871
DIČ:2020124018
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      21

 

8

 

 

materiál výtvarný odbor

 

500,00

 

 

16.2.2017

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     

      22

 

9

 
 
 
deratizácia objektu

 

174,00

 

 

26.3.2017

Ján Štajer Derato
Bysterecká 2066/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      

     40

 

10

 
 
šálka s potlačou
pre absolventov

 

408,00

 

 

26.3.2017

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2020012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     

      67

 

11

 
 
tlač materiálov pre
absolventov

 

262,58

 

 

26.3.2017

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2020012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      91

 

12

 
 
občerstvenie dňa 28.3.2017
Deň učiteľov

 

300,00

 

 

26.3.2017

Alena Chylková
027 52 Párnica 82
prevádzka: Hostinec Kopačka
IČO:41657519
DIČ:1021396167
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     31

 

13

 
 
keramická hlina 
+ doprava

 

90,00

 

 

27.3.2017

Ľubomír Hoľma
Trstenská keramika
028 01 Trstená, Osadská 14
IČO:3052990
DIČ:1021513427
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     33

 

14

 
 
blany na bicie a strunenie
na malý bubon

 

160,00

 

 

29.3.2017

Muziker, a.s.
Einsteinova 18
851 02 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:201680991
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     34

 

15

 
 
 
tlač materiálov
Bohúňova paleta 2017

 

1721,57

 

 

21.4.2017

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2020012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      69

 

16

 

 

prenájom priestorov

 

141,70

 

 

21.4.2017

Marián Baňas Marína
Hviezdoslavovo námestie 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:10997741
DIČ:1020463983
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      50

 

17

 
 
 
prenájom priestorov

 

85,00

 

 

28.4.2017

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      78

 

18

 

 

vysielanie reklamy

 

65,00

 

 

21.4.2017

Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:2021372100
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      61

 

19

 

 

jedálne kupóny

 

417,54

 

 

18.4.2017

Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     41

 

20

 
 
dovoz a odvoz výstavných
tabúľ na výstavu prác
Bohúňova  paleta 2017

 

28,00

 

 

28.4.2017

Dominik Sivčo
Ľudovíta Štúra 2045/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     82

 

21

 
 
ladenie a servis
klavírov
Musica Arvenzis 2017

 

874,00

 

 

28.4.2017

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:36132497
DIČ:12020949194
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     83

 

22

 
 
kontrola 
hasiacich prístrojov
a hydrantov

 

39,71

 

 

28.4.2017

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     48

 

23

 
 
preprava osôb
D.Kubín - Námestovo
a späť dňa 4.5.2017

 

129,72

 

 

28.4.2017

Miroslav Jagelka
Krížna 911
029 44 Rabča
IČO:44185375
DIČ:1079691360
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     54

 

24

 
 
preprava osôb
D.Kubín - Námestovo
a späť dňa 5.5.2017

 

52,22

 

 

28.4.2017

Kuteš s.r.o.
Mokraďská 470
026 01 Dolný Kubín
IČO:44827253
DIČ:2022845154
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     53

 

25

 
 
kniha
pracovno-právne
vzťahy v školstve

 

20,40

 

 

3.5.2017

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
821 09  Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     47

 

26

 
 
fotoslužby - fotografie
absolventov a
pedagógov na tablo

 

170,00

 

 

3.5.2017

Radovan Šeffer
Do dielca 33
034 01 Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:1020484542
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     70

 

27

 
 
pohostenie
víťazi Bohúňovej
palety 2017

 

205,30

 

 

29.5.2017

Catering & Consulting, s.r.o.
Okružná 1258/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     57

 

28

 
 
list - bianco s vodotlačou,
podtlačou štátneho znaku SR,
sériou a číslovaním

 

60,00

 

 

16.6.2017

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     65

 

29

 
 
 
kancelársky papier
50 balíkov 

 

129,00

 

 

10.7.2017

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     76

 

30

 
 
 
Samsung DeX Station pre S8
1TB USB 3.0 čierny

 

184,99

 

 

10.7.2017

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

    79

 

31

 

 

jedálne kupóny

 

349,94

 

 

21.7.2017

Le Cheque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

    81

 

32

 

 

oprava vysávača

 

16,00

 

 

21.7.2017

Gaško Eduard
elektroopravár
034 96  Val. Dubová 275
IČO:10851577
DIČ:1021713308
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

    87