GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Akordeónové oddelenie

 Hra na klávesovom akordeóne
 Hra na gombíkovom akordeóne
 Hra na heligónke

 

 Pedagógovia: Elena Grísová DiS.art., Adriana Chomisteková, Mgr. Michal Juráš, Mgr. art. Martin Krakovský,

Pedagógovia akordeónového oddelenia poskytujú plnohodnotné hudobné vzdelanie v oblasti sólovej, komornej a orchestrálnej hry. V súčasnosti je možnosť študovať na klávesovom a gombíkovom akordeóne so štandardným i melodickým basom, ako aj hra na heligónke. Pre všetkých žiakov pripravuje akordeónové oddelenie dvakrát ročne Akordeónovú súťaž v sólovej hre a raz ročne sa môžu žiaci zúčastniť na ďalšej školskej súťaži v hre ľudových piesní. Okrem toho majú žiaci možnosť raz do roka pracovať pod profesionálnym vedením lektorov – pedagógov konzervatórií a VŠMU na Akordeónovom metodickom dni. Talentovaní žiaci reprezentujú školu na regionálnych, krajských, celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Dosiahnuté výsledky a umiestnenia žiakov na popredných priečkach sú dôkazom nielen usilovnosti a umeleckého nadania žiakov, ale predovšetkým kvalitného pedagogického prístupu pedagógov. Vystúpenia žiakov akordeónového oddelenia sú pravidelnou súčasťou kultúrnych podujatí v Dolnom Kubíne a okolí, dôraz sa však kladie aj na prezentáciu dosiahnutého stupňa interpretačného umenia žiakov aj v iných mestách Slovenska a v zahraničí. Sólistov, komorné telesá a orchestre poznajú poslucháči v Dánsku, Švédsku, Nemecku, Chorvátsku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku a v Českej republike. V prípade záujmu pripravujú pedagógovia žiakov na ďalšie štúdium na konzervatóriu.

foto Miroslav Žmijovský

Atraktívnym spestrením výchovno-vzdelávacieho procesu je pôsobenie žiakov v akordeónových orchestroch, kde môžu uplatniť individuálne získané interpretačné schopnosti. Mladší žiaci pôsobia v Akordeónovom orchestri MELÓDIA, v ktorom získavajú prvé návyky orchestrálnej hry a vnímania dirigenta. Starší žiaci pôsobia v Akordeónovom orchestri AMANDOLO - víťazovi Svetovej súťaže akordeónových orchestrov z roku 2004.

Počet členov orchestra sa mení každý školský rok v závislosti od počtu žiakov v oddelení. Obsadenie orchestra dopĺňajú žiaci klavírneho, dychového, gitarového oddelenia a oddelenia bicích nástrojov. V repertoári orchestra sú skladby rôznych štýlových období (od baroka po súčasnosť) a rôznych štýlov - od vážnej hudby, cez filmovú, muzikálovú, až po populárnu hudbu. Orchester nahral a vydal 3 CD nosiče, účinkoval v televízii i v rozhlase.

Viac informácií o 19-ročnej existencii AO Amandolo sa môžete dozvedieť na webovej stránke www.amandolo.mvmtrade.sk

Akordeón je nástroj len s malou /dvestoročnou/ históriou, ale s veľkými možnosťami využitia v sólovej, komornej, súborovej a orchestrálnej hre. Radi privítame v našich radoch nových záujemcov o tento nástroj

foto Miroslav Žmijovský