GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

O škole

 budova školy v minulosti     Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa je rozpočtová organizácia mesta s právnou subjektivitou. Jej história siaha do roku 1958. Od vtedy prešla rôznymi zmenami. V hudobnom odbore sa vyučuje široké spektrum sláčikových aj dychových nástrojov. Vyhľadávané je tiež klavírne, gitarové a akordeónové oddelenie. Samozrejme nechýba aj chrámová hudba so špecializáciou na koncertantný štýl, ale zároveň so zreteľom na katolícku a evanjelickú liturgiu. Ďalšími vyhľadávanými predmetmi sú hodiny bicích nástrojov alebo spev. Veľmi silné zastúpenie má aj výtvarné oddelenie so špecializovanými odbormi, o čom svedčí už názov školy. 
 

pohľad spredu na školu

 

Deti, ktoré navštevujú školu, majú možnosť uplatnenia sa v rôznych zoskupeniach, orchestroch a na stredných a vysokých školách s umeleckým zameraním. Škola má veľký počet kvalifikovaných a kvalitných pedagógov. Vychovala množstvo osobností, o čom je možné dočítať sa ďalej na našej stránke.