GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Dychové nástroje

Hra na priečnej flaute
Hra na zobcovej flaute
Hra na klarinete
Hra na saxofóne
Hra na lesnom rohu
Hra na trubke
 

Pedagógovia: Vladimír Kačiak, Mgr. art. Katarína Kalmová, 

Dychové nástroje sa pre svoju rozmanitosť v uplatnení v takmer všetkých hudobných žánroch klasickej a populárnej hudby radia k obľúbeným hudobným nástrojom. Výučba sa zameriava na zvládnutie základov hry na jednotlivých dychových nástrojoch nielen v individuálnej forme, ale aj prostredníctvom rozmanitej interpretačnej činnosti komorného charakteru – duo, trio alebo ďalších zoskupeniach v spolupráci s inými oddeleniami.
Dychové oddelenie ponúka záujemcom najširšie možnosti pri výbere hudobného nástroja – adeptom je umožnené vybrať si zo širokej škály drevných dychových i plechových dychových nástrojov. Žiaci najnižšej vekovej kategórie začínajú hrať na zobcovej flaute. Po absolvovaní 4. ročníka sa môžu rozhodnúť pre ďalšie štúdium hry na spomínanom nástroji alebo si vyberú z ponuky iných dychových nástrojov. Svoje výsledky prezentujú žiaci na školských a mimoškolských vystúpeniach alebo ako účastníci súťaží v hre na dychové nástroje. Absolventi dychového oddelenia nachádzajú uplatnenie ako členovia kapiel, orchestrov alebo pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, resp. na VŠMU.

foto Miroslav Žmijovský

foto Miroslav Žmijovský