GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Objednávky 2013

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. popis
objednaného
lnenia 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
schválil identi-
fikácia
faktúry
1 Asc Agenda
pre ZUŠ
2013
199   11.1.2013

ASC Applied
Software
Consultants s.r.o.
Svoradova 7/1
081103
Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855

Michal
Janiga,
riaditeľ
4
2 Kolofónia,
husľová
violončelo 1/2
vilončelo 1/4
225   29.1.2013 PVJ, s.r.o
Továrenská
4069/44
Dubnica nad Váhom
IČO:44149204
DIČ:2022645757
Michal
Janiga,
riaditeľ
10
3 Kábel HDMI 2m,
16GB Micro SD
24,5   30.1.2013 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Michal
Janiga,
riaditeľ
13
4 Stravné
lístky 100
315     Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101
Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Michal
Janiga,
riaditeľ
14
5 Deratizácia
priestorov
učební,
soc. a spol.
priestorov
296,11   1.2.2013 Derato
Ján Štajer
Bystrická 2066/11
02601
Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
Michal
Janiga,
riaditeľ
15
6 Violončelo 1/4 419   6.2.2013 Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601
Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
Michal
Janiga,
riaditeľ
17
7 Vilončelo celé,
Púzdro violonč.
335     Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601
Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
Michal
Janiga,
riaditeľ
23
8 Akryl. farby,
sklíčka,
rámik 
s paspartou
178,89     Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
02751
IČO:46203061
DIČ:1079311662
Michal
Janiga,
riaditeľ
24
9 Karafiát 73ks. 58,4   12.2.2013 Oravaflor združenie
Ing. Sidónia Mikušová
Ing. Danica Gráciková
Hviezdosla. nám. 27
02601
Dolný Kubín
IČO:14272946
Michal
Janiga,
riaditeľ
31
10 Preprava
Veličná -
D. Kubín
24   26.2.2013 Ing. Jaroslav
Krajčovic
JK Trans
IČO:45897069
DIČ:1083147747
Michal
Janiga,
riaditeľ
32
11 Tp link Wifi karta,
USB 150 N,
USB kábel micro
21,79   8.3.2013 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Michal
Janiga,
riaditeľ
33
12 Materiál pre
výtvarné odd.
27,18   15.03.13
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Michal
Janiga,
riaditeľ
43
18 Deň učiteľov
spoloč. posedenie
v rešt. Koliba
160,00   08.04.13
Jozef Gustiňák HAGMAN
HG združenie
Na Sihoti 1168
02601 D. Kubín
IČO:17811848
DIČ:1020463829
Michal
Janiga,
riaditeľ
52
19 sada violonč.
kolíčkov 1/2
sada violonč.
kolíčkov 3/4
kolofónia
54   08.04.13
Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
Michal
Janiga,
riaditeľ
46
21
Inštalácia tlačiarne
Kyocera 1320d,
nastavenie,
odskúšanie
270,00   11.06.13
Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
Michal
Janiga,
riaditeľ
76
22 grafická príprava
a tlač materiálov
na Musica Arvenzis
88,80    
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Michal
Janiga,
riaditeľ
92
23 ladenie klavírov
na podujatie
Musica arvenzis
876,20    
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Michal
Janiga,
riaditeľ
91