GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ » 2013/2014

Súťaže

Excelentné umiestnenie výtvarníkov

V závere školského roka gratulujeme našim žiakom výtvarného odboru, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže s názvom „ Medové umenie“ Stankovany.  Ich výtvarné práce boli hodnotené ako jedna z najlepších kolekcií, o čom svedčí aj ich umiestnenie v kategórii ZUŠ: 1.miesto  získal Jakub Grznár (p. uč. Gajdošíková), 2. miesto Daniel Strážovský (p. uč. Šprláková), 3. miesto Anna Habániková (p. uč. Malíková), 3. miesto  Lukáš Kytas (p. uč. Šprláková), 3. miesto  Eva Mikulášová (p. uč. Malíková). Všetkým oceneným prajeme veľa úspechov aj v ďalšom školskom roku.

 


V Bojniciach opäť ocenení naši žiaci

V piatok 30.5. 2014 sa dvaja naši žiaci zúčastnili 8. ročníka celoslovenskej súťaže Piano v modernom rytme. Súťaž sa konala v Bojniciach a zúčastnilo sa jej 130 súťažiacich z 31 ZUŠ. Žiaci boli rozdelení do štyroch súťažných kategórií v sólovej hre a dvoch súťažných kategórií v štvorručnej hre. Naši žiaci sa vrátili zo súťaže s výbornými výsledkami. Marek Janiga sa umiestnil v zlatom pásme s druhým najvyšším počtom bodov v prvej kategórii a Jarko Prílepok sa umiestnil v striebornom pásme v druhej kategórii. Obidvaja žiaci sú z klavírnej triedy p. uč. Záhumenickej. Našim skvelým reprezentantom ďakujeme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 


Ocenení výtvarníci kreslili policajtov

 

V krajskej súťaži „Polícia očami detí“ výtvarníci znova zabodovali. Vo vekovej kategórii od troch do šiestich rokov sa na 2. mieste umiestnila Anna Habániková z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej a 3. miesto získal Branislav Bakaľa z triedy pani učiteľky Evky Šprlákovej. Úspešným víťazom srdečne gratulujeme a taktiež ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

 


Ďalšia úspešná výtvarníčka

Žiačka výtvarného odboru našej školy Alžbetka Stromčeková z triedy pani učiteľky Anny Gajdošíkovej získala v súťaži XVIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže DÚHA v Starej Ľubovni diplom a cenu Ľubovnianskej knižnice za svoju výtvarnú prácu. Prajeme jej veľa ďalších úspechov a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

 

 


Výtvarníci úspešní na medzinárodnej súťaži

Blahoželáme žiakom výtvarného odboru Sarah Lujze FlajsovejAdriánovi ChomistekoviPatrikovi BaňasoviMarošovi PokusoviTiborovi KováčikoviZuzane StromčekovejKristíne Madunickej a Eliške Šochovej, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a vo veľkej medzinárodnej výtvarnej súťaži Bienále fantázie Martin 2014. Všetci boli ocenení individuálnymi cenami. Zároveň blahoželáme aj triednym učiteľkám J. Barťákovej, A. Gajdošíkovej, E. Šprlákovej a L. Malíkovej za výborné pracovné výsledky.

 

 


Zlatí výtvarníci

V celoslovenskej súťažnej prehliadke prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ  „Maľovaná ZUŠka 2014“ sa päť žiakov našej školy umiestnilo v zlatom pásme. Sebastián Marco Flajs a Richard Lipa z triedy pani učiteľky Evky Šprlákovej a Daniela Dobáková, Magdaléna Dudášová a Nikola Klejová  z triedy pani učiteľky Jany Barťákovej. Prácu štvorročnej Kiary Hubčíkovej, žiačky pani učiteľky Gajdošíkovej, ocenila porota cenou Ex aeque. Všetkým blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.

 


Naša pani učiteľka dostala najvyššie ocenenie

Talenty pre Slovensko je celoslovenská súťaž, ktorá popri hodnotení interpretačných výkonov súťažiacich, hodnotí aj pedagógov na základe umiestnenia ich žiakov. Je veľkým potešením pre našu školu, že tento rok  ostala cena opäť našej škole a 1. miesto získala tentokrát p. uč. Barbora Kapalová. Cenu vyhrala vďaka dvom talentovaným žiačkam Z. Vajdulákovej a E. Fedorovej, ktoré boli pripravené naozaj excelentne. Našej milej pani učiteľke želáme veľa podobných výsledkov a srdečne jej blahoželáme.

 


Máme absolútnu víťazku Talentov pre Slovensko!

Dňa 1. mája sa v Dolnom Kubíne uskutočnil 2. ročník celoslovenskej súťaže Talenty pre Slovensko. Jedná sa o súťaž zameranú na sláčikové nástroje rozdelenú do troch kategórií. Môžeme konštatovať, že reprezentatky našej školy, huslistky Zuzana Vajduláková a Ela Fedorová dosiahli jedinečné výsledky v konkurencii 32. súťažiacich. Ela Fedorová  - súťažiaca v druhej kategórii získala po necelom týždni od úspechu v Kremnici opäť zlaté pásmo a pridala ďalší skvelý výsledok. Jej výkon znásobuje fakt, že iba ona sama bola vo svojej kategórii ocenená zlatom. Hlavnou postavou súťaže bola naša skvelá žiačka Zuzka Vajduláková, ktorá získala celkom až tri ceny. V tretej kategórii v hre na husliach vyhrala platinové pásmo, získala aj cenu za najlepšiu interpretáciu skladby, ktorú pre túto súťaž napísal slovenský skladateľ ruského pôvodu Jevgenij Iršai s názvom Huslehubka. Tou poslednou cenou je samozrejme tá najväčšia, Zuzana sa stala absolútnou víťazkou a laureátkou 2. ročníka súťaže Talenty pre Slovensko, čo je skutočne fantastický úspech. Úprimne gratulujeme a vážime si takúto skvelú propagáciu našej školy. Gratulujeme tiež p.uč. Kapalovej za vzornú prípravu oboch jej žiačok. Obom našim talentovaným žiačkam prajeme veľa motivácie do cvičenia a tešíme sa na ďalšie úspechy.   


Tri prvé miesta pre našu školu získali akordeónisti

Už po tretí krát sa žiaci akordeónového oddelenia ZUŠ P.M.Bohúňa zúčastnili v Námestove na regionálnej súťaži v sólovej hre na akordeón, ktorú pod názvom „Hudobná biela Orava“ každoročne organizuje ZUŠ I. Kolčáka. Súťaž sa uskutočnila 30. apríla 2014.Takmer tridsiatka účastníkov zo štyroch umeleckých škôl dolnej i hornej Oravy je dôkazom toho, že akordeón má v našom regióne tradíciu a ešte stále silné zázemie. Zaujímavá bola aj interpretačná úroveň mnohých účastníkov. Našu školu reprezentovalo 5 súťažiacich v I. – IV. kategórii.  Do súťaže sa pripravovali zodpovedne a na súťažnom pódiu predviedli spoľahlivé výkony. Odmenou im bolo uznanie odbornej poroty a dosiahnuté umiestnenie: Martina Ťapajnová, žiačka z triedy E. Grísovej, získala 2. miesto v III. kategórii. Výborné umiestnenie dosiahli aj žiaci z triedy Viery Vrtichovej: Lukáš Gálik  získal 1. miesto v I. kategórii, Daniel Brodňanský  1. miesto v II. kategórii, Jana Toráčová  1. miesto a Diana Lorencová  2. miesto v IV. kategórii. Všetkým súťažiacim okrem gratulácie patrí aj vďaka za skvelú reprezentáciu. Dosiahnuté výsledky nech sú pre nich, aj pre ostatných mladých muzikantov skvelou motiváciou do ďalších súťažných i koncertných projektov. V neposlednom rade patrí samozrejme veľká vďaka aj ich pani učiteľkám.


Klaviristi excelovali na regionálnej súťaži

Dňa 29. 4. sa v námestovskej ZUŠ konala tradičná regionálna klavírna súťaž s názvom Biela Orava. Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov v piatich kategóriách. Okrem našej ZUŠ sa súťaže zúčastnili žiaci zo štátnej a súkromnej ZUŠ v Námestove, zo ZUŠ Tvrdošín a zo ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. Odbornej porote predsedala Mgr. art. Darina Andrejková, pedagogička Žilinského Konzervatória. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci a všetci získali ocenenia. Jozef Strapec z triedy p. uč. Matisa obsadil 2. miesto v prvej kategórii, Marek Janiga z triedy p. uč. Záhumenickej obsadil 1. miesto v druhej kategórii a Jaroslav Prílepok tiež z triedy p. uč. Záhumenickej obsadil 2. miesto v tretej kategórii. Žiakom, aj ich pedagógom ďakujeme za vzornú reprezentáciu svojej školy a prajeme hodne ďalších úspechov.


Rečou klavíra

Do 1. ročníka celoslovenskej súťaže Rečou klavíra 2014, zameranej na interpretáciu klasickej hudby a hudby iných žánrov, ktorá sa konala 29. apríla 2014 v Základnej umeleckej škole v Kysuckom Novom Meste, sa zapojili aj žiačky klavírneho oddelenia - Ľudmila Osadská, Ľubomíra Jurkuláková, Michaela Povalová a Iveta Solivajsová, z triedy Michaely Kaliskej Šubovej. Za účasť a vzornú reprezentáciu našej školy im patrí poďakovanie s prianím najkrajších úspechov v ďalších súťažiach i v umeleckom raste.

 

 


Fantastický úspech huslistov

Dňa 25. 4. 2014 sa v Kremnici konal 6. ročník celoslovenskej husľovej súťaže Rudolfa Országa. Svoje umenie a talent predviedlo celkom desať žiakov Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa, čo bolo jednoznačne najviac  z pomedzi všetkých hudobných škôl na Slovensku. Obdivuhodné je, že všetci žiaci sa umiestnili na popredných miestach a nikto neodišiel bez ocenenia. Z triedy p. učiteľky Hrnčiarovej získali zlaté pásmo Kristína Hajdúchova, Zuzana Kolejáková a Lukáš Janoštin. V Striebornom pásme sa umiestnili Viktor Janoštin, Martin Pavlík a Viktória Jurášová. Bronzové pásmo získala Lívia Capuljaková. Výborne obstáli aj žiaci p. uč. Kapalovej. Zlaté pásmo získali Zuzana Vajduláková a Ela Fedorová a v bronzovom sa umiestnila Barbora Mrišková. Žiakov sprevádzali na klavíri p. uč. Vargová a p. uč. Kapala. Našim skvelým žiakom aj pedagógom srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy i mesta a prajeme hodne ďalších úspechov. 

 

 


Blahoželáme našim úspešným výtvarníčkam

Žiačky výtvarného odboru našej školy Daniela Dobáková (od p. uč. Barťákovej) a Noemi  Urbaníková (od p. uč. Gajdošíkovej) získali  dve ceny  zo šiestich udelených v kategórii ZUŠ v medzinárodnej súťaži tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2014. Obidvom žiačkam aj ich učiteľkám ďakujeme za skvelú reprezentáciu a prajeme hodne úspechov v ďalšej tvorivej činnosti. 

 

 


Máme laureátov

Aj v tomto školskom roku na ZUŠ F. Špániho v Žiline prebiehala súťažná regionálna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri. Dňa 3.4.2014 sa konal už 19. ročník tejto akcie. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dve dvojice. V 2. kategórii to boli Klaudia Nováková a Alica Batunová  a v 4. kategórii zasa Soňa Batunová  a Dávid Batuna. Našim žiakom sa veľmi darilo, neurobili hanbu a skvelo reprezentovali svoju školu. Žiačky v 2. kategórii získali strieborné pásmo. Súrodenci Batunovci v 4. kategórii  sa nielen umiestnili v zlatom pásme, ale zároveň získali titul absolútni víťazi so ziskom najväčšieho počtu bodov. Našim žiakom a ich pani učiteľke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a srdečne blahoželáme.


Akordeónisti na medzinárodnej súťaži nesklamali

Tri druhé a dve tretie miesta, to je výsledná bilancia účasti žiakov akordeónového oddelenia ZUŠ P. M. Bohúňa  v Dolnom Kubíne na jubilejnom, 10. ročníku Medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže „Súhvezdie hôr“. Súťaž sa uskutočnila 24. marca 2014 v Liptovskom Mikuláši. Účastníci niekoľkých krajín / Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko / v rôznych vekových kategóriách predviedli kvalitné súťažné výkony. Podujatie zavŕšil záverečný Galakoncert  - prehliadka víťazov a vyhlásenie výsledkov vo všetkých súťažných kategóriách. Umiestnenie našich žiakov: Druhé miesto: Akordeónový orchester Amandolo, Akordeónové kvarteto v zložení Dominika Chudiaková, Diana Lorencová, Aneta Bartošová a Andrej Kováčik, sólistka Dominika Chudiaková. Tretie miesto: Daniel Brodňanský a Jana Toráčová. K získaným oceneniam a vecným cenám patrí všetkým úspešným akordeónistom aj veľká vďaka za prípravu na súťaž i kvalitné súťažné vystúpenia.


60. Hviezdoslavov Kubín

Dňa 21.3.2014 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konala regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu v prednese prózy reprezentovala študentka Natália Pilátiková, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v IV. kategórii. Ďakujeme Natálii a jej pani učiteľke Terézii Brodňanskej za vzornú reprezentáciu svojej školy a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov. 

 

 

 


Na Schneiderovej Trnave znova uspeli naši žiaci

Dňa 20.3.2014 sa konal v priestoroch ZUŠ M.S.Trnavského  v Trnave 14.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Za našu školu súťažili 2 dvojice - Klaudia Chomisteková s Luciou Orošovou v 2.kategórii a Pavla Jackulíková s Alžbetou Fedorovou v 3.kategórii. Žiačky v 2.kategórii získali bronzové pásmo a v 3.kategórii sa umiestnili v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme im, ale aj ich vyučujúcej Márii Cuperovej a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta.

 


DeKa opäť úspešná

Detský divadelný súbor DeKa sa 20. marca 2014 zúčastnil 32. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti - O erb mesta Dolný Kubín. Dievčatá sa predstavili inscenáciou s názvom „Báseň zeme“, vypovedajúcou o živote rastliniek, ktorý sa nápadne ponáša na ten náš. „Nikto z nás nevie, aká bude ďalšia zmena, aká nečakaná príležitosť sa naskytne v našich životoch, ktorá načisto zmení chod našich životov. Rozpoviem vám príbeh, v ktorom kvetom prišla do životov prekážka. A ako všetci vieme, prekážky sa stavajú do cesty preto, aby z obyčajných slabých stvorení urobili silnejšie. Celé sa to začalo jednou jarou...“ Našim žiačkam, aj ich pani učiteľke Terke Brodňanskej ďakujeme za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

 


Blahoželáme našej výtvarníčke

Margite Rosinskej, ktorá získala ocenenie v XV. medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2014. Do súťaže sa zapojili deti z trinástich štátov a ocenených bolo iba 55 prác. Uznanie si zaslúži aj jej triedna pani učiteľka Mgr. Evka Šprláková.