GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Spevácke oddelenie

Spev (operný, muzikálový, folklórny)

 

Pedagógovia: Mgr. art. Terézia Brodňanská, Miroslav Maťuga

 

ponúka výučbu klasického spevu a populárnej piesne s cieľom vštepovať žiakom správne spevácke návyky (postoj, dýchanie, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, intonácia, reprodukcia piesní) a viesť žiakov ku kultivovanému speváckemu prednesu skladieb rôznych štýlových období s patričným vkusom a umeleckým prejavom. Vďaka individuálnemu prístupu učiteľa ku každému žiakovi môže učitel voliť také metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ktoré rozvíjajú muzikálnu a technickú vyspelosť každého speváka. Žiaci reprezentujú školu na školských besiedkach, celoslovenských súťažiach, ale aj na rozmanitých aktivitách mimoškolského charakteru.

Výučba spevu je doplnená o hru na obligátny nástroj – hru na klavíri.