GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ » 2016/2017

Súťaže

Druhé miesto v Námestove

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove dňa 4.5.2017 zorganizovala už VIII. Ročník regionálnej súťaže "Biela Orava". Na súťaži sa zúčastnilo mnoho žiakov nielen z Oravy, ale aj z Liptova a Kysúc. Klavírne oddelenie ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovala Timea Baňasová z triedy pani učiteľky Alexandry Papulovej Fischerovej, ktorá sa v prvej kategórii umiestnila na 2 mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri umeleckom napredovaní.

 


Obrovský úspech na transkontinentálnej súťaži

Pôvodná slovenská súťaž (z roku 1996), neskôr medzinárodná v rámci Európy a ostatné tri roky už transkontinentálna! Na Žitný ostrov do januárovej uzávierky jubilejného XV. ročníka Žitnoostrovských pasteliek prišlo takmer 1700 obrázkov z mnohých krajín: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Hongkong , Bangladéš. Kazachstan, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina a Srbsko.  A samozrejme aj z celého Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 2403 autorov a 2705 kresieb a malieb.  Porota mala nesmierne ťažkú úlohu vybrať 50 rovnocenných víťazov. Sú medzi nimi dvaja žiaci našej školy Dominik Slušňák a Jakub Tomulec. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj ich pani učiteľke Jane Barťákovej.


Zlato a špeciálna cena v Banskej Bystrici

Dňa 22. apríla 2017 sa v priestoroch ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici uskutočnilo hodnotenie výtvarných prác základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Zúčastnilo sa 75 škôl s 1242 prácami. Téma súťaže „Architektúra“ zaujala aj našich žiakov a naopak, ich práce zaujali odbornú porotu. Peter Šulej a Klára Kočišová sa umiestnili v zlatom pásmev prvej kategórii a Simona Kočišová v zlatom pásmev tretej kategórii. Ďakujeme im aj ich učiteľom Jane Barťákovej, Eve Šprlákovej a Lucii Malíkovej. Cenu EX AEQUE získal za svoju prácu Tomáš Martvoň z triedy pani učiteľky Barťákovej. Všetkým srdečne blahoželáme!

 


Úspešní gitaristi

Dňa 5. mája 2017 sa naši gitaristi zúčastnili regionálnej  gitarovej súťaže „Biela Orava 2017“ v Námestove. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách, z našej školy sa súťaže zúčastnili 4 žiaci:  Simona ZaťkováNatália Prílepková a Jakub Martinček z triedy pani učiteľky Viery Dulovcovej a Adam Vnenk z triedy pána učiteľa Petra Grísu. Z 34 súťažiacich gitaristov si naši žiaci odniesli pekné ocenenia. Adam Vnenk získal 1. miesto (víťaz) v 2.kategórii, Jakub Martinček získal 2. miesto v 4.kategórii a Natália Prílepková 3. miesto v 4. kategórii. Žiakom a pedagógom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

 


Zlato a striebro z Kremnice

ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici zorganizovala druhý ročník bienále "Cesta čiary". Naši žiaci - Lea Berecová a Emka Hrkľová úspešne vyhrali v prvej kategórii zlaté pásmo. V druhej kategórii získala strieborné pásmo Evka Mikulášová. Žiačky navštevujú triedu pani uč. Malíkovej. Súťažiacim a ich pani učiteľke gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

 


Striebro v Kremnici

12.mája 2017 sa v Kremnici uskutočnil 2. ročník Akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl. Je to celoslovenská súťaž amatérskych a profesionálnych akordeónistov, žiakov ZUŠ , konzervatórií i vysokých škôl, organizovaná Združením akordeónistov Slovenska. Do súťaže hráčov ZUŠ sa zapojilo viac ako 50 žiakov z 22 zušiek z celého Slovenska. ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne na tomto podujatí reprezentoval Daniel Brodňanský z triedy Viery Vrtichovej. Súťažil v náročnej IV. kategórii, v konečnom hodnotení získal striebro. Okrem súťažných skúseností si domov priniesol aj inšpiráciu pre svoj ďalší umelecký rozvoj.

 


Víťazi Bielej Oravy 2017

4. mája 2017 sa v Námestove uskutočnil už VIII. ročník regionálnej súťaže v hre na akordeóne "Biela Orava 2017". Už druhý rok je súčasťou tohto podujatia aj súťaž v hre na heligónke. Prihlásilo sa až 71 súťažiacich, z čoho bolo 41 akordeónistov. Naša škola mala početné zastúpenie medzi súťažiacimi - 4 akordeónistov a 8 heligonkárov. Heligonkári Adam Skočík, Rebeka Gáliková, Monika Gejdošová, Jesika Vajzerová, Adriána Šuvadová, Marek Chmara, Sofia Lacková a Rebeka Maceková si zo súťaže vo svojich kategóriách priniesli tretie miesto. Tretie miesto v II.kategórii získal aj akordeónista Peter Ševčík z triedy E. GrísovejNikola Laučeková z triedy A. Chomistekovej získala v najmladšej kategórii 2. miesto. A druhý skončil aj Daniel Brodňanský z triedy V. Vrtichovej v silne obsadenej IV. kategórii. Najlepšie sa umiestnil Lukáš Gálik z triedy V. Vrtichovej, ktorý sa stal absolútnym víťazom III.kategórie. Všetkým súťažiacim i ich pedagógom patrí vďaka za výbornú reprezentáciu školy. 


Úspech na súťaži "Zlatý drak 2017"

Na treťom ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže Zlatý Drak sa podarilo získať ocenenia aj žiakom našej školy. Cenu poroty vyhral Alexej Karol Ďurian z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej. Na súťaži s témou Jules Verne, svet dobrodružstiev získal dve česté uznania Jozef Sárený. Čestné uznanie získali aj žiačky Nicoleta Pávnicová, Soňa Rosinká, Kristínka Kurtulíková od p. uč. Malíkovej a Danka Bražinová s Veronikou Bražinovou od p. uč. Gajdošíkovej. Oceneným srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov.

 


Veľký úspech v Trnave

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Dolný Kubín a zároveň ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovali štyria žiaci. Michal Juráš z triedy Márie Cuperovej, ktorý súťažil v prvej kategórii, sa umiestnil v bronzovom pásme, do strieborného pásma sa prebojoval Kristián Povala z triedy Alexandry Papulovej Fischerovej (druhá kategória). V štvrtej kategórii súťažila Klaudia Chomisteková z triedy Márie Cuperovej a umiestnila sa v bronzovom pásme. Najväčší úspech spomedzi Dolnokubínčanov zaznamenal v Trnave Jaroslav Prílepok, ktorého učí Beáta Vargová. V najťažšej, piatej kategórii sa umiestnil v zlatom pásme a získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby. Všetkým žiakom blahoželáme a ich pedagógom ďakujeme za skvelú prípravu.
 


Striebro za komornú hru

V piatok 7. apríla sa naši žiaci Ela Fedorová, Barbora Mrišková, Zuzana Vajduláková a Erika Kľúčiková zúčastnili súťaže Schneiderova Trnava v kategórii komorná hra. Ich úsilie bolo odmenené umiestnením v striebornom pásme a novými skúsenosťami v oblasti komornej hry. Zoskupenie pripravili pán učiteľ Tomáš Matis a pán učiteľ Leonard Vajdulák. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 


V Ružomberku sme boli zlatí

V ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku sa 27.3.2017 konal 1. ročník regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Dolný Kubín  a našu školu reprezentovala dvojica Daniela Dobáková z triedy M. Cuperovej a Sofia Sekerášová z triedy A. Papulovej Fisherovej. Dievčatá súťažili v II. kategórii, ktorá bola počtom súťažiacich najviac obsadená a podarilo sa im získať zlaté pásmo. Obom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

 

 


Úspech nášho trúbkára

Základná umelecká škola v Trenčíne usporiadala 24. novembra 2016 piaty ročník regionálnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na plechové dychové nástroje. Na podujatí sa predstavili žiaci z 9. umeleckých škôl zo Slovenska a Čiech v sólovej  hre. Celé podujatie bolo dobre zorganizované, súťažiaci mali v priestoroch ZUŠ vytvorené výborné podmienky na prípravu i súťažný výkon. Okrem súťaženia si účastníci v prestávkach vymieňali vzájomné skúsenosti a metodické zručnosti. Súťažilo sa v piatich kategóriách. V prvej kategórií súťažilo 11 súťažiacich narodených v rokoch 2004-2005.

Náš  žiak Daniel Koleják z triedy p. uč. Vladimíra Kačiaka bol v tejto kategórií najmladším účastníkom, ktorý sa umiestnil na krásnom druhom mieste. Na klavíri ho sprevádzal p. uč. Tomáš Matis. Súťaž je pre účastníkov výbornou formou prezentácie, ale aj jednou z možností ďalšieho rozvíjania talentu. Danielovi srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov.

 

 


Neodišli bez ocenenia

Naši žiaci z Literárno-dramatického oddelenia sa už každoročne zúčastňujú na regionálnej súťaži mladých moderátorov v Tvrdošíne, kde si majú možnosť preveriť svoje schopnosti a prezentovať aj svoj talent. Oravský mikrofón sa konal v spoločenskej sále na Medvedzí dňa 13.10.2016, kde sa stretlo dvadsať mladých moderátorov z celého regiónu. Ani tento rok naše žiačky neodišli bez ocenenia. V prvej kategórii získala druhé miesto Karin Bartošová a na treťom mieste sa umiestnila Natália Moresová, ktoré vyučuje p. uč. Terézia Brodňanská. Srdečne im všetkým blahoželáme k výborným výkonom.

 


Obrovský úspech na medzinárodnej súťaži

Naši úspešní výtvarníci získali na 13. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica ocenenia. Do súťaže sa zapojilo 5 500 detí z 350 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Žiaci našej školy sa umiestnili: v kategórii maľba, kresba (11-15 rokov) na 2. mieste Martina Fejová z triedy p. uč. Lucie Malíkovej. V kategórii kombinovaná technika, grafika a počítačová grafika (6-10 r.) sa umiestnila na 3. mieste Dominika Kapinová z triedy p. uč. Anny Gajdošíkovej. V kategórii kombinovaná technika, grafika a počítačová grafika vo veku 11-15 rokov získala 1. miesto a finančnú cenu Jana Strážovská z triedy p. uč. Evy Šprlákovej. Výhercom srdečne blahoželáme.