GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2015

Zmluvy 2015

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
  Dodatok
k zmluve
o poskytovaní
stravovania
zmena výšky nákladov
na stravovanie
2,21
za
stravnú
jednotku
20.1.2015 20.1.2015 PaedDr.
Mária Andrisová
riaditeľka
ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad
1752/4
02601 D. Kubín
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva č.
OU-ZA-OSI-2015/
009165-8
o organizovaní a finančnom
zabezpečení celoslovenskej
súťaže Bohúňova paleta B
2184 24.2.2015 24.2.2015

Ing. Viliam Rojko
vedúci odboru
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Žilina, odbor
školstva
IČO:00151866
DIČ:2020571520

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva č.
OU-ZA-OSI-2015/
009165-9
o organizovaní a finančnom
zabezpečení celoslovenskej
súťaže MUSICA
ARVENZIS B
874 24.2.2015 24.2.2015 Ing. Viliam Rojko
vedúci odboru
Ministerstvo
vnútra SR
Okresný úrad
Žilina, odbor
školstva
IČO:00151866
DIČ:2020571520
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva o reklame propagácia objednávateľa
ako reklamného partnera
ZUŠ
194 25.2.2015 25.2.2015

Ing.
Anna Pullmanová
Mgr. Igor Bielka
PPG DECO
SLOVAKIA s.r.o
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  dodatok k zmluve
575/2013
dodatok k zmluve o zverení
hnuteľného majetku
mesta do správy
746,86 18.8.2015 18.8.2015 Mgr.
Roman Matejov,
primátor
mesto 
Dolný Kubín
IČO:00314463
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva
o poskytovaní
stravovania

príloha
k zmluve
zmluva o poskytovaní
stravovania zamestnancov
ZUŠ
2,21
za
stravnú
jednotku
1.9.2015 1.9.2015 PaedDr.
Mária Andrisová
riaditeľka
ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad
1752/4
02601 D. Kubín
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva
o pripojení
Vema V4
Cloud
zmluva o pripojení
(poskytovaní služieb)
Vema V4 Cloud
32,4
až 
45,6
mesačne
1.11.2015 1.11.2015 Ing. Peter Vilem
riaditeľ
Vema s.r.o.
Prievozská 14/A
82109 Bratislava
IČO:31355374
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  dodatok
k zmluve
Magna
energia a. s.
dodatok k zmluve
o pripojení
Magna energia a. s.
podľa
spotreby
28.12.2015 28.12.2015 MAGNA
ENERGIA a.s.
Martin Ondko
Nitrianska
7555/18
92101
Piešťany
IČO: 35743565
DIČ: 2020230135
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy
celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu