GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2017

Faktúry 2017

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1
webhosting
zuspmb.sk
21.1.2017-
20.1.20178
39,40     9.1.2017
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2
elektrina
1.1.2017-
31.1.2017
272,38     9.1.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3
spracovanie účtovníctva
za 12/2016
480,00     13.1.2017 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
4
internetové
a hlasové
služby
12/2016-
1/2017
25,84     13.1.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
5
za služby mobilnej siete
0907416123
22.12.2016-
21.1.2017
26,59      
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
6
Vema Cloud +
dát. prostredie
01. - 03/2017
106,80     16.1.2017
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
7
dodaná strava
za 1/2017
383,63     31.1.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
8 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
582,20   1 31.1.2017 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
9
spracovanie účtovníctva
za 1/2017
400,00     1.2.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
10
publikácia Základná
umelecká škola
- febr. 17
42,73     1.2.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 Jedálne kupóny
120 ks + poštovné
a balné
417,54   2 1.2.2017
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
12 LG Externá DVD-RW 28,00   3 2.2.2017 Michal Kostúrik - Vega
Dlhá nad Oravou 292
02755 Dlhá nad Oravou
IČO:37356801
DIČ:1020085143
13 poplatok za používanie
domény zuspmb.sk
23,88     10.2.2017
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
14
internetové
a hlasové
služby
1/2017-
2/2017
25,75     10.2.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
15 Vlhkomer
s teplomerom
20 ks
158,50   5 10.2.2017 ADM s.r.o
Pri Celulózke 29
01001 Žilina
IČO:31561560
DIČ:2020445372
16
elektrina
1.2.2017-
28.2.2017
141,00     7.2.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
17 Fix ÚK
Variabil ÚK
1/2017
2242,79     13.2.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
18 struny Savarez
3 sady
39,00   4 15.2.2017 Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
19 Toner
Xerox 3045
58,00   6 21.2.2017 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
20 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.1.2016-
31.12.2016 
-602,48     21.2.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
303,55   7 21.2.2017 CARTA
Slovakia s.r.o.
Bystrická cesta 45C
03401 Ružomberok
IČO:36372871
DIČ:2020124018
22
dodaná strava
za 2/2017
399,52     24.2.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
23
za služby mobilnej siete
0907416123
22.1.2017-
21.2.2017
25,99     24.2.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
24 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
500,00   8 28.2.2017 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
25 refakturácia
nákladov na teplo
priestory Radnice
403,45 1.7.2014   22.2.2017 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
26
spracovanie účtovníctva
za 2/2017
400,00     6.3.2017

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

27 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.2.2017-
28.2.2017
1614,54     13.3.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
28
elektrina
1.3.2017-
31.3.2017
139,68     10.3.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
29
internetové
a hlasové
služby
2/2017-
3/2017
25,75     10.3.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
30
za služby mobilnej siete
0907416123
22.2.2017-
21.3.2017
26,05     27.3.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31
za podanú stravu
a nápoje
dňa 28.3.2017
 
300,00   12 30.3.2017
Alena Chylková
027 52 Párnica 82
prevádzka: hostinec Kopačka
IČO:41657519
DIČ:1021396167
32
dodaná strava
za 3/2017
458,54     31.3.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
33
keramická hlina
(točiarenská hmota)
200 kg á 0,40 € + doprava
90,00   13 3.4.2017
Ľubomír Hoľma
Trstenská keramika
Osadská 14
02801, Trstená
IČO:30532990
DIČ:1021513427
34
blany na bicie
a strunenie
na malý bubon
 
160,00   14 4.4.2017
Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102, Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
35

publikácia Základná

umelecká škola
- apríl 17
41,77     4.4.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
36
elektrina
1.4.2017-
30.4.2017
139,68     4.4.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
37 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.3.2017-
31.3.2017
1218,31     12.4.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
38

spracovanie účtovníctva

za 3/2017
400,00     12.4.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
39
internetové
a hlasové
služby
3/2017-
4/2017
25,87     19.4.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
40
položenie požerových
návnad a plastových
uzamykateľných
staničiek s ukotvením
návnady
174,00   9 19.4.2017
Ján Štajer Derato
Bysterecká 2066/11
02601, Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41

Jedálne kupóny
120 ks + poštovné
a balné

417,54   19 21.4.2017
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
42
zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
I. - III. 2017
59,80     24.4.2017
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
43
za služby mobilnej siete
0907416123
22.3.2017-
21.4.2017
25,99     26.4.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
44
Vema Cloud +
dát. prostredie
04. - 06/2017
106,80     26.4.2017
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
45

dodaná strava

za 4/2017
376,82     2.5.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
46
elektrina
1.5.2017-
31.5.2017
139,68     2.5.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
47
publikácia
Pracovnoprávne
vzťahy
v školstve
20,40   25 3.5.2017
Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48
82109, Bratislava
IČO:31348262
DIČ:2020300964
48
kontrola hasiacich
prístrojov a hydrantov,
oprava a tlaková
skúška
39,71   22 5.5.2017
Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
02601, Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
49
spracovanie účtovníctva
za 4/2017
400,00     5.5.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
50
prenájom priestorov
pre výber žiackych prác
Bohúňova paleta
2017
141,70   16 10.5.2017 Marián Baňas Marína
Hviezdoslavovo námestie 1667/36
02601, Dolný Kubín
IČO:10997741
DIČ:1020463983
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.4.2017-
30.4.2017
1138,64     10.5.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
52
internetové
a hlasové
služby
4/2017-
5/2017
26,13     11.5.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
53
preprava
osôb
Dolný Kubín
Námestovo
a späť
52,22   24 11.5.2017
KUTEŠ, s.r.o.
Mokraďská 470
02601, Dolný Kubín
IČO:44827253
DIČ:2022845154
54
autobusová
preprava osôb
Dolný Kubín
Námestovo
a späť
129,72   23 22.5.2017
Miroslav Jagelka
Krížna 911
02944, Rabča
IČO:44185375
DIČ:1079691360
55
za služby mobilnej siete
0907416123
22.4.2017-
21.5.2017
34,87     23.5.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
56

dodaná strava

za 5/2017
499,40     31.5.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
57 pohostenie pre 
víťazov súťaže
Bohúňova paleta 2017
205,30   27 2.6.2017
Catering & Consulting, s.r.o
Okružná 1258/50
02601, Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
58

spracovanie účtovníctva

za 5/2017
400,00     6.6.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
59

aSc Agenda pre

ZUŠ - update
a licencia na ďalší rok
 
159,00     6.6.2017 ASC Applied Software
Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
81103, Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
60
elektrina
1.6.2017-
30.6.2017
139,68     6.6.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61
obrazová
videotextová
reklama
9.-28.5.2017
65,00   18 7.6.2017
INFOŠTÚDIO mesta
Dolný Kubín, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám.1651/2
02601, Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:2021372100
62 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.5.2017-
31.5.2017
705,78     9.6.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
63
publikácia
Základná umelecká
škola - jún 17
41,77     12.6.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
64
internetové
a hlasové
služby
5/2017-
6/2017
26,11     13.6.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
65
list - bianco
s vodotlačou,
podtlačou štátneho
znaku SR, sériou
a číslovaním 300 ks
60,00   28 23.6.2017
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
97472, Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
66
za služby mobilnej siete
0907416123
22.5.2017-
21.6.2017
51,98     26.6.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
67
 
šálka s potlačou
a logom školy
pre absolventov
100 ks
 
408,00   10 26.6.2017
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
02601, Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
68

 dodaná strava

za 6/2017
524,37     30.6.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
69
za tlač materiálov
na 20. Medzinárodnú
výtvarnú súťaž 
Bohúňova paleta 2017
(katalógy, diplomy, pozvánky,
plagáty ... 905 ks)
1721,57   15 30.6.2017
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
02601, Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
70

fotoslužby -
foto na tablo
žiaci a pedagógovia

170,00   26 30.6.2017
Radovan Šeffer
Do dielca 33
03401, Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:1020484542
č.
 
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71
spracovanie účtovníctva
za 6/2017
400,00     30.6.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
72
elektrina
1.7.2017-
31.7.2017
139,68     3.7.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
73
zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
IV.- VI. 2017
59,80     7.7.2017
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
74
internetové
a hlasové
služby
6/2017-
7/2017
25,75     13.7.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
75 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.6.2017-
30.6.2017
525,42     13.7.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
76 kancelársky papier
50 bal.
129,00   29 18.7.2017 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
77
Vema Cloud +
dát. prostredie
07. - 09/2017
109,32     18.7.2017
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
78 prenájom 
divadelnej
sály a šatne
85,00   17 21.7.2017 Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
79

Samsung dex station +
externý HDD 2,5 1TB 

184,99   30 21.7.2017
BMcomp, s.r.o.
Radlinského
02601, Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
80
za služby mobilnej siete
0907416123
22.6.2017-
21.7.2017
51,98     26.7.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
  popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 jedálne kupóny 100 ks
+ poplatky a poštovné
a balné
349,94   31 26.7.2017
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
82
dovoz a odvoz
výstavných
tabúľ
 
28,00   20 26.7.2017
Dominik Sivčo
Ľudovíta Štúra 2045/11
02601, Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
83
ladenie a servis
klavírov na 
celoslovenskú
súťaž MUSICA ARVENZIS
874,00   21 26.7.2017
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401, Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
84
elektrina
1.8.2017-
31.8.2017
139,68     4.8.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
85
spracovanie účtovníctva
za 7/2017
400,00     7.8.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
86 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.7.2017-
31.7.2017
525,42     9.8.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
87 oprava vysávača 16,00   32 10.8.2017 Gaško Eduard
Valaská Dubová 275
03496, Valaská Dubová
IČO:10851577
DIČ:1021713308
88
internetové
a hlasové
služby
7/2017-
8/2017
25,75     21.8.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
89
za služby mobilnej siete
0907416123
22.7.2017-
21.8.2017
51,98     24.8.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

 

90

čistiace prostriedky
podľa rozpisu
205,67   34 5.9.2017
p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska1
95141 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2022706939
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91
za výrobu a tlač materiálov
Absolventi 2017
(tablo, DVD, pamätné listy, atď. )
262,58   11 6.9.2017
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
02601, Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
92
Hudobná náuka
pracovný zošit 1 - 6
+ poštovné a balné
14,44   36 6.9.2017
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21
IČO:43055656
DIČ:1022341991
93
za tlač materiálov
pre potreby školy 1095 ks
(žiacke knižky, triedne knihy,
obaly na TK atď.)
424,20     6.9.2017
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
02601, Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
94
elektrina
1.9.2017-
30.9.2017
139,68     5.9.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
95
spracovanie účtovníctva
za 8/2017
400,00     5.9.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
96
internetové
a hlasové
služby
8/2017-
9/2017
25,75     11.9.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
97 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.8.2017-
31.8.2017
525,42     12.9.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
98 obrazová
videotextová
reklama
24,00   33 13.9.2017
INFOŠTÚDIO mesta
Dolný Kubín, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám.1651/2
02601, Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:202137210
99
Hudobná náuka
pracovný zošit 1 - 6
200 ks
+ poštovné a balné
374,85   37 13.9.2017
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21
IČO:43055656
DIČ:1022341991
100 jedálne kupóny 140 ks
+ poplatky a poštovné
a balné
485,14   40 14.9.2017
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 publikácia 
Základná umelecká
škola - september 17
43,05     19.9.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
102 baterie lipol 11,1V
4800mAh acer
+ servis PC
166,00   38 20.9.2017
BMcomp, s.r.o.
Radlinského
02601, Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
103 za farebnú tlač
na plaste - 10 ks
štátny znak a 
symboly
162,00   39 26.9.2017
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
02601, Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
104 toner Kyocera
TK-170, ren.
76,80   35 28.9.2017
SOVA SK spol. s.r.o.
Exnárova 17
821 03 Bratislava
IČO:50661418
DIČ:2120421765
105 za podanú stravu
09/2017
569,77     29.9.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
106 12 sád strún na gitary
+ noty
 
138,00   41 2.10.2017
Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
107

opravná faktúra
k dohodám o platbách
opakovaných dodávok
- nedoplatok

 

16,70     2.10.2017
Oravská vodárenská 
spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
108
za služby mobilnej siete
0907416123
22.7.2017-
21.8.2017
51,98     2.10.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
109
spracovanie účtovníctva
za 9/2017
400,00     3.10.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
110
elektrina
1.10.2017-
31.10.2017
139,68     3.10.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 ESET antivir 
pre 13 PC
a rok
202,00   43 9.10.2017 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
112
violončelo Leonardo 1/8
strunník + struny
a príslušenstvo
330,00   44 10.10.2017 Ms-Augustium s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
113
internetové
a hlasové
služby
9/2017-
10/2017
25,75     11.10.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
114
montáž a demontáž
radiátora a
oprava kúrenia
vrátane materiálu
243,58   42 12.10.2017
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
115 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.9.2017-
30.9.2017
739,32     16.10.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
116
zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
VII.-IX. 2017
79,16     16.10.2017
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
117
prenájom a údržba
kobercov
 
5,09     16.10.2017
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
118
 
refakturácia
vodné, stočné
284,76     16.10.2017
Ľubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
02601 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
119
refakturácia
zrážkovej (dažďovej)
vody za priestory
nad reštauráciou
Radnica
135,92     18.10.2017
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám.1651/2
02601 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
120
refakturácia
vodné, stočné
za priestory
nad reštauráciou
 Radnica
170,50     18.10.2017
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám.1651/2
02601 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121
účtovný
softvér
obnova
licencie
 
83,65     19.10.2017
IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
122
Vema Cloud +
dát. prostredie
10. - 12/2017
109,32     19.10.2017
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
123
za služby mobilnej siete
0907416123
22.9.2017-
21.10.2017
51,98     24.10.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
124 za podanú stravu
10/2017
572,04     2.11.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
125
elektrina
1.11.2017-
30.11.2017
139,68     2.11.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
126 práce podľa
zmluvy 
10/2017
120,00     3.11.2017 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám. 1688/15
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
127 pracovné náradie 
podľa rozpisu
95,24   45 3.11.2017 KRUPA KAJO s.r.o.
M.R.Štefánika 2267
02601, Dolný Kubín
IČO:36362981
DIČ:2022199124
128 pracovné náradie 
podľa rozpisu
35,48   46 6.11.2017 KRUPA KAJO s.r.o.
M.R.Štefánika 2267
02601, Dolný Kubín
IČO:36362981
DIČ:2022199124
129
internetové
a hlasové
služby
10/2017-
11/2017
25,81     13.11.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
130 publikácia 
Základná umelecká
škola - november 17
41,45     13.11.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131
 
prenájom a údržba
kobercov
9.10.17 - 5.11.17
23,04     13.11.2017
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
132 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.10.2017-
31.10.2017
1066,27     13.11.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
133
spracovanie účtovníctva
za 10/2017
400,00     6.11.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
134 skladacia stolička 40 ks
do malej koncertnej
sály
 
300,00   47 10.11.2017 JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14
81108 Bratislava
IČO:35974133
DIČ:2022117900
135 benefitné poukážky 296 ks
+ poplatky a poštovné
a balné
1480,00   49 22.11.2017
DOXX -
Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
136
za služby mobilnej siete
0907416123
22.10.2017-
21.11.2017
51,98     24.11.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
137 dobropis
vyúčtovanie
elektrickej
energie
01.01.2017 - 31.10.2017
-117,52     16.11.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
138 za podanú stravu
11/2017
528,91     30.11.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
139
elektrina
1.12.2017-
31.12.2017
139,68     1.12.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
140 za právne poradenstvo :
-dohoda o skončení PP
-organizačná zmena
-výpoveď
a konzultácie
368,83     5.12.2017
Advokátska kancelária
Slamka and Partners s.r.o.
Radlinského 1735/29
02601 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
731,80   48 5.12.2017 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
142 práce podľa
zmluvy 
11/2017
+ router TP-LINK 
154,00     6.12.2017 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám. 1688/15
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
143 vyúčtovanie
elektrickej
energie
01.11.2017 - 30.11.2017
74,78     6.12.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
144
spracovanie účtovníctva
za 11/2017
400,00     6.12.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
145 záloha na dodávku
elektrickej energie
a tepla  za rok 
2017
 
3300,00     8.12.2017 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
146 publikácia:
Rýchlokurz dobrého
riaditeľa školy
+ náklady na distribúciu
 
 
11,70     8.12.2017 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
147 zdravotný
dohľad
4. Q
58,68     8.12.2017
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
148 prenájom a údržba
kobercov
6.11.17 - 3.12.17
23,04     11.12.2017
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
149
internetové
a hlasové
služby
11/2017-
12/2017
26,01     11.12.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
150 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.11.2017-
30.11.2017
1432,18     12.12.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 jedálne kupóny 45 ks
+ poplatky a poštovné
a balné
164,04   54 14.12.2017
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
152
elektroinštalačné
práce podľa
rozpisu
388,82   51 19.12.2017 EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
153 noty 3 ks 84,00   50 19.12.2017
Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
154 za podanú stravu
12/2017
429,03     20.12.2017
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
155 relaxačné poukazy
136 ks
680,00   55 20.12.2017
Centrum RUFFE s.r.o.
Alej Slobody 1901/7
02601 Dolný Kubín
IČO:46074627
DIČ:2023230011
156
za služby mobilnej siete
0907416123
22.11.2017-
21.12.2017
52,14     27.12.2017
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
157
spracovanie účtovníctva
za 12/2017
400,00     27.12.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
158
zostavenie účtovnej
závierky za 2017
400,00     27.12.2017 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
159 práce podľa
zmluvy 
12/2017
120,00     29.12.2017 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
160 oprava 4 ks
klarinetov
vrátane materiálu
719,90   52 29.12.2017 MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Dolná Rosinská 252
01322 Rosina
IČO:45328111
DIČ:22022936080
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
236,17   56 29.12.2017 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
162
telefónne 
poplatky 12/17
12,58     31.12.2017 O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
163 vyúčtovanie
elektrickej
energie
01.12.2017 - 31.12.2017
49,92     31.12.2017
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
164 prenájom a údržba
kobercov
6.12.17 - 3.1.18
23,04     31.12.2017
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
165
internetové
a hlasové
služby
12/2017-
1/2018
25,75     31.12.2017
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
166 Fix ÚK
Variabil ÚK
1.12.2017-
31.12.2017
1546,18     31.12.2017 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
167 vyúčtovanie
elektrickej
energie
01.01.2017 - 31.12.2017
47,45     31.12.2017 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia