GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Čerpanie prostriedkov z darovacieho účtu

Použitie prostriedkov v roku 2024

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
22.01.24 materiál pre výtvarný odbor - sadra 0,70
22.01.24 materiál pre výtvarný odbor - farby 8,50
07.02.24 pošotvné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,80
07.02.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,80
07.02.24 materiál pre výtvarný odbor 6,00
12.02.24 noty pre akordeón 74,90
15.02.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 10,50
27.02.24 baterky do ladičky 4,80
01.03.24 materiál pre výtvarný odbor 32,40
01.03.24 materiál pre výtvarný odbor 18,80
01.03.24 materiál pre výtvarný odbor 121,63
07.03.24 materiál pre výtvarný odbor 18,30
07.03.24 materiál pre výtvarný odbor 8,44
07.03.24 noty pre gitaru 19,00
11.03.24 materiál pre výtvarný odbor 21,95
12.03.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 22,50
15.03.24 materiál pre výtvarný odbor 13,80
20.03.24 účastnícky poplatok - súťaž 100,00
21.03.24 účastnícky poplatok - súťaž 120,00
22.03.24 účastnícky poplatok - súťaž 100,00
25.03.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 5,90
25.03.24 účastnícky poplatok na súťaž 90,00
26.03.24 účastnícky poplatok na hudobný festival 195,00
27.03.24 účastnícky poplatok spevácky súťaž 55,00
05.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 95,04
05.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 29,00
09.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 40,00
09.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 80,00
10.04.24 USB kľúče pre absolventov + doprava 227,40
10.04.24 absolventské portréty na tablo 228,00
15.04.24 ladenie a oprava pianína 150,00
16.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 7,80
16.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 7,80
16.04.24 materiál VO 7,00
17.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 7,80
18.04.24 preprava súťažiacich 150,00
18.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 43,44
18.04.24 materiál pre výtvarný odbor 17,20
18.04.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
19.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 74,27
19.04.24 náklady spojené s účasťou na súťaži 62,00
22.04.24 materiál pre výtvarný odbor 4,25
22.04.24 materiál pre výtvarný odbor 4,55
22.04.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 1,40
22.04.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
22.04.24 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
23.04.24 materiál pre výtvarný odbor 2,80
23.04.24 propagačné tričká pre absolventov 372,00
24.04.24 propagačný stan s potlačou 1204,00
  SPOLU: 3.888,17

Použitie prostriedkov v roku 2023

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
24.01.23 účastnícky poplatok - súťaž 10,00
27.01.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 21,00
06.02.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,50
06.02.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 10,50
09.02.23 účastnícky poplatok - súťaž 98,00
16.02.23 sláčik na violončelo 53,00
17.02.23 účastnícky poplatok - súťaž 75,00
24.02.23 materiál pre výtvarný odbor 445,62
10.03.23 účastnícky poplatok - súťaž 51,00
15.03.23 materiál pre výtvarný odbor 19,95
15.03.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
15.03.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
29.03.23 účastnícky poplatok - súťaž 35,00
30.03.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
31.03.23 materiál pre výtvarný odbor 128,55
03.04.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 22,50
06.04.23 účastnícky poplatok - súťaž 90,00
11.04.23 materiál pre výtvarný odbor 19,95
18.04.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 5,20
18.04.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 27,70
20.04.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 4,05
20.04.23 účastnícky poplatok - súťaž 5,00
20.04.23 účastnícky poplatok - súťaž 95,00
20.04.23 účastnícky poplatok - súťaž 42,00
20.04.23 účastnícky poplatok - súťaž 30,00
24.04.23 materiál pre výtvarný odbor 8,00
24.04.23 materiál pre výtvarný odbor 9,50
26.04.23 batérie do gitary 5,00
27.04.23 USB kľúče s potlačou pre absolventov 203,70
28.04.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 7,00
02.05.23 účastnícky poplatok - súťaž 70,00
09.05.23 ubytovanie súťažiaci 70,00
09.05.23 preprava na súťaž 105,00
09.05.23 preprava na súťaž 84,00
09.05.23 absolventské portréty na tablo 504,00
10.05.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
11.05.23 účastnícky poplatok - súťaž 85,00
12.05.23 ubytovanie súťažiaci 35,00
12.05.23 ubytovanie súťažiaci 37,00
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 13,64
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 30,90
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 101,98
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 170,20
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 165,50
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 29,99
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 10,10
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 10,10
12.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 68,90
12.05.23 strava súťažiaci 44,00
17.05.23 účastnícky poplatok 15,00
17.05.23 materiál pre výtvarný odbor 5,95
18.05.23 materiál pre výtvarný odbor 13,00
18.05.23 strava súťažiaci 17,60
18.05.23 vzdelávacia aktivita 100,00
23.05.23 účastnícky poplatok - súťaž 50,00
24.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 75,36
24.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 187,26
24.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 36,82
30.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 32,14
30.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
30.05.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 21,00
31.05.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 6,80
02.06.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 3,98
04.06.23 materiál pre výtvarný odbor 36,00
06.06.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 32,72
06.06.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 119,28
07.06.23 materiál pre výtvarný odbor 495,14
15.06.23 servis akordeónu 250,00
20.06.23 úprava a tlač materiálov Absolventi 2023 358,60
13.06.23 občerstvenie Bohúňova paleta 2023 50,35
12.06.23 vzdelávacia aktivita 185,57
30.06.23 materiál pre výtvarný odbor 7,80
30.06.23 materiál pre výtvarný odbor 9,55
04.07.23 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
08.09.23 destké perkusie + doprava 73,70
11.09.23 oprava alt saxofónu 65,00
12.09.23 pracovné zošity hudobná náuka 340,75
14.09.23 žiacke knižky pre hudobný odbor 171,00
19.09.23 materiál pre výtvarný odbor 20,00
26.09.23 televízor Samsung 583,00
26.09.23 materiál pre výtvarný odbor 13,00
26.09.23 žiacke knižky a tlačoviny pre žiakov 249,04
02.10.23 materiál pre výtvarný odbor 42,55
02.10.23 materiál pre výtvarný odbor 15,10
10.10.23 vybavenie pre hudobný odbor 1505,60
13.10.23 materiál pre výtvarný odbor 4,70
16.10.23 materiál pre výtvarný odbor 5,65
17.10.23 puzdro na violončelo 48,00
23.10.23 účastnícky poplatok - súťaž 103,10
09.11.23 materiál pre výtvarný odbor 98,57
15.11.23 materiál pre výtvarný odbor 11,90
05.12.23 materiál pre výtvarný odbor 29,05
13.12.23 materiál pre výtvarný odbor 1354,82
15.12.23 varič 174,00
15.12.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 7,80
15.12.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 54,80
15.12.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 15,60
15.12.23 náklady spojené s účasťou na súťaži 54,14
  SPOLU: 10.866,00

Použitie prostriedkov v roku 2022

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
17.01.22 elektronická učebnica hudobná výchova na DVD 200,00
21.01.22 materiál výtvarný odbor - PVC na linoryt 27,60
31.01.22 poštovné- zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,00
31.01.22 vybavenie pre hudobný odbor 601,40
06.02.22 stolička ku klavíru 218,00
10.02.22 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 14,90
14.02.22 noty 18,00
24.02.22 účastnícky poplatok Husľová dielňa 121,30
25.02.22 materiál pre výtvarný odbor - vlna na plstenie 239,20
25.02.22 materiál pre výtvarný odbor 11,86
02.03.22 vybavenie pre hudobný odbor - 1/2 husle 43,89
03.03.22 materiál pre výtvarný odbor 19,12
17.03.22 materiál pre výtvarný odbor 53,82
18.03.22 materiál pre výtvarný odbor 24,93
18.03.22 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 33,00
18.03.22 materiál pre výtvarný odbor 10,10
23.03.22 kniha pre výtvarný odbor 38,50
25.03.22 materiál pre výtvarný odbor 31,00
25.03.22 účastnícky poplatok Tvorivé dielne - 3 osoby 360,00
13.04.22 materiál pre výtvarný odbor 3,19
25.04.22 krieda 3,20
02.05.22 materiál pre výtvarný odbor 19,93
04.05.22 materiál pre výtvarný odbor - látka 82,66
05.05.22 oprava akordeónu 35,00
06.05.22 materiál pre výtvarný odbor - lepidlo 1,30
06.05.22 materiál pre výtvarný odbor - farba v spreji 8,98
06.05.22 materiál pre výtvarný odbor - farba 5,89
12.05.22 prenájom sály na koncert - prostriedky od sponzorov účelovo darované 151,00
12.05.22 ozvučenie koncertu - prostriedky od sponzorov účelovo darované 400,00
12.05.22 catering - prostriedky od sponzorov účelovo darované 504,50
16.05.22 ubytovanie účinkujúcich - prostriedky od sponzorov účelovo darované 686,60
16.05.22 živé vysielanie koncertu - prostriedky od sponzorov účelovo darované 400,00
16.05.22 noty 17,89
16.05.22 noty 57,08
16.05.22 farby a maliarsky materiál pre výtvarný odbor 60,47
17.05.22 batérie do ladičky 0,99
17.05.22 sušiak na výkresy 335,00
17.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 22,70
17.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 103,10
17.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 153,97
18.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 18,00
18.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 69,10
18.05.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 63,36
19.05.22 kvety pre účinkujúcich - absolventi 48,00
19.05.22 grafické práce a tlač materiálov pre školu 208,00
19.05.22 grafické práce a tlač materiálov pre školu 145,00
23.05.22 USB kľúče s potlačou - absolventi 514,80
24.05.22 noty 19,00
25.05.22 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 30,00
26.05.22 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,50
27.05.22 materiál pre výtvarný odbor 392,82
27.05.22 materiál pre hudobný odbor 1,89
01.06.22 batérie do ladičky 2,98
03.06.22 vybavenie pre hudobný odbor - stojany na noty 548,50
09.06.22 mteriál pre výtvarný odbor - obrusovina 6,80
10.06.22 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 7,20
13.06.22 tričká s potlačou - absolventi 102,96
15.06.22 materiál pre výtvarný odbor 20,04
16.06.22 náklady spojené s účasťou na súťaži 69,02
17.06.22 materiál pre výtvarný odbor 81,84
30.06.22 batérie do ladičky 6,87
06.09.22 pracovné zošity Hudobná náuka 507,50
09.09.22 materiál pre výtvarný odbor 9,35
16.09.22 materiál pre výtvarný odbor 19,00
16.09.22 batérie do ladičky 5,80
21.09.22 materiál pre výtvarný odbor 144,00
22.09.22 pracovné zošity Hudobná náuka 20,30
23.09.22 účastnícky poplatok na súťaž 17,00
23.09.22 účastnícky poplatok na súťaž 17,00
23.09.22 účastnícky poplatok na súťaž 15,00
29.09.22 materiál pre výtvarný odbor 37,30
30.09.22 materiál pre výtvarný odbor 173,62
30.09.22 maliarske stojany 138,79
10.10.22 materiál pre výtvarný odbor 17,82
12.10.22 občerstvenie Bohúňova paleta 43,40
12.10.22 materiál pre výtvarný odbor 13,30
18.10.22 materiál pre výtvarný odbor 13,00
19.10.22 účastnícky poplatok na súťaž 32,00
24.10.22 pohostenie aktivita Bohúň deťom 379,40
24.10.22 pohostenie aktivita Bohúň v galérii 21,65
25.10.22 ubytovanie sútažiacich Schneiderova Trnava 57,00
26.10.22 pohostenie účinkujúcich aktivita Bohúň Kubínyiovcom 250,00
10.11.22 prenájom priestorov aktivita Bohúň v galérii 100,00
11.11.22 materiál pre výtvarný odbor 53,90
15.11.22 materiál pre výtvarný odbor 108,82
24.11.22 materiál pre výtvarný odbor 9,30
24.11.22 materiál pre výtvarný odbor 7,00
25.11.22 poštovné zaslanie výtvarných prác na súťaž 11,00
25.11.22 poštovné zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,00
27.11.22 materiál pre výtvarný odbor 5,00
27.11.22 materiál pre výtvarný odbor 2,35
02.12.22 poštovné Bohúňova paleta 74,70
02.12.22 materiál pre výtvarný odbor 29,30
05.12.22 materiál pre výtvarný odbor 1380,13
07.12.22 materiál pre hudobný odbor 29,75
15.12.22 občerstvenie účinkujúci žiaci Adventný koncert 15,59
  SPOLU 11.137,-- €

Použitie prostriedkov v roku 2021

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
11.05.21 stolíky pod grafické lisy 4 ks 231,50
18.05.21 kryty na mikrofóny 15,00
31.05.21 materiál výtvarný odbor 18,17
14.06.21 materiál pre výtvarný odbor  - suchá ihla 40 ks  114,00
15.06.21 materiál pre výtvarný odbor 2,25
22.06.21 tričká pre absolventov 386,64
25.06.21 kvety pre absolventov 7,80
26.06.21 materiál pre výtvarný odbor - akrylová farba 5,00
02.07.21 kvety pre absolventov 7,80
16.09.21 pracovné zošity Hudobná náuka a Notovníček 387,70
13.10.21 zrkadlo do husľovej triedy 9,00
22.10.21 batérie do ladičky 5,80
22.10.21 noty pre hudobný odbor 111,79
04.11.21 materiál pre výtvarný odbor 11,98
08.11.21 materiál pre výtvarný odbor 41,02
12.11.21 materiál pre výtvarný odbor - hlina  332,64
18.11.21 materiál pre výtvarný odbor - farby  593,15
25.11.21 materiál pre výtvarný odbor - glazúry 238,07
30.11.21 noty pre hudobný odbor 101,08
06.12.21 materiál pre výtvarný odbor 366,32
14.12.21 dotykový monitor k organu 528,00
14.12.21 poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
21.12.21 ladenie a servis klavírov 400,00
31.12.21 vybavenie pre hudobný odbor - stojany na noty, struny pre husle a gitaru... 232,42
31.12.21 príspevok na kúpu klavíra Petrof 3584,37
  SPOLU 7.735,40 €

Použitie prostriedkov v roku 2020

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
15.01.20 televízory do učební výtvarného odboru                                        1487,00
28.01.20 materiál pre výtvarný odbor 208,03
10.02.20 poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž 12,50
09.03.20 knihy pre výtvarný odbor 184,25
23.03.20 ladenie a servis akordeónov 480,00
27.08.20 materiál pre výtvarný odbor 153,25
04.09.20 gitarové struny a mikrofón 97,00
11.09.20 hudobná náuka pracovné zošity 382,30
21.09.20 materiál pre výtvarný odbor 15,33
21.09.20 materiál pre výtvarný odbor 33,85
24.09.20 materiál pre výtvarný odbor 1144,55
02.10.20 poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
06.10.20 grafický lis pre výtvarný odbor 617,83
06.11.20 struny na klasickú gitaru 83,30
06.11.20 struny, stojan na gitaru, mikrofón 257,06
06.11.20 metronom, strunníky na violončelo, struny na husle, opierka 330,00
16.11.20 stolička k bicím 59,00
30.12.20 akordeón, 1/4 husle 2480,00
30.12.20 digitálne piano 1590,00
  SPOLU 9.619,15 €

Použitie prostriedkov v roku 2019

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
16.01.19 workshop Mobilné kultúrne centrum 2019                                        50,00
22.01.19 účastnícky poplatok na súťaž 92,00
23.01.19 materiál pre výtvarný odbor 40,80
25.01.19 materiál pre výtvarný odbor 22,58
06.02.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
12.02.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v Macedónsku 31,50
13.02.19 materiál pre výtvarný odbor 2,33
20.02.19 materiál pre výtvarný odbor 4,75
01.03.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 8,80
01.03.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 7,80
01.03.19 materiál pre výtvarný odbor 106,99
05.03.19 prenájom sály - spoločný koncert s konzervatóriom 199,00
13.03.19 materiál pre výtvarný odbor 7,00
13.03.19 účastnícky poplatok klavírna súťaž 26,00
25.03.19 regále pre výtvarný odbor 190,30
27.03.19 účastnícky poplatok husľová súťaž - 3 súťažiaci 66,00
29.03.19 účastnícky poplatok spevácka súťaž 11,20
29.03.19 účastnícky poplatok súťaž Bojnická perla - 5 súťažiacich 72,00
05.04.19 regále pre výtvarný odbor 89,70
05.04.19 účastnícky poplatok súťaž gitara - 5 súťažiacich 50,00
05.04.19 účastnícky poplatok klavírna súťaž 48,00
05.04.19 workshop a koncert Lento Ad Astra 50,00
08.04.19 účastnícky poplatok súťaž klavír - 8 súťažiacich 80,00
08.04.19 účastnícky poplatok súťaž v Českej republike 15,84
08.04.19 poplatok za úhradu účast. poplatku v českých korunách 10,00
11.04.19 akrylové farby 4,00
12.04.19 účastnícky poplatok súťaž akordeón - 2 súťažiaci 20,00
12.04.19 účastnícky poplatok súťaž heligónka - 10 súťažiacich 112,00
12.04.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v zahraničí 35,30
15.04.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
16.04.19 prezentačné tričká s logom pre absolventov 264,00
16.04.19 účastnícky poplatok súťaž v Nitre 65,00
17.04.19 ubytovanie žiakov - sútať v Trnave 60,00
24.04.19 materiál na absorbciu zvuku do učebne pre bicie nástroje 442,61
24.04.19 tlač plagátov a diplomov 75,24
25.4.19 účastnícky poplatok Festival Ivana Ballu 76,00
29.04.19 viazanie nôt 6,00
30.04.19 viazanie nôt 3,02
30.04.19 paličky na xylofón 10,50
30.04.19 ladenie a údržba klavírov  259,00
02.05.19 materiál pre výtvarný odbor 10,33
02.05.19 kvety pre absolventov 30,60
09.05.19 kvety pre absolventov 7,47
09.05.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
13.05.19 materiál pre výtvarný odbor - mixér 29,99
13.05.19 účastnícky poplatok - súťaž v hre na dychové nástroje 15,00
15.05.19 účastnícky poplatok súťaž Biela Orava 6,00
16.05.19 akrylové farby  4,00
16.05.19 materiál pre výtvarný odbor - klince a kliešte 11,57
16.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
16.05.19 batérie do ladičky 2,00
16.05.19 účastnícky poplatok na súťaž 15,00
17.05.19 preprava žiakov na súťaž 111,60
20.05.19 občerstvenie pre žiakov účinkujúcich na koncerte 32,88
21.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
21.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
22.05.19 literatúra pre výtvarný odbor 10,00
22.05.19 materiál pra výtvarný odbor - fény 3ks 38,97
06.06.19 materiál pre výtvarný odbor - úložné boxy 16,99
06.06.19 preprava žiakov na súťaž 172,80
12.06.19 materiál pre výtvarný odbor 7,00
15.06.19 občerstvenie - predstavenie knihy ilustrovanej žiakmi školy 17,17
04.07.19 materiál pre výtvarný odbor 493,61
17.09.19 pavúk na husle 2 ks 51,23
18.09.19 pracovné zošity hudobná náuka 210 ks 280,20
19.09.19 materiál pre výtvarný odbor - olivový olej 2,59
19.09.19 materiál pre výtvarný odbor - hydroxid sodný 3,19
19.09.19 maliarske stojany 10 ks 107,40
20.09.19 pohostenie pre víťazov súťaže Bohúňova paleta 2019 65,00
24.09.19 akrylové farby 5,00
01.10.19 pracovné zošity Klavihrátky - s pastelkami u klavíru 22,02
16.10.19 materiál pre výtvarný odbor - lepidlo 17,50
17.10.19 noty + poštovné a balné 14,45
18.10.19 materiál pre výtvarný odbor 6,01
22.10.19 workshop Talk/Play/Share 4.6.2019 100,00
23.10.19 husle 1/8, strunník na husle, struny, stojany na noty 360,40
04.11.19 materiál pre výtvarný odbor 599,96
14.11.19 workshop Talk/Play/Share 24.9. a 5.11.2019 100,00
18.11.19 materiál pre výtvarný odbor 8,98
18.11.19 materiál pre výtvarný odbor 9,17
20.11.19 materiál pre výtvarný odbor 6,01
29.11.19 materiál pre výtvarný odbor 599,65
02.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 13,45
02.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 2,00
04.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 1,82
05.12.19 materiál pre výtvarný odbor - stuha 2,25
06.12.19 materiál pre výtvarný odbor - korektor 2,37
11.12.19 občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte 16,01
11.12.19 občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte 21,29
13.12.19 foto na tablo - absolventi 150,50
19.12.19 garnižove doplnky a stuha 24,81
30.12.19 televízory do učební výtvarného odboru - 2 ks + príslušenstvo 1480,62
  SPOLU 7984,82 €

Použitie prostriedkov v roku 2018

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
22.01.18 materiál pre výtvarný odbor                                            12,63
25.01.18 materiál pre výtvarný odbor 3,15
06.02.18 účastnícky poplatok - sútaž Schneiderova Trnava 235,00
07.02.18 poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž 4,90
13.02.18 materiál pre výtvarný odbor 18,70
13.02.18 účastnícky poplatok - súťaž v hre na klavíri 47,00
15.02.18 poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž 11,50
26.02.18 notový materiál 57,20
28.02.18 materiál pre výtvarný odbor 7,10
07.03.18 kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum 50,00
08.03.18 účastnícky poplatok súťaž 15,00
09.03.18 materiál pre výtvarný odbor 8,72
12.03.18 účastnícky poplatok spevácka súťaž 18,00
14.03.18 materiál pre výtvarný odbor 3,99
14.03.18 účastnícky poplatok súťaž 137,20
15.03.18 materiál pre výtvarný odbor 28,27
19.06.18 oprava ladenie akordeónov 670,00
21.03.18 reproduktory a preprava ( prostriedky od sponzora ) 590,26
23.03.18 žalúzie na okná do vybraných tried 195,44
27.03.18 ubytovanie žiakov - súťaž v hre na klavíri 50,00
28.03.18 preprava žiakov na súťaž v hre na akordeón 21,48
11.04.18 ubytovanie žiakov - súťaž v hre na husle 79,80
11.04.18 kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum 50,00
16.04.18 prietokové ohrievače do výtvarníckych tried 643,98
27.04.18 preprava súťažiacich žiakov DK -NO a späť ( týždeň ) 258,05
18.05.18 organová lavica 440,00
23.05.18 prenájom sály MsKS - koncert 60. výročie 300,00
01.06.18 občerstvenie - koncert 60. výročie ( prostriedky od sponzora ) 500,00
01.06.18 čistenie a ladenie klavírov 310,00
01.06.18 notový materiál 72,00
01.06.18 ozvučenie koncertu a zapožičanie techniky 400,00
13.06.18 materiál pre výtvarný odbor 8,38
18.06.18 prezentačné tričká s logom školy pre dychovku 240,00
20.06.18 kvety pre účinkujúcich žiakov 27,00
27.08.18 tablo absolventi 141,00
04.09.18 pracovné zošity hudobná náuka 202,20
06.09.18 hudobné nástroje a pomôcky 2109,78
11.-14.09.18 materiál pre výtvarný odbor 25,06
14.09.18 kufor na káble k reproduktorom 20,99
17.09.18 výroba 2 ks klasickej gitary 2200,00
28.09-01.10.18 materiál pre výtvarný odbor 25,17
03.10.18 materiál pre výtvarný odbor 26,85
10.10.18 materiál pre výtvarný odbor 598,75
18.10.18 struny, stojany, kolofónia 87,69
18.10.18 hudobné nástroje a pomôcky 1184,09
29.10.18 batérie do elektrickej gitary 7,77
12.12.18 materiál pre výtvarný odbor 490,66
17.12.18 materiál pre výtvarný odbor 8,68
17.12.18 materiál pre výtvarný odbor 7,95
31.12.18 materiál pre výtvarný odbor 1105,55
  SPOLU 13.782,-- €

Použitie prostriedkov v roku 2017

Dátum
Účel platby
Suma v € s DPH
31.01.17 materiál pre výtvarný odbor 582,20
02.02.17 materiál pre výtvarný odbor 23,93
06.02.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
08.02.17 materiál pre výtvarný odbor 7,02
15.02.17 struny na gitaru pre gitarové oddelenie 39,00
18.02.17 materiál pre výtvarný odbor 10,50
21.02.17 materiál pre výtvarný odbor 303,55
21.02.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 11,00
08.03.17 materiál pre výtvarný odbor 12,52
09.03.17 materiál pre výtvarný odbor 10,75
24.03.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 101,20
30.03.17 kniha Kreslenie pre výtvarný odbor 20,00
29.03.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
03.04.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
04.04.17 keramická hlina pre výtvarný odbor 90,00
04.04.17 blany na bicie pre hudobný odbor 160,00
27.04.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 20,00
28.04.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 15,00
02.05.17 účastnícky poplatok za sútažiacich 20,00
02.05.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 36,20
02.05.17 materiál pre výtvarný odbor 5,55
04.05.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 6,60
09.05.17 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 12,45
09.05.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 15,10
09.05.17 materiál pre výtvarný odbor - tuš 3,54
11.05.17 preprava žiakov na súťaž 52,22
18.05.17 materiál pre výtvarný odbor - farba a lep 19,82
18.05.17 materiál pre výtvarný odbor - sieťka 18,00
22.05.17 preprava žiakov na súťaž 129,72
02.06.17 pohostenie pre víťazov Bohúňovej palety 2017 205,30
26.06.17 šálka s potlačou a logom školy pre absolventov 408,00
06.09.17 materiály pre absolventov diplomy, plagáty koncertov 262,58
26.09.17 materiál pre výtvarný odbor 9,86
02.10.17 struny na gitaru - 6 sád 138,00
10.10.17 1/8 violončelo + príslušenstvo 330,00
11.10.17 materiál pre výtvarný odbor 27,19
10.11.17 stoličky do malej koncertnej sály 300,00
20.11.17 stoličky do malej koncertnej sály 80,50
  SPOLU 3.500,-- €

Použitie prostriedkov v roku 2016

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
20.01.16 účastnícky poplatok súťažiacich 22.husľová dielňa Žilina 150,00
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 6,18
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 21,27
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
21.01.16 poštovné výtvarný odbor - diplomy a cena pre súťažiacich 6,30
10.02.16 účastnícky poplatok klavírna súťaž 32,00
10.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2,40
10.02.16 poštovné výtvarný odbor - diplomy pre súťažiacich 1,80
16.02.16 vstupenky na koncert Husľová dielňa Žilina 220,00
15.02.16 materiál pre výtvarný odbor 24,00
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2083,91
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 4,69
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2,92
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 4,11
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 1,38
22.02.16 materiál pre výtvarný odbor 8,36
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - Festival J. Cikkera 440,00
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - klavírna súťaž 40,00
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - klavírna súťaž 30,00
23.02.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
22.02.16 materiál pre výtvarný odbor 0,65
25.02.16 materiál pre výtvarný odbor 16,00
25.02.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 10,00
25.02.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
14.03.16 účastnícky poplatok súťažiacich - Schneiderova Trnava 2016 50,00
16.03.16 účastnícky poplatok súťažiacich - husľová súťaž 81,20
17.03.16 poštovné - prihlášky súťažiacich na husľovú súťaž 0,65
17.03.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
17.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
18.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 6,15
23.03.16 skladačky - modely pre nácvik hudobnej improvizácie 22,95
24.03.16 materiál pre výtvarný odbor 1,94
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 5,00
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
24.03.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Žilina 6,20
23.03.13 účastnícky poplatok súťažiacich - súťaž Piano v modernom rytme 32,00
31.03.16 ladenie klavírov 979,00
11.04.16 účastnícky poplatok súťažiacich - súťaž v Námestove 138,20
11.04.16 materiál pre výtvarný odbor 1,94
13.04.16 materiál pre výtvarný odbor 14,46
14.04.16 sada bezdrôtových mikrofónov 550,00
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 40,36
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 526,21
21.04.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Kremnica 15,05
21.04.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Kremnica 82,45
21.04.16 cestovné súťažiacich klavírna súťaž Žilina 8,52
21.04.16 cestovné súťažiacich klavírna súťaž Trnava 62,58
20.04.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 9,96
21.04.16 materiál pre výtvarný odbor 1,80
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 40,36
21.04.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 7,47
28.04.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 5,00
28.04.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,00
05.05.16 preprava žiakov na súťaž 49,92
05.05.16 ladenie a servis klavíra 72,00
05.05.16 potlač tričiek pre dychovú hudbu 202,80
05.05.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 6,15
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 3,10
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 2,90
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 4,00
06.05.16 účastnícky poplatok súťažiacich v hre na dychové nástroje 26,00
06.05.16 preprava osôb na súťaž 143,04
10.05.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 5,00
11.05.16 preprava žiakov na súťaž 119,81
11.05.16 rekvizity pre literárno-dramatický odbor 4,98
18.05.16 ladenie a servis klavíra 72,00
18.05.16 materiál pre výtvarný odbor 13,19
23.05.16 oprava a obnova klavírnej stoličky 30,00
23.05.16 sláčik na violu 18,90
23.05.16 účastnícky poplatok na súťaž mladých organistov 15,00
07.06.16 materiál pre výtvarný odbor 8,95
15.06.16 preprava sláčikového orchestra  Česká republika a späť 700,00
20.06.16 šálka s logom školy pre absolventov 294,00
22.06.16 tlač plagátov a programov  na absolventské koncerty 333,70
08.08.16 materiál pre výtvarný odbor 343,69
12.07.16 tlač materiálov pre absolventov - diplomy, tablo 313,20
30.08.16 tlač materiálov pre žiakov v novom šk. roku - žiacke knižky 445,68
30.08.16 oprava radiátora v učebni 185,66
31.08.16 koberec do učebne klavíra 90,00
21.09.16 pamäťová karta pre výtvarný odbor 11,00
28.09.16 oprava radiátora v učebni 156,84
30.09.16. materiál pre výtvarný odbor 3,99
03.10.16 materiál pre výtvarný odbor 576,00
04.10.16 gitarové struny pre hudobný odbor 119,00
05.10.16 materiál pre výtvarný odbor 7,98
05.10.16 taburetka pre žiakov do akordeónovej učebne 5,49
13.10.16 materiál pre výtvarný odbor 5,53
13.10.17 materiál pre výtvarný odbor 9,05
18.10.16 sušičky na výkresy 4 ks 170,00
24.10.16 štartovné na súťaž v hre na plechové dychové nástroje 30,00
14.11.16 hudobný nástroj heligónka 870,00
18.11.16 diktafón pre hudobný odbor 118,00
21.11.16 materiál pre výtvarný odbor 27,01
23.11.16 materiál pre výtvarný odbor 5,12
25.11.16 materiál pre výtvarný odbor 577,73
28.11.16 materiál pre výtvarný odbor 587,48
12.12.16 materiál pre výtvarný odbor 81,75
20.12.16 materiál pre výtvarný odbor 598,32
22.12.16 materiál pre výtvarný odbor 94,64
30.12.16 materiál pre výtvarný odbor 104,98
  SPOLU 13.500,- €

Použitie prostriedkov v roku 2015

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
28.01.15 šijacie pomôcky – výtvarný odbor 9,98
28.01.15 Polyester – výtvarný odbor 8,46
28.01.15 fólia výtvarný odbor 2,40
28.01.15 polystyrén - výtavrný odbor 7,20
28.01.15 Skrutky - výtvarný odbor 0,80
28.01.15 kostýmy - tanečný odbor 7,00
03.02.15 občerstvenie rada školy 5,75
03.02.15 kostýmy - tanečný odbor 6,00
04.02.15 materiál - výtvarný odbor 1,07
10.02.15 materiál - výtvarný odbor 50,92
10.02.15 materiál - výtvarný odbor 8,49
10.02.15 stoly do mutlimediálnej učebne - AMT odbor 300,00
11.02.15 zariadenie a materiál - tanečný a výtvarný odbor 481,50
19.02.15 servis a ladenie akordeónu 200,00
19.02.15 kabeláž - multimediálna učebňa 173,30
20.02.15 Primalex – úprava multimediálnej učebne 62,40
23.02.15 účastnícky poplatok súťažiacich 17,00
27.02.15 kostýmy - tanečný odbor 60,00
03.03.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 10,00
03.03.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
06.03.15 účastnícky poplatok súťažiaci – husľová súťaž 176,00
04.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 15,00
04.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 25,00
04.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž Žilina 50,00
18.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž Žilina 42,00
19.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 15,00
19.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 25,00
19.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž PIANO 48,00
19.03.15 materiál - výtvarný odbor 6,27
19.03.15 materiál - výtvarný odbor 4,99
10.04.15 basové Kombo AK606B 109,00
10.04.15 sláčik Dowina 4/4 30,00
10.04.15 kolofónia Nyman pre kontrabas 12,00
10.04.15 kábel Jack-Jack 8,00
10.04.15 konektor Jack 3,00
14.04.15 adaptér notebook 19,90
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 8,40
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 33,50
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 117,04
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 25,00
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 45,00
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 15,00
28.04.15 kvety účinkujúci 9,95
28.04.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
28.04.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 25,00
30.04.15 materiál - výtvarný odbor 4,30
03.05.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 6,15
07.05.15 kvety účinkujúci 4,99
21.05.15 materiál - výtvarný odbor 49,14
21.05.15 materiál - výtvarný odbor 92,10
21.05.15 cestovné - účasť na recitačnej súťaži 81,96
20.05.05 cestovné - účasť na speváckej súťaži 23,92
27.05.15 účastnícky poplatok - súťaž Trstená 45,00
28.05.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
04.06.15 materiál - výtvarný odbor 252,35
04.06.15 metodické dni návšteva z Pelhřimova - občerstvenie 27,61
05.06.15 metodické dni návšteva z Pelhřimova - občerstvenie 2,64
15.06.15 cestovné účastníkov klavírnej súťaže 27,60
17.06.15 kvety absolventi 7,96
17.06.15 občerstvenie - vernisáž absolventi 20,37
18.06.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 45,54
24.06.15 kvety - vernisáž absolventi 9,95
29.06.15 kytice na koncert - záver školského roka 19,95
09.06.15 cestovné účastníkov súťaže Trstená trieda p.uč. Štrbu 43,82
24.06.15 cestovné účastníkov súťaže Trstená trieda p.uč.Kačiaka 23,68
16.07.15 kvety a kytice 17,30
16.07.15 kvety a kytica 28,30
08.07.15 materiály absolventi - tablo, pamätný list, hrnček s potlačou 218,16
24.08.15 technické vybavenie výtvarnej triedy 674,81
26.08.15 podlahová krytina + montáž 1111,07
26.08.15 podlahová krytina + montáž 639,56
26.08.15 podlahová krytina + montáž 807,91
10.09.15 maliarsky materiál a potreby 227,45
10.09.15 maliarsky materiál a potreby 31,55
11.09.15 technické vybavenie výtvarnej triedy 104,34
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 5,96
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 2,60
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 270,07
17.09.15 sťahovanie koncertného krídla a grafického lisu 360,00
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 4,94
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 11,53
17.09.15 kniha - Kreslenie 4,50
24.09.15 husľové sláčiky 49,50
30.09.15 príslušenstvo na keyboard - stojan a púzdro 208,00
20.10.15 cestovné na súťaž v Rimavskej Sobote 38,92
23.10.15 cestovné na súťaž v Tvrdošíne 8,20
27.10.15 CD Slovenské ľudové hudobné nástroje 8,30
27.10.15 materiál pre výtvarný odbor - plátno 10,98
28.10.15
odvoz a likvidácia stavebného odpadu po
modernizácii učební výtvarného odboru
526,96
06.11.15 notový materiál pre heligónku 40,00
09.11.15
materiál pre vátvarný odbor - škrob
5,96
11.11.15 žiacke knižky a tlačoviny pre žiakov 342,36
18.11.15 materiál pre výtvarný odbor - papier 89,40
25.11.15 materiál pre výtvarný odbor - kobercová páska 6,80
27.11.15 materiál pre multimediálny odbor 7,90
27.11.15 materiál pre výtvarný odbor 1,80
02.12.15 materiál pre výtvarný odbor 11,07
04.12.15 materiál pre výtvarný odbor 7,45
05.12.15 príslušenstvo na dychové nástroje 17,32
08.12.15 materiál pre výtvarný odbor 78,46
15.12.15 svetlá na stojany na noty 220,06
15.12.15 rekvizity pre literárno-dramatický odbor 10,50
15.12.15 materiál pre výtvarný odbor 38,66
  SPOLU 9.300,- €

Použitie prostriedkov v roku 2014

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
17.01.14 účastnícky poplatok - 20. Husľová dielňa Žilina 328,50
20.01.14 občerstvenie pre zúčastnených žiakov - súťaž 13,37
20.01.14 materiál pre výtvarný odbor 4,52
20.01.14 materiál pre výtvarný odbor 7,60
29.01.14 materiál pre výtvarný odbor 15,50
31.01.14 materiál pre tanečný odbor 3,43
06.02.14 batérie do ladičky gitary 5,25
07.02.14 preprava Žywiec - 3 dňové metodické dni 227,85
13.02.14 reprobox Soundkin J210 2ks 214,00
13.02.14 reprokábel jack – speakon 2 ks 35,00
13.02.14 nástrojový kábel jack-jack 3 ks 21,00
13.02.14 gitarové struny Rotosound CL-2 5ks 36,00
13.02.14 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 40,00
13.02.14 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 40,00
14.02.14 účastnícky poplatok 4 ručná hra Zilina 45,00
26.02.14 materiál na rámovanie výtvarných prác 110,94
03.03.14 podložka na noty 13,96
11.03.14 materiál pre výtvarný odbor 37,87
11.03.14 účastnícky poplatok husľová súťaž Kremnica 176,00
11.03.14 účastnícky poplatok súťaž PIANO Bojnice 45,00
14.03.14 účastnícky poplatok súťaž Rečou klavíra 47,00
26.03.14 prepravné pre žiakov DK – LM 180,30
27.03.14 cestovné súťaž v 4 ručnej hre 104,86
26.03.14 účastnícky poplatok súťaž Námestovo 16,00
26.03.14 vrátené štartovné -10,00
27.03.14 poštovné za výtvarné práce odoslané na výstavu 28,85
08.04.14 noty – Nová klavírní škola 1-4 diel 43,56
11.04.14 preprava Žywiec - 3 dňové metodické dni 223,00
24.04.14 cestovné na klavírnu súťaž 23,28
28.04.14 workshop tkanie – honorár 1. lektora 100,00
28.04.14 workshop tkanie – honorár 2. lektora 70,00
09.04.14 občerstvenie workshop – tkanie 9,23
09.04.14 občerstvenie workshop – tkanie 1,87
30.04.14 účastnícky poplatok súťaž v Námestove – akordeonisti 25,00
30.04.14 cestovné na akordeónovú súťaž v Námestove 6,20
30.04.14 cestovné na akordeónovú súťaž v Námestove 22,56
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž v Námestove 6,20
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž v Námestove 6,40
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž Rečou klavíra 6,88
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 256,20
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 240,82
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 13,12
27.05.14 plagáty a diplomy zo súťaží - tlač 65,28
30.05.14 cestovné na súťaž Piano v modernom rytme 56,98
29.05.14 poštovné za výtvarné práce na súťaž 3,50
30.05.14 materiál pre výtvarný odbor 4,98
02.06.14 kvety na vernisáž 5,97
02.06.14 materiál pre výtvarný odbor 0,96
04.06.14 materiál na vernisáž 3,43
04.06.14 občerstvenie na vernisáž 23,99
17.06.14 cestovné na súťaž v hre na dychové nástroje 24,28
17.06.14 cestovné na súťaž v hre na dychové nástroje 4,00
18.06.14 reklama Infoštúdio mesta Dolný Kubín 33,60
19.06.14 materiál pre výtvarný odbor 27,55
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 27,00
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 2,00
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 3,98
19.06.14 kvety pre účinkujúcich žiakov 15,92
20.06.14 občerstvenie pre účinkujúcich žiakov 17,80
23.06.14 tablo, pamätné listy, DVD z koncertov pre žiakov 307,81
17.06.14 poštovné za výtvarné práce na súťaž 2,80
25.06.14 materiál pre tanečný odbor 3,00
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 59,38
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 13,15
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 22,80
25.06.14 občerstvenie pre účinkujúcich žiakov 14,00
26.06.14 materiál pre tanečný odbor 1,49
26.06.14 baterky do ladičky gitary 4,40
08.07.14 prezentačné tašky pre absolventov 231,00
22.08.14 rydlá do dreva pre výtvarný odbor 39,98
27.08.14 vak na akordeón 65,00
05.09.14 polystyrén pre výtvarný odbor 14,40
10.09.14 materiál pre výtvarný odbor 6,30
23.09.14 noty pre gitaru – Susser 30,00
03.10.14 gitara + gitarový stojan 245,00
10.10.14 montáž zrkadiel pre tanečný odbor 41,00
  Spolu 4264,85

*Nákup nie je financovaný z rodičovských príspevkov, ale z daru účelovo viazaného od konkrétneho sponzora.

Ďakujeme za podporu našej školy finančným darom.
Informácie a tlačivo Darovacej zmluvy si môžete stiahnuť TU.