GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Čerpanie prostriedkov z darovacieho účtu

Použitie prostriedkov v roku 2020

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
15.01.20 televízory do učební výtvarného odboru                                        1487,00
28.01.20 materiál pre výtvarný odbor 208,03
10.02.20 poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž 12,50
09.03.20 knihy pre výtvarný odbor 184,25
23.03.20 ladenie a servis akordeónov 480,00
27.08.20 materiál pre výtvarný odbor 153,25
04.09.20 gitarové struny a mikrofón 97,00
11.09.20 hudobná náuka pracovné zošity 382,30
21.09.20 materiál pre výtvarný odbor 15,33
21.09.20 materiál pre výtvarný odbor 33,85
24.09.20 materiál pre výtvarný odbor 1144,55
02.10.20 poštovné - odoslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
06.10.20 grafický lis pre výtvarný odbor 617,83
06.11.20 struny na klasickú gitaru 83,30
06.11.20 struny, stojan na gitaru, mikrofón 257,06
06.11.20 metronom, strunníky na violončelo, struny na husle, opierka 330,00
16.11.20 stolička k bicím 59,00
30.12.20 akordeón, 1/4 husle 2480,00
30.12.20 digitálne piano 1590,00
  SPOLU 9.619,15 €

Použitie prostriedkov v roku 2019

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
16.01.19 workshop Mobilné kultúrne centrum 2019                                        50,00
22.01.19 účastnícky poplatok na súťaž 92,00
23.01.19 materiál pre výtvarný odbor 40,80
25.01.19 materiál pre výtvarný odbor 22,58
06.02.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
12.02.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v Macedónsku 31,50
13.02.19 materiál pre výtvarný odbor 2,33
20.02.19 materiál pre výtvarný odbor 4,75
01.03.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 8,80
01.03.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 7,80
01.03.19 materiál pre výtvarný odbor 106,99
05.03.19 prenájom sály - spoločný koncert s konzervatóriom 199,00
13.03.19 materiál pre výtvarný odbor 7,00
13.03.19 účastnícky poplatok klavírna súťaž 26,00
25.03.19 regále pre výtvarný odbor 190,30
27.03.19 účastnícky poplatok husľová súťaž - 3 súťažiaci 66,00
29.03.19 účastnícky poplatok spevácka súťaž 11,20
29.03.19 účastnícky poplatok súťaž Bojnická perla - 5 súťažiacich 72,00
05.04.19 regále pre výtvarný odbor 89,70
05.04.19 účastnícky poplatok súťaž gitara - 5 súťažiacich 50,00
05.04.19 účastnícky poplatok klavírna súťaž 48,00
05.04.19 workshop a koncert Lento Ad Astra 50,00
08.04.19 účastnícky poplatok súťaž klavír - 8 súťažiacich 80,00
08.04.19 účastnícky poplatok súťaž v Českej republike 15,84
08.04.19 poplatok za úhradu účast. poplatku v českých korunách 10,00
11.04.19 akrylové farby 4,00
12.04.19 účastnícky poplatok súťaž akordeón - 2 súťažiaci 20,00
12.04.19 účastnícky poplatok súťaž heligónka - 10 súťažiacich 112,00
12.04.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž v zahraničí 35,30
15.04.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
16.04.19 prezentačné tričká s logom pre absolventov 264,00
16.04.19 účastnícky poplatok súťaž v Nitre 65,00
17.04.19 ubytovanie žiakov - sútať v Trnave 60,00
24.04.19 materiál na absorbciu zvuku do učebne pre bicie nástroje 442,61
24.04.19 tlač plagátov a diplomov 75,24
25.4.19 účastnícky poplatok Festival Ivana Ballu 76,00
29.04.19 viazanie nôt 6,00
30.04.19 viazanie nôt 3,02
30.04.19 paličky na xylofón 10,50
30.04.19 ladenie a údržba klavírov  259,00
02.05.19 materiál pre výtvarný odbor 10,33
02.05.19 kvety pre absolventov 30,60
09.05.19 kvety pre absolventov 7,47
09.05.19 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
13.05.19 materiál pre výtvarný odbor - mixér 29,99
13.05.19 účastnícky poplatok - súťaž v hre na dychové nástroje 15,00
15.05.19 účastnícky poplatok súťaž Biela Orava 6,00
16.05.19 akrylové farby  4,00
16.05.19 materiál pre výtvarný odbor - klince a kliešte 11,57
16.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
16.05.19 batérie do ladičky 2,00
16.05.19 účastnícky poplatok na súťaž 15,00
17.05.19 preprava žiakov na súťaž 111,60
20.05.19 občerstvenie pre žiakov účinkujúcich na koncerte 32,88
21.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
21.05.19 preprava žiakov na súťaž 50,00
22.05.19 literatúra pre výtvarný odbor 10,00
22.05.19 materiál pra výtvarný odbor - fény 3ks 38,97
06.06.19 materiál pre výtvarný odbor - úložné boxy 16,99
06.06.19 preprava žiakov na súťaž 172,80
12.06.19 materiál pre výtvarný odbor 7,00
15.06.19 občerstvenie - predstavenie knihy ilustrovanej žiakmi školy 17,17
04.07.19 materiál pre výtvarný odbor 493,61
17.09.19 pavúk na husle 2 ks 51,23
18.09.19 pracovné zošity hudobná náuka 210 ks 280,20
19.09.19 materiál pre výtvarný odbor - olivový olej 2,59
19.09.19 materiál pre výtvarný odbor - hydroxid sodný 3,19
19.09.19 maliarske stojany 10 ks 107,40
20.09.19 pohostenie pre víťazov súťaže Bohúňova paleta 2019 65,00
24.09.19 akrylové farby 5,00
01.10.19 pracovné zošity Klavihrátky - s pastelkami u klavíru 22,02
16.10.19 materiál pre výtvarný odbor - lepidlo 17,50
17.10.19 noty + poštovné a balné 14,45
18.10.19 materiál pre výtvarný odbor 6,01
22.10.19 workshop Talk/Play/Share 4.6.2019 100,00
23.10.19 husle 1/8, strunník na husle, struny, stojany na noty 360,40
04.11.19 materiál pre výtvarný odbor 599,96
14.11.19 workshop Talk/Play/Share 24.9. a 5.11.2019 100,00
18.11.19 materiál pre výtvarný odbor 8,98
18.11.19 materiál pre výtvarný odbor 9,17
20.11.19 materiál pre výtvarný odbor 6,01
29.11.19 materiál pre výtvarný odbor 599,65
02.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 13,45
02.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 2,00
04.12.19 materiál pre výtvarný odbor na medovníky 1,82
05.12.19 materiál pre výtvarný odbor - stuha 2,25
06.12.19 materiál pre výtvarný odbor - korektor 2,37
11.12.19 občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte 16,01
11.12.19 občerstvenie pre účinkujúcich na koncerte 21,29
13.12.19 foto na tablo - absolventi 150,50
19.12.19 garnižove doplnky a stuha 24,81
30.12.19 televízory do učební výtvarného odboru - 2 ks + príslušenstvo 1480,62
  SPOLU 7984,82 €

Použitie prostriedkov v roku 2018

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
22.01.18 materiál pre výtvarný odbor                                            12,63
25.01.18 materiál pre výtvarný odbor 3,15
06.02.18 účastnícky poplatok - sútaž Schneiderova Trnava 235,00
07.02.18 poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž 4,90
13.02.18 materiál pre výtvarný odbor 18,70
13.02.18 účastnícky poplatok - súťaž v hre na klavíri 47,00
15.02.18 poštovné - zasielanie výtvarných prác na súťaž 11,50
26.02.18 notový materiál 57,20
28.02.18 materiál pre výtvarný odbor 7,10
07.03.18 kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum 50,00
08.03.18 účastnícky poplatok súťaž 15,00
09.03.18 materiál pre výtvarný odbor 8,72
12.03.18 účastnícky poplatok spevácka súťaž 18,00
14.03.18 materiál pre výtvarný odbor 3,99
14.03.18 účastnícky poplatok súťaž 137,20
15.03.18 materiál pre výtvarný odbor 28,27
19.06.18 oprava ladenie akordeónov 670,00
21.03.18 reproduktory a preprava ( prostriedky od sponzora ) 590,26
23.03.18 žalúzie na okná do vybraných tried 195,44
27.03.18 ubytovanie žiakov - súťaž v hre na klavíri 50,00
28.03.18 preprava žiakov na súťaž v hre na akordeón 21,48
11.04.18 ubytovanie žiakov - súťaž v hre na husle 79,80
11.04.18 kurzy v rámci projektu Mobilné kultúrne centrum 50,00
16.04.18 prietokové ohrievače do výtvarníckych tried 643,98
27.04.18 preprava súťažiacich žiakov DK -NO a späť ( týždeň ) 258,05
18.05.18 organová lavica 440,00
23.05.18 prenájom sály MsKS - koncert 60. výročie 300,00
01.06.18 občerstvenie - koncert 60. výročie ( prostriedky od sponzora ) 500,00
01.06.18 čistenie a ladenie klavírov 310,00
01.06.18 notový materiál 72,00
01.06.18 ozvučenie koncertu a zapožičanie techniky 400,00
13.06.18 materiál pre výtvarný odbor 8,38
18.06.18 prezentačné tričká s logom školy pre dychovku 240,00
20.06.18 kvety pre účinkujúcich žiakov 27,00
27.08.18 tablo absolventi 141,00
04.09.18 pracovné zošity hudobná náuka 202,20
06.09.18 hudobné nástroje a pomôcky 2109,78
11.-14.09.18 materiál pre výtvarný odbor 25,06
14.09.18 kufor na káble k reproduktorom 20,99
17.09.18 výroba 2 ks klasickej gitary 2200,00
28.09-01.10.18 materiál pre výtvarný odbor 25,17
03.10.18 materiál pre výtvarný odbor 26,85
10.10.18 materiál pre výtvarný odbor 598,75
18.10.18 struny, stojany, kolofónia 87,69
18.10.18 hudobné nástroje a pomôcky 1184,09
29.10.18 batérie do elektrickej gitary 7,77
12.12.18 materiál pre výtvarný odbor 490,66
17.12.18 materiál pre výtvarný odbor 8,68
17.12.18 materiál pre výtvarný odbor 7,95
31.12.18 materiál pre výtvarný odbor 1105,55
  SPOLU 13.782,-- €

Použitie prostriedkov v roku 2017

Dátum
Účel platby
Suma v € s DPH
31.01.17 materiál pre výtvarný odbor 582,20
02.02.17 materiál pre výtvarný odbor 23,93
06.02.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,90
08.02.17 materiál pre výtvarný odbor 7,02
15.02.17 struny na gitaru pre gitarové oddelenie 39,00
18.02.17 materiál pre výtvarný odbor 10,50
21.02.17 materiál pre výtvarný odbor 303,55
21.02.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 11,00
08.03.17 materiál pre výtvarný odbor 12,52
09.03.17 materiál pre výtvarný odbor 10,75
24.03.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 101,20
30.03.17 kniha Kreslenie pre výtvarný odbor 20,00
29.03.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
03.04.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 3,90
04.04.17 keramická hlina pre výtvarný odbor 90,00
04.04.17 blany na bicie pre hudobný odbor 160,00
27.04.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 20,00
28.04.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 15,00
02.05.17 účastnícky poplatok za sútažiacich 20,00
02.05.17 účastnícky poplatok za súťažiacich 36,20
02.05.17 materiál pre výtvarný odbor 5,55
04.05.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 6,60
09.05.17 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 12,45
09.05.17 poštovné za zaslanie výtvarných prác na súťaž 15,10
09.05.17 materiál pre výtvarný odbor - tuš 3,54
11.05.17 preprava žiakov na súťaž 52,22
18.05.17 materiál pre výtvarný odbor - farba a lep 19,82
18.05.17 materiál pre výtvarný odbor - sieťka 18,00
22.05.17 preprava žiakov na súťaž 129,72
02.06.17 pohostenie pre víťazov Bohúňovej palety 2017 205,30
26.06.17 šálka s potlačou a logom školy pre absolventov 408,00
06.09.17 materiály pre absolventov diplomy, plagáty koncertov 262,58
26.09.17 materiál pre výtvarný odbor 9,86
02.10.17 struny na gitaru - 6 sád 138,00
10.10.17 1/8 violončelo + príslušenstvo 330,00
11.10.17 materiál pre výtvarný odbor 27,19
10.11.17 stoličky do malej koncertnej sály 300,00
20.11.17 stoličky do malej koncertnej sály 80,50
  SPOLU 3.500,-- €

Použitie prostriedkov v roku 2016

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
20.01.16 účastnícky poplatok súťažiacich 22.husľová dielňa Žilina 150,00
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 6,18
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 21,27
21.01.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
21.01.16 poštovné výtvarný odbor - diplomy a cena pre súťažiacich 6,30
10.02.16 účastnícky poplatok klavírna súťaž 32,00
10.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2,40
10.02.16 poštovné výtvarný odbor - diplomy pre súťažiacich 1,80
16.02.16 vstupenky na koncert Husľová dielňa Žilina 220,00
15.02.16 materiál pre výtvarný odbor 24,00
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2083,91
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 4,69
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 2,92
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 4,11
17.02.16 materiál pre výtvarný odbor 1,38
22.02.16 materiál pre výtvarný odbor 8,36
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - Festival J. Cikkera 440,00
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - klavírna súťaž 40,00
22.02.16 účastnícky poplatok súťažiacich - klavírna súťaž 30,00
23.02.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
22.02.16 materiál pre výtvarný odbor 0,65
25.02.16 materiál pre výtvarný odbor 16,00
25.02.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 10,00
25.02.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
14.03.16 účastnícky poplatok súťažiacich - Schneiderova Trnava 2016 50,00
16.03.16 účastnícky poplatok súťažiacich - husľová súťaž 81,20
17.03.16 poštovné - prihlášky súťažiacich na husľovú súťaž 0,65
17.03.16 materiál pre výtvarný odbor 7,00
17.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
18.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 6,15
23.03.16 skladačky - modely pre nácvik hudobnej improvizácie 22,95
24.03.16 materiál pre výtvarný odbor 1,94
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 5,00
24.03.16 poštovné výtvarný odbor - zasielanie prác na súťaž 4,00
24.03.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Žilina 6,20
23.03.13 účastnícky poplatok súťažiacich - súťaž Piano v modernom rytme 32,00
31.03.16 ladenie klavírov 979,00
11.04.16 účastnícky poplatok súťažiacich - súťaž v Námestove 138,20
11.04.16 materiál pre výtvarný odbor 1,94
13.04.16 materiál pre výtvarný odbor 14,46
14.04.16 sada bezdrôtových mikrofónov 550,00
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 40,36
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 526,21
21.04.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Kremnica 15,05
21.04.16 cestovné súťažiacich husľová súťaž Kremnica 82,45
21.04.16 cestovné súťažiacich klavírna súťaž Žilina 8,52
21.04.16 cestovné súťažiacich klavírna súťaž Trnava 62,58
20.04.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 9,96
21.04.16 materiál pre výtvarný odbor 1,80
15.04.16 materiál pre výtvarný odbor 40,36
21.04.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 7,47
28.04.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 5,00
28.04.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 4,00
05.05.16 preprava žiakov na súťaž 49,92
05.05.16 ladenie a servis klavíra 72,00
05.05.16 potlač tričiek pre dychovú hudbu 202,80
05.05.16 poštovné - zaslanie výtvarných prác na súťaž 6,15
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 3,10
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 2,90
05.05.16 materiál pre výtvarný odbor 4,00
06.05.16 účastnícky poplatok súťažiacich v hre na dychové nástroje 26,00
06.05.16 preprava osôb na súťaž 143,04
10.05.16 kvety pre účinkujúcich - absolventský koncert 5,00
11.05.16 preprava žiakov na súťaž 119,81
11.05.16 rekvizity pre literárno-dramatický odbor 4,98
18.05.16 ladenie a servis klavíra 72,00
18.05.16 materiál pre výtvarný odbor 13,19
23.05.16 oprava a obnova klavírnej stoličky 30,00
23.05.16 sláčik na violu 18,90
23.05.16 účastnícky poplatok na súťaž mladých organistov 15,00
07.06.16 materiál pre výtvarný odbor 8,95
15.06.16 preprava sláčikového orchestra  Česká republika a späť 700,00
20.06.16 šálka s logom školy pre absolventov 294,00
22.06.16 tlač plagátov a programov  na absolventské koncerty 333,70
08.08.16 materiál pre výtvarný odbor 343,69
12.07.16 tlač materiálov pre absolventov - diplomy, tablo 313,20
30.08.16 tlač materiálov pre žiakov v novom šk. roku - žiacke knižky 445,68
30.08.16 oprava radiátora v učebni 185,66
31.08.16 koberec do učebne klavíra 90,00
21.09.16 pamäťová karta pre výtvarný odbor 11,00
28.09.16 oprava radiátora v učebni 156,84
30.09.16. materiál pre výtvarný odbor 3,99
03.10.16 materiál pre výtvarný odbor 576,00
04.10.16 gitarové struny pre hudobný odbor 119,00
05.10.16 materiál pre výtvarný odbor 7,98
05.10.16 taburetka pre žiakov do akordeónovej učebne 5,49
13.10.16 materiál pre výtvarný odbor 5,53
13.10.17 materiál pre výtvarný odbor 9,05
18.10.16 sušičky na výkresy 4 ks 170,00
24.10.16 štartovné na súťaž v hre na plechové dychové nástroje 30,00
14.11.16 hudobný nástroj heligónka 870,00
18.11.16 diktafón pre hudobný odbor 118,00
21.11.16 materiál pre výtvarný odbor 27,01
23.11.16 materiál pre výtvarný odbor 5,12
25.11.16 materiál pre výtvarný odbor 577,73
28.11.16 materiál pre výtvarný odbor 587,48
12.12.16 materiál pre výtvarný odbor 81,75
20.12.16 materiál pre výtvarný odbor 598,32
22.12.16 materiál pre výtvarný odbor 94,64
30.12.16 materiál pre výtvarný odbor 104,98
  SPOLU 13.500,- €

Použitie prostriedkov v roku 2015

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
28.01.15 šijacie pomôcky – výtvarný odbor 9,98
28.01.15 Polyester – výtvarný odbor 8,46
28.01.15 fólia výtvarný odbor 2,40
28.01.15 polystyrén - výtavrný odbor 7,20
28.01.15 Skrutky - výtvarný odbor 0,80
28.01.15 kostýmy - tanečný odbor 7,00
03.02.15 občerstvenie rada školy 5,75
03.02.15 kostýmy - tanečný odbor 6,00
04.02.15 materiál - výtvarný odbor 1,07
10.02.15 materiál - výtvarný odbor 50,92
10.02.15 materiál - výtvarný odbor 8,49
10.02.15 stoly do mutlimediálnej učebne - AMT odbor 300,00
11.02.15 zariadenie a materiál - tanečný a výtvarný odbor 481,50
19.02.15 servis a ladenie akordeónu 200,00
19.02.15 kabeláž - multimediálna učebňa 173,30
20.02.15 Primalex – úprava multimediálnej učebne 62,40
23.02.15 účastnícky poplatok súťažiacich 17,00
27.02.15 kostýmy - tanečný odbor 60,00
03.03.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 10,00
03.03.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
06.03.15 účastnícky poplatok súťažiaci – husľová súťaž 176,00
04.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 15,00
04.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 25,00
04.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž Žilina 50,00
18.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž Žilina 42,00
19.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 15,00
19.03.15 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 25,00
19.03.15 účastnícky poplatok klavírna súťaž PIANO 48,00
19.03.15 materiál - výtvarný odbor 6,27
19.03.15 materiál - výtvarný odbor 4,99
10.04.15 basové Kombo AK606B 109,00
10.04.15 sláčik Dowina 4/4 30,00
10.04.15 kolofónia Nyman pre kontrabas 12,00
10.04.15 kábel Jack-Jack 8,00
10.04.15 konektor Jack 3,00
14.04.15 adaptér notebook 19,90
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 8,40
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 33,50
22.04.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 117,04
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 25,00
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 45,00
28.04.15 účastnícky poplatok súťaž v Námestove 15,00
28.04.15 kvety účinkujúci 9,95
28.04.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
28.04.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 25,00
30.04.15 materiál - výtvarný odbor 4,30
03.05.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 6,15
07.05.15 kvety účinkujúci 4,99
21.05.15 materiál - výtvarný odbor 49,14
21.05.15 materiál - výtvarný odbor 92,10
21.05.15 cestovné - účasť na recitačnej súťaži 81,96
20.05.05 cestovné - účasť na speváckej súťaži 23,92
27.05.15 účastnícky poplatok - súťaž Trstená 45,00
28.05.15 Poštovné – zasielanie výtvarných prác na sútaže 4,00
04.06.15 materiál - výtvarný odbor 252,35
04.06.15 metodické dni návšteva z Pelhřimova - občerstvenie 27,61
05.06.15 metodické dni návšteva z Pelhřimova - občerstvenie 2,64
15.06.15 cestovné účastníkov klavírnej súťaže 27,60
17.06.15 kvety absolventi 7,96
17.06.15 občerstvenie - vernisáž absolventi 20,37
18.06.15 cestovné účastníkov akordeónovej súťaže 45,54
24.06.15 kvety - vernisáž absolventi 9,95
29.06.15 kytice na koncert - záver školského roka 19,95
09.06.15 cestovné účastníkov súťaže Trstená trieda p.uč. Štrbu 43,82
24.06.15 cestovné účastníkov súťaže Trstená trieda p.uč.Kačiaka 23,68
16.07.15 kvety a kytice 17,30
16.07.15 kvety a kytica 28,30
08.07.15 materiály absolventi - tablo, pamätný list, hrnček s potlačou 218,16
24.08.15 technické vybavenie výtvarnej triedy 674,81
26.08.15 podlahová krytina + montáž 1111,07
26.08.15 podlahová krytina + montáž 639,56
26.08.15 podlahová krytina + montáž 807,91
10.09.15 maliarsky materiál a potreby 227,45
10.09.15 maliarsky materiál a potreby 31,55
11.09.15 technické vybavenie výtvarnej triedy 104,34
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 5,96
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 2,60
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 270,07
17.09.15 sťahovanie koncertného krídla a grafického lisu 360,00
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 4,94
17.09.15 materiál - výtvarný odbor 11,53
17.09.15 kniha - Kreslenie 4,50
24.09.15 husľové sláčiky 49,50
30.09.15 príslušenstvo na keyboard - stojan a púzdro 208,00
20.10.15 cestovné na súťaž v Rimavskej Sobote 38,92
23.10.15 cestovné na súťaž v Tvrdošíne 8,20
27.10.15 CD Slovenské ľudové hudobné nástroje 8,30
27.10.15 materiál pre výtvarný odbor - plátno 10,98
28.10.15
odvoz a likvidácia stavebného odpadu po
modernizácii učební výtvarného odboru
526,96
06.11.15 notový materiál pre heligónku 40,00
09.11.15
materiál pre vátvarný odbor - škrob
5,96
11.11.15 žiacke knižky a tlačoviny pre žiakov 342,36
18.11.15 materiál pre výtvarný odbor - papier 89,40
25.11.15 materiál pre výtvarný odbor - kobercová páska 6,80
27.11.15 materiál pre multimediálny odbor 7,90
27.11.15 materiál pre výtvarný odbor 1,80
02.12.15 materiál pre výtvarný odbor 11,07
04.12.15 materiál pre výtvarný odbor 7,45
05.12.15 príslušenstvo na dychové nástroje 17,32
08.12.15 materiál pre výtvarný odbor 78,46
15.12.15 svetlá na stojany na noty 220,06
15.12.15 rekvizity pre literárno-dramatický odbor 10,50
15.12.15 materiál pre výtvarný odbor 38,66
  SPOLU 9.300,- €

Použitie prostriedkov v roku 2014

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
17.01.14 účastnícky poplatok - 20. Husľová dielňa Žilina 328,50
20.01.14 občerstvenie pre zúčastnených žiakov - súťaž 13,37
20.01.14 materiál pre výtvarný odbor 4,52
20.01.14 materiál pre výtvarný odbor 7,60
29.01.14 materiál pre výtvarný odbor 15,50
31.01.14 materiál pre tanečný odbor 3,43
06.02.14 batérie do ladičky gitary 5,25
07.02.14 preprava Žywiec - 3 dňové metodické dni 227,85
13.02.14 reprobox Soundkin J210 2ks 214,00
13.02.14 reprokábel jack – speakon 2 ks 35,00
13.02.14 nástrojový kábel jack-jack 3 ks 21,00
13.02.14 gitarové struny Rotosound CL-2 5ks 36,00
13.02.14 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 40,00
13.02.14 účastnícky poplatok Schneiderova Trnava 40,00
14.02.14 účastnícky poplatok 4 ručná hra Zilina 45,00
26.02.14 materiál na rámovanie výtvarných prác 110,94
03.03.14 podložka na noty 13,96
11.03.14 materiál pre výtvarný odbor 37,87
11.03.14 účastnícky poplatok husľová súťaž Kremnica 176,00
11.03.14 účastnícky poplatok súťaž PIANO Bojnice 45,00
14.03.14 účastnícky poplatok súťaž Rečou klavíra 47,00
26.03.14 prepravné pre žiakov DK – LM 180,30
27.03.14 cestovné súťaž v 4 ručnej hre 104,86
26.03.14 účastnícky poplatok súťaž Námestovo 16,00
26.03.14 vrátené štartovné -10,00
27.03.14 poštovné za výtvarné práce odoslané na výstavu 28,85
08.04.14 noty – Nová klavírní škola 1-4 diel 43,56
11.04.14 preprava Žywiec - 3 dňové metodické dni 223,00
24.04.14 cestovné na klavírnu súťaž 23,28
28.04.14 workshop tkanie – honorár 1. lektora 100,00
28.04.14 workshop tkanie – honorár 2. lektora 70,00
09.04.14 občerstvenie workshop – tkanie 9,23
09.04.14 občerstvenie workshop – tkanie 1,87
30.04.14 účastnícky poplatok súťaž v Námestove – akordeonisti 25,00
30.04.14 cestovné na akordeónovú súťaž v Námestove 6,20
30.04.14 cestovné na akordeónovú súťaž v Námestove 22,56
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž v Námestove 6,20
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž v Námestove 6,40
29.04.14 cestovné na klavírnu súťaž Rečou klavíra 6,88
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 256,20
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 240,82
17.05.14 cestovné – návšteva partnerskej školy Pelhřimov 13,12
27.05.14 plagáty a diplomy zo súťaží - tlač 65,28
30.05.14 cestovné na súťaž Piano v modernom rytme 56,98
29.05.14 poštovné za výtvarné práce na súťaž 3,50
30.05.14 materiál pre výtvarný odbor 4,98
02.06.14 kvety na vernisáž 5,97
02.06.14 materiál pre výtvarný odbor 0,96
04.06.14 materiál na vernisáž 3,43
04.06.14 občerstvenie na vernisáž 23,99
17.06.14 cestovné na súťaž v hre na dychové nástroje 24,28
17.06.14 cestovné na súťaž v hre na dychové nástroje 4,00
18.06.14 reklama Infoštúdio mesta Dolný Kubín 33,60
19.06.14 materiál pre výtvarný odbor 27,55
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 27,00
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 2,00
19.06.14 materiál pre tanečný odbor 3,98
19.06.14 kvety pre účinkujúcich žiakov 15,92
20.06.14 občerstvenie pre účinkujúcich žiakov 17,80
23.06.14 tablo, pamätné listy, DVD z koncertov pre žiakov 307,81
17.06.14 poštovné za výtvarné práce na súťaž 2,80
25.06.14 materiál pre tanečný odbor 3,00
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 59,38
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 13,15
25.06.14 darčeky ocenení žiaci 22,80
25.06.14 občerstvenie pre účinkujúcich žiakov 14,00
26.06.14 materiál pre tanečný odbor 1,49
26.06.14 baterky do ladičky gitary 4,40
08.07.14 prezentačné tašky pre absolventov 231,00
22.08.14 rydlá do dreva pre výtvarný odbor 39,98
27.08.14 vak na akordeón 65,00
05.09.14 polystyrén pre výtvarný odbor 14,40
10.09.14 materiál pre výtvarný odbor 6,30
23.09.14 noty pre gitaru – Susser 30,00
03.10.14 gitara + gitarový stojan 245,00
10.10.14 montáž zrkadiel pre tanečný odbor 41,00
  Spolu 4264,85

Použitie prostriedkov v roku 2013

Dátum Účel platby Suma v € s DPH
29.01.13 19. Husľová dielňa Žilina 225
29.01.13 5. Husľová súťaž R.Országa - Kremnica 192
04.02.13 PVJ - 2 violončelá určené na opravu 225
07.02.13 ¼ čelo - bazár - Medvecký 416
12.02.13 Sun soft-SD karta, HDMI kábel 24,5
20.02.13 Celé čelo + pevné púzdro 335
21.02.13 Babušiak - výtvarný odbor - potreby 178,89
22.02.13 Akordeon. Súťaž - KNM 60
22.02.13 Klavírna súťaž - Žilina 27
06.03.13 Oravaflor 58,4
11.03.13 Metodický deň - kvety 10,6
12.03.13 Zmluva o dielo - metodický deň 100
12.04.13 Materiál výtvarný odbor 57,93
14.03.13 Poštová poukážka - Giraltovce 61,2
18.03.13 PVJ - 2 kobylky, 2 strunníky 26,42
21.03.13 Cestovné pre deti a učiteľku 41,18
21.03.13 Štartovné Bojnice 45
20.03.13 Tanečné oddelenie - súťaž 10,26
20.03.13 Štartovné KNM - Rečou klavíra 27
22.03.13 Výtvarné oddelenie - nite 8,45
25.03.13 Schneiderova Trnava - huslisti 95
25.03.13 Schneiderova Trnava - klaviristi 80
26.03.13 Oprava organu - Nižňanský (Kumerová) 221,58
26.03.13 Zmluva o dielo - tvorivé dielne - Smolková 40
26.03.13 TV-AV Elektronic (oprava 2 videokamier) 113
26.03.13 Hudobné oddelenie - kvety 5,7
05.04.13 Materiál výtvarný odbor (PPG Deco) 27,18
08.04.13 Noty pre spevácke oddelenie 15,63
09.04.13 Čelové kolíky a kolofónia - Medvecký 54
12.04.13 Zmluva o dielo - Oprava violončiel a slákov 150
15.04.13 Cestovné náhrady - Giraltovce 116,02
17.04.13 Oravflor - kvety na 1. absolvák 19
17.04.13 Štartovné - Námestovo + poštovné 66,2
23.04.13 Oravaflor - kvety na absolváky 53,1
30.04.13 Struny na violu 39
06.05.13 Materiál pre tanečný odbor 153,65
07.05.13 PL-VO - výkresy 21,5
09.05.13 Art Air Center - štartovné - Talenty SVK 180
13.05.13 Badas - látka na kostýmy pre tanečný odbor 149,98
13.05.13 Cestovné - Šubová 7,25
13.05.13 Cestovné - Grísová 6,2
13.05.13 Cestovné - Záhumenická 8,8
13.05.13 Cestovné - Záhumenická 48,64
13.05.13 Cestovné - Hrnčiarová 26,86
13.05.13 Cestovné - Vargová 26,86
13.05.13 Cestovné - Cuperová 55,96
14.05.13 Nižná - husľová súťaž 129,2
20.05.13 Ladenie klavírov + výmena strún - Mrva 210
22.05.13 LDO 4,5
27.05.13 VO - drôt 5,03
27.05.13 VO - materiál 6,4
27.05.13 VO - materiál 23,06
27.05.13 Kvety 11,94
04.06.13 Gitarové príslušenstvo+ flauta 843,88
02.07.13 Art centrum - absolventi 185,36
08.08.13 Sun soft-monitor Philips 149
10.09.13 VICÁŇ, s.r.o. 252
15.10.13 Ivo Frank - noty na gitaru 12,5
08.11.13 PPG Deco (pre výtvarníkov) 69,7
08.11.13 ORSA materiál VO 671,3
15.11.13 Cestovné poistenie 64,1
22.11.13 preprava DK - Žiwiec a späť tvorivé dielne 260
22.11.13 Peter Medvecký - blany a bubenícke paličky 86
  SPOLU: 6894,91

Použitie prostriedkov v roku 2012

Dátum Účel platby Suma v € s dph
29.10.12 Metronómy 174,5
11.09.12 Sony digitálny diktafón 105
10.09.12 Televízor+audiotechnika do učebne teórie 643,64
31.08.12 Hrnčiarsky kruh SEPA 954,06
20.03.12 Schneiderova Trnava - súťaž - štartovné 170
15.03.12 Náhradné diely na bicie 60
13.04.12 Sopránová zobcová flauta 33
07.05.12 Súťaž Kremnica + Trnava 70,14
07.05.12 Cestovné na súťaže pre pedagogický dozor 89,45
29.05.12 Ladenie klavíra + výmena roztrhnutých strún 160
01.06.12 Digitálne piano + snímač na strunové nástroje 735
01.06.12 Sopránová flauta Schneider model 252 42
01.03.12 Cestovné a ubytovanie pre deti - súťaž Trnava 122,14
08.06.12 Materiál pre výtvarný odbor 203,77
25.01.12 Kremnica - súťaž - husle 160
25.01.12 Žilina - metodický deň - husle 180
28.02.12 Žilina - súťaž - klavír 64
27.04.12 Nižná - husľová súťaž 104
22.04.12 Námestovo - súťaž - akordeón 45
29.05.12 Darčeky pre absolventov 6,32
  SPOLU: 4122,02

 

*Nákup nie je financovaný z rodičovských príspevkov, ale z daru účelovo viazaného od konkrétneho sponzora . 

Ďakujeme za podporu našej školy finančným darom.
Informácie a tlačivo Darovacej zmluvy si môžete stiahnuť TU.