GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie

Elektronická prihláška
na šk. rok 2020/2021


Vážení rodičia, 
-TU- si môžete stiahnuť oznámenie o vybratých predmetoch, ktoré nebudú na konci tohto školského roka hodnotené. Taktiež -TU- si môžete stiahnuť oznámenie o určení zoznamu vyučovacích predmetov, ktorých známky sa budú započítavať do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky v I. a II. stupni štúdia. 

Michal Janiga (riaditeľ ZUŠ P.M.Bohúňa)


Oznam rodičom ohľadne
prekážky v práci našich učiteľov


Pokyny pre rodičov a žiakov:

V čase, keď je momentálne zatvorená budova našej školy, vyučovanie pokračuje ďalej cez internet.  Kolektívne vyučovanie prebieha formou zadaní na tejto stránke a taktiež zadaní priamo od vyučujúceho. Individuálne vyučovanie prebieha spôsobom a v čase, na ktorých ste sa s vyučujúcim dohodli. Pokiaľ vás doteraz s takýmto typom vyučovania nikto neoslovil, kontaktujte prosím vedenie našej školy. Taktiež v prípade akýchkoľvek otázok, či iných pripomienok volajte t.č. 0907 416 123. Ďakujeme za vašu trpezlivosť a tešíme sa na vás, hoci aj v týchto sťažených podmienkach výučby. 


Zadania od niektorých pedagógov aj na našej facebookovej stránke: -KLIKNITE SEM-


Hudobná náuka:

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich samotné zadanie vyžaduje), prípadne otázky na svojich učiteľov hudobnej náuky posielajte na nasledujúce maily: 

1. ročník - michal.janiga@zuspmb.sk
2. ročník - matej.bartos1@gmail.com
3. ročník - hana.hop@gmail.com
4.-7. ročník - michal.juras77@gmail.com


1. ročník - Dychové plechové nástroje (prezentácia), Omaľovánky č.1, Cvičenia č.37+38+39, Inštrukcie k cvičeniam 37+38+39Dychové drevené nástroje (prezentácia), Cvičenia č.41 + 42 (PDF), Cvičenie č.43 (PDF), Inštrukcie k cvičeniam 41,42,43, Cvičenia č.44,45,46 (Pracovný list), Inštrukcie k cvičeniam 44,45,46, Cvičenia č.47,48,49,50, Inštrukcie k cvičeniam č.47,48,49,50, Bicie nástroje (prezentácia), 

2. ročník - ukážky zasielame mailom - Tempo (pracovný list), Triola (prezentácia), Triola (pracovný list), Legato, staccato, ligatúra, Noty v husľovom a basovom kľúči, Hudobné pexeso, Intervaly (Prezentácia), Opakovanie-intervaly, Dychové plechové nástroje (prezentácia), Dychové drevené nástroje (prezentácia)

3. ročník - Základné intervaly v G Dur, Štvorštvrťový takt, Hudobné pojmy, Strunové nástroje, Durové stupnice do 4 béčok, Opakovanie apríl, Transpozícia,

4. ročník - Ars Antiqua, Opera+Oratórium, Orchester, Opakovanie, Rytmické cvičenia, Ars nova, Bicie nástroje, 

5. ročníkJ.S,Bach , Omša, Komorné telesá, Opakovanie, Cvičenie-intervaly, Barok-Handel, Barok na Slovensku a v Čechách, 

6. ročníkNeskorý romantizmus, Harmonizácie piesne, Zväčšený a zmenšený kvintakord, Opakovanie, Cvičenie-akordy, Dejiny hudby, Hymna SR,

7. ročník - 7. absolventská otázka, 8. absolventská otázka, 9. absolventská otázka, 10.absolventská otázka, 11.absolventská otázka, 12.absolventská otázka,  Absolventská otázka- Môj hudobný nástroj,


Aktualizácie ohľadne koronavírusu "COVID-19"

Oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky bude budova našej školy zatvorená až do odvolania. O termíne otvorenia budovy našej školy pre našich žiakov Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.zuspmb.sk.

Vedenie ZUŠ P.M.Bohúňa


 
 
 
 

Propozície k XXIII. ročníku
medzinárodnej výtvarnej
súťaže "Bohúňova Paleta" Sledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku