Aktuálne informácie

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA 2015


Prvé miesto na Hviezdoslavovom Kubíne

Hviezdoslavov Kubín mal svoje pokračovanie 31. marca v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Súťažilo sa od tých najmenších žiakov z prvej kategórie až po tých najstarších v tretej kategórii. Naša škola mala svoje zastúpenie medzi najstaršími. V prednese prózy bojoval Filip Lopeň a s poéziou sa predstavila Zuzana Čellárová. Obidvaja navštevujú literárno-dramatický odbor u pani učiteľky Terézie Brodňanskej. Ďakujeme im za krásnu reprezentáciu a Zuzke gratulujeme zároveň k prvému miestu a postupu na krajské kolo, ktoré sa bude konať v Martine. 


Akordeónisti zažiarili na medzinárodnej súťaži

28. a 29. marca 2015 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 11. ročník medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže, ktorý je známy pod názvom "Súhvezdie hôr". Festival každoročne vyhlasuje Medzinárodný fond detskej tvorivosti „Barvinok“ z Odesy - Ukrajina. Súťaž postupne prebieha v niekoľkých krajinách Európy / SR, Česká republika, Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko/. Súťažiaci si merajú svoje sily v kategórii inštrumentálnej, výtvarnej, dramatickej, tanečnej a vokálnej. Medzinárodná porota oceňuje najlepších udelením zlatej, striebornej a bronzovej ceny. Naši akordeónisti z triedy Viery Vrtichovej sa už po tretíkrát úspešne predstavili na tejto súťaži v kategórii inštrumentálnej. Akordeónové kvarteto (D. Chudiaková, D. Lorencová, A. Bartošová, A. Kováčik), Akordeónové duo (A. Tarajová, L. Tarajová) a sólistka Dianka Lorencová za predvedený výkon získali bronz. MKO Amandolo a jeho koncertmajsterka Dominika Chudiaková na svojom treťom štarte dosiahli úspech najcennejší - zlato. MKO Amandolo sa zároveň predstavil aj na záverečnom Galakoncerte. Špeciálnu cenu za popularizáciu a rozvoj akordeónovej hry získala naša pani učiteľka Viera Vrtichová. Všetkým súťažiacim blahoželáme k získaným oceneniam, ktoré dosiahli v medzinárodnej konkurencii.


Prvé miesto na Kubínskych divadelných dňoch

V rámci Kubínskych divadelných dní sa dňa 27. marca v priestoroch Oravskej knižnice uskutočnila regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V IV. kategórii v prednese prózy súťažila aj naša žiačka literárno-dramatického odboru - Natália Pilátiková z triedy pani učiteľky Terézie Brodňanskej. Textom Mila Urbana roztopila nielen tvrdé mužské srdce, ale získala si aj srdcia porotcov, čím si vybojovala prvé miesto. Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa šťastia aj v ďalších kolách Hviezdoslavovho Kubína. 

 

 


Zlatá žatva Dominiky Chudiakovej

V marci sa uskutočnili dve celoslovenské a jedna medzinárodná súťaž. Na všetkých troch našu školu reprezentovala Dominika Chudiaková. 17. marca zahájila svoju "zlatú žatvu" ziskom dvoch zlatých ocenení v Kysuckom Novom Meste. 27. marca sa Dominika zúčastnila súťaže "Akordeónový festival Giraltovce 2015". V kategórii sólistov do 18 rokov získala ďalšie, už tretie,  zlaté pásmo. Posledné ocenenia získala na medzinárodnej súťaži tvorivosti detí a mládeže, ktorej 11. ročník sa uskutočnil 28. a 29. marca v Liptovskom Mikuláši pod názvom "Súhvezdie hôr". Dominika súťažila v troch kategóriách - ako sólistka do 19 rokov, ako koncertmajsterka orchestra  a ako členka akordeónového kvarteta. Pre našu školu získala ďalšie dve zlaté ocenenia - ako sólistka a orchestrálna hráčka. S kvartetom získala bronz. Dominike Chudiakovej z triedy Viery Vrtichovej patrí za vzornú reprezentáciu veľké poďakovanie, ale aj obdiv za  veľké množstvo zvládnutého rôznorodého súťažného repertoáru.


Máme dvoch laureátov!

V dňoch 19. – 21.3.2015 sa žiaci a pedagógovia sláčikového oddelenia našej školy zúčastnili na 21. Husľovej dielni v Žiline. Vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva SR a lektorom a garantom bol vynikajúci huslista a pedagóg pražskej Akadémie múzických umení -  prof. Jindřich Pazdera. Na Husľovej dielni sa zišli huslisti od 8 do 15 rokov z celého Slovenska, ktorí sa v prvý deň predstavili na  výberovom koncerte. Ďalšie dni pracovali pod vedením prof. Pazderu formou workshopu. Spôsob práce s deťmi rôzneho veku, názorné ukážky výrazových prostriedkov a štýlovosti hry boli výbornou školou nielen pre deti, ale aj našich pedagógov (p. uč. Hrnčiarová, p. uč. Dobija a p. uč. Brtko). Korepetítorky Beata Vargová  a Markéta Janoštínová patrili na Husľovej dielni k tým najlepším a veľkou mierou prispeli k výbornému výsledku našich žiakov. Na Husľovej dielni sa  zúčastnilo 6 žiakov z triedy Márie Hrnčiarovej – T. Kytas, Z. Kolejáková, V. Jurášová, L. Janoštín, V. Janoštín a M. Pavlík. Dvaja z nich - Viktor Janoštín Martin Pavlík sa stali laureátmi Husľovej dielne s povinnosťou vystúpiť na 22. Husľovej dielni na koncerte laureátov v Dome umenia Fatra s orchestrom ŠKO Žilina. Z tohto ohromného úspechu máme všetci veľkú radosť a prajeme našim žiakom aj pedagógom mnoho ďalších umeleckých úspechov.


Výtvarníci s fantáziou

Výtvarníci našej školy boli úspešní na III. ročníku  celoslovenskej  výtvarnej  súťaže Ríša fantázie 2015 v Lučenci. Filip Ján Kurtík z triedy p. uč. Barťákovej získal 3. miesto v prvej kategórii a Oxana Seňková z triedy p. uč. Malíkovej získala čestné uznanie v druhej kategórii, z čoho máme všetci veľkú radosť a srdečne im Blahoželáme.

 

 


Naše akordeónistky otvárali vernisáž

19. marec 2015 sa do histórie Oravskej galérie v Dolnom Kubíne zapíše ako deň, kedy bola vernisáž troch výnimočných výtvarníkov.  Manželov Moniky a Bohuša Kubinských, ktorí na základe vlastných autorských stratégii pripravili projekt - maľbu, sochu, kresbu a priestorovú inštaláciu z obdobia rokov 1992 - 2015 pod názvom "Imagine". Tretím, a určite zaujímavým autorom je Nikolaj Feďkovič, ktorý sa na pôdu Oravskej galérie vrátil vystavovať po  20 rokoch. Výber svojho majstrovského umenia prináša oravským návštevníkom pod názvom "Retrospektíva". Hudobný začiatok vernisáže zverili organizátori  naším akordeónistkám - Anetke Bartošovej a Dominike Chudiakovej  z triedy Viery Vrtichovej. Ďakujeme im za spríjemnenie a spestrenie umeleckého zážitku. 


Dvojnásobný úspech Dominiky Chudiakovej

17. marca 2015 sa v ZUŠ Kysucké Nové Mesto uskutočnil 13. ročník Akordeónového festivalu. Organizátori privítali 32 účastníkov v hre na sólový akordeón a 6 komorných telies. Dominika Chudiaková z akordeónovej triedy Viery Vrtichovej súťažila v dvoch kategóriách. Najprv sa predstavila v najsilnejšej a najviac obsadenej kategórii „žiakov do 18 rokov“, kde  získala zlaté pásmo. Neskôr si zasúťažila v kategórii „hra na digitálny akordeón“, v ktorej okrem zlatého pásma  získala aj pohár za najlepší výkon. Organizátori festivalu pripravili pre všetkých účastníkov okrem príjemnej  súťažnej atmosféry a zaujímavých cien pre najlepších aj krásne jarné počasie.


Žitnoostrovské Pastelky 2015

zdroj: internetPôvodná slovenská súťaž z roku 1996, neskôr medzinárodná v rámci Európy a ostatné tri roky už transkontinentálna! Na Žitný ostrov do januárovej uzávierky jubilejného XV. ročníka Žitnoostrovských pasteliek prišlo takmer 1700 obrázkov z mnohých krajín: Bielorusko, Bulharsko, Česká republika, Hongkong , Bangladéš, Kazachstan, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Rusko , Ukrajina a Srbsko.  A samozrejme aj z celého Slovenska. Porota ocenila 55 prác,ceny získali  traja žiaci našej ZUŠ. Branko JánošTerezka Prílepková z triedy pani učiteľky ŠprlákovejSimonka Michalicová z triedy pani učiteľky Barťákovej. Oceneným malým výtvarníkom a aj ich učiteľom srdečne blahoželáme!


Mudrochova Paleta 2015

zdroj:internetPráce našich výtvarníkov zaujali porotu na 8. medzinárodnej súťaži detskej výtvarnej tvorby Mudrochova Paleta 2015. V 1. kategórii získal cenu Filip Ján Kurtík . Čestné uznanie v tejto kategórii udelila porota Jakubovi Šmilňákovi, obaja  z triedy pani zástupkyne Barťákovej. V 4. kategórii čestné uznanie za svoju prácu dostala Zuzana Šutvajová z triedy pani učiteľky Gajdošíkovej. Všetkým srdečne blahoželáme!

 

 


Naše žiačky hrali k MDŽ

autor: Danka ŠtevonkováVo štvrtok, 5. marca 2015 prijal v budove MsÚ dolnokubínske ženy primátor mesta Mgr. Roman Matejov. Prihovoril sa im pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Vo svojom príhovore ocenil ich prínos pre spoločnosť, ich obetavosť v práci, ale i pre rodinu, ich zápal pre spoluprácu v rôznych oblastiach. Celkovú atmosféru stretnutia dotvárali naši žiaci. V úvode stretnutia zahrala na saxofóne Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka a pri klavíri ju sprevádzal pán učiteľ Matis. Slávnostný zápis do pamätnej knihy prebiehal za zvuku gitary, na ktorej hrala Daniela Lúčková z triedy pani učiteľky Jelenskej. Na záver slávnostného aktu prišlo uvoľnenie vďaka vystúpeniu heligonkárky Rebeky Macekovej z triedy pani učiteľky Vrtichovej, ktorá ocenené ženy pobavila aj rozospievala. Podujatie bolo ukončené priateľským rozhovorom s predstaviteľmi mesta. Nám ostáva veriť, že ženám, či už pracujúcim, matkám, dôchodkyniam i študentkám bude venovaná potrebná pozornosť a úcta nielen jeden deň v roku.


Úspešní hudobníci hrali úspešným športovcom

zdroj: facebookŽiaci a pedagógovia našej školy 25. februára 2015 svojím vystúpením znova spríjemnili chvíle jednej z významných spoločenských akcií mesta Dolný Kubín. Počas odovzdávania ocenenia Najúspešnejší  športovec a športový kolektív za rok 2014 sa v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavila huslistka Kristína Hajdúchová z triedy p. uč. Hrnčiarovej, ktorú na klavíri sprevádzala p. uč. Vargová, za klavírneho sprievodu p. uč. Matisa na saxofóne hrala Janka Šimeková, ktorú vedie p. uč. Kačiak. Úspešné klavírne duo súrodencov Dávida a Sone Batunovcov pod vedením p. uč. Cuperovej taktiež potvrdilo svoje hudobné zručnosti. V poslednom vstupe vystúpila Ľudová hudba pri ZUŠ P. M. Bohúňa  pod vedením Tomáša Brtka a veselou bodkou ukončila celé podujatie. Za úspešnú reprezentáciu našej školy vyjadrujeme našim žiakom a pedagógom hlboké poďakovanie a tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky. Reportáž z podujatia na TVDK.


Hľadanie a zmysel obrazov

zdroj: internetV stredu 25. februára sa na našej škole konal seminár s témou Hľadanie a zmysel obrazov dejín, kultúry a jej premien v čase na slovenskom vidieku pomocou nových médií na začiatku 21. storočia. Seminár bol určený pre verejnosť a zároveň odrážal víziu našej školy, ktorá nadväzujúc na hodnotové odkazy miestnych predkov smeruje skrz kooperáciu jednotlivých odborov k láske k umeniu. Seminár bol zároveň určený pre učiteľov všetkých odborov našej školy, nakoľko sa v ňom prelínali prvky každého z umení. Prednášajúcim bol doc. Ing. Viliam Gruska, ktorý zároveň ocenil smerovanie školy. Taktiež poprial veľa úspechov mladým, rozvíjajúcim sa odborom - audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a literárno - dramatického odboru. Úvahy nášho vzácneho hosťa boli doplnené pôsobivými dokumentmi. Do diskusie sa zapájali pozvané osobnosti z liptovského a oravského regiónu, akademickú obec nevynímajúc. Toto podujatie zanechalo v účastníkoch stretnutia hlbokú stopu a silný pozitívny zážitok. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia. 


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY