Aktuálne informácie


OZNAM!!!

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že dňa 27. a 28. apríla bude škola pre žiakov zatvorená z prevádkových dôvodov. Riaditeľ udeľuje na tieto dni pre žiakov riaditeľské voľno. Ďakujeme za porozumenie.


Propozície súťaže Bohúňova Paleta

Propositions - Bohúň´s Palette


Veľký úspech v Trnave

Základná umelecká škola M. Schneidera-Trnavského v Trnave privítala 6. apríla 2017 účastníkov 17. ročníka interpretačnej súťaže v sólovej hre na klavíri. Súťažilo sa v piatich vekových kategóriách. Mesto Dolný Kubín a zároveň ZUŠ P. M. Bohúňa reprezentovali štyria žiaci. Michal Juráš z triedy Márie Cuperovej, ktorý súťažil v prvej kategórii, sa umiestnil v bronzovom pásme, do strieborného pásma sa prebojoval Kristián Povala z triedy Alexandry Papulovej Fischerovej (druhá kategória). V štvrtej kategórii súťažila Klaudia Chomisteková z triedy Márie Cuperovej a umiestnila sa v bronzovom pásme. Najväčší úspech spomedzi Dolnokubínčanov zaznamenal v Trnave Jaroslav Prílepok, ktorého učí Beáta Vargová. V najťažšej, piatej kategórii sa umiestnil v zlatom pásme a získal cenu za najlepšiu interpretáciu skladby. Všetkým žiakom blahoželáme a ich pedagógom ďakujeme za skvelú prípravu.


Striebro za komornú hru

V piatok 7. apríla sa naši žiaci Ela Fedorová, Barbora Mrišková, Zuzana Vajduláková a Erika Kľúčiková zúčastnili súťaže Schneiderova Trnava v kategórii komorná hra. Ich úsilie bolo odmenené umiestnením v striebornom pásme a novými skúsenosťami v oblasti komornej hry. Zoskupenie pripravili pán učiteľ Tomáš Matis a pán učiteľ Leonard Vajdulák. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších úspechov.

 


V Ružomberku sme boli zlatí

V ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku sa 27.3.2017 konal 1. ročník regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Dolný Kubín  a našu školu reprezentovala dvojica Daniela Dobáková z triedy M. Cuperovej a Sofia Sekerášová z triedy A. Papulovej Fisherovej. Dievčatá súťažili v II. kategórii, ktorá bola počtom súťažiacich najviac obsadená a podarilo sa im získať zlaté pásmo. Obom žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 

 

 


Hymna v podaní našej žiačky

V roku 2017 si pripomíname okrúhle 140. výročie smrti Dolnokubínskeho básnika a autora textu slovenskej štátnej hymny Janka Matúšku. Pri tejto príležitosti sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka konala dňa 6. februára konferencia, ktorú spestrila tónmi slovenskej štátnej hymny ako aj ďalších skladieb naša žiačka Jana Šimeková z triedy Vladimíra Kačiaka s klavírnym sprievodom Tomáša Matisa. Ďakujeme našim pedagógom i žiačke za spríjemnenie tohto podujatia.

 


Úspech nášho trúbkára

Základná umelecká škola v Trenčíne usporiadala 24. novembra 2016 piaty ročník regionálnej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na plechové dychové nástroje. Na podujatí sa predstavili žiaci z 9. umeleckých škôl zo Slovenska a Čiech v sólovej  hre. Celé podujatie bolo dobre zorganizované, súťažiaci mali v priestoroch ZUŠ vytvorené výborné podmienky na prípravu i súťažný výkon. Okrem súťaženia si účastníci v prestávkach vymieňali vzájomné skúsenosti a metodické zručnosti. Súťažilo sa v piatich kategóriách. V prvej kategórií súťažilo 11 súťažiacich narodených v rokoch 2004-2005.

Náš  žiak Daniel Koleják z triedy p. uč. Vladimíra Kačiaka bol v tejto kategórií najmladším účastníkom, ktorý sa umiestnil na krásnom druhom mieste. Na klavíri ho sprevádzal p. uč. Tomáš Matis. Súťaž je pre účastníkov výbornou formou prezentácie, ale aj jednou z možností ďalšieho rozvíjania talentu. Danielovi srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov.

 


Neodišli bez ocenenia

Naši žiaci z Literárno-dramatického oddelenia sa už každoročne zúčastňujú na regionálnej súťaži mladých moderátorov v Tvrdošíne, kde si majú možnosť preveriť svoje schopnosti a prezentovať aj svoj talent. Oravský mikrofón sa konal v spoločenskej sále na Medvedzí dňa 13.10.2016, kde sa stretlo dvadsať mladých moderátorov z celého regiónu. Ani tento rok naše žiačky neodišli bez ocenenia. V prvej kategórii získala druhé miesto Karin Bartošová a na treťom mieste sa umiestnila Natália Moresová, ktoré vyučuje p. uč. Terézia Brodňanská. Srdečne im všetkým blahoželáme k výborným výkonom.


Obrovský úspech na medzinárodnej súťaži

Naši úspešní výtvarníci získali na 13. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaži Vianočná pohľadnica ocenenia. Do súťaže sa zapojilo 5 500 detí z 350 škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Žiaci našej školy sa umiestnili: v kategórii maľba, kresba (11-15 rokov) na 2. mieste Martina Fejová z triedy p. uč. Lucie Malíkovej. V kategórii kombinovaná technika, grafika a počítačová grafika (6-10 r.) sa umiestnila na 3. mieste Dominika Kapinová z triedy p. uč. Anny Gajdošíkovej. V kategórii kombinovaná technika, grafika a počítačová grafika vo veku 11-15 rokov získala 1. miesto a finančnú cenu Jana Strážovská z triedy p. uč. Evy Šprlákovej. Výhercom srdečne blahoželáme.


Roky bojov, obetí a nádejí

V piatok 4. novembra 2016 sa v Oravskej knižnici A. Habovštiaka konala putovná výstava Roky bojov, obetí a nádejí (1914-1920). Výstava pripomína 100 rokov od rozpútania prvej svetovej vojny, vzniku a vystúpenia československých légií a založenia Československej republiky (1918). Výstavu spestrili hudobným programom žiačky našej školy M. Ťapajnová(akordeón) z triedy p.uč. E. GrísovejNatália Prílepková (gitara) z triedy p. uč. Viery Dulovcovej a Ela Fedorová (husle) z triedy p. uč. Leonarda Vajduláka. Žiačkam aj ich pedagógom ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 


Koncertovali aj v Istebnom

Dňa 23. a 24. septembra 2016 sa v Istebnom uskutočnili oslavy 700. výročia vzniku tejto obce. V pestrom kultúrnom programe sa predstavili hrou i spevom aj naši heligonkári - Rebeka Maceková, Adriánka Šuvadová, Sofia Lacková a Marek Chmara, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky Vrtichovej. Všetkým sme vďační za peknú reprezentáciu školy.

 

 


Spestrili Dni mesta

16. a 17. septembra 2016 sa ako každoročne v Dolnom Kubíne uskutočnili Dni mesta a Kubínsky jarmok. Obe podujatia sprevádza bohatý kultúrny program, do ktorého sa zapojili aj naši „Heligonkári spod Choča“. Svojim vystúpením spríjemnili program pod názvom „Deti svojmu mestu“. Ďakujeme im za peknú reprezentáciu, aj pani učiteľke Vrtichovej za prípravu našich mladých umelcov.

 

 


Viac info...

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY