Aktuálne informácie

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XVII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
BOHÚŇOVA PALETA 2014


Metodické dni v Bratislave

Dňa 15.10.2014 sa v Moyzesovej sieni v Bratislave uskutočnili Majstrovské kurzy  pod vedením husľového virtuóza Ilyu Gringoltsa, na ktorých sa zúčastnili aj pedagógovia zo ZUŠ P.M.Bohúňa.  I. Gringolts je jeden z najuznávanejších huslistov súčasnosti. Okrem mnohých ocenení vyhral v roku 1988 prestížnu Paganiniho súťaž ako najmladší huslista v histórii súťaže a získal tiež cenu za najlepšiu interpretáciu Paganiniho diel. V súčasnosti  pôsobí ako profesor  na hudobnej akadémii v Bazileji vo Švajčiarsku. Na kurzoch sa I. Gringolts  venoval  piatim študentom, ktorí boli vybraní na základe nahrávok z veľkého počtu záujemcov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Slovinska. Je potešujúce, že jednou z vybraných huslistov bola aj úspešná absolventka ZUŠ P. M. Bohúňa z triedy p.uč. Márie Hrnčiarovej, momentálne študentka 3. roč. na VŠMU v Bratislave - Mária Matisová. Prajeme jej veľa úspechov na umeleckej dráhe.


Bohúňova paleta 2014

Súčasťou výstavy XVII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta bolo vyhlasovanie výsledkov 6. októbra 2014. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne sa stretli ocenení žiaci, rodičia, hostia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa z klavírnej triedy pani učiteľky Cuperovej a husľovej triedy pani učiteľky Hrnčiarovej. Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník. 

 


Víťazi v súťaži "Oravský mikrofón"

Žiaci literárno-dramatického odboru sa dňa 16. 10. 2014 zúčastnili už trinásteho ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov pod názvom „Oravský mikrofón“. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti v moderovaní a neboja sa postaviť na javisko pred mikrofón. Naši šikovní študenti si svoju šikovnosť a talent nielen overili, ale aj potvrdili získaním diplomov a krásnych cien. Zuzana Čellárová obsadila prvé miesto a druhé miesto si „vymoderoval“ Filip Lopeň. Obaja súťažili v prvej kategórii. Ďalší traja účastníci získali čestné uznanie. Víťazom a ich pani učiteľke srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov na umeleckej dráhe.


!!!!!!!!!!!!!!

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o úspechoch našich žiakov, učiteľov a vôbec aktivitách celej školy, navštívte prosím na našej stránke kolónku s názvom "Archív správ" na ľavej lište našej stránky. O histórii našej školy sa zasa dočítate v kolónke "O škole". Prajeme Vám príjemné čítanie!


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY

Najnovší obsah

admin
Michal Janiga
admin
Michal Janiga
admin
Michal Janiga
Michal Janiga