Aktuálne informácie

 

Propozície k XVII. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA

 

 

 


Večer soundtrackov v Garáži

V piatok 11. apríla sa žiaci gitarového, klavírneho a speváckeho oddelenia našej ZUŠ rozhodli spestriť večer svojim kamarátom i ostatným návštevníkom klubu Garáž. Zahrali známe skladby z najrôznejších filmov. Odznelo aj niekoľko najznámejších populárnych songov. Mladé publikum ocenilo svojich rovesníkov búrlivým potleskom. Ako vždy nechýbalo pre všetkých zúčastnených občerstvenie v príjemnom prostredí. Všetkým účinkujúcim ďakujeme za pekný umelecký zážitok a prajeme im mnoho ďalších úspechov.

 

 


Umelecké tkáčstvo aj pre verejnosť

V   priestoroch výtvarného odboru  Základnej umeleckej školy  P.M.Bohúňa v dňoch 9. a 10. apríla 2014 vládol nezvyčajný ruch.  Dve výtvarné triedy  sa na dva dni zmenili na tkáčske dielne, plné krosien, tkáčskych rámov, farebných handričiek, bavlniek a najmä zvedavých a nadšených detí, ale aj dospelých. Všetci si prišli vyskúšať tkanie na malých a veľkých krosnách i na malých rámoch. Dve skúsené lektorky  Elena Pavolková a Emília Paľová  trpezlivo vysvetľovali a pomáhali žiakom narábať s krosnami, člnkom či podnožami, aby pod ich rukami vznikali kúsok po kúsku male farebné pásiky koberčekov či krásnych umeleckých vzorov. Túto, pre Oravu typickú prácu – tkanie na krosnách, si s chuťou vyskúšali tak dievčatá ako aj chlapci, výtvarníci ale aj hudobníci. Mnohí prišli aj na druhý deň workshopu, aby si svoje výrobky dokončili a potešili svojich blízkych. Toto podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom u detí i verejnosti, tak dúfame, že sa na podobnej tvorivej dielni stretneme opäť so skúsenými lektormi a spolu sa naučíme ďalšie tkáčske techniky a tak prispejeme k zachovaniu regionálnych ľudových tradícií a remesiel medzi našou mladou generáciou.


Máme laureátov

Aj v tomto školskom roku na ZUŠ F. Špániho v Žiline prebiehala súťažná regionálna prehliadka v štvorručnej hre na klavíri. Dňa 3.4.2014 sa konal už 19. ročník tejto akcie. Z našej školy sa súťaže zúčastnili dve dvojice. V 2. kategórii to boli Klaudia Nováková a Alica Batunová  a v 4. kategórii zasa Soňa Batunová  a Dávid Batuna. Našim žiakom sa veľmi darilo, neurobili hanbu a skvelo reprezentovali svoju školu. Žiačky v 2. kategórii získali strieborné pásmo. Súrodenci Batunovci v 4. kategórii  sa nielen umiestnili v zlatom pásme, ale zároveň získali titul absolútni víťazi so ziskom najväčšieho počtu bodov. Našim žiakom a ich pani učiteľke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta a srdečne blahoželáme.


Akordeónisti na medzinárodnej súťaži nesklamali

Tri druhé a dve tretie miesta, to je výsledná bilancia účasti žiakov akordeónového oddelenia ZUŠ P. M. Bohúňa  v Dolnom Kubíne na jubilejnom, 10. ročníku Medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže „Súhvezdie hôr“. Súťaž sa uskutočnila 24. marca 2014 v Liptovskom Mikuláši. Účastníci niekoľkých krajín / Ukrajina, Rusko, Maďarsko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko / v rôznych vekových kategóriách predviedli kvalitné súťažné výkony. Podujatie zavŕšil záverečný Galakoncert  - prehliadka víťazov a vyhlásenie výsledkov vo všetkých súťažných kategóriách. Umiestnenie našich žiakov: Druhé miesto: Akordeónový orchester Amandolo, Akordeónové kvarteto v zložení Dominika Chudiaková, Diana Lorencová, Aneta Bartošová a Andrej Kováčik, sólistka Dominika Chudiaková. Tretie miesto: Daniel Brodňanský a Jana Toráčová. K získaným oceneniam a vecným cenám patrí všetkým úspešným akordeónistom aj veľká vďaka za prípravu na súťaž i kvalitné súťažné vystúpenia.


60. Hviezdoslavov Kubín

Dňa 21.3.2014 sa v MsKS v Dolnom Kubíne konala regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy. Našu školu v prednese prózy reprezentovala študentka Natália Pilátiková, ktorá sa umiestnila na treťom mieste v IV. kategórii. Ďakujeme Natálii a jej pani učiteľke za vzornú reprezentáciu svojej školy a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov. 

 

 

 


Na Schneiderovej Trnave znova uspeli naši žiaci

Dňa 20.3.2014 sa konal v priestoroch ZUŠ M.S.Trnavského  v Trnave 14.ročník celoslovenskej interpretačnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri. Za našu školu súťažili 2 dvojice - Klaudia Chomisteková s Luciou Orošovou v 2.kategórii a Pavla Jackulíková s Alžbetou Fedorovou v 3.kategórii. Žiačky v 2.kategórii získali bronzové pásmo a v 3.kategórii sa umiestnili v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme im, ale aj ich vyučujúcej Márii Cuperovej a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy i mesta.

 


DeKa opäť úspešná

Detský divadelný súbor DeKa sa 20. marca 2014 zúčastnil 32. ročníka regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti - O erb mesta Dolný Kubín. Dievčatá sa predstavili inscenáciou s názvom „Báseň zeme“, vypovedajúcou o živote rastliniek, ktorý sa nápadne ponáša na ten náš. „Nikto z nás nevie, aká bude ďalšia zmena, aká nečakaná príležitosť sa naskytne v našich životoch, ktorá načisto zmení chod našich životov. Rozpoviem vám príbeh, v ktorom kvetom prišla do životov prekážka. A ako všetci vieme, prekážky sa stavajú do cesty preto, aby z obyčajných slabých stvorení urobili silnejšie. Celé sa to začalo jednou jarou...“

 


Blahoželáme našej žiačke

Margite Rosinskej, ktorá získala ocenenie v XV. medzinárodnej výtvarnej súťaži detí predškolského veku ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2014. Do súťaže sa zapojili deti z trinástich štátov a ocenených bolo iba 55 prác. Uznanie si zaslúži aj jej triedna pani učiteľka Mgr. Evka Šprláková.

 

 

 


Čas odhaľuje všetko

Dňa 10. marca 2014 bola vo Florinovom dome otvorená expozícia s názvom "Čas odhaľuje všetko alebo Meranie času v minulosti". Na tejto výstave možno vidieť starodávne hodiny a kalendáre z Čaplovičovej knižnice a Kysuckého múzea v Čadci. Návštevníkom sa predstavili na otvorení výstavy žiačky našej školy. Martina Ťapajnová zahrala sólo na akordeóne a s duom sa zasa predviedli žiačka Martina Kurčinová spolu s jej vyučujúcou Elenou Grísovou. Zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme ďalšie koncertné úspechy.

 


Učiteľský koncert pre mesto

Učitelia našej ZUŠ sa interpretačne predstavili na Učiteľskom koncerte pre mesto, ktorý sa konal 2. marca 2014 o 16:00 hod. v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Brezovci. Po vyše dvadsiatich rokoch tak znovu svoje umenie predviedli tí, ktorí svoj život zasvätili hudbe a jej odovzdávaniu mladším generáciám. Počas takmer deväťdesiatminútového programu si obecenstvo mohlo vybrať z naozaj širokej štýlovej, žánrovej či nástrojovej ponuky. Spolu na tomto výnimočnom koncerte účinkovalo 12 pedagógov školy: Mária Cuperová, Michaela Kaliská Šubová, Tomáš Matis, Beáta Vargová, Lýdia Záhumenická (všetci klavír), Barbora Kapalová, Mária Hrnčiarová (obe husle), František Dobija (viola), Michal Janiga (violončelo), Matej Bartoš, Marcel Kapala (obaja organ), Anna Ondreková (spev). Hovoreným slovom prispela vyučujúca Literárno-dramatického odboru - Terézia Brodňanská. Všetkým učiteľom, ako aj všetkým prítomným na koncerte patrí veľká vďaka.


V Žywci sme opäť zažili úspech

Jedným z dlhodobých cieľov ZUŠ P. M. Bohúňa je prehlbovanie existujúcej medzinárodnej spolupráce, ako aj nadväzovanie nových cezhraničných kontaktov a šírenie slovenskej kultúry nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. V dňoch 4. – 6. februára 2014 sa žiaci a pedagógovia našej školy zúčastnili v rámci spoločného projektu Kultúrna integrácia hudobných škôl zo Žywca a Dolného Kubína interpretačno – metodického podujatia, počas ktorého boli mladí slovenskí hudobníci vedení poľskými pedagógmi, a naopak, slovenskí učitelia odovzdávali svoje podnety a pohľady na „tvarovanie“ hudby deťom z Poľska.

 

Vedúci hudobného odboru na našej škole, Matej Bartoš, predstavil poľským poslucháčom troch slovenských skladateľov – Eugena Suchoňa a dva objavy slovenskej hudobnej histórie, Mikuláša Zmeškala a Antona Aschnera. Keďže táto dočasná pedagogická výmena v rámci obidvoch škôl sa pomaly stáva tradíciou, vyučujúci sa na „nových“ žiakov vedia čoraz lepšie pripraviť, čo sa odzrkadlilo na veľmi pozitívnom hodnotení tohto pobytu zo strany všetkých účastníkov. Nasledujúce trojdňové stretnutie je naplánované na začiatok apríla. Jeho vyvrcholením bude spoločný koncert vybraných žiakov a zoskupení v novej koncertnej sále Hudobnej školy v Žywci.

 


 

 

Výsledková listina XVI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže
Bohúňova paleta 2013

 


!!!!!!!!!!!!!!

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o úspechoch našich žiakov, učiteľov a vôbec aktivitách celej školy, navštívte prosím na našej stránke kolónku s názvom "Archív správ" na ľavej lište našej stránky. O histórii našej školy sa zasa dočítate v kolónke "O škole". Prajeme Vám príjemné čítanie!


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY

Najnovší obsah

admin
Michal Janiga
admin
admin
admin
Michal Janiga
admin