Aktuálne informácie

PRIHLÁŠKA - POSTUP PRE ZÁPIS ŽIAKOV


VYHODNOTENIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETAGalliano inšpiroval

12. augusta 2016 koncertoval v Bratislave svetoznámy akordeónista Richard Galliano. Narodil sa v roku 1950 vo Francúzsku v rodine muzikanta. Ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch, ale najviac sa venuje koncertovaniu na akordeóne a bandoneóne. Okrem toho, že je skvelým interpretom  rôznych hudobných štýlov, či už ako sólista, alebo ako člen vlastného sexteta, venuje sa aj tvorbe pre akordeón. Jednu z jeho skladieb, Tango pour Claude, naštudovala aj naša bývalá žiačka Dominika Chudiaková. Orchestrálnu úpravu tejto skladby mal v repertoáre Akordeónový orchester Amandolo. Dominika i Amandolo naštudovali túto skladbu pod vedením Viery Vrtichovej. Pre ňu bola možnosť zúčastniť sa na koncerte tohto významného akordeónistu vzácnou príležitosťou konfrontácie vlastného spracovania jeho skladby s interpretáciou samotného majstra. Zároveň aj veľkou motiváciou do ďalšej pedagogickej praxe.


Heligonkári sa zapojili do rekordu

Naši mladí heligonkári, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky Viery Vrtichovej v skupine "Heligonkári spod Choča", si svoje prázdninové zážitky už po niekoľký krát obohatili o vystúpenia na letných podujatiach. Počas 54. ročníka Jánošíkových dní v Terchovej sa heligonkári spoločne s pani učiteľkou  6. augusta zapojili do vytvorenia nového slovenského rekordu v počte heligonkárov hrajúcich naraz. Organizátori pre tento účel zvolili terchovskú pieseň "V pondelok doma nebudem". Marek Chmara, Sofia Lacková, Rebeka Maceková a Adriánka Šuvadová  (na rekorde sa podieľala aj Viera Vrtichová s dcérou Monikou) si nenechali ujsť tento skvelý zážitok a patrili medzi 227 zaregistrovaných heligonkárov, ktorí vytvorili nový slovenský rekord. O týždeň neskôr, teda 13. augusta, potešili svojimi piesňami účastníkov Mrkvárskych hodov v Pribiši. Všetky prázdninové aktivity heligonkárov priniesli slová ocenenia od organizátorov i publika. Je potešujúce, že heligonkári vedeli čas určený na oddych využiť aj na príležitostné vystúpenia, ktoré sú neoceniteľnou devízou ich ďalšieho interpretačného zrenia.


S piesňou aj cez prázdniny

Školský rok 2015/2016 bol úspešný pre našich heligonkárov. Po prvýkrát sa zapojili do regionálnych i medzinárodnej súťaže, odkiaľ priviezli popredné umiestnenia. Pravidelne účinkovali na rôznych podujatiach, kde nesmel chýbať folklór. Pred odchodom na prázdniny potešili poslucháčov živou pozvánkou na Záverečný koncert našej školy pred Mestským kultúrnym strediskom.

 

 

No ani cez prázdniny neoddychujú. Miško Ivan, Marek Chmara, Adriánka Šuvadová, Rebeka Maceková a Sofia Lacková sú členmi folklórnej skupiny „Heligonkári spod Choča“, ktorá sa sformovala v marci 2016 v triede Viery Vrtichovej. 26. júna sa predstavili v Oravskej Porube, 2. júla účinkovali na tradičnom Veličianskom jarmoku, 17. júla potešili publikum v Zuberci v rámci programu „Dolnooravská nedeľa“. Zatiaľ posledné vystúpenie mali 23. júla v hlavnom programe Zázrivských dní. Ďalšie prázdninové dni využijú nielen na oddych, ale aj na vycibrenie programu, ktorý chystajú na „Mrkvárske hody“ v Pribiši – podujatie sa uskutoční 13. augusta 2016.


Veľký úspech našej organistky

V utorok 14. júna sa v Námestove uskutočnil už trinásty ročník celoslovenskej „Súťaže mladých organistov“. Našu základnú umeleckú školu reprezentovala mladá talentovaná organistka Andrea Majchráková, ktorá študuje u pána učiteľa Mateja Bartoša. V najvyššej kategórii získala Aďka druhé miesto, pričom prvé nebolo odbornou porotou udelené. Za úspešnú reprezentáciu školy našej žiačke srdečne blahoželáme a prajeme množstvo ďalších úspechov.

 


Blahoželáme našim úspešným výtvarníčkam

Žiačky výtvarného odboru našej školy Karin Kačiaková a Laura Kočišová pod vedením pani učiteľky Evy Šprlákovej, získali ocenenia v medzinárodnej súťaži Žitnoostrovské pastelky. V Dunajskej Strede ocenili 55 prác z krajín: Slovensko, Bangladéš, Poľsko, Kazachstan, Bulharsko, Srbsko, Hongkong, Česká republika, Rusko a Maďarsko. Za získané ocenenia srdečne blahoželáme našim žiačkam aj ich pani učiteľke.

 

 


Festival detí 2016

Multi-žánrový FESTIVAL DETÍ v Trenčíne sa zaoberá umeleckou a kreatívnou činnosťou. Jeho ambíciou je ponúknuť plnohodnotný edukačno – kultúrno – zábavný program, ktorý moderným spôsobom bude deti nielen zabávať, ale aj vyučovať. Hlavnou témou úvodného ročníka je „FILMOVÝ SVET“, ktorý sa detským divákom predstavil nielen v podobe samotného videa a filmu, ale aj pomocou iných umeleckých disciplín. Významnou súťažou na Festivale detí je Hlavná cena detského diváka. V prvom ročníku mala súťaž tému filmový svet a groteska a do súťaže sa prihlásilo takmer 40 filmov z celého Slovenska. Súťaž je platforma so zameraním pre mladé filmárky a mladých video tvorcov (do 15 rokov). Každý kreatívny žiak / žiačka / kolektív mal možnosť zapojiť sa. Ako? Jednoducho, tým že natočil krátky film, a prihlásil sa do festivalovej súťaže. Porota následne vybrala 9 najlepších snímkov do súťažnej sekcie v ktorej hlasovali diváci – deti. Medzi tých najlepších sa dostali aj žiaci našej školy, do ktorej sa zapojil multimediálny odbor pod vedením pána učiteľa Kakačku, v spolupráci s literárno-dramatickým odborom pod vedením pani učiteľky Brodňanskej, výtvarným oddelením pani učiteľky Šprlákovej a klavírnym oddelením pod vedením p. učiteľa Matisa. Súťažná práca:


Dielo tvojich rúk

Na XI. ročníku výtvarnej časti celoslovenskej súťaže Dielo tvojich rúk v Topoľčanoch získal 2. miesto Ján Bujna z triedy pani učiteľky Evy Šprlákovej. Naša škola bola ocenená aj za kolekciu výtvarných prác. Jankovi a jeho pani učiteľke ďakujeme za reprezentáciu a prajeme hodne úspechov v tvorivej činnosti. 

 

 

 


Budimírske studničky

Na piatom ročníku literárno-hudobno-výtvarnej súťaže Budimírske studničky sa v siedmej kategórii ZUŠ umiestnila pod vedením pani učiteľky Lucie Malíkovej aj jej žiačka Simonka Hladká. Na tému čarovný rybník sa podarilo Simonke získať svojou prácou 2. miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

 

 


Tvorivé dielničky v Dome Farieb

9. júna prebiehalo vyučovanie vo výtvarnom odbore netradičným spôsobom, pretože sa žiaci i učitelia presťahovali na parkovisko k Domu farieb v Dolnom Kubíne, s ktorým už dlhší čas naša škola spolupracuje a ktorý je aj naším sponzorom. Pri príležitosti Dňa otcov tam spoločne tvorili a maľovali. V príjemnom tieni altánku vznikali na veľkých kartónoch farebné postavičky oteckov – maliarov či domácich majstrov, ktoré pracovníci domu farieb nakoniec ocenili bohatými odmenami vo forme tomboly. V dobrej nálade z príjemne stráveného popoludnia  a spokojní s výsledkami práce i odmenami  sa žiaci po skončení dielničky rozišli domov. A my sa tešíme na ďalšie podobné podujatia.


Otvorenie vernisáže

Žilinský samosprávny kraj a Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava nás pozvali na vernisáž výstavy Hájnikova žena pri príležitosti 130.výročia vydania Hviezdoslavovho veľdiela. Dňa 6. júna 2016 o 16:00 hod vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne sme túto výstavu otvorili piesňou Hviezdoslava - Dobre mi, dobre mi, v podaní našej žiačky Alenky Kobušovej z triedy pani učiteľky Brodňanskej. Výstava potrvá do 21. augusta 2016. Ďakujeme účinkujúcej a jej pani učiteľke za pekné vystúpenie a reprezentáciu školy.

 

 


Bienále fantázie

Naši výtvarníci opäť úspešne reprezentovali ZUŠ. V medzinárodnej súťaži v Martine získali osem čestných uznaní. V tomto roku sa konal už XXII. ročník jednej z najznámejších medzinárodných súťaží organizovaných na Slovensku. Témou boli čísla a ich magický význam. Do súťaže prišlo 5 400 prác z 33 krajín. V silnej konkurencii medzinárodná porota ocenila našich žiakov: Jozefa Sáreného a Emu Vráblovú z triedy p. uč. Malíkovej. Katarínu Zápotočnú a Jakuba Šmilňáka z triedy p. uč. Barťákovej. Júliu Haťapkovú, Adelu Žukovú, Júliu Paľovčíkovú a Dominiku Kapinovú z triedy p. uč. Gajdošíkovej. Oceneným aj ich pedagógom blahoželáme!


Vesmír očami detí

V piatok 3.6. 2016 v Oravskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne sa konala vernisáž Celoštátnej výstavy ocenených prác Vesmír očami deti. Zároveň víťazom udeľovali diplomy. Z našej školy boli ocenení: Júlia Lastičová získala 1. miesto v I. kategórii - deti predškolského veku. V IV. kategórii - Zuš - 1. - 4. ročník ZŠ sme získali štyri ocenenia. Na 5. mieste sa umiestnila Lucia Biela, 3. miesto obsadila Nikola Haláková, 2. miesto patrí Nine Mudroňovej a 1. miesto udelili Chiare Lackovej, ktorá sa umiestnila aj na celoštátnom kole v Hurbanove. Všetci výhercovia navštevujú triedu p. uč. Evy Šprlákovej.

 


Gorazdovo výtvarné Námestovo

Na XXI. ročníku celoslovenskej súťaže a výstavy detí a mládeže zameranej na národnú históriu bolo poslaných 339 výtvarných prác. Aj na tomto ročníku sa podarilo naším žiakom dobre umiestniť. Jožko Haťapka od p. uč. Gajdošíkovej v I. kategórii získal druhé miesto a čestné uznanie v II. kategórii získala Júlia Haťapková. Maša Terénová od p. uč. Šprlákovej získala čestné uznanie v I. kategórii. Za kolekciu prác v I. kategórii získali četsné uznania Richard Petrášek, Slávka Kurtíková, Viktória Bakošová, Ján Timotej Záhora, Petra Pokusová od p. uč. Malíkovej a Dominik Slušňák od p. uč. Barťákovej. Oceneným srdečne gratulujeme.

 


Koncert našich klaviristov

Po roku sa opäť stretli v koncertnej sále našej ZUŠ žiaci 4.roč./I.časti z klavírneho oddelenia, aby svojím vystúpením, ktoré sa konalo 2.júna 2016, spríjemnili podvečer svojím rodičom, pedagógom a priateľom. Na koncerte účinkovali žiaci z tried p. uč. Matisa, Vargovej, Kulinovej, Papulovej a Cuperovej. Odzneli na ňom skladby z rôznych štýlových období, od baroka už po súčasnosť. Všetci účinkujúci svojimi výkonmi veľmi milo prekvapili a preto im patrí veľké "ďakujem". A to nie len im, ale aj pedagógom za vzornú a kvalitnú prípravu.

 


Vernisáž Absolventskej výstavy

Už tradične sa absolventi výtvarného odboru na záver školského roka predstavujú svojimi prácami na Absolventskej výstave. Tento rok vystavuje trinásť absolventov prvého stupňa a päť absolventov druhého stupňa základného štúdia. Výstavu sme otvorili slávnostnou vernisážou 1. júna 2016 vo výstavnej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a svojim záujmom podporili mladých umelcov. 

 

 


Zlaté pásmo v Bojniciach

V Bojniciach sa dňa 26. mája 2016 konal už 10. ročník celoslovenskej súťaže v sólovej a 4-ručnej hre na klavíri s názvom Piano v modernom štýle. Klaudia Chomisteková, žiačka z triedy p. uč. Márie Cuperovej, zastupovala našu ZUŠ v II.kategórii. Spomedzi 39 súťažiacich sa umiestnila v zlatom pásme. Blahoželáme jej k dosiahnutémi úspechu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. 

 
 

Žitnoostrovské pastelky

Žiačky výtvarného odboru našej školy Karin Kačiaková a Laura Kočišová pod vedením p. uč. Evy Šprlákovej, získali ocenenia v medzinárodnej súťaži Žitnoostrovské pastelky. V Dunajskej Strede ocenili 55 prác z 10 krajín: Slovensko, Bangladéš, Poľsko, Kazachstan, Bulharsko, Srbsko, Hongkong, Česká republika, Rusko a Maďarsko.

 

 


Noc literatúry odštartoval náš žiak

V stredu 11. mája spríjemnil žiak našej školy Marek Janiga svojou hrou na klavíri už tradičné podujatie s názvom Noc literatúry. Zahral najprv na otvorení podujatia v Čaplovičovej knižnici a potom pokračoval v kaviarni Regnum vitae. K dobrej hudbe samozrejme nechýbala aj dobrá literatúra. Mareka vyučuje hru na klavíri pán učiteľ Tomáš Matis. Tešíme sa na ďalšie vystúpenia a prajeme hodne úspechov v umeleckej dráhe.

 

 


Maľovaná ZUŠ-ka

Na XII. ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov výtvarných odborov základných a umeleckých škôl sa zúčastnilo 79 škôl, kde súťažilo 1498 výtvarných prác. Našej šikovnej žiačke Adele Smoleňovej z triedy p. uč Malíkovej porota udelila hlavnú cenu, ku ktorej jej srdečne blahoželáme. Cenu EX AEQUE získali Andrea Mazuráková, Vladimír Marek (p. uč. Malíková) a Sára Macíková (p. uč. Šprláková). V 1. kategórii v zlatom pásme sa umiestnila Zoja Jaňáková, Dominik Slušňák, Simona Michalicová, Peter Šulej (p. uč. Barťáková), Laura Kočišová, Tereza Prílepková, Lukáš Kytas (p. uč. Šprláková), Jozef Haťapka (p.uč. Gajdošíková). V 2. kategórii v zlatom pásme sa umiestnil Matúš Meško, Veronika Skoupá, Viktória Pániková, Adela Jánošová (p. uč. Šprláková) a Maroš Madera (p. uč. Barťáková). V 3. kategórii v zlatom pásme porota vybrala práce Katríny Stdeničovej (p. uč. Gajdošíková) a Veroniky Skoupej (p. uč. Šprláková). Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ich ďaľšie úspechy vo výtvarnej činnosti.


Prispeli sme k oslavám Dňa matiek

V Deň matiek  8. 5. 2016 sa v Kultúrnom dome v Istebnom uskutočnilo vystúpenie, ktoré bolo venované všetkým mamám. Aj ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne prispela do programu vystúpením dvoch žiačiek školy: klaviristky Alenky Pollákovej z triedy p. uč. Cuperovej a Rebeky Macekovej, ktorú na hrať na heligónke učí p. uč. Viera Vrtichová.Ďakujeme im za hudobný príspevok k tomuto sviatku.

 

 


Florinova jar

Dňa 4. mája naši žiaci a učitelia spestrili svojim vystúpením vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Florinova jar na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka sa predstavila so saxofónom a na klavíri ju sprevádzal pán učiteľ MatisKlaudia Chomisteková, ktorú učí pani učiteľka Cuperová zahrala na klavíri. Ďakujme našim žiačkam aj pedagógom za príjemné spestrenie tohto milého podujatia.

 

 


Výtvarníci úspešní aj na Gabi

Na IV. ročníku výtvarnej súťaže Gabi v Galante, boli ocenení žiaci našej školy. Žiačka Ivana Majcherová získala hlavnú cenu, Nikola Haláková a Miroslav Dráb z triedy p. uč. Evy Šprlákovej čestné uznanie. Taktiež blahoželáme žiakom Margaréte Moskaľovej, Viktórii Havkovej, Eme Klejovej, Petrovi Meškovi a Nikolasovi Kurcinovi, ktorí pod vedením p. uč. Lucie Malíkovej získali čestné uznanie.

 

 

 


Opäť nám patrila Biela Orava

V Námestove sa 28. apríla 2016 na siedmom ročníku regionálnej súťaže Biela Orava predstavili naši huslisti z triedy p. uč. Hrnčiarovej, ktorí súťažili v troch kategóriách a odniesli si najvyššie ocenenia. Tomáš Kytas, Viktória Jurášová a Martin Pavlík obsadili prvé miesta, Zuzka Kolejáková a Michal Matis sa umiestnili na druhých miestach a Lívia Capuljaková získala tretie miesto.

 

 

Veľká vďaka patrí p. uč. Márii Hrnčiarovej za vynikajúcu prípravu našich žiakov, výbornej korepetítorke Beáte Vargovej za skvelú hudobnú podporu, ale hlavne žiakom, ktorí úspešne reprezentovali našu školu.

 

 


Vernisáž výstavy Pavla Breiera

V piatok 15.4.2016 sa v priestoroch Oravskej knižnice A. Habovštiaka konalo otvorenie výstavy fotografií Pavla Breiera a prezentácia knihy Labrang- svet tibetského kláštora. K otvoreniu spomínanej výstavy prispeli aj 2 žiačky našej školy Mária Majzelová z triedy E. Grísovej hrou na akordeóne a Klaudia Chomisteková z triedy M. Cuperovej hrou na klavíri. Touto cestou im ďakujeme.  

 

 


Výstava trofejí našich žiakov v klube Garáž

Dňa 14. apríla sa uskutočnila vernisáž výstavy pod názvom "trofeje." Vďaka poskytnutým priestorom mládežníckeho klubu Garáž sa mohli naši žiaci v rôznych vekových kategóriách prezentovať svojimi prácami s touto prírodnou tématikou. Výstava bola prifarbená hudobnou vložkou p. uč. Grísu a jeho žiaka Filipa Lopeňa hrou na gitare. Poďakovanie patrí nielen žiakom a klubu Garáž, ale aj pani učiteľkám A. Gajdošíkovej, E. Šprlákovej, L. Malíkovej a J. Barťákovej za organizáciu výstavy, ktorá nás obohatila o ďaľší príjemný kultúrny zážitok.


Úspešná Schneiderova Trnava

V tomto školskom roku ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave bola organizátorom 15.ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže v 4-ručnej hre na klavíri – Schneiderova Trnava, ktorá sa konala 14. apríla 2016. Z triedy M. Cuperovej sa tejto súťaže zúčastnila dvojica Alica Batunová  a Daniela Dobáková. Súťažili v II. kategórii a svojím výkonom získali strieborné pásmo a v ňom tretie najlepšie bodovanie. Za ich výkon, ako aj za reprezentáciu školy im touto cestou ďakujeme a zároveň prajeme veľa ďalších úspechov. 

 


Zlatý drak 2016 – Čaroles

Naši žiaci výtvarného odboru sa môžu tešiť z ďalšich mimoriadnych ocenení, ktoré získali v medzinárodnej výtvarnej súťaži Zlatý drak 2016 – Čaroles. Na odovzdávanie ocenení boli pozvaní žiaci p. uč. A. Gajdošíkovej a E. Šprlákovej Tania Faglicová a Dávid Jurkulák, ktorí získali cenu poroty, a diplomy získali žiaci Eva Mikulášová, Alexej Majdiš ( p.uč. L. Malíková) a Jakub Šmilňák (p.uč. J. Barťáková). Tereza Oboňová z triedy p. uč. J. Barťákovej dostala čestné uznanie. Tešíme sa zo spoločných úspechov.
 


Klavírna súťaž v Žiline

Aj v tomto školskom roku ZUŠ F. Špániho v Žiline bola usporiadateľom regionálnej súťaže v štvorručnej hre na klavíri, ktorá sa konala 7.apríla 2016. Našu školu ZUŠ P.M. Bohúňa aj mesto Dolný Kubín reprezentovala dvojica Tamarka Dobáková, ktorá je iba v prípravnom ročníku a jej sestra Danielka, ktorá je žiačkou 3. ročníka. Sú z triedy pani učiteľky Márie Cuperovej. Súťažili v I. kategórii a podarilo sa im aj napriek nízkemu ročníku získať bronzové pásmo, v ktorom mali najvyššie bodové hodnotenie. Touto cestou im blahoželáme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme ešte veľa ďalších úspechov. 

 


Regionálna súťaž v Martine

Dňa 17. marca sa Marek Janiga z triedy pána učiteľa Matisa zúčastnil na Regionálnej klavírnej prehliadke v ZUŠ v Martine. V štvrtej kategórii sólovej klavírnej hry získal pri silnej konkurencii zaslúžené čestné uznanie. Ďakujeme jemu, aj pánovi učiteľovi za reprezentáciu našej školy a prajeme hodne úspechov v ďalších súťažiach a koncertoch.

 

 

 


Vystúpenie v Čaplovičovej knižnici

Dňa 15.marca spestrili naši žiaci svojím hudobným vystúpením ďalšie podujatie venované životu a dielu L. N. Jégého. Vedecká prednáška sa tento krát konala v Čaplovičovej knižnici múzea P. O. Hviezdoslava. V úvode zahrala na saxofóne Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka a s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. V hre na husliach pokračoval Michal Matis z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým menovaným za spestrenie tohto hodnotného podujatia.

 


MDŽ na Mestskom úrade

Dňa 8. marca sa na Mestskom úrade konali oslavy Medzinárodného dňa žien. Naši žiaci boli opäť pri tom spolu so svojimi učiteľmi a korepetítormi a spríjemnili toto pekné podujatie. Andrejka Jackulíková od pána učiteľa Kačiaka zahrala na saxofóne s klavírnym sprievodom pána učiteľa Matisa. Potom pokračovala na husliach Lívia Capuliaková z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej a s klavírnym sprievodom pani učiteľky Vargovej. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že obohatili tieto pekné oslavy.

 

 


Husľová dielňa v Žiline

Výchova husľových talentov má na Slovensku dlhoročnú a veľmi úspešnú tradíciu. Jedným z najvýznamnejších podujatí rozvoja nadania mladých huslistov, žiakov slovenských základných umeleckých škôl, je už 22 rokov aj Husľová dielňa v Žiline, ktorej hlavným organizátorom je mestská Základná umelecká škola L. Arvaya v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Toto spravidla trojdňové podujatie možno bez okolkov nazvať „dieťaťom“ skúseného pedagóga, profesora pražskej HAMU Jindřicha Pazderu, zakladateľa, garanta a jediného lektora tohto workshopu. Rukami tohto medzinárodne renomovaného interpreta prešlo v minulosti v rámci HDŽ množstvo nádejných huslistov, medzi inými napr. D. Karvay, D. Turčina či A. Matis. Jedným z ocenení minuloročných laureátov bola aj možnosť vystúpiť so sprievodom ŠKO Žilina.

V dňoch 25.-27. februára 2016 sa tohto podujatia zúčastnili aj žiaci a pedagógovia nášho sláčikového oddelenia. Množstvo cenných rád a skúseností z výučby hry na husliach, ktoré si zástupcovia našej školy zo Žiliny priniesli, bolo doplnených krásnym koncertom v Dome umenia Fatra, kde v sprievode orchestra vystúpili ako sólisti dvaja žiaci našej školy – Martin Pavlík a Lukáš Janoštín, ktorých roky viedla p. uč. Mária Hrnčiarová. Možnosť hrať s orchestrom bola vlastne ocenením pre minuloročných víťazov Husľovej dielne. Za vynikajúcu reprezentáciu školy a šírenie jej dobrého mena patrí všetkým zúčastneným veľká vďaka.


Vystúpenie v oravskej knižnici

Dňa 24. februára sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili vystúpenia v rámci spomienkového podujatia 150-tému výročiu slovenského prozaika Ladislava Nádašiho-Jégého v knižnici A. Habovštiaka. V úvode vystúpil Leonard Vajdulák na husliach s klavírnym doprovodom Marcela Kapalu. V polovici podujatia si ľudia vypočuli Chopinove Nocturno v podaní Mareka Janigu z klavírnej triedy Tomáša Matisa. Podujatie zavŕšila ľudová hudba pri ZUŠ P.M. Bohúňa, pod vedením Tomáša Brtka. V závere zahrali pásmo ľudových piesní s názvom Tichý vetrík. Ďakujeme všetkým účinkujúcim a tešíme sa na ďalšie koncerty.

 


Učitelia našej školy znova koncertovali

Vo štvrtok 19. novembra 2015 sa v rámci festivalu s názvom Kubínska hudobná jeseň 2015 dolnokubínskemu publiku predstavili aj učitelia našej školy. Na koncerte o 18:30 hod. v Kostole povýšenia Svätého kríža na Brezovci zaznel dramaturgicky a štýlovo pestrý program, ktorému dominovali sláčikové nástroje, ale zaznel aj klavír, organ, gitara či spev. Nie je veľa umeleckých škôl, kde sa pedagógovia odvážia verejne vystúpiť pred svojimi žiakmi, o to viac je ich prezentácia na takomto podujatí vzácnejšia. Program sólovou hrou na organe otvoril Marcel Kapala, ktorý patrí k stále koncertne činným členom pedagogického zboru na ZUŠ P. M. Bohúňa. Prvá časť Koncertu G dur A. Vivaldiho, ktorú pre organ upravil J. S. Bach, potvrdila umelcove interpretačné schopnosti. Pavlín Juraj Bajan, ktorého dve duchovné piesne zazneli v podaní Anny KulinovejTerézie Brodňanskej, patrí k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského hudobného baroka. Skladby boli interpretované so sprievodom organa (Matej Bartoš) a dvoch huslí (Mária Hrnčiarová, František Dobija). Tomáš Brtkovo svojom vystúpení potvrdil, že aj viola má v rodine sláčikových nástrojov svoje pevné miesto a jej interpretačné schopnosti sú dlhodobo podceňované. Na klavíri ho dopĺňal Marcel Kapala. Príjemným spestrením bola aj Elégia c mol od Gabriela Faurého, ktorú na violončele predviedol riaditeľ školy Michal Janigaa na klavíri ho výborne sprevádzal Tomáš Matis. Zaujímavé spojenie huslí (Barbora Kapalová) a gitary (Viera Dulovcová) patrilo k najkrajším bodom koncertu. Skúsené interpretky si vybrali síce štýlovo odlišné, ale o to viac zaujímavé skladby, z ktorých priam sršala energia. Jediným sólo klavírnym číslom boli dve časti z klavírneho cyklu Dolly od Gabriela Faurého. Štvorručne ich interpretovali Alexandra Papulová FischerováBeáta Vargová. Svojím spevom prítomných iste príjemne prekvapil Michal Janiga, ktorý s organovým sprievodom v podaní Mateja Bartošainterpretoval slávnu duchovnú skladbu Césara Francka Panis angelicus. Vivaldiho Koncert a mol pre dvoje huslí so svojou dcérou Zuzanou  zahral Leonard Vajdulák, organizátor koncertu i celého festivalu. Duo s prehľadom dopĺňal organista Marcel Kapala. Záverečné vystúpenie bolo, dá sa povedať, zlatým klincom večera. Sláčikový orchester pri ZUŠ P. M. Bohúňapod vedením Márie Hrnčiarovejpredviedol tri časti z Podprockého skladby Suita rediviva. Všetci návštevníci koncertu mohli na vlastné uši počuť, že renomé, ktoré toto ansámbel už po celom Slovensku má, je oprávnené. Našim pedagógom k ich úžasným výkonom blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej umeleckej školy.


Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

Na 18. ročníku výtvarnej súťaže "Vždy zelené, vždy modré" v poľskom meste Toruň bolo zúčastnených 54 krajín s 20915 prácami. Porota ocenila čestnými uznaniami aj žiakov našej školy: Kiaru Hubčíkovú a Tatianu Zgutovú z triedy pani učiteľky Anny Gajdošíkovej a  Sophie Konštiakovú a Lenku Juríkovú z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej. Srdečne im gratulujeme. 

 

 


Vernisáž výtvarníkov v klube Garáž

5. novembra sa konala vernisáž výstavy žiakov v mládežníckom klube Garáž. Naši mladí umelci obohatili prázdne steny klubu svojimi pestrými maľbami. Poďakovať sa môžme Jozefovi Svitekovi, Denise Salvovej, Zuzane Šutvajovej, Magdaléne Mišánikovej, Simone Žiakovej, Zuzane Mäsiarovej, Kataríne Kadučákovej, Tamare Jakubičkovej a Zuzane Brienikovej. Poďakovanie patrí aj pani učiteľkám Gajdošíkovej, Malíkovej a Šprlákovej za vedenie žiakov pri tvorbe a inštaláciu výstavy, ktorú si môžu prísť prezrieť všetci priaznivci umenia.

 


Bohúňova Paleta 2015

Dňa 17. septembra 2015 sa konala vernisáž výstavy XVIII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne boli vyhlásené výsledky ocenených žiakov. Diplomy nádejným umelcom prišla osobne odovzdať odborná porota. Na výstave sa stretli žiaci, rodičia, učitelia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie na klavíri pána učiteľa Tomáša Matisa. Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Ďakujeme pani učiteľkám výtvarného odboru (p.uč. Barťákovej, p. uč. Gajdošíkovej, p.uč. Šprlákovej, p.uč. Malíkovej) za prípravu žiakov, ale aj výstavy. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník. 

Viac info...

 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY