GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie

Milí rodičia,

postupne v našej škole spúšťame prezenčnú výučbu a to podľa toho, či je daná trieda pripravená na vyučovanie. O tom, kedy začne prezenčná výučba Vášho dieťaťa v našej škole Vás bude informovať jeho triedny učiteľ. Dovoľte nám informovať Vás, že pri nástupe do školy na prezenčné vyučovanie odovzdáva žiak písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1) a môžete odovzdať pre svoje dieťa aj Čestné vyhlásenie o výnimke z karantény (príloha 2). Vstup rodiča do školy je možný iba s Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (príloha 3).  Dokumenty týkajúce sa žiaka je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia“. Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (príloha 3) možno odovzdať iba vo fyzickej podobe, čiže vytlačené, triednemu učiteľovi. Veríme, že oneskorený začiatok školského roka všetci úspešne zvládneme. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. 

 
Vedenie ZUŠ Petra Michala Bohúňa.

Rozvrh hudobnej náuky

Vážení rodičia a žiaci našej školy. Hudobná náuka sa začne vyučovať od 20. septembra prezenčne. Do vtedy je potrebné si zopakovať látku z predošlého ročníka. Tešíme sa na Vás.


Kliknite na informácie ohľadne
Poplatkov (školné+rodičovský príspevok)


Ak chcete vyplniť prihlášku, kliknite na obrázok

 


HUDOBNÁ NÁUKA

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich zadanie vyžaduje) prosím zasielajte vyučujúcim podľa ročníkov na nižšie uvedené maily. Zároveň pokiaľ máte otázky, alebo nejasnosti v súvislosti so zadaním, taktiež kontaktujte svojho vyučujúceho mailom: 

Prípravný ročník (PHV) : elena.grisova@centrum.sk

1. ročník: michal.janiga@zuspmb.sk

2. ročník: t.brodnanska@gmail.com

3. ročník: hana.hop@gmail.com

4.,5.,6.,7. ročník: michal.juras77@gmail.com 


Prípravný ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. 

1. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku z prípravného ročníka.

2. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku z prvého ročníka.

3. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku z druhého ročníka.

4. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku z tretieho ročníka.

5. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku zo štvrtého ročníka.

6. ročník: Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku z piateho ročníka.

7. ročník:Od 20. septembra začíname s prezenčným vyučovaním. Zopakujte si prosím látku zo šiesteho ročníka.Sledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku