GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie

 

Kliknite pre výsledky medzinárodnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA

 

 

 

 

 


!!!OZNAM!!!

Od pondelka 26.10.2020 je budova našej školy zatvorená. Vyučovanie však bude v obidvoch odboroch prebiehať dištančne. O otvorení školy vás budeme včas informovať. V prípade, že Vás triedny učiteľ nekontaktoval ohľadne dištančného vzdelávania a máte oň záujem, kontaktujte prosím vedenie školy na tel č. 0907 416 123. Taktiež môžete toto číslo využiť v prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok. Ďakujeme za porozumenie.


HUDOBNÁ NÁUKA

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich zadanie vyžaduje) prosím zasielajte vyučujúcim podľa ročníkov na nižšie uvedené maily. Zároveň pokiaľ máte otázky, alebo nejasnosti v súvislosti so zadaním, taktiež kontaktujte svojho vyučujúceho mailom: 

Prípravný ročník (PHV) : elena.grisova@centrum.sk

1. ročník: michal.janiga@zuspmb.sk

2. ročník: matej.bartos1@gmail.com

3. ročník: hana.hop@gmail.com

4.,5.,6.,7. ročník: michal.juras77@gmail.com 


Prípravný ročník: 1.týždeň-str.1, 1. týždeň-str.2, 1.týždeň-str.3; Inštrukcie, klaviatúra, Opakovanie, Notičky, Tón, Pracovné listy, Opakovanie, Takt

1. ročník: Noty, Opakovanie 1, Pracovný zošit č.13-15, Pracovný zošit č.16-19, Inštrukcie č.13-19, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Cvičenia č.20-25, Cvičenia č.26-29, Cvičenia č.30-33, Cvičenia č.34 a 36

2. ročník: Krížik+béčko+odrážka, Intervaly, Dvojštvrťový takt, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Bodka za notou, Poltón a celý tón, Predznamenania

3. ročník: Jednoduché a zložené takty, Durové stupnice do 4 krížikov, Kvintakord a jeho obraty, Šestnástinová nota, Hudobné názvoslovie, Strunové nástroje, Intervaly

4. ročník: Tempo+inštrumentálna hudba, Vznik hudby, Rozdelenie hudobných nástrojov, Téma 23-25, Enharmonické tóny, Durové stupnice s béčkami a kvintakordy, Téma 37 a 38, Označenie spôsobu hry

5. ročník: Antická hudba, Gregoriánsky spev, Rytiersky spev, Štvrťročné opakovanie-úlohy, Akordy-úlohy, Ars Antiqua+Ars Nova, Paralelné, rovnomenné a enharmonické stupnice, Durový kvintakord (dur,mol, zv,zm)

6. ročník: Raný barok, J.S.Bach, Händel, VivaldiŠtvrťročné opakovanie-úlohy, Molový kvintakord, Raný klasicizmus, Zväčšený a zmenšený kvintakord, Kadencia

7. ročník: Septimový akord, 6.B otázka, 7.B otázka, Intervaly-úloha, Akordy a ich značenie, 8.B otázka-melodické ozdoby, 9.B absolventská otázka, 10.B-hudobné pojmySledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku