GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie


! Polročné vysvedčenia !

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že výpis z polročného hodnotenia budú odovzdávať osobne na hodine hlavného predmetu triedni učitelia až pri návrate k prezenčnej forme vyučovania. Ďakujeme za porozumenie.
 
vedenie ZUŠ

Oznam pre rodičov a žiakov

Oznamujeme Vám, že naša škola vyučuje od 11. januára 2021 dištančne. (t.j. na diaľku) Najskorší možný termín pre spustenie prezenčného vyučovania je predbežne stanovený na 1. február 2021. Je však možné, že sa tento termín presunie na neskôr. O spustení prezenčného vyučovania Vás budeme samozrejme včas informovať. V prípade, že Vás triedny učiteľ nekontaktoval ohľadne dištančného vzdelávania a máte oň záujem, kontaktujte prosím vedenie školy na tel č. 0907 416 123. Taktiež môžete toto číslo využiť v prípade akýchkoľvek otázok a pripomienok. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a dôveru. 

vedenie ZUŠ


Kliknite pre výsledky medzinárodnej súťaže BOHÚŇOVA PALETA


HUDOBNÁ NÁUKA

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich zadanie vyžaduje) prosím zasielajte vyučujúcim podľa ročníkov na nižšie uvedené maily. Zároveň pokiaľ máte otázky, alebo nejasnosti v súvislosti so zadaním, taktiež kontaktujte svojho vyučujúceho mailom: 

Prípravný ročník (PHV) : elena.grisova@centrum.sk

1. ročník: michal.janiga@zuspmb.sk

2. ročník: matej.bartos1@gmail.com

3. ročník: hana.hop@gmail.com

4.,5.,6.,7. ročník: michal.juras77@gmail.com 


Prípravný ročník: 1.týždeň-str.1, 1. týždeň-str.2, 1.týždeň-str.3; Inštrukcie, klaviatúra, Opakovanie, Notičky, Tón, Pracovné listy, Opakovanie, Takt, Štvorštvrťový takt, Hudobná abeceda, Nota e, Notovníček s.36-41, Polročné opakovanie

1. ročník: Noty, Opakovanie 1, Pracovný zošit č.13-15, Pracovný zošit č.16-19, Inštrukcie č.13-19, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Cvičenia č.20-25, Cvičenia č.26-29, Cvičenia č.30-33, Cvičenia č.34 a 36, Dychové plechové nástroje, Noty s krížikom (cv.č.37), Stupnica G Dur+Legato a staccato (cvičenia č. 38 a 39) , Polročné opakovanie, Polročný test

2. ročník: Krížik+béčko+odrážka, Intervaly, Dvojštvrťový takt, Sláčikové nástroje (opravená verzia), Bodka za notou, Poltón a celý tón, Predznamenania, Dychové plechové nástroje, kvintakord+predtkatie+noty, Dynamika, OPAKOVANIE

3. ročník: Jednoduché a zložené takty, Durové stupnice do 4 krížikov, Kvintakord a jeho obraty, Šestnástinová nota, Hudobné názvoslovie, Strunové nástroje, Intervaly, Trojštvrťový takt, Dychové plechové nástroje, Molové stupnice do 4 krížikov, Drevené dychové nástroje, Polročné opakovanie

4. ročník: Tempo+inštrumentálna hudba, Vznik hudby, Rozdelenie hudobných nástrojov, Téma 23-25, Enharmonické tóny, Durové stupnice s béčkami a kvintakordy, Téma 37 a 38, Označenie spôsobu hry, Interpret-virtuóz (41,42), Melodické ozdoby, Komorná hudba+orchester+partitúra, Polročné opakovanie

5. ročník: Antická hudba, Gregoriánsky spev, Rytiersky spev, Štvrťročné opakovanie-úlohy, Akordy-úlohy, Ars Antiqua+Ars Nova, Paralelné, rovnomenné a enharmonické stupnice, Durový kvintakord (dur,mol, zv,zm), Dominantný septímový akord D7, Konsonancia+Disonancia, Skratky a značky v notách, Rozdelenie hudobných nástrojov

6. ročník: Raný barok, J.S.Bach, Händel, VivaldiŠtvrťročné opakovanie-úlohy, Molový kvintakord, Raný klasicizmus, Zväčšený a zmenšený kvintakord, KadenciaDominantný septímový akord D7, Transpozícia, Klasicizmus-Mozart, Klasicizmus -Jozef Haydn

7. ročník: Septimový akord, 6.B otázka, 7.B otázka, Intervaly-úloha, Akordy a ich značenie, 8.B otázka-melodické ozdoby, 9.B absolventská otázka, 10.B-hudobné pojmy, 11.B otázka, 12.B-Enharmonická zámena tónov, 13.B otázka-opera,oratórium,symfónia,omša, 1.A otázkaSledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku