Aktuálne informácie


Bohúňova Paleta 2015

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

 

    

   V ríši divov

je názov výtvarnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 42 ZUŠ z rôznych kútov Slovenska s 593 prácami. Odborná porota hodnotila práce rôznych techník, materiálov a nápadov na tému SEN. Pri niektorých bolo ťažké rozhodnúť, ale nakoniec vybrali tých najlepších. Naši výtvarníci zožali veľký úspech, pretože získali 11 ocenení za kresbu, maľbu, grafiku aj kombinovanú techniku takmer vo všetkých kategóriách. Z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej získal 1.miesto Lukáš Kubišta, 2. miesto Jozef Sárený, 3. miesto Adam Plichta a čestné uznania Thomas MarschallJozef Sárený. Z triedy pani učiteľky Anny Gajdošíkovej 2. miesto získali Katarína BystrianskaJúlia HaťapkováMartin Kramár 3.miesto. Maroš Madera získal 1. miesto a tiež čestné uznanie, je žiakom pani učiteľky Jany Barťákovej. Z triedy pani učiteľky Evy Šprlákovej čestným uznaním ocenili Sarah-Emu Janíčkovú. Všetkým oceneným a ich učiteľom gratulujeme a prajeme aby ďalej tak krásne snívali.


Kubistické metamorfózy 2015

Na 3. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom "Kubistické metamorfózy", ktorú organizovala súkromná základná škola Art Pegas v Bratislave sa umiestnila naša žiačka. Lujza Vargová získala 3. miesto v prvej kategórii a navštevuje triedu pani učiteľky Evy Šprlákovej. Srdečne im gratulujeme a prajeme mnoho ďalších umeleckých úspechov. 

   

               


Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

43. ročník výtvarnej súťaže „Lidice“, bol na doporučenie Českej komisie pre UNESCO a na počesť vyhlásenia roku 2015 Medzinárodným rokom svetla venovaný téme SVETLO. Zúčastnilo sa ho 21 380 detí zo 71 krajín sveta. Porota ocenila čestnými uznaniami aj žiakov z našej školy: Andrejku AntalovúNinku Hunčagovú z triedy pani učiteľky Barťákovej Nikolku Halákovú z triedy pani učiteľky Šprlákovej. Srdečne gratulujeme!

 

 


Vyhrali sme organovú súťaž!

ZUŠ Igora Kolčáka v Námestove už po dvanásty krát usporiadala celoslovenskú súťaž v hre na organe s názvom „Súťaž mladých organistov“. V dňoch 8.- 9. júna zavítali do Námestova súťažiaci od Nitry až po Humenné. Po mnohých rokoch sa na tejto najvýznamnejšej celoslovenskej súťaži v hre na organe pre žiakov ZUŠ predstavili aj dvaja žiaci z našej školy z triedy p. uč. Mateja Bartoša, obaja študujúci v prvom ročníku. Vďaka svojej muzikálnosti a pravidelnému cvičeniu úspešne konkurovali omnoho starším žiakom a vo svojej kategórii obsadili popredné miesta. Andrea Majchráková skončila ako jediná na prvom mieste a Michal Matis, ktorý je zároveň výborným huslistom, skončil druhý. Organové súťaže sa od ostatných líšia najmä tým, že každý organ na svete je iný, líšia sa veľkosťou, stavbou, technickým riešením a akustikou priestoru, pre ktorý boli postavené. Po príchode na miesto súťaže je preto najťažšie zvyknúť si za niekoľko minút na úplne iný chod kláves, nástup tónu, či rozdielnu akustiku kostola a správne "naregistrovať" nástroj. Obaja naši žiaci odbornú porotu veľmi príjemne prekvapili a našu školu po mnohých rokoch znova zapísali na organovú mapu Slovenska. Obidvom súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.


Primárne štúdium zakončili koncertom

4. júna o 16:30 sa v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa uskutočnil klavírny koncert žiakov absolvujúcich prvú časť primárneho štúdia. Účinkovalo na ňom 13 žiakov z tried p. uč. Vargovej, Kulinovej, Hyravej, Cuperovej a p. uč. Matisa a Kapalu. Aj takéto podujatie podporuje aktívnu činnosť učiteľov klavírneho oddelenia a prispieva k lepšej spolupráci učiteľov, žiakov a ich rodičov. Ďakujeme žiakom za pekné výkony a ich učiteľom za dôkladnú prípravu.

 


Umenie zmýva z duší prach každodennosti

3. jún bol dňom plným umenia, dňom výnimočným hlavne pre našich absolventov výtvarného odboru. Otvárali výstavu svojich záverečných absolventských prác vo výstavnej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Napätie, zodpovednosť, očakávanie, to všetko sa dalo nájsť v tvárach vystavujúcich. Veď niektorí z nich verejne prezentovali svoje práce po prvýkrát. Daša Popelková, Božena Nosková, Barbora Kormančíková, Júlia Mastráková (trieda Mgr. Jany Barťákovej) Zuzana Šutvajová, Pavol Studenič, Magdaléna Mišániková, Barbora Mikulášová, Emma Murínová, Kristína Lorencová (trieda Mgr. Anny Gajdošíkovej) Zuzana Dibdiaková, Aneta Kralčáková, Alexandra Papalová, Michaela Cvachová, Veronika Kucbelová, Katarína Kadučáková, Patrícia Palugová (trieda Mgr. Evy Šprlákovej) Filip Lopeň, Jozef Svitek, Denisa Salvová (trieda Mgr. Lucie Malíkovej). 20 absolventov predstavilo výtvarne i žánrovo rôznorodé práce, ktoré však spoločne tvoria zaujímavú výpoveď plnú vnemov a nápadov. Prajeme im veľa pozorných divákov a spriaznených duší. Otvorenie vernisáže zabezpečili žiaci z gitarových tried pána učiteľa Grísu a pani učiteľky Jelenskej. Ďakujeme Natálii Vicáňovej, Filipovi Lopeňovi, Daniele Lúčkovej, Lukášovi Bielovi a Ľubošovi Slávikovi, že spríjemnili toto krásne podujatie.


Tanečná hudba v akordeónovom podaní

V Rajeckých Tepliciach sa 4. a 5. júna uskutočnil už XIV. ročník medzinárodného festivalu "Euromusette & Goldentango". Súťaž prebieha v siedmych kategóriách, v ktorých súťažia sólisti i komorné zoskupenia. Našu školu v tomto ročníku reprezentovala Dominika Chudiaková z triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej. Predstavila svoj súťažný program na digitálnom akordeóne v silne obsadenej VI. kategórii a získala bronzové pásmo. Zo súťaže si priniesla aj mnohé nové poznatky z interpretácie tanečnej hudby. Ďakujeme Dominike a jej pani učiteľke za reprezentáciu a prajeme mnoho ďalších úspechov. 

 


Striebro z Bojníc

29. mája sa v Bojniciach uskutočnil 9. ročník klavírnej súťaže v sólovej i štvorručnej hre s názvom Piano v modernom rytme 2015. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách v sólovej a v 3  kategóriách v štvorručnej hre. Našu školu reprezentovala dvojica dievčat Alžbeta Fedorová ( z triedy pani učiteľky Cuperovej)  a Pavla Jackulíková ( z triedy pani učiteľky Vargovej), ktoré súťažili v 3. kategórii v štvorručnej hre. Na súťaž ich pripravila Mária Cuperová. Žiačky podali kvalitný výkon, nesklamali, získali strieborne pásmo. Za vzornú reprezentáciu ďakujeme a k umiestneniu blahoželáme.


Naši dychári excelovali!

Dňa 27. mája sa 9 žiaci dychového oddelenia našej ZUŠ zúčastnili štvrtého ročníka Regionálnej dychovej súťaže. Z triedy p. uč. Stanislava Štrbu sa v zlatom pásme umiestnili Samuel Chlepko, Sára Fidesová a Erik Tišťan, v striebornom Vanda Uličná a v bronzovom Patrícia Fidesová. Nezaostávali ani žiaci p. uč. Vladimíra Kačiaka -Mária Máliková, Alexandra Michalicová a Daniel Koleják (všetci zlaté pásmo). Jana Šimeková sa umiestnila v striebornom pásme. Navyše Samuel Chlepko získal uznanie poroty za mimoriadny výkon. Na klavíri našich žiakov sprevádzali Tomáš MatisMarcel Kapala. Všetkým našim žiakom a ich pedagógom srdečne blahoželáme.


Polícia očami detí 2015

Na IX. ročníku regionálnej výtvarnej súťaže s názvom "Polícia očami detí" opäť zabodovali naši žiaci. Tento rok sa zapojilo do súťaže 27 škôl s počtom 265 prác. Odborná komisia ocenila súťažiacich v troch kategóriách. V kategórii A sa umiestnil na 2. mieste Michal Palko z triedy pani učiteľky Evy Šprlákovej. V kategórii B získal 1. miesto Lukáš Kytas, opäť z triedy pani učiteľky Evy Šprlákovej. 3. miesto patrí Evke Mikušovej z triedy pani učiteľky Lucie Malíkovej. Našim mladým umelcom gratulujeme a prajeme hodne ďalších úspechov.

 


Vzácna návšteva u nás

V pondelok 25. mája zavítala na našu ZUŠ vzácna návšteva. Dolnokubínsky rodák Tibor Spitz, ktorý prežil holokaust, sa vrátil do rodného mesta. Spolu so svojou manželkou Noemi pricestoval z USA, kde momentálne žije. Po niekoľkých desaťročiach sa vrátil na miesto, kde sa narodil a žil ako dieťa. Týmto miestom bola práve jedna z tried v našej škole. Zahľadel sa z okna a so slzou v oku zaspomínal na ťažké časy. Všetci, ktorí sme boli pri tom, si túto chvíľu iste uchováme v pamäti. Pánovi Spitzovi a jeho manželke prajeme pevné zdravie a veríme, že sa dejiny spojené s holokaustom, ktoré sa v minulosti udiali v Dolnom Kubíne, už nikdy nezopakujú. 


Naši žiaci umocnili atmosféru podujatia

Dňa 24. mája sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku veľmi pôsobivé a nezabudnuteľné podujatie s názvom Portrét Tibora Spitza. Dolnokubínsky rodák žijúci v Spojených štátoch navštívil svoje rodisko spolu s manželkou a mal možnosť si pozrieť o sebe dokumentárny film spolu s divákmi. Dokument so silnou výpovednou hodnotou sprevádzal diváka ťažkými a neslávnymi časmi obdobia holokaustu na území Dolného Kubína. Toto pôsobivé podujatie dofarbili aj žiaci našej školy. Vhodne zvolenými skladbami akordeónové kvarteto v zložení Dominiky Chudiakovej, Anety Bartošovej, Diany Lorencovej Andreja Kováčika dotváralo charakter podujatia. Zoskupenie pracuje pod vedením pani učiteľky Viery Vrtichovej. Ďakujeme našim umelcom, že obetovali nedeľu tomuto krásnemu podujatiu.


Máme laureáta festivalu Ivana Balla

V piatok 22. mája sa na súťaži Husľové talenty v Nižnej na Orave o popredné miesta pobili aj naši žiaci z triedy pani učiteľky Márie Hrnčiarovej, a to veľmi úspešne. Prvé miesta si v svojich kategóriách vybojovali Zuzana KolejákováLívia Capuljaková a Martin Pavlík. Druhé miesto získali Viktória Jurášová a Lukáš Janoštín, na tretej priečke skončila Kristína Hajdúchová. Našich mladých umelcov na klavíri doprevádzala pani učiteľka Beáta Vargová. Súťaž Husľové talenty v Nižnej je súčasťou Festivalu Ivana Balla. Veľmi nás teší, že laureátom sa v tomto roku stal náš žiak Martin Pavlík. Skvelým reprezentantom našej školy prajeme aj v budúcnosti veľa podobných úspechov.


Výtvarná súťaž "Cesta čiary"

Na prvom ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaži v Kremnici pod názvom "cesta čiary" sa umiestnili šikovní žiaci našej školy. V zlatom pásme prvej a štvrtej kategórie sa umiestnili Michal Boškaj, Jakub Ďurana a Marcel Otruba od pani učiteľky Lucie Malíkovej, v striebornom pásme sa umiestnila Adriána Ostrienková od pani učiteľky Anny Gajdošíkovej a osobité ocenenie získal Miroslav Dráb od pani učiteľky Evy Šprlákovej. Víťazom blahoželáme a prejeme veľa ďalších úspechov. 

 


Ľudová hudba zahrala na akadémii

Dňa 20. mája sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 80. výročia narodenia prozaika, scenáristu a dramaturga Petra Baloghu. Prednášajúcim bol Mgr. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej. Prednáška bola spríjemnená aj hudbou. Vystúpila na nej žiačka z triedy pani učiteľky Eleny Grísovej - Mária Majzelová a ľudová hudba pána učiteľa Tomáša Brtka. Za spríjemnenie podujatia ďakujeme aj pánovi učiteľovi Dobijovi, pani učiteľke Brodňanskej a ich žiakom, ktorí sa na ňom taktiež podieľali.


Slávik Slovenska u nás

Dňa 15. mája zorganizoval Mestský úrad v spolupráci s našou školou 25. ročník okresného kola folklórnej speváckej súťaže  "Slávik Slovenska". Do súťaže sa zapojilo spolu 20 detí z 8 základných škôl a jednej súkromnej ZUŠ z okresu. Súťažiacich hodnotila 6 členná odborná porota, v ktorej boli aj dve hlasové pedagogičky našej školy. V každej z troch kategórií boli udelené prvé, druhé a tretie miesta, pričom prvé miesta budú okres Dolný Kubín reprezentovať aj na krajskom kole. Víťazom Damiánovi Kováčikovi, Janke Ťapajnovej a Agáte Kováčikovej gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách. 


Akordeónový absolventský koncert

15. mája 2015 naplnili veľkú výstavnú sieň Oravskej galérie priaznivci akordeónovej hudby, aby si vypočuli absolventské výkony dvoch mladých akordeónistiek - Dominiky Chudiakovej a Anetky Bartošovej. Absolventský koncert sa niesol v duchu motta "Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko". A čo všetko bolo za 12 rokov štúdia v zuške dovolené obom absolventkám, sa prítomní mohli dozvedieť slovom, obrazom i zvukom. Nad pódiom prezentácia fotiek približovala pestré  zážitky z koncertov, súťaží a koncertných zájazdov. Moderátorka vyzradila čo to zo života interprétok, ich vzťahu k hudbe i ako ich vnímajú spolužiaci. No najdôležitejšia bola pestrá paleta predvedenej hudby rozličných štýlových období a rozličných hudobných žánrov - sólové vystúpenia na klasickom akordeóne striedali vystúpenie Akordeónového kvarteta ZUŠ a sólové vystúpenia na digitálnom akordeóne. Silným momentom koncertu bolo predvedenie skladby Zrúcaná katedrála /autor V. Trojan/ v podaní Dominiky Chudiakovej. Záver koncertu ozdobilo vystúpenie komorného telesa Musica Nova, v ktorého podaní zaznelo známe Adios Nonino z autorského pera Astora Piazzollu. Absolventkám Dominike Chudiakovej a Anetke Bartošovej, ako aj ostatným účinkujúcim - pánovi riaditeľovi Michalovi Janigovi, husľovému pedagógovi Tomášovi Brtkovi, akordeónistom Dianke Lorencovej a Andrejovi Kováčikovi, klavíristovi Davidovi Batunovi - patrí poďakovanie za prípravu i realizáciu koncertu. Záverom myšlienka Viery Vrtichovej, z ktorej triedy sú všetci spomínaní akordeónisti "Stretnutie s Dominikou a Anetkou v našom hudobnom vesmíre ubehlo síce rýchlo, ale bolo tak intenzívne, že je už teraz natrvalo usadené v našich spomienkach. A všetky tri dúfame, že sme sa dnes týmto koncertom dostali aj do spomienok Vašich."


Gitaristi hrali na Radnici

V stredu 13. mája primátor Roman Matejov prijal na radnici hokejistov z Mestského hokejového klubu Kubínske medvede. Pri príležitosti ukončenia sezóny im zablahoželal k výborným výsledkom. Za prácu v prospech mladých športovcov si poďakovanie vyslúžili aj tréneri a celý realizačný tím klubu. Na tomto podujatí nechýbali ani naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Z tried pani učiteľky Jelenskej a pána učiteľa Grísu sa predstavili žiaci Natália Vicáňová, Filip Lopeň, Daniela Lúčková, Lukáš Biel a Lujza Blahútová. Vhodným spôsobom dotvorili toto podujatie, za čo im srdečne ďakujeme.

 


Akordeónové kvarteto na Noci literatúry

13. mája 2015 sa konalo medzinárodné podujatie Noc literatúry. Cieľom podujatia je verejné čítanie ukážok z diel európskych literátov na netradičných, s literatúrou bežne nespájaných, miestach. Aj keď v Európe má toto podujatie niekoľkoročnú tradíciu, na Slovensku sa uskutočnilo siedmy krát. Dolný Kubín sa do tohto podujatia zapojil po druhý krát. Otvorenie prebehlo v Čaplovičovej knižnici, v Literárnej expozícii Pavla Országha Hviezdoslava. Oba ročníky spolupracovala s organizátormi aj naša ZUŠ. Vďaka spolupráci došlo k prepojeniu  literárneho a hudobného umenia. Tento rok dotváralo atmosféru podujatia Akordeónové kvarteto ZUŠ P.M.Bohúňa z triedy Viery Vrtichovej. Srdečne im ďakujeme za pomoc s realizáciou tejto jedinečnej akcie.


Organový absolventský koncert

Kostol Povýšenia sv. kríža na Brezovci sa vďaka kvalitnému novému organu stal miestom konania absolventského koncertu dvoch žiakov našej školy. Matúš Kľúčik z triedy p. uč. Mateja Bartoša a Filip Straka, ktorého vedie p. uč. Marcel Kapala, ukončili svoje štvorročné štúdium II. stupňa v odbore Hra na organe. Bohatosť zvuku, jeho farebných odtieňov, práca s akustikou priestoru v spojení s prirodzenou muzikálnosťou oboch žiakov pripravili prítomným poslucháčom krásny umelecký zážitok. Ako hosť sa predstavil huslista Marek Kľúčik, v súčasnosti študent VŠMU v Bratislave a zároveň náš bývalý absolvent. Za poskytnutie priestorov patrí poďakovanie Rímskokatolíckemu farskému úradu v Dolnom Kubíne. Našim absolventom prajeme veľa radosti z hudby aj v budúcnosti.
 
 

Deň rodiny spestrili aj naši žiaci

V nedeľu 10. mája 2015 sa na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne oslavoval Deň rodiny. Pre rodiny a hlavne pre deti bol pripravený zaujímavý program, viacero atrakcií ako napríklad jazda na koni, skákací hrad a pod. Aj napriek veľmi premenlivému počasiu sa na námestí zišlo množstvo ľudí, ktorým svoje umenie v rámci programu predstavili aj žiaci našej školy Michal Macko a Adrián Balek z triedy p. uč. Brodňanskej, ktorí spevom a hrou na gitare otvorili celé podujatie. Následne po krátkom príhovore organizátorov zahrali štvrručne na klavíri Lucia Orošová a Klaudia Chomisteková, ktoré vedie p. uč. Cuperová. Podobné oslavy prebiehali paralelne  v takmer 40 mestách na celom Slovensku.

Deň matiek v Istebnom

V druhú májovú nedeľu  si každoročne pripomíname Deň matiek. Aj tento rok si 10.mája žiaci Materskej a Základnej školy v Istebnom uctili tento sviatok, aby sa tak svojím vystúpením poďakovali všetkým mamám za ich lásku a obetavosť. Tohto vystúpenia sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Rebeka Maceková na heligónke z triedy pani učiteľky VrtichovejAlenka Polláková z klavírnej triedy pani učiteľky Cuperovej. Obom žiačkam touto cestou ďakujeme, že svojím vystúpením prispeli k úspešnému priebehu osláv a skrášlili tento krásny sviatok.    


Zlato vo Vrútkach

Dňa 6. mája sa v Základnej umeleckej škole vo Vrútkach konala súťažná prehliadka mladých spevákov už po 14. krát. V štyroch kategóriách sa predstavilo 57 žiakov. Medzi tými najmladšími mala zastúpenie aj naša škola. Lenka Ratulovská z triedy pani učiteľky Terézie Brodňanskej zaspievala ľudovú pieseň Spievajže si, spievaj a umelú pieseň Svrčky. Spomedzi 15 súťažiacich sa umiestnila v zlatom pásme. Na klavíri ju sprevádzal pán učiteľ Marcel Kapala. Lenke gratulujeme ku krásnemu oceneniu a pani učiteľke s pánom učiteľom ďakujeme za vzornú prípravu. 

 


Úspešní výtvarníci na Dúhe

Na XIX. ročníku celoslovenskej súťaže literárnej a výtvarnej tvorby detí s názvom "Dúha" v Starej Ľubovni, získali naši výtvarníci ocenenia. Srdečne blahoželáme žiakom: Tadeášovi Buzákovi, Nikole Halákovej a Jánovi Šimákovi z triedy p. uč. Evy Šprlákovej. Ďakujeme všetkým menovaným za reprezentáciu a prajeme im hodne ďalších výtvarných úspechov.

 

 

 


Otváranie vernisáže v OKS

Dňa 4. mája 2015 sa uskutočnila vernisáž výstavy slovenského akademického maliara, ilustrátora, grafika, medailéra a svetovo uznávaného tvorcu poštových známok Rudolfa Cigánika. Narodil sa 10. januára 1961 v Handlovej. K jeho učiteľom patril aj Albín Brunovský. Patrí medzi pravidelných víťazov ankiet o najkrajšie známky Slovenska. Po úvodnej reči riaditeľa Miroslava Žabenského, ktorý otvoril výstavu, zaznela na akordeóne skladba v podaní našej žiačky Martiny Ťapajnovej, ktorú vedie p. uč. Elena Grísová. Výstava potrvá do 29. mája 2015. Martinke a jej pani učiteľke ďakujeme za reprezentáciu školy.
 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY