Aktuálne informácie

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA 2015Klarinet zaznel v Oravskej galérii...

Vernisáž Oravskej galérie v župnom dome otvoril 15. januára žiak našej školy Samuel Chlepko skladbou Adagio zo slávneho Mozartovho koncertu pre klarinet. Hodiny klarinetu navštevuje u pána učiteľa Štrbu. Na klavíri ho sprevádzal pán učiteľ Kapala. Výstavu umeleckých diel Janka Alexyho uviedla pani riaditeľka Eva Luptáková. Nášho mladého umelca odmenili hostia výstavy hojným potleskom. Ďakujeme mu za reprezentáciu svojej školy a prajeme hodne ďalších krásnych koncertov.

 


Lužňanka s Kollárovcami

Dňa 10. januára opäť koncertovala úspešná Malá dychová hudba Lužňanka pod vedením umeleckého vedúceho Stanislava Štrbu. Hrali ako predkapela známej hudobnej skupiny Kollárovci na poludňajšom aj večernom vystúpení, kde sa predstavili spolu s 12 ľudovými piesňami. Na trubke hrali Erik Tišťan, Stanislav Dudáš a Anton Dudáš. Na klarinete sa zasa predstavili Samuel Chlepko a Sára Fidesová. Na saxofóne hrali Karolína, Magda a Marek Mydliarovci. Na basgitare ich sprevádzal František Tišťan a na bicích hral František Fides. Na koncerte bola vysoká účasť, okolo 600 ľudí. Na našich žiakov aj ich pána učiteľa sme právom hrdí a ďakujeme im za reprezentáciu. 


Nahrávanie do televízie

Počas vianočných prázdnin (23. decembra) nezaháľali naši najmladší heligonkári, ani ich pani učiteľka Vrtichová. Spolu s rodičmi prišli do školy na natáčanie koledy do televíznych novín. Sofia Lacková, Adriána Šuvadová, Rebeka Maceková a Marek Chmara tento krát museli však ukázať aj svoje spevácke umenie. Všetkým im srdečne ďakujeme za ochotu potešiť ľudí počas sviatočného obdobia a za reprezentáciu ľudových tradícií i svojej školy, či regiónu. 


Koledy v Garáži

Dňa 19. decembra - posledný deň pred vianočnými prázdninami sa uskutočnilo ďalšie “Garážové” vystúpenie troch našich žiačiek Klaudie Novákovej, Barborky Brodňanskej a Lindy Rusnákovej. Na vystúpenie ich pripravila pani učiteľka Cuperová. V klube ich privítala krásna vianočná výzdoba a tiež nový elektrický klavír, na ktorom sa im výborne hralo. Žiačky návštevníkom Garáže spríjemnili večer interpretáciou kolied a známych vianočných piesní v sólovej i štvorručnej úprave. Ďakujeme im aj ich pani učiteľke, že si ešte v posledný predprázdninový deň našli čas na toto vystúpenie.  

 


Koledy na námestí P.O.Hviezdoslava

Dňa 12. decembra koncertovala na námestí P.O.Hviezdoslava malá dychová hudba Lužňanka pod vedením umeleckého vedúceho Stanislava Štrbu. Vysoké umelecké výkony zabezpečili žiaci našej školy z elokovaného pracoviska v Liptovskej Lúžnej. Na trubke hrali Erik Tišťan a Stanislav Dudáš. Na klarinete sa zasa predstavili Samuel Chlepko a Sára Fidesová. Na saxofóne hrali Karolína, Magda a Marek Mydliarovci. Na priečnej flaute hrala Patrícia Fidesová. Vysoká kvalita bola odmenená potleskom divákov. Deti našej školy takto obdarovali darom hudby všetkých okoloidúcich šťastlivcov. Srdečne im za to ďakujeme!

 


Koncert v obchodnom dome

Naša škola v spolupráci s obchodným domom zorganizovala v piatok 12. decembra netradičné podujatie. Do priestoru nákupného predvianočného "šialenstva" sa rozhodli žiačky z tried pani učiteliek Jelenskej, Brodňanskej a pána učiteľa Kačiaka priniesť radosť, pokoj a dobrú náladu v podobe kolied. Spevácku triedu reprezentovali žiačky Zuzana Čellárová, Natália Pilátiková, Veronika Durajová a Klára Lofajová. Koledy spievali s gitarovým sprievodom Natálie Vicáňovej. Z triedy dychových nástrojov vystúpili Barbora Ďaďová a Lucia Šimeková. Naše mladé interpretky sa úlohy skutočne chopili s radosťou a chuťou, čo bolo poznať aj na pristavujúcich sa okoloidúcich. Tento koncert bol zároveň pozvánkou na veľký benefičný adventný koncert. Ďakujeme našim žiakom, učiteľom aj obchodnému domu za pomoc pri realizácii tejto skvelej myšlienky. 


Bonusový koncert KHJ vo vynovenej sále

Čerešničkou na torte Kubínskej hudobnej jesene bol bonusový koncert, ktorý ako jediný odznel v koncertnej sále našej ZUŠ 12. decembra. Koncertní umelci z Bratislavy ocenili vynovený priestor koncertnej sály s vylepšenými zvukovými, optickými a priestorovými vlastnosťami. Čelistov Jána Slávika a Eugena Procháca sprevádzala na klavíri Iveta Sabová. Prítomní diváci ocenili interpretov dlhým a silným potleskom. Tešíme sa na ďalšie podobné koncerty.

 


Koncert v OKS

Dňa 8. decembra zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica. V rámci tohto podujatia odohrali žiačky našej školy koncert, na ktorom vystúpilo gitarové duo v zložení Daniela Lúčková a Natália Vicáňová. Po nich nasledovalo spevácke duo Zuzany Čellárovej a Natálie Pilátikovej s gitarovým sprievodom Natálie Vicáňovej. Žiačky sú z tried pani učiteľky Jany Jelenskej a Terézie Brodňanskej. Ďakujeme im, že boli ozdobou tohto krásneho podujatia a priniesli radosť nie len súťažiacim.


Mikuláš na detskom oddelení v Nemocnici

Dňa 5. decembra už tradične, ako každý rok zavítal na detské oddelenie do Nemocnice s poliklinikou Mikuláš spolu s čertom a anjelom. Deti si preňho pripravili krátky program a Mikuláš ich za to obdaroval balíčkami a zaspievali si spolu aj zopár kolied. Mikuláš sa nápadne ponášal na jedného nemenovaného pána učiteľa hudobnej teórie. Čert akoby z oka vypadol jednému pánovi učiteľovi gitary a anjel sa podozrivo podobal na žiačku z triedy čertovej manželky, ktorá na našej škole učí akordeón. Je však úplne jasné, že Mikuláš, čert a anjel boli skutoční. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná.

 


Klavírny koncert jubilujúcich skladateľov

Dňa 4. decembra sa v koncertnej sále ZUŠ P.M. Bohúňa uskutočnil v poradí 4. verejný koncert klavírneho oddelenia z tvorby jubilujúcich skladateľov, na ktorom odzneli skladby z diela F. Chopina, F.M. Bartholdyho, A. Chačaturjana, D. Kabalevského, V. Nováka, B. Martinů, D. Kardoša, B. Smetanu, A. Dvořáka, I. Albeníza. Žiaci klavírneho oddelenia predviedli kvalitné výkony, za čo patrí vďaka im, ako aj ich pedagógom. Ďakujeme za príjemne strávený podvečer pri krásnej klavírnej hudbe a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Ďakujeme aj pani učiteľke Cuperovej za zorganizovanie koncertu.


Koncert v materskej škole

Žiaci našej školy z triedy pána učiteľa Kačiaka boli 4. decembra potešiť svojich malých kamarátov v materskej škole na Banisku, kde má naša škola elokované pracovisko. Známymi koledami potešili nie len deti zo škôlky, ale aj ich rodičov a pani učiteľky. Vo vystúpení potom pokračovali škôlkari svojim vlastným programom. Ďakujeme našim účinkujúcim za spestrenie adventného obdobia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s materskou školou.

 


!!!!!!!!!!!!!!

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o úspechoch našich žiakov, učiteľov a vôbec aktivitách celej školy, navštívte prosím na našej stránke kolónku s názvom "Archív správ" na ľavej lište našej stránky. O histórii našej školy sa zasa dočítate v kolónke "O škole". Prajeme Vám príjemné čítanie!


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY

Najnovší obsah