Aktuálne informácie


!!!Výsledky Bohúňovej Palety 2018!!!

kliknite sem


Kliknite na link:

TV DK - Oslavy 60. výročia

TV DK - Budova ZUŠ v novom šate


Oslavy 50. výročia partnerstva Dolného Kubína a Pelhřimova

Dňa 2.6. 2018 mesto Dolný Kubín organizovalo na Hviezdoslavovom námestí v D. Kubíne sprievodný program osláv 50. výročia partnerskej spolupráce mesta Dolný Kubín a českého mesta Pelhřimov. V hudobnom programe sa okrem ďalších dvoch základných umeleckých škôl  nášho mesta a ZUŠ družobného mesta  Pelhřimov predstavili i naši žiaci, a to gitarový súbor pod vedením V. Dulovcovej (J. Martinček, M. S. Málik, S. Zaťková, M. Dibdiaková, F. Lopeň F. Flajs V. Dulovcová, P. Grísa), heligónkar A. Skočík z tr. A. Chomistekovej, akordeonisti D. Brodňanský a Lukáš Gálik , ktorých učí V. Vrtichová, gitaristi F. Flajs, F. Lopeň spolu s ich p.uč. P. Grísom, ktorý ich sprevádzal na kachone a tiež speváčka  K. Lofajová, kt. je z triedy p. uč. T. Brodňanskej. Žiakom a pedagógom ďakujeme, že aj napriek nelichotivému počasiu nestratili chuť si zahrať a zaspievať na pripravenom pódiu.

 


Maturantom sme spríjemnili slávnostnú chvíľu

 Dňa 25.5. 2018 gitaristi Jakub Martinček, Natália Prílepková z triedy p.uč. V. Dulovcovej, saxofonistka Janka Šimeková z triedy p.uč. V. Kačiaka, klaviristka Rebeka Žofajová z klavírnej triedy p.uč. L. Záhumenickej a pani učiteľka Mária Cuperová boli spríjemniť svojou hudobnou produkciou odovzdávanie maturitných vysvedčení  študentom Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne. Dúfame, že aj vďaka nám budú na tieto slávnostné chvíle radi spomínať.

 


Talk/play/share v Dolnom Kubíne

V piatok 6. apríla sa naši učitelia zúčastnili kurzov súčasných trendov vo vyučovaní klavíra s Mgr. art. Ivanom Šillerom, ArtD. Nadviazali na februárové stretnutie a pokračovali v štúdiu repertoáru pre klavír 20. a 21. storočia, diskutovali o hudbe a spoločne premýšľali nad tým, ako tieto nové vedomosti zapojiť do vyučovania. Špeciálnu pozornosť venovali cyklu Hry od G. Kurtága. Podľa slov riaditeľa našej ZUŠ má stretávanie pedagógov klavírneho oddelenia na týchto kurzoch veľký význam pre rozšírenie ich obzoru o moderné a inovatívne chápanie pojmu „vážna hudba“. Ďakujeme Mgr. art. Ivanovi Šillerovi, ArtD. za trpezlivé vedenie našich pedagógov a za skvelý prístup. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 


Naša úspešná speváčka

Hoci je spevácke oddelenie jedným z najmenších na našej škole, tiež sa jeho žiaci aktívne zapájajú do aktivít a súťaží. Jednou z takýchto žiačok je Klára Lofajová. Najskôr zabojovala na celoslovenskej speváckej súťaži populárnej piesne "Fullstar 2018", ktorá sa už po štvrtý krát konala 6.marca v Ružomberku, ktorú tradične organizuje ZUŠ Ľ.Fullu. Tu si vybojovala ocenenie v bronzovom pásme. Ďalšia súťaž, ktorej sa Klárka zúčastnila, je pre našu školu už známa, hoci spevácke oddelenie sa zapojilo po prvý krát. "Súhvezdie hôr" je medzinárodná súťaž tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa konala 17. a 18. marca v Liptovskom Mikuláši. Odtiaľ si Klárka priniesla oceniene zo strieborného pásma. Klárke, aj jej pani učiteľke Terézii Brodňanskej gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy.
 


Heligonkári spod Choča na tradičnom stretnutí heligonkárov.

V Žaškove sa 1. apríla 2018 uskutočnil už 12. ročník stretnutia heligonkárov, známy pod názvom "Heligonkári žaškovskí". Medzi účinkujúcimi nechýbali ani naše heligonkárky - Rebeka Maceková, Sofia Lacková, Adriána Šuvadová, Monika Gejdošová, Jesika a Chiara Vajzerové a ich učiteľka Viera Vrtichová. Vystúpil aj akordeónista Daniel Brodňanský, ktorý už tradične predviedol pásmo ľudových piesní na akordeóne, ale premiérovo zahral aj na heligónke, na ktorú sa začal učiť ako samouk.  Nabitý kultúrny dom v Žaškove, zaplnený do posledného miesta sediacimi i stojacimi divákmi, svedčil o obľúbenosti tohto podujatia. Diváci pripravili účinkujúcim skvelú kulisu nielen svojou prítomnosťou, ale aj spevom. Na pódiu sa vo viac ako štvorhodinovom programe striedali domáci i hosťujúci heligonkári vo veku od 7 do 70 rokov. Celé podujatie bolo výborne zorganizované a prebehlo vo výbornej atmosfére a dobrej nálade. Ocenenie z rúk starostu obce za dlhoročnú výrobu heligóniek si prevzal pán Ladislav Duraj. Nás teší, že aj naše heligonkárky hrajú na nástrojoch z jeho dielne. Ďalšie ocenenie získal Daniel Turčina, vynikajúci huslista, bývalý žiak našej školy, ktorý získal základy husľovej interpretácie v triede Márie Hrnčiarovej. Na 12. ročník podujatia všetkým účastníkom zostáva už len milá spomienka, našim žiakom nové poznanie a nové skúsenosti, ale i nádej, že opäť dostanú príležitosť vystúpiť na tomto alebo podobnom podujatí.


Klaviristi úspešní na Schneiderovej Trnave

Opäť po roku sa na pôde ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave zišli mladí klaviristi z celého Slovenska, aby si 22. marca 2018 zmerali svoje schopnosti v 4-ručnej hre. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách. Aj tento rok sa jej zúčastnili naši klaviristi – Tamara Dobáková, Alžbeta Bystrianska, Michal Juráš (z triedy M. Cuperovej) a Kristián Povala (z triedy A. Papulovej). Obidve dvojice súťažili v I. kategórii a z 20 dvojíc si M. Juráš a K. Povala vybojovali strieborné pásmo, A. Bystrianska a T. Dobáková bronzové pásmo. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

 


Opäť skvelí na „Súhvezdí hôr“.

V Liptovskom Mikuláši sa 17. a 18.marca 2018  konal ďalší ročník medzinárodnej súťaže tvorivosti detí a mládeže, známej pod názvom "Súhvezdie hôr". Posledných 7 rokov našu školu pravidelne na tejto súťaži reprezentujú mladí akordeónisti. V rokoch 2016 a 2017 sa k akordeónistom pridali aj žiaci, hrajúci na heligónke. Tradíciu neporušili ani v tomto roku a zasúťažili si v sólovej i súborovej hre. Úsilie, vynaložené na prípravu, zúročili vo výborných výsledkoch. Akordeónista Daniel Brodňanský získal zlaté pásmo, rovnako zlatá skončila aj skupina "Heligonkári spod Choča". Striebro si vybojovala heligonkárka Rebeka Maceková a o bronz sa podelili heligonkárky Jesika Vajzerová a Sofia Lacková (všetci žiaci sú z triedy Viery Vrtichovej). Všetkým súťažiacim patrí poďakovanie za reprezentáciu školy a veľká gratuácia k dosiahnutým výsledkom. Veríme, že tieto budú pre nich, i pre ich spolužiakov, dobrou motiváciou do ďalšej prípravy.


Na súťaži v štvorručnej hre sme boli zlatí

Dňa 8. marca 2018 sa konala súťaž v štvorručnej hre na klavíri, ktorej usporiadateľom bola ZUŠ Ľ. Fullu v Ružomberku. Súťaž prebiehala v 4 kategóriách a našu školu reprezentovali dve dvojice, ktoré podali veľmi pekné výkony. V prvej kategórii to boli žiačky 2.roč. prvej časti Tamara DobákováAlžbeta Bystrianska z triedy p. uč. Cuperovej, ktoré získali strieborné pásmo. V druhej kategórii súťažili Michal Juráš (3.roč prvej časti) z triedy p. uč. CuperovejKristián Povala (4.roč. prvej časti) z triedy p. uč. Papulovej, ktorým sa podarilo získať zlaté pásmo. Všetkým žiakom blahoželáme a učiteľom ďakujeme za vzornú prípravu. 


Spríjemnili sme odovzdávanie ocenení

Dolnooravská metropola spoznala v utorok 27. februára 2018 najlepšieho športovca a športový kolektív mesta Dolný Kubín za rok 2017. Obľúbené podujatie tento rok svojimi umeleckými výkonmi skrášlili aj žiaci našej školy. Trubkár Daniel Koleják z triedy p. uč. Kačiaka sa predstavil dvomi skladbami. Pri hre ho sprevádzal Tomáš Matis na klavíri, Peter Grísa na elektroakustickej basovej gitare a Peter Nemček na bicích. Taktiež dve, tentokrát populárne skladby si pripravilo ďalšie zoskupenie pod vedením p. uč. Grísu. Klára Lofajová sa ujala mikrofónu, Filip Flajs basovej gitary, Filip Lopeň hral na elektroakustickej gitare a ich pán učiteľ Peter Grísa udával rytmus hrou na kachone. Ďalším vstupom bola krásna skladba od KennyG, ktorú na sopránovom saxofóne majstrovsky podala Janka Šimeková z triedy Vladimíra Kačiaka. Záver celého podujatia už tradične výborným výkonom korunovali naši Heligonkári spod Choča, ktorých vedie p. uč. Viera Vrtichová. Reakcie na vystúpenie našich žiakov boli po podujatí veľmi pozitívne, za čo im aj ich pedagógom patrí veľká vďaka za výbornú reprezentáciu školy.


Klavírny seminár s Ivanom Šillerom

Dňa 19.2. 2018, v prvý prázdninový deň, zavítal do Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa vzácny hosť, výborný slovenský klavirista a pedagóg Mgr. art. Ivan Šiler ArtD., ktorý sa prišiel s pedagógmi klavírneho odelenia podeliť o využitie nových výrazových prostriedkov v klavírnej interpretácii. Prezentovaná bola knižočka skladieb pod názvom Hry od Gyorga Kurtaga. Pedagógovia klavírneho oddelenia boli veľmi príjemným spôsobom vtiahnutí do problematiky nových výrazových prostriedkov, ktoré boli veľkým lákadlom, pretože učitelia boli súčasne interpretmi aj tvorcami modernej hudby. Seminár bol obohatením a veríme, že sa aj Kurtágové skladby začnú objavovať v repertoári našich žiakov.

 


Tentokrát koncertovali naši učitelia

V rámci 14. ročníka medzinárodného hudobného festivalu Kubínska hudobná jeseň 2017 patril jeden z dvadsiatich koncertov aj učiteľom našej školy. Koncert učiteľov sa pomaly stáva tradíciou a získava si čoraz väčšie sympatie publika. Žiaci ako široká verejnosť si takýmto spôsobom môžu vychutnať umenie v podaní tých, ktorí ho za zvyčajných podmienok pedagogicky odovzdávajú ďalej. Práve takéto koncerty majú potenciál silno motivovať deti k napredovaniu v oblasti umeleckého vzdelávania. Na druhej strane, pre mnohých učiteľov je to jedna z mála možnosti verejne prezentovať svoj pohľad na umenie. V kostole na Brezovci sa 29. novembra 2017 predstavili Matej Bartoš (organ), Tomáš Brtko (viola), Viera Dulovcová (gitara), Michal Janiga (violončelo, gitara), Katarína Kalmová (priečna flauta), Marcel Kapala (organ), Tomáš Matis (klavír), Alexandra Papulová Fischerová (klavír), Leonard Vajdulák (husle), Beáta Vargová (klavír) a Lýdia Zahumenická (klavír).


Organový koncert nášho žiaka

Dňa 5. novembra 2017 vystúpil žiak našej školy Filip Straka na festivale Kubínska hudobná jeseň 2017. Filip, ktorého vedie p. uč. Kapala odohral na svoj mladý vek hodinový recitál, čo je obdivuhodný počin, ktorý podčiarkol aj výberom skladieb. Špičkový organ a priestor kostola povýšenia Sv. kríža, v ktorom sa konal koncert, mohli naplno umožniť mladému umelcovi odohrať diela vrcholných predstaviteľov období. Na koncerte sme mohli počuť širokú škálu skladieb od predstaviteľov baroka, romantizmu, a francúzskych organových symfonikov 20.storočia  Ďakujeme Filipovi za krásnu a zodpovednú prípravu na koncert a prajeme mu do budúcna ešte veľa podobných úspechov. Zároveň sme radi, že v organovom oddelení, ktoré sa každým rokom rozrastá o nových žiakov, máme takého nádejného umelca, ktorý už teraz robí skvelé meno tomuto nástroju, ktorý má prívlastok – kráľovský.


Motivácia v úvode školského roka

V dňoch 15. až 17. septembra 2017 sa učitelia klavírneho oddelenia ZUŠ. P. M. Bohúňa na celé tri dni stali poslucháčmi metodických Klavírnych ateliérov v Karvinej. Podujatie sa už konalo po 10. krát pod taktovkou renomovaných pedagógov a aktívnych klaviristov Ivana a Lukáše Klanských, Jana Bartoša z Českej republiky a Jerzy Owcarze z Poľska. Stretnutie učiteľov na začiatku školského roka nás nabilo entuziazmom, záujmom a profesionálnym prístupom pedagógov klavírnej hry, ktorý je veľkým obohatením pedagogickej činnosti. Zaujímavý program, stretnutie s vynikajúcimi umeleckými osobnosťami, netradičné vyučovacie metódy a vystúpenie špičkových klaviristov sa stali prísľubom umeleckého zážitku, načerpaním inšpirácie a získaním nových podnetov pre pedagogickú činnosť. Podnetné boli otvorené hodiny so žiakmi ZUŠ s ktorými pracovali výborní pedagógovia. Nezabudnuteľnými a pozoruhodnými zážitkami ostanú večerné koncerty otca a syna Ivana a Lukáša Klanských, a Jana Bartoša s Jerzy Owcarze. Klavírne ateliéry nám priniesli množstvo inšpirácie  a nezabudnuteľné okamihy.


Heligonkári spod Choča a sestry Bacmaňákové

16. september 2017 sa niesol v Istebnom v znamení tradícií a folklóru, bol totiž Dňom obce Istebné. Po dopoludňajšom futbalovom zápase a stretnutí rodákov začal slávnostný galakoncert v miestnom kultúrnom dome. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie našich "Heligonkárov spod Choča". Predviedli sa samostatným programom, ale zahrali si aj spoločne so známymi heligonkárkami, sestrami Lenkou a Evkou Bacmaňákovými. Pre našich žiakov to bol nielen úžasný zážitok, ale aj obrovská motivácia, zahrať a zaspievať si so svojimi heligonkárskymi vzormi. Neostalo len pri spoločnom vystúpení. Vo vzájomnom rozhovore sa dievčatá dozvedeli o hudobných začiatkoch i o ďalšom umeleckom živote sestier. Lenka i Evka Bacmaňákové nešetrili slovami chvály na výkon našich žiačok. Zároveň vyzdvihli aj skutočnosť, že naša škola pripravuje novú generáciu heligonkárov.


Viac info...

Najnovší obsah

admin
Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
Michal Janiga
admin

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY