Aktuálne informácie

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA 2015


Úspešní hudobníci hrali úspešným športovcom

Žiaci a pedagógovia našej školy 25. februára 2015 svojím vystúpením znova spríjemnili chvíle jednej z významných spoločenských akcií mesta Dolný Kubín. Počas odovzdávania ocenenia Najúspešnejší  športovec a športový kolektív za rok 2014 sa v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavila huslistka Kristína Hajdúchová z triedy p. uč. Hrnčiarovej, ktorú na klavíri sprevádzala p. uč. Vargová, za klavírneho sprievodu p. uč. Matisa na saxofóne hrala Janka Šimeková, ktorú vedie p. uč. Kačiak. Úspešné klavírne duo súrodencov Dávida a Sone Batunovcov pod vedením p. uč. Cuperovej taktiež potvrdilo svoje hudobné zručnosti. V poslednom vstupe vystúpila Ľudová hudba pri ZUŠ P. M. Bohúňa  pod vedením Tomáša Brtka a veselou bodkou ukončila celé podujatie. Za úspešnú reprezentáciu našej školy vyjadrujeme našim žiakom a pedagógom hlboké poďakovanie a tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky.


Hľadanie a zmysel obrazov

V stredu 25. februára sa na našej škole konal seminár s témou Hľadanie a zmysel obrazov dejín, kultúry a jej premien v čase na slovenskom vidieku pomocou nových médií na začiatku 21. storočia. Seminár bol určený pre verejnosť a zároveň odrážal víziu našej školy, ktorá nadväzujúc na hodnotové odkazy miestnych predkov smeruje skrz kooperáciu jednotlivých odborov k láske k umeniu. Seminár bol zároveň určený pre učiteľov všetkých odborov našej školy, nakoľko sa v ňom prelínali prvky každého z umení. Prednášajúcim bol doc. Ing. Viliam Gruska, ktorý zároveň ocenil smerovanie školy. Taktiež poprial veľa úspechov mladým, rozvíjajúcim sa odborom - audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a literárno - dramatického odboru. Úvahy nášho vzácneho hosťa boli doplnené pôsobivými dokumentmi. Do diskusie sa zapájali pozvané osobnosti z liptovského a oravského regiónu, akademickú obec nevynímajúc. Toto podujatie zanechalo v účastníkoch stretnutia hlbokú stopu a silný pozitívny zážitok. Tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia. 


Polročný koncert 2015

Vo štvrtok 29. januára sa o 16:00 hodine konal už tradičný polročný koncert. Na úvod odznela skladbička v prevedení Danky Dobákovej z triedy pani učiteľky Cuperovej. Potom nasledovala známa melódia v podaní Janky Zápotočnej z triedy pána učiteľa Dobiju. Polonézou sa predstavila Soňa Kvietková z triedy pána učiteľa Matisa. Celým programom divákov sprevádzali žiaci literárno-dramatického odboru formou televíznych správ. Literárno-dramatický odbor pracuje v našej škole pod vedením pani učiteľky Brodňanskej. Po vystúpení Kristínky Hajdúchovej z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej nastúpili na tanečný parket žiačky z triedy pani učiteľky Húskovej. Na saxofóne sa predstavila Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka. Potom nasledoval opäť klavír, na ktorom zahrala Soňa Batunová z triedy pani učiteľky Cuperovej. Gitarové trio - Filip Lopeň, Blahútová Lujza, Biel Lukáš z triedy pána učiteľa Grísu zahrali skladbu s názvom Vorfreude. Martin Pavlík zahral na husle, ktoré navštevuje u pani učiteľky Hrnčiarovej. Na klavíri ho sprevádzala pani učiteľka Vargová. Potom nasledoval opäť tanečný predel starších dievčat z triedy pani učiteľky Húskovej. Miška Povalová z triedy pani učiteľky Bartošovej sa predstavila jazzovou etudou. Natália Vicáňová z triedy pani učiteľky Jelenskej zahrala na akustickej gitare. Danko Brodňanský potešil divákov trojicou ľudových piesní na gombíkovom akordeóne. Navštevuje hodiny u pani učiteľky Vrtichovej. Krásnou čerešničkou na torte bolo vystúpenie ľudovej hudby pod vedením pána učiteľa Brtka. Predstavili sa štyrmi ľudovými piesňami z Liptova. Všetkým účinkujúcim aj ich učiteľom ďakujeme za krásne vystúpenie a tešíme sa na ďalšie koncerty. 


Klarinet zaznel v Oravskej galérii...

Vernisáž Oravskej galérie v župnom dome otvoril 15. januára žiak našej školy Samuel Chlepko skladbou Adagio zo slávneho Mozartovho koncertu pre klarinet. Hodiny klarinetu navštevuje u pána učiteľa Štrbu. Na klavíri ho sprevádzal pán učiteľ Kapala. Výstavu umeleckých diel Janka Alexyho uviedla pani riaditeľka Eva Luptáková. Nášho mladého umelca odmenili hostia výstavy hojným potleskom. Ďakujeme mu za reprezentáciu svojej školy a prajeme hodne ďalších krásnych koncertov.

 


Lužňanka s Kollárovcami

Dňa 10. januára opäť koncertovala úspešná Malá dychová hudba Lužňanka pod vedením umeleckého vedúceho Stanislava Štrbu. Hrali ako predkapela známej hudobnej skupiny Kollárovci na poludňajšom aj večernom vystúpení, kde sa predstavili spolu s 12 ľudovými piesňami. Na trubke hrali Erik Tišťan, Stanislav Dudáš a Anton Dudáš. Na klarinete sa zasa predstavili Samuel Chlepko a Sára Fidesová. Na saxofóne hrali Karolína, Magda a Marek Mydliarovci. Na basgitare ich sprevádzal František Tišťan a na bicích hral František Fides. Na koncerte bola vysoká účasť, okolo 600 ľudí. Na našich žiakov aj ich pána učiteľa sme právom hrdí a ďakujeme im za reprezentáciu. 


Deti deťom- Dobrá novina

Ani naši žiaci nestoja bokom, keď treba pomáhať slabším. Zapojili sa do jubilejného 20. ročníka projektu Dobrá novina. Tento projekt je zameraný na pomoc deťom v afrických krajinách. Akordeónista Lukáško Gálik a heligonkárky  Rebeka Maceková a Adriánka Šuvadová (z tiedy pani učiteľky Vrtichovej) spoločne s ďalšími deťmi koledovali 6. januára 2015 v kostole vo Veličnej, kde sa konala finančná zbierka Dobrej noviny. Je dobré, že aj deti sa učia pomáhať deťom a uvedomujú si potrebu pomáhať slabším. Nech sú príkladom pre ďalších ľudí, a nech sa pomoc iným stane pre nás všetkých prirodzenou súčasťou života.

 


!!!!!!!!!!!!!!

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o úspechoch našich žiakov, učiteľov a vôbec aktivitách celej školy, navštívte prosím na našej stránke kolónku s názvom "Archív správ" na ľavej lište našej stránky. O histórii našej školy sa zasa dočítate v kolónke "O škole". Prajeme Vám príjemné čítanie!


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY

Najnovší obsah