Aktuálne informácie

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE BOHÚŇOVA PALETA 2015


Mikuláš na detskom oddelení v Nemocnici

Dňa 5. decembra už tradične, ako každý rok zavítal na detské oddelenie do Nemocnice s poliklinikou Mikuláš spolu s čertom a anjelom. Deti si preňho pripravili krátky program a Mikuláš ich za to obdaroval balíčkami a zaspievali si spolu aj zopár kolied. Mikuláš sa nápadne ponášal na jedného nemenovaného pána učiteľa hudobnej teórie. Čert akoby z oka vypadol jednému pánovi učiteľovi gitary a anjel sa podozrivo podobal na žiačku z triedy čertovej manželky, ktorá na našej škole učí akordeón. Je však úplne jasné, že Mikuláš, čert a anjel boli skutoční. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná.

 


Klavírny koncert jubilujúcich skladateľov

Dňa 4. decembra sa v koncertnej sále ZUŠ P.M. Bohúňa uskutočnil v poradí 4. verejný koncert klavírneho oddelenia z tvorby jubilujúcich skladateľov, na ktorom odzneli skladby z diela F. Chopina, F.M. Bartholdyho, A. Chačaturjana, D. Kabalevského, V. Nováka, B. Martinů, D. Kardoša, B. Smetanu, A. Dvořáka, I. Albeníza. Žiaci klavírneho oddelenia predviedli kvalitné výkony, za čo patrí vďaka im, ako aj ich pedagógom. Ďakujeme za príjemne strávený podvečer pri krásnej klavírnej hudbe a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.


Záverečný koncert KHJ

Dňa 30.novembra sa v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil záverečný koncert 13. ročníka festivalu Kubínska hudobná jeseň. Vystúpil na ňom popredný slovenský spevácky zbor Adoremus pod vedením dirigenta prof. Dušana Billa. Prvá časť koncertu bola sólovým vystúpením zboru, kde odznela sakrálna tvorba 20.storočia. V druhej časti koncertu na naše potešenie vystúpil spolu so zborom náš pedagóg, organista Marcel Kapala, kde spolu so zborom predniesli Requiem od M. Duruflého. Toto náročné 40 minútové dielo, kde prepojenie organa je nie len samotným sprievodom zboru, ale sólistickým partnerom, sme mohli v plnej kráse počuť farby, ktoré ponúka tento nástroj. Spolu s našim pánom učiteľom vystúpili ako sólisti aj doktorandi Katolíckej univerzity - speváčka Daniela Baňasová a violista Ivan Palovič. Atmosféra koncertu, podfarbená 1. adventnou nedeľou, bola krásnou bodkou festivalu Kubínska hudobná jeseň 2014.


Divadelná tehlička

V dňoch 20. – 22. novembra sa konal vo Svite druhý ročník celoslovenského literárno-dramatického festivalu pre deti a mládež s názvom „Divadelná tehlička". Svoje zastúpenie mala aj naša škola, ktorú reprezentovala Zuzana Čellárová. Zuzka je žiačkou literárno-dramatického odboru v triede pani učiteľky Brodňanskej a vo Svite súťažila v prednese poézie, v druhej kategórii. Básňou Milana Rúfusa zabodovala a domov priniesla tretie miesto. Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu.

 


Novembrové "garážovanie"

V piatok 21. novembra sa uskutočnilo ďalšie “Garážové” vystúpenie našich žiakov, pri ktorom si mali možnosť overiť svoje zručnosti v oblasti populárnej a filmovej hudby. Tento krát dominovali večeru tri nástroje: gitara, klavír a flauta. Vystúpili Iveta Kudlová z triedy pána učiteľa Matisa, Žofia de Grootová z triedy pani učiteľky Cuperovej, Frederik Maslo z triedy pána učiteľa Grísu, Alica Vraniaková a Nina Mancová - absolventky z triedy pani učiteľky Jelenskej, Michaela Povalová z triedy pani učiteľky Bartošovej a Patrícia Povalová z triedy pána učiteľa Kačiaka. V klube vládla rodinná atmosféra vzájomného fandenia a povzbudzovania a účinkujúci boli zakaždým odmenení hojným potleskom. Večer zakončilo kvinteto troch gitár, klavíra a flauty. Všetci účinkujúci aj publikum sa už tešia na svoj ďalší koncert v príjemnom prostredí klubu Garáž. Ďakujeme našim hudobníkom za pekný koncert.


Po stopách P.M.Bohúňa

Vo štvrtok 13. novembra 2014 učitelia a žiaci výtvarného odboru navštívili poľské mesto Bielsko-Biala. Program im pripravil spoluorganizátor výtvarnej súťaže Bohúňova paleta - Miejski Dom Kultury v Bielsko-Biala. Poľskej verejnosti sa tu predstavili víťazné práce slovenských aj poľských detí . V programe vernisáže vystúpili aj žiaci hudobného odboru. Rebeka Maceková z triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej zahrala naheligónke a Martina Ťapajnová z triedy pani učiteľky Eleny Grísovej zahrala na akordeóne. Dokončili tak krásny deň plný umenia a potvrdili pravdu, že umenie má silnú moc spájať ľudí navzájom. Dovidenia o rok.


Výlet do Bielsko-Bialej očami našej žiačky

Tradície a znalosti nášho ľudu - odveké spojenie človeka a zeme“, tak znela téma  XVII. ročníka Bohúňovej Palety s ktorou sa mali popasovať mladí umelci. Vernisáž v Dolnom Kubíne prebehla  6. októbra 2014, vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne. Zvedaví, čo sa našim  severným susedom podarilo vytvoriť, vybrali sme sa  dňa 13.11.2014 na výstavu do Mestského domu kultúry v Bielsko Bialej. Vernisáž uviedla mladá interpretka hrou na akordeón. Nasledovalo vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien. Vernisáž sa nám páčila, bolo sa na čo pozerať. Navštívili sme aj výstavu sôch z vápenca,  medzi ktorými boli aj  diela slovenských  umelcov. Naša exkurzia v Bielsko Bialej pokračovala návštevou Technického  múzea textilného priemyslu, ktoré zhromažďuje stroje, zariadenia a dokumentácie spojené s tradíciami mesta Bielsko-Biala. Nechýbala ani návšteva miestnej galérie, ktorú sme ako žiaci výtvarného odboru nemohli obísť. Výstava zahŕňala expozíciu obrazov prevažne moderného umenia. Deň sme zavŕšili nákupom umeleckých potrieb- maliarske plátna, ceruzky, štetce, skicáre, skrátka to, čo každý výtvarník potrebuje pri svojej tvorbe. Dobrú náladu nám nepokazili ani dopravné zápchy na poľských cestách a  dosť unavení, no umelecky obohatení sme o 19:00 hlásili príchod do  Dolného Kubína. (Júlia Mastráková, žiačka výtvarného odboru)


Otvorenie vernisáže našimi žiakmi

Dňa 13. novembra sa v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne uskutočnila vernisáž z tvorby poprednej maliarky pochádzajúcej z Oravy - Márie Medveckej a zároveň aj vernisáž z tvorby maliara pochádzajúceho z Turca - Michala Škrovinu. Na otvorení tejto vernisáže koncertovali žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej - Dávid Batuna a Soňa Batunová, ktorí predviedli štvorručnou hrou na klavíri Slovanský tanec od Antonína Dvořáka a prvú časť Sonáty od Wolfganga Amadea Mozarta. Naším mladým umelcom ďakujeme za skvelý výkon a prajeme hodne ďalších krásnych vystúpení.

 


Vystúpenie našich žiačiek v múzeu P.O.H.

Vo štvrtok 13. novembra hudobne skrášľovali podujatie s názvom "I pamäť nech nám vzácna je..." žiačky Aneta Bartošová a Dominika Chudiaková. Mladé umelkyne sú z akordeónovej triedy pani učiteľky Vrtichovej a dofarbovali populárno - náučný seminár počas jeho celého trvania príjemnými skladbami. Ďakujeme im za reprezentáciu i skrášlenie tohto podujatia a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov. 

 

 


Akordeonistky v Krakowe

Dňa 11. novembra sa zúčastnili žiačky našej školy (Adriána Tarajová a Lenka Tarajová) spolu so svojou pani učiteľkou (Vierou Vrtichovou) v poľskom Krakowe na krásnom podujatí. Koncertovali na pietnom akte pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny. Podujatie bolo zároveň spomienkovou slávnosťou na štyridsiatich padlých oravských vojakov na území Poľska. Ďakujeme našim umelkyniam, že reprezentovali svoj región a štát na takomto hodnotnom podujatí.

 


Deti deťom...

Materská škola na Brezovci pripravila program pod názvom „Na ľudovú nôtu“. V programe úspešne vystúpila pásmom slovenských ľudových piesní naša heligonkárka Rebeka Maceková z triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej. Zahrala aj pár detských piesní, ktoré si s ňou malí škôlkari zaspievali. Ďalším podujatím detí pre deti bolo uvítanie nových občanov do života v Oravskej Porube dňa 5. novembra, kde vystúpil taktiež náš žiak, Lukáš Gálik. Všetkým reprezentujúcim srdečne ďakujeme, že šíria radosť skrze umenie ďalším deťom a prajeme im hodne ďalších vydarených koncertov.

 


Trojnásobní víťazi Divertimento musicale!

V nedeľu 26. októbra sa v Zmeškalovom dome hudby v Dolnom Kubíne uskutočnilo krajské kolo prestížnej súťaže pre komorné zoskupenia s názvom Divertimento musicale. Z našej ZUŠ sa jej zúčastnili za žilinský kraj až tri zoskupenia. V prvej kategórii malých komorných telies sa umiestnilo akordeónové kvarteto našej školy v zlatom pásme s priamym postupom na celoštátnu súťažnú prehliadku Divertimento musicale 2015. Ďalším vystupujúcim telesom bol akordeónový orchester Amandolo, ktorý dirigovala jeho umelecká vedúca Viera Vrtichová. Orchester sa umiestnil v II. kategórii taktiež v zlatom pásme s priamym postupom na celoslovenskú súťaž. 

 

Rovnako skvele sa umiestnil aj sláčikový komorný orchester ZUŠ P.M.Bohúňa pod vedením pani učiteľky Márie Hrnčiarovej. Orchester pozostával z jej terajších a bývalých žiakov, učiteľov školy, rodičov žiakov a jedného hosťujúceho kontrabasistu. Účinkujúci sa v súťaži umiestnili v zlatom pásme s priamym postupom na celoslovenskú súťaž. S radosťou môžeme skonštatovať, že dlhoročná kvalitná príprava svedomitých učiteliek a ich žiakov priniesla očakávané výsledky. Srdečne im za to ďakujeme a prajeme hodne úspechov v celoslovenskom kole Divertimento musicale. 

 


Október - mesiac úcty k starším

Obce, mestá, školy a rôzne organizácie v tomto mesiaci pripravujú rôzne spoločenské stretnutia pre našich starších spoluobčanov. Súčasťou týchto podujatí sú často vystúpenia našich žiakov. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy  naši žiaci Lukáš Gálik, Jakub Macek a Rebeka Maceková z akordeónovej triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej svojou muzikou potešili seniorov. Ďakujeme im, že robia radosť nielen svojej škole, ale aj ľuďom navôkol. 

 


Koncerty v partnerskom meste Braunau

Svoj voľný čas sa rozhodla štvorica pedagógov a žiakov našej ZUŠ venovať koncertovaniu a návšteve partnerskej hudobnej školy v rakúskom Braunau. Od 24. do 26. októbra koncertovali  v rakúskych mestách Ranshofen a Braunau. Na koncertoch sa predstavil svojou hrou na organe náš pedagóg a koncertný umelec Marcel Kapala, ktorý predniesol organové recitály. Na koncertoch účinkovali aj pedagóg husľového oddelenia Leonard Vajdulák so svojou dcérou ZuzanouFilip Straka, žiak z organovej triedy Marcela Kapalu. Všetky koncerty mali obrovský úspech a boli krásnou reprezentáciou nielen našej ZUŠ, ale aj svojho mesta, či štátu. Všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme a prajeme hodne ďalších koncertných a pedagogických úspechov.


Mladá slovenská poviedka 2014

22. októbra sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže Mladá slovenská poviedka 2014. Súťaž organizovali okrem Oravskej knižnice A. Habovštiaka aj Oravské kultúrne stredisko a Žilinský samosprávny kraj. Pri tejto príležitosti naša ZUŠ pripravila tri hudobné vstupy. Hudobné zoskupenie v zložení Leonarda Vajduláka, Zuzany Vajdulákovej a Marcela Kapalu zahralo Vivaldiho koncert a mol. Pre každý vstup odznela jedna časť. Vystúpenie malo u publika veľký ohlas a bolo veľmi príjemným oživením celého podujatia, začo im veľmi pekne ďakujeme.

 


Memoriál Žaškovských

V nedeľu 19. októbra sa odohrala v Žaškove a Dolnom Kubíne veľkolepá slávnosť. Občianske združenie Art Agency na čele s absolventom našej školy - Lukášom Turčinom zorganizovalo podujatie s názvom Memoriál Žaškovských. Rodina dolnokubínskych rodákov Žaškovských sa zaslúžila významnou mierou o rozvoj cirkevnej hudby vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Súčasťou celodenného podujatia boli aj dva koncerty, kde sa okrem srbského organistu Janka Siromu predstavil aj náš pedagóg a koncertný umelec Marcel Kapala. Chceme aj jemu touto cestou poďakovať za nevšedný umelecký zážitok.

 


Víťazi v súťaži "Oravský mikrofón"

Žiaci literárno-dramatického odboru sa dňa 16. 10. 2014 zúčastnili už trinásteho ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov pod názvom „Oravský mikrofón“. Súťaž je určená pre všetkých, ktorí si chcú vyskúšať svoje schopnosti v moderovaní a neboja sa postaviť na javisko pred mikrofón. Naši šikovní študenti si svoju šikovnosť a talent nielen overili, ale aj potvrdili získaním diplomov a krásnych cien. Zuzana Čellárová obsadila prvé miesto a druhé miesto si „vymoderoval“ Filip Lopeň. Obaja súťažili v prvej kategórii. Ďalší traja účastníci získali čestné uznanie. Víťazom a ich pani učiteľke Terézii Brodňanskej srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov na umeleckej dráhe.

 


Metodické dni v Bratislave

Dňa 15.10.2014 sa v Moyzesovej sieni v Bratislave uskutočnili Majstrovské kurzy  pod vedením husľového virtuóza Ilyu Gringoltsa, na ktorých sa zúčastnili aj pedagógovia zo ZUŠ P.M.Bohúňa.  I. Gringolts je jeden z najuznávanejších huslistov súčasnosti. Okrem mnohých ocenení vyhral v roku 1988 prestížnu Paganiniho súťaž ako najmladší huslista v histórii súťaže a získal tiež cenu za najlepšiu interpretáciu Paganiniho diel. V súčasnosti  pôsobí ako profesor  na hudobnej akadémii v Bazileji vo Švajčiarsku. Na kurzoch sa I. Gringolts  venoval  piatim študentom, ktorí boli vybraní na základe nahrávok z veľkého počtu záujemcov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Slovinska. Je potešujúce, že jednou z vybraných huslistov bola aj úspešná absolventka ZUŠ P. M. Bohúňa z triedy p.uč. Márie Hrnčiarovej, momentálne študentka 3. roč. na VŠMU v Bratislave - Mária Matisová. Prajeme jej veľa úspechov na umeleckej dráhe.


Opäť predkoncert KHJ

V Zmeškalovom dome hudby sa 9. októbra ďalším krátkym predkoncertom v rámci KHJ predstavili opäť žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej. Tentokrát to boli Soňa Batunová a David Batuna. Štvorručne zahrali pred vystúpením slávnej klaviristky Márie Heinzovej Strapcovej. Ďakujeme našim klaviristom, že divákom KHJ krásne spestrili umelecký zážitok a prajeme im hodne ďalších úspechov.

 

 


Bohúňova paleta 2014

Súčasťou výstavy XVII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta bolo vyhlasovanie výsledkov 6. októbra 2014. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne sa stretli ocenení žiaci, rodičia, učitelia, hostia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa z klavírnej triedy pani učiteľky Cuperovej (Klaudia Chmositeková, Lucia Orošová, Klaudia Nováková, Alica Batunová) a husľovej triedy pani učiteľky Hrnčiarovej (Martin Pavlík s klavírnym sprievodom p. uč. Tomáša Matisa). Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Ďakujeme pani učiteľkám výtvarného odboru (p.uč. Barťákovej, p. uč. Gajdošíkovej, p.uč. Šprlákovej, p.uč. Malíkovej) za prípravu žiakov, ale aj prípravu výstavy. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník. 


Predkoncert KHJ

Kubínsku hudobnú jeseň sa naša škola spolu s Art Air centrom rozhodli odštartovať za pomoci tzv. predskokanov. Prvý taký koncert sa uskutočnil 1.októbra v Zmeškalovom dome hudby. Krátkym predkoncertom sa predstavili žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej - Alžbeta Fedorová a Pavla Jackulíková v 4-ručnej hre na klavíri. Po nich nastúpil v rámci koncertov KHJ špičkový umelec Matej Arendárik. Ďakujeme našim klaviristkám, že divákom krásne spestrili umelecký zážitok a prajeme im hodne ďalších úspechov.

 


Vystúpenie našej ZUŠ v knižnici

Dňa 30. septembra koncertovali pedagógovia a žiaci našej školy na spomienkovom podujatí venovanom 90. výročiu narodenia Antona Habovštiaka. Príjemnú umeleckú atmosféru umocnili svojim vystúpením učitelia Tomáš Matis a Tomáš Brtko. V kvalitných výkonoch nezaostávali ani žiačky z triedy pani učiteľky Cuperovej. Na klavíri zahrali štvorručne Klaudia Chomisteková a Lucia Orošová. Ďalšou dvojicou boli Klaudia Nováková a Alica Batunová. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásnu reprezentáciu svojej školy a tešíme sa na ich ďalšie vystúpenia.

 

 


Otvorenie vernisáže v knižnici

Dňa 22. septembra vystúpila naša žiačka Zuzana Vajduláková v Oravskej knižnici, kde interpretovala na husliach dielo Meditácia od Masseneta. Jej hra bola ozdobou zaujímavej vernisáže, kde sa prezentovali nové knižné tituly. Za korepetíciu ďakujeme nášmu učiteľovi Marcelovi Kapalovi a spolu so Zuzanou im prajeme mnoho ďalších umeleckých zážitkov.

 

 

 


Naši pedagógovia koncertovali na Dňoch mesta

Dňa 19. septembra sa na mestskom úrade v rámci oficiálneho otvorenia Dní mesta Dolný Kubín uskutočnilo symbolické polievanie Lipy sútokov sveta, ktorého sa zúčastnili zástupcovia partnerských miest. Podujatie hudobne spestrili naši pedagógovia Tomáš Brtko a Tomáš Matis. Skvele tak reprezentovali nie len našu školu, ale aj mesto a vôbec Slovensko. Ďakujeme za reprezentáciu.  

 

 


!!!!!!!!!!!!!!

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa o úspechoch našich žiakov, učiteľov a vôbec aktivitách celej školy, navštívte prosím na našej stránke kolónku s názvom "Archív správ" na ľavej lište našej stránky. O histórii našej školy sa zasa dočítate v kolónke "O škole". Prajeme Vám príjemné čítanie!


 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY