GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Rada školy

Zvolení zástupcovia rodičov do rady školy:

1.) Mgr. Ján Baňas PhD.
2.) PhDr. Jozef Šimek
3.) Ing. Ján Fedor
4.) PhDr. Miroslav Žabenský

Zvolení zástupcovia pedagógov do rady školy:

1.) Mgr. Anna Gajdošíková
2.) Mgr. Eva Šprláková

Zvolení zástupcovia nepedagógov do rady školy:

1.) Ivana Dubovská

Delegovaní zástupcovia mesta do rady školy:

1.) Ing. Michal Švento
2.) RNDr. Peter Strežo
3.) Erika Foltinová
4.) Ing. Katarína Tomáňová

     V prípade, že niekomu zo zvolených členov zanikne členstvo, prípadne sa vzdá členstva, nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorý mal ako ďalší v poradí vo voľbách najväčší počet hlasov.