GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Rada školy

Zvolení zástupcovia rodičov do rady školy:

1.) Mgr. Ján Baňas, PhD.
2.) JUDr. Jana Točeková, PhD.
3.) PhDr. Jozef Šimek
4.) Mgr. Vladimír Kunovský

Zvolení zástupcovia pedagógov do rady školy:

1.) Mgr. Eva Šprláková
2.) Beata Marettová

Zvolení zástupcovia nepedagógov do rady školy:

1.) Ivana Dubovská

Delegovaní zástupcovia mesta do rady školy:

1.) Ing. Michal Švento
2.) RNDr. Peter Strežo
3.) Ján Šimko, MBA
4.) Ing. Jana Hanková

     V prípade, že niekomu zo zvolených členov zanikne členstvo, prípadne sa vzdá členstva, nastupuje na jeho miesto náhradník, ktorý mal ako ďalší v poradí vo voľbách najväčší počet hlasov.