Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Spevácke oddelenie

Spev (operný, muzikálový, folklórny)

 

Pedagógovia: Mgr. art. Terézia Brodňanská, Mgr. Anna Kulinová (materská dovolenka)

 

ponúka výučbu klasického spevu a populárnej piesne s cieľom vštepovať žiakom správne spevácke návyky (postoj, dýchanie, nasadenie tónu, rezonancia, výslovnosť a artikulácia, intonácia, reprodukcia piesní) a viesť žiakov ku kultivovanému speváckemu prednesu skladieb rôznych štýlových období s patričným vkusom a umeleckým prejavom. Vďaka individuálnemu prístupu učiteľa ku každému žiakovi môže učitel voliť také metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ktoré rozvíjajú muzikálnu a technickú vyspelosť každého speváka. Žiaci reprezentujú školu na školských besiedkach, celoslovenských súťažiach, ale aj na rozmanitých aktivitách mimoškolského charakteru.

Výučba spevu je doplnená o hru na obligátny nástroj – hru na klavíri.

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY