Nachádzate sa tu

Domov

Prihláška - postup pre zápis žiakov na štúdium

  • a vyplniť ich doma a následne ich v sprievode dieťaťa v danom období osobne doniesť do školy.
  • Prihláška na štúdium a Čestné vyhlásenie nebudú akceptované, ak nebudú obsahovať všetky potrebné údaje (hlavne osobné údaje žiaka vrátane rodného čísla, adresy trvalého pobytu, dátumu a miesta narodenia a pod.)
  • V prípade prijatia žiaka na štúdium bude zákonnému zástupcovi hneď na mieste na podpis odovzdané Rozhodnutie o prijatí na štúdium.
  • Prijatý záujemca o štúdium je povinný dostaviť sa v priebehu prvého septembrového týždňa nasledujúceho školského roka na zápis pre daný školský rok do budovy školy alebo do budovy elokovaného pracoviska (podľa pokynov na webstránke školy). V prípade, že sa najneskôr do 14. septembra nedostaví na zápis, nebude mu umožnené v danom školskom roku študovať.
  • Upozorňujeme rodičov, že počty novoprijatých žiakov sú obmedzené, preto okrem osobných vlôh dieťaťa bude pri prijímaní na štúdium zohrávať rolu aj to, kedy dieťa príde na zápis.
  • Prečítajte si, prosím, taktiež základné informácie o štúdiu
V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na telefónnych číslach: 0435862052, mobil: 0907 416 123.

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY