GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Prihláška - postup pre zápis žiakov na štúdium

  • Milí rodičia, ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli Vaše dieťa prihlásiť do našej školy. NEMUSÍTE NIČ TLAČIŤ, UROBÍME TO RADI ZA VÁS
    Vašu prihlášku zaevidujeme, vytlačíme a pripravíme Vám ju na podpis. Prosíme Vás, aby ste nás v čase posledného augustového týždňa osobne navštívili v hlavnej budove školy na Matúškovej ulici a prihlášku potvrdili vlastnoručným podpisom. Nepodpísaná prihláška sa bude považovať za nedoručenú. 
    Tešíme sa na Vašu návštevu. Vedenie ZUŠ P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne
  • Prihláška

 

    V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle: 0907 416 123.