Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Hudobná náuka

Hudobná náuka

 

Pedagógovia: Mgr. Michal Juráš, Mgr. Matej Bartoš PhD.

 

Hudobná náuka tvorí spolu s hlavným predmetom (Hra na nástroji) neoddeliteľnú súčasť hudobného vzdelávania. Pretože získané vedomosti z Hudobnej náuky by mal žiak uplatňovať pri hre na nástroji.

Prípravné štúdium umožňuje žiakovi už v rannom veku spoznávať svet hudby cez emócie a zážitok. Rozvíja rytmické a intonačné schopnosti dieťaťa, a tak  mu pomáha pripraviť sa na hru na nástroji, príp. odporúča aj výber nástroja.

Poslaním predmetu je vytvárať a usmerňovať záujem a vzťah žiaka k hudbe, kultivovať a vychovávať jeho osobnosť a tiež nadobúdať hudobné vedomosti a zručnosti. Predmet poskytuje žiakom základy odborného vzdelania,  vychováva poslucháča hudby, ale aj aktívneho hudobníka, ktorému by mala byť hudba životnou potrebou.

Učí žiakov nadobúdať:
- základnú hudobnú terminológiu, notový systém a hudobné značky
- hudobnú predstavivosť a fantáziu
- spevácke návyky žiakov, potrebné pre správny kultivovaný spevácky prejav
- schopnosť rozlišovať jednotlivé vyjadrovacie prostriedky ako: metrum, tempo, rytmus,   melodiku, harmóniu, dynamiku, farbu tónu
- základné a stručné vedomosti z dejín hudby
- orientáciu v hudobných formách, žánroch a slohoch
- hľadať súvislosti s inými druhmi umenia

foto Miroslav Žmijovský

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY