GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2024

FAKTÚRY 2024

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 rozpis
preddavkových 
platieb 
za elektrinu
6 x 245,-
1470,00
    8.1.2024
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
IČO:36366544
DIČ:2020014007
2
poplatok
za webhosting
zuspmb.sk
na 1 rok
39,40     8.1.2024
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
3
poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
január 2024
180,00     15.1.2024
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
4 ubytovanie hostí
z družobnej
ZUŠ z Pelrřimova
200,00     15.1.2024
Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
5 antivírusový
program pre
20 PC na rok
390,00     15.1.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
6
internetové
a hlasové
služby 
12/23 - 1/24
56,08     15.1.2024
DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
7
činnosť
zodpovednej
osoby
01/2024
34,80     18.1.2024
EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
8

laserová
tlačiareň
Xerox B305V

342,00     19.1.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9
poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 1-3/24
240,39     22.1.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
10
publikácia Základná
umelecká škola
+ poštovné
a balné
47,40     25.1.2024
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 strava za
01/2024
329,00     5.2.2024
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
12 strava za
01/2024
178,60     5.2.2024
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
13 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
01/2024
144,00     5.2.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
14 prenájom
a údržba
rohoží
27,22     5.2.2024
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
15
poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
február 2024
180,00     5.2.2024
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
16 refakturácia
vodné a
stočné 
13.9.22-12.9.23
188,11     9.2.2024
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
17
činnosť
zodpovednej
osoby
02/2024
34,80     9.2.2024
EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
18
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.24 - 31.1.24
38,35     9.2.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
19
internetové
a hlasové
služby 
1/24 - 2/24
58,49     12.2.2024
DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
20
odborná a
konzultačná
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
540,00     15.2.2024
MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 rozšírenie
licencie
pre mzdový
program
86,40     15.2.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
22 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.24-31.1.24
2636,17     16.2.2024
TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
23
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za rok
2023
-2448,71     20.2.2024
TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
24 uplatnené
skonto
5%
-27,00     20.2.2024
MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
25
súhrnné
správy
za rok
2024
119,00     28.2.2024
iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
26
publikácia Základná
umelecká škola
- Február 24
+ poštovné
a balné
46,65     26.2.2024
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
27 materiál
pre výtvarný
odbor
121,63     1.3.2024
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
28
prenájom
a údržba
rohoží
37,73     1.3.2024
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
29 poplatok
za používanie
domény .sk
1 rok
23,88     1.3.2024
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
30 vyúčtovanie
elektriny
01/2024
-9,55     1.3.2024
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
IČO:36366544
DIČ:2020014007
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 strava za
02/2024
235,00     5.3.2024
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
32 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2024
144,00     5.3.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
33 strava za
02/2024
314,90     5.3.2024
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
34
poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
marec 2024
180,00     5.3.2024
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
35 noty:
Blues rocková
gitara1
+CD
19,00     7.3.2024
Mgr. Lenka Cigaňáková
Art Shop Lienka
Kunstova 413/3
029 43 Zubrohlava
IČO:43578683
DIČ:1078155177
36
činnosť
zodpovednej
osoby
03/2024
34,80     7.3.2024
EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
37 účtovné
služby
za mesiac
01/2024
350,00     11.3.2024
Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
38
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.24 - 29.2.24
38,00     11.3.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
39
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.24-29.2.24
1815,18     12.3.2024
TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
40 vyúčtovanie
elektriny
02/2024
-52,14     12.3.2024
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
IČO:36366544
DIČ:2020014007
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
internetové
a hlasové
služby 
2/24 - 3/24
56,38     14.3.2024
DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
42
programy
registratúra
a účtovníctvo
318,00     14.3.2024
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
43 účtovné
služby
za mesiac
02/2024
350,00     22.3.2024
Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
44 vyúčtovanie 
tepla za
rok 2023
1562,53     3.4.2024
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
45
prenájom
a údržba
rohoží
16,70     3.4.2024
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
46 strava za
03/2024
329,00     3.4.2024
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
47 strava za
03/2024
286,70     3.4.2024
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
48 vystavenie
následného 
tokenu
54,00     5.4.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
49 grafické
práce,
plagáty
na aktivity
132,50     5.4.2024
AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
50 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2024
144,00     8.4.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51
poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
apríl 2024
180,00     8.4.2024
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
52
občerstvenie,
posedenie pri
príležitosti
Dňa učiteľov
39 osôb
1330,00     8.4.2024
J.A.A.P, s.r.o.
Vavrečka 311
029 01 Vavrečka
IČO:50257382
DIČ:2120249736
53
činnosť
zodpovednej
osoby
04/2024
34,80     8.4.2024
EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
54 ubytovanie
pedagógov
súťaž
40,00     9.4.2024
accommo, s.r.o.
Dolná 83/34
967 01 Kremnica
IČO:50165836
DIČ:2120194527
55 ubytovanie
súťažiacich
80,00     9.4.2024
accommo, s.r.o.
Dolná 83/34
967 01 Kremnica
IČO:50165836
DIČ:2120194527
56
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.24-31.3.24
1695,08     10.4.2024
TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
57
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.24 - 31.3.24
38,32     10.4.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
58 zdravotný
dohľad
za 1.štvrťrok
59,20     10.4.2024
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
59
internetové
a hlasové
služby 
3/24 - 4/24
56,12     10.4.2024
DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
60 USB kľúče 
s potlačou
pre absolventov
+ doprava
227,40     10.4.2024
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32830254
DIČ:1020236261
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 absolventské
portréty
na tablo
228,00     10.4.2024
Pavol Kajan 
Fotografické Služby
Pelhřimovská 1193/3-7
026 01 Dolný Kubín
IČO:53424671
DIČ:1123488509
62 zberná
nádoba
plastová
120 l
41,00     12.4.2024
Technické služby s.r.o.
Nábrežie Oravy 627/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:31609911
DIČ:2020425473
63
publikácia Základná
umelecká škola
- apríl 24
+ poštovné
a balné
48,40     12.4.2024
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
64 ladenie
a oprava
pianína
Petrof
150,00     15.4.2024
Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
65 preprava
súťažiacich
D.Kubín -
Námestovo
a späť
150,00     18.4.2024
Michal Flajs
Veličná 452
027 54 Veličná
IČO:41659520
DIČ:1049693909
66 list bianco
s vodotlačou
podlačou št.znaku SR
sériou a číslovaním
500 ks + poštovné a balné
211,80     19.4.2024
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
67 ubytovanie
pedagógovia
a súťažiaci
klavírna súťaž
62,00     19.4.2024
Tiberia spol. s r.o.
Jeruzalemská 43
917 01 Trnava
IČO:36765708
DIČ:2022365785
68 účtovné
služby
za mesiac
03/2024
350,00     22.4.2024
Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
69 prezentačné 
tričká s potlačou
pre absolventov
372,00     23.4.2024
VELLAS spol. s r.o.
Na Sihoti 1158
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
70
poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 4-6/24
326,76     25.4.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 vystavenie
následného
tokenu
54,00     25.4.2024
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
72
prenájom
a údržba
rohoží
37,73     25.4.2024
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
73 ladenie
klavíra
70,00     29.4.2024
Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
74 prezentačný
stan s potalčou
+ príslušenstvo
1204,00     29.4.2024
Hana Szabová
Lermontova 911/3
811 05 Bratislava
IČO:50195000
DIČ:1121316911
75 práce podľa
zmluvy 
za obdobie
04/202
144,00     3.5.2024
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
76 strava za
04/2024
277,30     3.5.2024
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
77
poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
máj 2024
180,00     3.5.2024
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
78 strava za
04/2024
394,80     6.5.2024
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
79 drevený rám
na vyhotovenie
papiera A4
+ doprava
47,38     6.5.2024
DECOR POINT s.r.o.
Podhradská 397/1
077 01 Kráľovský Chlmec
IČO:36831301
DIČ:2022442301
80
činnosť
zodpovednej
osoby
05/2024
34,80     6.5.2024
EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.24 - 30.4.24
38,00     10.5.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
82 odvoz
nebezpečného
odpadu
24,36     13.5.2024
Technické služby s.r.o.
Nábrežie Oravy 627/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:31609911
DIČ:2020425473
83
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.24-30.4.24
1310,26     13.5.2024
TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
84
internetové
a hlasové
služby 
4/24 - 5/24
59,01     14.5.2024
DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
85 vyúčtovanie
elektriny
04/2024
-64,88     14.5.2024
RIGHT POWER, a.s.
Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina
IČO:36366544
DIČ:2020014007
86            
87            
88            
89            
90            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91            
92            
93            
94            
95            
96            
97            
98            
99            
100            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101            
102            
103            
104            
105            
106            
107            
108            
109            
110            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111            
112            
113            
114            
115            
116            
117            
118            
119            
120            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121            
122            
123            
124            
125            
126            
127            
128            
129            
130            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131            
132            
133            
134            
135            
136            
137            
138            
139            
140            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141            
142            
143

 

         
144            
145            
146            
147            
148            
149            
150            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151            
152            
153            
154            
155            
156            
157            
158            
159            
160            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161            
162            
163            
164            
165            
166            
167            
168            
169            
170            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171            
172            
173            
174            
175            
176            
177            
178

 

         
179            
180            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181            
182            
183            
184

 

         
185            
186            
187            
188            
189            
190            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191            
192            
193            
194            
195            
196            
197            
198            
199            
200            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201            
202            
203            
204            
205            
206            
207            
208            
209            
210            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
211            
212            
213            
214            
215            
216            
217            
218            
219            
220            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
221            
222            
223            
224            
225            
226            
227            
228            
229            
230            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
231            
232            
233            
234            
235            
236            
237            
238            
239            
240            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
241            
242            
243            
244            
245            
246            
247            
248            
249            
250            
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
251            
252            
253

 

         
254