GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2018

FAKTÚRY 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1
webhosting
zuspmb.sk
21.1.2018-
20.1.2019
39,40     8.1.2018
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2
elektrina
1.1.2018-
31.1.2018
139,68     8.1.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3
opravy hudobných
nástrojov
279,96     10.1.2018 MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Dolná Rosinská 252
013 22 Rosina
IČO:45328111
DIČ:2022936080
4
drevené 
pečiatky
50,90     18.1.2018
Aureus Services, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3
Malacky 90101
IČO:45442088
DIČ:2022993698
5
Vema Cloud +
dát. prostredie
01. - 03/2018
109,32     19.1.2018
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
6
elektrina
1.2.2018-
28.2.2018
89,52     29.1.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
7
jedálne kupóny
160 ks
+ poštovné a balné
556,34     31.1.2018
UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23
82101 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
8

dodaná strava
za 1/2018

483,19     31.1.2018
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
9
vyúčtovanie elektriny
za 1/2018
38,70     5.2.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
10

materiál pre
výtvarný odbor

19,28     5.2.2018
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
Žilina 01011
IČO:31633200
DIČ:2020423680
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
spracovanie
účtovníctva
za 1/2018
 
400,00     5.2.2018
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
12 prenájom 
divadelnej
sály 31.1.2018
123,20     6.2.2018 Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
02601 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
13 poplatok za používanie
domény zuspmb.sk
23,88     8.2.2018
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
14 práce
podľa zmluvy
01/2018
120,00     8.2.2018 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
15 prenájom a
údržba
rohoží 01-02/18
16,61     8.2.2018
Lindstrom,s,r,o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
16
za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.12.17-.21.1.18
52,77     6.2.2018 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
17 za služby
mobilnej siete
01/2018
20,24     8.2.2018 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
18 internetové
a hlasové 
služby
1/18 - 2/18
25,75     12.2.2018 DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
19 publikácia
Základná umelecká 
škola - febr.18
+ poštovné
a balné
41,45     13.2.2018 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
20 Fix UK
Variabil UK
01.01.-31.01.2018
1347,48     13.2.2018 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

21 vyúčtovanie
zálohy za dodávku
tepla za 
rok 2017
522,84     28.2.2018 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
22

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.01.-31.12.2017

518,14     28.2.2018 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
23 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.01.-.21.02.18
52,14     28.2.2018 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
24

dodaná strava
za 2/2018

368,69     28.2.2018
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
25

materiál pre
výtvarný odbor

76,26     28.2.2018
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 1634/9
Žilina 01011
IČO:31633200
DIČ:2020423680
26 prenájom a
údržba
rohoží 02-03/18

23,04

    5.3.2018
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
27

vyúčtovanie elektriny

za 2/2018

52,67

    5.3.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

 

28

vykonanie kurzov
pre učiteľov
v rámci projektu
Mobilné kultúrne
centrum

50,00

   

7.3.2018

InMusic, o.z.
Lehotského 2
81105 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
29 práce
podľa zmluvy
02/2018

120,00

   

7.3.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

 

30

USB HUB
Trust

9,50

   

7.3.2018

Michal Kostúrik - VEGA
Dlhá nad Oravou
02755 Dlná nad Oravou
IČO:37356801
DIČ:1020085143

č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

31
elektrina - záloha
1.3.2018-
31.3.2018

89,52

   

7.3.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
32
spracovanie
účtovníctva
za 2/2018

400,00

   

7.3.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

33

za služby

mobilnej siete
02/2018

-17,14

   

7.3.2018

O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

 

34

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.02.-28.2.2018

1352,21

   

12.3.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

 

35

internetové
a hlasové 
služby
2/18 - 3/18

25,75

   

12.3.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
36 maliarksy materiál
a voskový olej
na parkety
43,91     15.3.2018
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 1634/9
Žilina 01011
IČO:31633200
DIČ:2020423680

 

37

montáž
drevených líšt
 

60,00

    16.3.2018
Štefan Dauda
Mierová 1960/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:44163151
DIČ:1048673615

38

oprava a ladenie
9 akordeónov +
mech na akordeón
a tesnenie 

670,00

   

19.3.2018

AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04  Žilina
IČO:3744831
DIČ:1023315051

39

reproduktory 2 ks
+ preprava

590,26

   

21.3.2018

TM Sound s.r.o.
Bytčianska 490/122
Žilina 01011
IČO:44293801
DIČ:2022656823

40

toner do 
tlačiarne
 

51,60    

21.3.2018

SOVA SK spol. s.r.o.
Exnárova 17
821 03 Bratislava
IČO:50661418
DIČ:2120421765
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

41 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.02.-.21.03.18

51,98

 

 

22.3.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
42

čistenie
kanalizácie

60,00

   

22.3.2018

JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
43

žalúzie
na okná
15 ks

 

195,44

    23.3.2018 Mgr. Juraj Pribula
Českoslov. armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:43704280
DIČ:1071289758

44

dodaná strava
za 3/2018

595,40

   

28.3.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
45

brúsny pás 3 ks
+ nájom za 
náradie

80,00    

29.3.2018

Jozef Škvarka - JUMBO
Alej slobody 1889/43
026 01 Dolný Kubín
IČO:35078634
DIČ:1021435360
46 prenájom a
údržba
rohoží 02/18

23,04

   

 

4.4.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
47 CYGNETT Screen
Protector for
Samsung
Galaxy S8

24,99

   

4.4.2018

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
48 výkon
zdravotného
dohľadu
I-III/2018

58,68

   

9.4.2018

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022323271

 

49

práce
podľa zmluvy
03/2018

120,00

   

9.4.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
50
vyúčtovanie
elektriny
1.3.2018-
31.3.2018

90,77

   

10.4.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
č. popis
fakturovaného
plnenia

 

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51
elektrina - záloha
1.4.2018-
30.4.2018

89,52

   

10.4.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
52
spracovanie
účtovníctva
za 3/2018

400,00

   

10.4.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

53

publikácia
Základná umelecká 
škola - apríl 18
+ poštovné 
a balné

 

41,45

   

10.4.2018

 

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
54 internetové
a hlasové 
služby
3/18 - 4/18

28,13

    10.4.2018 DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
55 vykonanie kurzov
pre učiteľov
v rámci projektu
Mobilné kultúrne
centrum

50,00

   

11.4.2018

InMusic, o.z.
Lehotského 2
81105 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
56 strava a nápoje
v hodnote 
10,- EUR/osoba
dňa 28.3.2018
 

340,00

   

16.4.2018

Catering & Consulting
Okružná 1258/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
57 teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.03.-31.03.2018

1468,72

   

16.4.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
58 prietokový ohrievač
+ montáž a demontáž
starého zariadenia
a elektroinštalačný
materiál

643,98

   

16.4.2018

Arol - eu, s.r.o.
Nemocničná 1948/49
026 01 Dolný Kubín
IČO:46001603
DIČ:2023170798
59 čistiace
prostriedky
a potreby
 

226,34

   

16.4.2018

p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2022706939
60
Vema Cloud +
dát. prostredie
04. - 06/2018
109,32    

23.4.208

VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61
jedálne kupóny
140 ks
+ poštovné a balné

485,14

   

23.4.2018

UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23
82101 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
62 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.03.-.21.04.18

52,14

   

25.4.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

63

dodaná strava
za 4/2018

476,32

   

27.4.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
64

prenájom a
údržba
rohoží 03-04/18

23,04

   

30.4.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
65 tabuľa FLIPCHART
magnetic + stojan
popisovače + magnetická
stierka

69,83

   

3.5.2018

Miloš Huba ORSA
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
66
elektrina - záloha
1.5.2018-
31.5.2018
89,52     3.5.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
67

reklamné perá 225 ks
60. výročie školy
+ poštovné a balné

148,49    

9.5.2018

National Pen
Bldg D Xerox
Technology Park Dundalk
Co Louth
Ireland

 

68

príslušenstvo na
klarinet 12 ks

75,02

   

9.5.2018

MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Dolná Rosinská 252
013 22 Rosina
IČO:45328111
DIČ:2022936080

 

69

vyúčtovanie
elektriny
1.4.2018-
30.4.2018

63,60

   

9.5.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
70 práce
podľa zmluvy
04/2018

120,00

   

 

11.5.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.04.-30.04.2018
695,95     14.5.2018 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
72 internetové
a hlasové 
služby
4/18 - 5/18

25,75

   

14.5.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
73 kontrola 
hasiacich prístrojov
a požiarnych
hydrantov
27,21    

 

16.5.2018

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
02601, Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
74
spracovanie
účtovníctva
za 4/2018
400,00     14.5.2018 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

75

preprava žiakov
na súťaž
DK-NO a späť
v dňoch 23.4.-27.4.2018
258,05     16.5.2018 Juraj Šnajder JK-TAXI
M. Hattalu 2160/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:40167101
DIČ:1046246982

 

76

výroba organovej
 lavice masívny dub a
mechanizmus pre 
nastavenie výšky
 
440,00     18.5.2018 Ing. Štefan Tyrol
- píšťalové organy
028 47 Oravská Polhora č.907
IČO:32732686
DIČ:1021530147

 

77

priemyselný regál
4 policový +
police

 

253,82

    23.5.2018 REGÁLY-NET s.r.o.
Masarykovo náměstí 26/14
702 00 Moravská Ostrava
IČO:29452341
DIČ:4020458695

 

78

prenájom estrádnej
a divadelnej sály
300,00     23.5.2018 Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
02601 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994

 

79

tlač plagátov,diplomov
vizitiek, pozvánok
v celkovom počte 458 ks

 

247,20

   

23.5.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
02601 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
80 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.04.-.21.05.18
52,14     23.5.2018 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 puzdro
na gitaru
50,00     31.5.2018 AUDIO PARTNER s.r.o.
Děkanská vinice 1644
140 00 Praha 4
IČO:27114147
DIČ:4020338135
82
dodaná strava
za 5/2018
581,66    

31.5.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

83

 
občerstvenie, koncert
k 60. výročiu
                    vzniku školy
 
 

500,00

   

1.6.2018

Stredná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
02601, Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151

84

prenájom a
údržba
rohoží 04-05/18

23,04

   

1.6.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

85

ladenie, oprava a
čistenie klavírov
v celkovom počte 4 ks

310,00

   

1.6.2018

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281

 

86

zapožičanie plátna,
2 ks televízorov
pre dataprojekciu
a ozvučenie koncertu
dňa 17.5.2018

400,00

   

1.6.2018

SOUND ONE s.r.o.
J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:51204681
DIČ:2120624913
87 noty Bonde
6 ks
72,00     11.6.2018
Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
88
vyúčtovanie
elektriny
1.5.2018-
31.5.2018

43,60

    11.6.2018
Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
89
elektrina - záloha
1.6.2018-
30.6.2018
89,52    

11.6.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
90 práce
podľa zmluvy
05/2018
120,00    

11.6.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

91

vypracovanie 
dokumentácie
podľa GDPR 
+ školenie

208,00

   

11.6.2018

Fantozzi consulting, s.r.o.
Hájnická 54/172
962 31 Sliač
IČO:47422319
DIČ:2023887778

92

list bianco 
s vodotlačou,
podtlačou štátneho
znaku SR, sériou a
číslovaním 700 ks

133,20

   

12.6.2018

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860

93

softwér aSc 
Agenda 
pre ZUŠ
licencia

159,00

   

12.6.2018

ASC Applied Software
Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
94 internetové
a hlasové 
služby
5/18 - 6/18

25,75

   

12.6.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
95
spracovanie
účtovníctva
za 5/2018

400,00

   

12.6.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

96

certifikát
obnova po
expirácii

43,20

   

13.6.2018

VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
97

publikácia
Základná
umelecká škola 
jún 18 + balné

41,45
 

   

13.6.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

 

98

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.05.-31.05.2018

510,44

   

13.6.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

 

99

osadenie obrubníka
vrátane materiálu
+ úprava terénu

300,00     15.6.2018 EWAstav, s.r.o.
Oravská Poruba 383
027 54 Oravská Poruba
IČO:46773894
DIČ:2023559241
100 prezentačné
tričká s potlačou
logo školy

240,00

   

18.6.2018

VELLAS, spol.s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

 

101

prenájom
priestorov pre
výber prác
Bohúňova
paleta 2018

96,00

   

18.6.2018

Penzión Marína
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

 

102

jedálne kupóny
100 ks

+ poštovné a balné

371,94

   

19.6.2018

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
103 publikácia
Právna ochrana
zamestnancov
školy + balné

15,00

   

21.6.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
104 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.05.-.21.06.18

51,98

   

26.6.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
105

dodaná strava
za 6/2018

561,05

   

29.6.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
106 dobropis
vrátené
nespotrebované
jednálne
kupóny

-172,38

   

2.7.2018

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
107 SSD 2,5 
250GB
Samsung 860
+ Servis PC
3 hod.

115,00

   

2.7.2018

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227

 

108

prenájom a
údržba
rohoží 05-06/18

23,04

   

4.7.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

109

elektrina - záloha
1.7.2018-
31.7.2018

89,52
 

   

6.7.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
110 výkon
zdravotného
dohľadu
IV-VI/2018

 

58,68

   

6.7.2018

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022323271
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 práce
podľa zmluvy
06/2018 +
kábel a myš

135,00

   

9.7.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

112

publikácia
GDPR - komentár
k ochrane údajov
 + balné

31,05

   

10.7.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
113 internetové
a hlasové 
služby
6/18 - 7/18

27,54

   

10.7.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

114

vyúčtovanie
elektriny
1.6.2018-
30.6.2018

27,17

   

12.7.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
115

spracovanie
účtovníctva

za 6/2018

400,00

   

12.7.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

116

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.06.-30.06.2018

510,44

   

17.7.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

117

Vema Cloud +

dát. prostredie
07 - 09/2018

149,04

   

17.7.2018

VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471

118

za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.06.-.21.07.18

52,14

   

25.7.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

119

prenájom a
údržba
rohoží 06-07/18

23,04

   

25.7.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

120

práce
podľa zmluvy
07/2018 

120,00

   

7.8.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

121 ladenie a servis
klavírov na
medzinárodnú
súťaž MUSICA
ARVENZIS 

874,00

   

10.8.2018

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281

122

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.07.-31.07.2018

535,10

   

10.8.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

 

123

vyúčtovanie
elektriny
1.7.2018-
31.7.2018

-28,70
 

   

10.8.2018
 

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

124

spracovanie
účtovníctva

za 7/2018

400,00

   

10.8.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

125

elektrina - záloha

1.8.2018-
31.8.2018

89,52

   

10.8.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

126

internetové
a hlasové 
služby
7/18 - 8/18

25,75

   

27.8.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

127

prenájom a
údržba
rohoží 07-08/18

23,04

   

27.8.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

128

foto
na tablo -
absolventi

141,00

   

27.8.2018

Radovan Šeffer
Do Dielca 33
034 01 Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:120484542

129

jedálne kupóny
140 ks +
poštovné a balné

519,54

   

30.8.2018

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
130 pracovné
zošity
Hudobná náuka
+ poštovné 
a balné

202,20

   

4.9.2018

František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

131

tlač
materiálov
absolventi
+ tablo

168,90

   

4.9.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
132 tlač
materiálov
a kopírovanie
diplomov

383,28

   

4.9.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
133
elektrina - záloha
1.9.2018-
30.9.2018

89,52

   

4.9.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

134

publikácia
ZUŠ sept. 18
+ balné

41,45

   

6.9.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
135

účtovníctvo
za 08/2018

400,00

   

6.9.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
136 práce
podľa zmluvy
08/2018 

120,00

   

6.9.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

137

mikrofóny,
mixážny pult,
príslušenstvo k 
mikrofónom a
 stoličky ku klavíru

2109,78

   

6.9.2018

Muziker, a.s.
Eisteinova 18
851 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
138
vyúčtovanie
elektriny
1.8.2018-
31.8.2018

- 46,32

   

6.9.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
139

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.08.-31.08.2018

535,10

   

12.9.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

140

internetové
a hlasové 
služby
8/18 - 9/18

25,75

   

12.9.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
 

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

141

lekárska 
prehliadka
vstupná

25,00

   

12.9.2018

BELGA, s.r.o.
Nemocničná 1944/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:46275231
DIČ:2023304822

142

výroba a
tlač tlačív
žiacka
knižka
 

67,20

   

 

12.9.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

143

výroba
klasickej
gitary 2ks
GOTIKA 023
GOTIKA 026

2200,00

   

17.9.2018

Handmade custome
shop  AP-G
Anton Polorecky
094 14 Sečovská Polianka
IČO:34328254
DIČ:1022309486
144

pracovné
rukavice

5,96

   

18.9.2018

PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 1634/9
Žilina 01011
IČO:31633200
DIČ:2020423680

145

prenájom a
údržba
rohoží 08-09/18

23,04

   

18.9.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

146

výroba
atypickej
police

36,00

   

18.9.2018

VICÁŇ, s.r.o.
Zochova 1117/97
026 01 Dolný Kubín
IČO:43894950
DIČ:2022509995

147

za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.08.-.21.09.18

51,98

   

25.9.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

148

zrážková
voda
vyúčtovanie

42,52

   

27.9.2018

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315

 

149

zrážková
voda
predpis
úhrad

300,00

   

27.9.2018
 

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315

150

strava
za 09/2018

588,53

   

28.9.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
 

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

151

kancelárske
potreby

28,86

   

4.10.2018

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
152

účtovníctvo
za 09/2018

400,00

   

4.10.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
153 vodné a
stočné -
vyúčtovanie

619,50

   

4.10.2018

Ľubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
154 výroba a
tlač materiálov
na súťaž
Bohúňova
paleta 2018

1816,32

   

4.10.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
155
elektrina - záloha
1.10.2018-
31.10.2018

89,52

   

4.10.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
156

občerstvenie
pre účastníkov
súťaže Bohúňova
paleta 2018

150,00

   

4.10.2018

Catering & Consulting
Okružná 1258/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
157
vyúčtovanie
elektriny 
1.9.2018-
30.9.2018

64,75

   

8.10.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

 

158

čistenie
kanalizáce

60,00

   

8.10.2018

JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
159

materiál
pre výtvarný
odbor

598,75

   

10.10.2018

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
160 práce podľa
zmluvy 9/2018
ESET Endopoint
Security
13 PC/1 rok

321,60

   

15.10.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

č.
 

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

161

refakturácia
vodné, stočné
a bleskozvod
v zmysle zmluvy

412,40

   

10.10.2018

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254

162

prenájom a
údržba
rohoží 09-10/18

23,04

   

15.10.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

163

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.09.-30.09.2018

721,46

   

15.10.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487

164

struny, sláčiky, 
kolofónia, púzdra
na gitaru, stojany,
metronomy...

1184,09

   

18.10.2018

Ms-Augustinium s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341

165

púzdra na
klasickú gitaru
struník na
violončelo

87,69

   

18.10.2018

Ms-Augustinium s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
166 výkon
zdravotného
dohľadu
VII-IX/2018

60,72

   

18.10.2018

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022323271

167

Vema Cloud +

dát. prostredie
10 - 12/2018

149,04

   

23.10.2018

VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471

168

internetové
a hlasové 
služby
9/18 - 10/18

26,31

   

23.10.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

169

úprava plochy
za budovou 
školy

2567,52

   

24.10.2018

EWAstav, s.r.o.
Oravská Poruba 383
027 54 Oravská Poruba
IČO:46773894
DIČ:2023559241

170

dodaná strava
za 10/2018

586,24

   

26.10.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

171

prepravné

2,00

    25.10.2018 Muziker, a.s.
Eisteinova 18
851 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991

172
 

za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.09.-.21.10.18

51,98

   

25.10.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
173 za účtovný
program
STP APV
WINIBEU

 

83,65

   

5.11.2018

IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
174 jedálne kupóny
140 ks +
poštovné a balné

519,54

   

7.11.2018

UP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
175
vyúčtovanie
elektriny 
1.10.2018-
31.10.2018

83,05

   

7.11.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
 
176

elektrina - záloha

1.11.2018-
30.11.2018

89,52

   

7.11.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

177

publikácia
ZUŠ nov. 18
+ balné

41,45

   

7.11.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

178

práce podľa
zmluvy 10/2018

120,00

   

7.11.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
179

teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.10.-31.10.2018

979,39    

12.11.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
180

účtovníctvo
za 10/2018

400,00

   

13.11.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181

vodoinštalačné práce
a materiál -
výmena WC kombi

135,30

   

13.11.2018

Vaterka Anton
Chočská 1523/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:35081201
DIČ:1021341684
182 internetové
a hlasové 
služby
10/18 - 11/18

25,64

   

14.11.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

183

prenájom a
údržba
rohoží 10-11/18

23,04

   

16.11.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
184

odvlhčovač
vzduchu
MASTER DH-721

330,00

   

21.11.2018

DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437

185

benefitné
poukážky

318 ks

1590,00

   

21.11.2018

DOXX Stravné lístky s.r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
186 za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.10.-.21.11.18

52,31

   

26.11.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

187

dodaná strava
za 11/2018

588,53

   

30.11.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
188
preprava 
výstavných
panelov
BP 2018
 

20,00

   

3.12.2018

Dominik Sivčo
Ľ. Štúra 2045/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
189

elektroinštalačné
práce

733,12

   

3.12.2018

EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836

 

190

relaxačné
poukážky

144 ks

720,00

   

4.12.2018

Centrum RUFFE s.r.o.
Alej Slobody 1901/7
026 01 Dolný Kubín
IČO:46074627
DIČ:2023230011

č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-
fikácia
zmluvy

identi-
fikácia
objed-
návky

dátum
doručenia
faktúry

údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

191
preprava 
výstavných
panelov
BP 2018

20,00

   

4.12.2018

Dominik Sivčo
Ľ. Štúra 2045/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
192
záloha za
dodávku 
tepla a 
elektriny

3300,00

   

4.12.2018

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254

193

elektrina - záloha

1.12.2018-
31.12.2018

89,52

   

5.12.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135

194

účtovníctvo
za 11/2018

400,00

   

5.12.2018
 

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

195

práce podľa
zmluvy 11/2018

120,00

   

6.12.2018

SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
196
výroba materiálov
DVD výročie školy,
triedna kniha,
plagáty, výročná
správa, foto školy

254,64

   

7.12.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
197
tabuľa
zákaz
parkovania
polep plastovej
dosky 2 ks

117,60

   

7.12.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
198 internetové
a hlasové 
služby
11/18 - 12/18

26,16

   

7.12.2018

DSi DATA s.r.o.
Nám. A. Bernoláka 377/5
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
199
vyúčtovanie
elektriny 
1.11.2018-
30.11.2018

102,22

   

7.12.2018

Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
200 teplo UK fixná zložka
teplo UK variabil. zložka
01.11.-30.11.2018

1388,24

   

12.12.2018

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201

prenájom a
údržba
rohoží 11-12/18

23,04

   

12.12.2018

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
91701 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
202

materiál
pre výtvarný

odbor

490,66

   

14.12.2018

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600

203

vianočný
stromček

2,20 m

99,90

   

14.12.2018

Katarína Mikušiaková
Zábrež 46
027 54 Oravská Poruba
IČO:45508259
DIČ:1075693333

204

vypracovanie
projektovej

dokumentácie

500,00

   

17.12.2018

ETRIUM s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47098783
DIČ:2023745097

205

výkon
zdravotného
dohľadu
X-XII/2018

62,78

   

17.12.2018

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022323271

206

dodaná strava
za 12/2018

409,91

   

17.12.2018

Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

207

publikácia

+ balné

29,00

   

21.12.2018

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o
Heydukova 12-14
811 07 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

208

za služby 
mobilnej siete
0907416123
22.11.-.21.12.18

61,98

   

28.12.2018

Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

209

oprava
ústredného

kúrenia

1800,00

   

28.12.2018

EKOBOSS s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
210 výroba
materiálov
pre potreby
školy

218,40

   

28.12.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

211

účtovníctvo
za 12/2018

400,00

   

28.12.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

212

účtovná

závierka
za rok 2018

400,00

   

28.12.2018

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
81102 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

213

notebooky
2 ks

1440,54

   

31.12.2018

Smartshop, s.r.o.
Mierová 18550/25
821 05 Bratislava
IČO:36727920
DIČ:2022312633

214

materiál
pre výtvarný

odbor

1105,55

   

31.12.2018

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia