GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

FAKTÚRY 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
 
 
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda  o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2021
12 x 121
celkom
1452,00
    5.1.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
2 internetové
a hlasové
služby
12/20 - 1/21
61,59     8.1.2021
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
3 výkon
zodpovednej 
osoby
01/2021
34,80     8.1.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
4
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
január 2021
180,00     8.1.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
5
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
01 - 03/2021
192,12     15.1.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
6 Office
Standard 
2019
6 ks
468,00   54 25.1.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
7 prenájom
rohoží
za mesiac
01/2021
11,71     5.2.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
8
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
01/2021
120,00     5.2.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
február 2021
180,00     5.2.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
10
poplatok
za používanie
domény
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     9.2.2021
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.21-31.1.21
1269,60     9.2.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
12
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.21 - 31.1.21
18,00     10.2.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
13 internetové
a hlasové
služby
1/21 - 2/21
57,33     10.2.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
14 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
01/2021
-49,37     10.2.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
15 výkon
zodpovednej 
osoby
02/2021
34,80     10.2.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
16 účtovníctvo
za mesiac
01/2021
400,00     10.2.2021 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
17 respirátory
FFP2/KN95
500 ks +
doprava
170,65   1 18.2.2021 Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská 645/6
028 01 Trstená
IČO:10850392
DIČ:1020467646
18
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.21
+ poštovné 
a balné
41,75     19.2.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
19

strava
za mesiac
02/2021

42,25     2.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
20 strava
za mesiac
02/2021
29,20     2.3.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 prenájom
rohoží
za mesiac
02/2021
11,71     5.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
22
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2021
120,00     5.3.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
23
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.20-31.12.20
-1793,02     5.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
24
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
marec 2021
180,00     5.3.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
25 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
02/2021
-21,84     5.3.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
26 výkon
zodpovednej 
osoby
03/2021
34,80     8.3.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
27 internetové
a hlasové
služby
2/21 - 3/21
60,07     8.3.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
28
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.21 - 28.2.21
18,00     11.3.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
29
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.21-28.2.21
1302,95     11.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
30 účastnícky
poplatok
za webinár
88,80   3 19.3.2021 Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 strava
za mesiac
03/2021
42,13     24.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
32 súhrnné
správy - 
zverejnenie
 a zriadenie
profilu
239,20   2 25.3.2021 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
33 prenájom
rohoží
za mesiac
03/2021
11,71     30.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
34 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
03/2021
-36,80     6.4.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
35
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2021
120,00     7.4.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
36 strava
za mesiac
03/2021
25,55     7.4.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
37
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
apríl 2021
180,00     8.4.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
38 internetové
a hlasové
služby
3/21 - 4/21
60,10     9.4.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
39 výkon
zodpovednej 
osoby
04/2021
34,80     9.4.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
40 strava
za mesiac
03/2021
16,80     9.4.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
1 - 3/2021
64,87     12.4.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
42
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.21-31.3.21
1209,17     12.4.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
43
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.21 - 31.3.21
18,00     12.4.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
44 účtovníctvo
za mesiac
02/2021
400,00     14.4.2021 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
45
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
04 - 06/2021
192,12     15.4.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
46
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apríl 21
+ poštovné 
a balné
43,03     19.4.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
47 vyúčovanie
zálohy za
teplo
v zmysle
Zmluvy o nájme
-238,39     19.4.2021
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
48 čistenie
a kamerovanie
kanalizácie
120,00   5 19.4.2021 JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
49 list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št. znaku SR,
sériou a číslovaním
500 ks
132,78   6 21.4.2021 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
94 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
50 strava
za mesiac
04/2021
25,20     29.4.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 prenájom
rohoží
za mesiac
04/2021
19,10     29.4.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
52 jedálne
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné
628,34   8 3.5.2021
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
53 strava
za mesiac
04/2021
211,70     3.5.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
54 strava
za mesiac
04/2021
126,39     4.5.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
55
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
máj 2021
180,00     4.5.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
56
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
04/2021
+ materiál
163,20     5.5.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
57 kontrola
kanalizácie
kamerou
44,10   4 5.5.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
58 účtovníctvo
za mesiac
03/2021
350,00     7.5.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
59
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.21 - 30.4.21
18,00     10.5.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
60 výkon
zodpovednej 
osoby
05/2021
34,80     10.5.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
04/2021
-5,39     10.5.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
62 internetové
a hlasové
služby
4/21 - 5/21
60,55     11.5.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
63 jedálenský
stôl 60x60 cm
4 ks + preprava
 
231,50   10 11.5.2021 MOB interier s.r.o.
Opatovská 651/33
911 01 Trenčín
IČO:44948271
DIČ:2022892454
64
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.21-30.4.21
1132,26     13.5.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
65 účastnícky
poplatok
za webinár
76,80   7 17.5.2021 Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
66 strava
za mesiac
05/2021
46,20     31.5.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
67 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
05/2021
26,50     31.5.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
68 účtovníctvo
za mesiac
04/2021
350,00     31.5.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
69 strava
za mesiac
05/2021
183,84     2.6.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
70
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
jún 2021
180,00     2.6.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
05/2021
120,00     2.6.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
72 strava
za mesiac
05/2021
467,20     7.6.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
73 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
05/2021
72,04     7.6.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
74

aSc agenda
pre ZUŠ
700 žiakov
rok 2022

179,00     7.6.2021
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
75 výkon
zodpovednej 
osoby
06/2021
34,80     7.6.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
76
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.21 - 31.5.21
18,24     9.6.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
77
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.21-31.5.21
780,05     11.6.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
78 internetové
a hlasové
služby
5/21 - 6/21
55,56     14.6.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
79 materiál pre
výtvarný 
odbor -
suchá ihla 
40 ks
114,00   11 14.6.2021
VYVY s.r.o.
Kukučínova 985/8
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO:52733700
DIČ:212114952
80 prezentačné
tričká
s potlačou
60 ks
386,64   12 22.6.2021
VELLAS spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 21
+ poštovné 
a balné
42,39     23.6.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
82 kontrola
kanalizácie
kamerou a
prečistenie
kanalizácie
373,70   9 23.6.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
83 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
06/2021
26,50     24.6.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
84 strava
za mesiac
06/2021
4,20     29.6.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
85 účtovníctvo
za mesiac
05/2021
350,00     30.6.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
86 chladnička
GODDESS a
elektrická
kosačka 
STIGA COMBI
375,00   22 30.6.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
87 strava
za mesiac
06/2021
408,80     2.7.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
88
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
júl 2021
180,00     2.7.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
89 občerstvenie
posedenie
ku Dňu
učiteľov
290,00   20 6.7.2021 SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
90 strava
za mesiac
06/2021
202,99     7.7.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
06/2021
120,00     8.7.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
92 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
4 - 6/2021
64,87     8.7.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
93 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
06/2021
27,19     8.7.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
94
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.21-30.6.21
467,15     9.7.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
95
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.21 - 30.6.21
26,26     12.7.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
96 výkon
zodpovednej 
osoby
07/2021
34,80     12.7.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
97 výroba a tlač
materiálov
na súťaž
Schola
Arvenzis
2021
479,04   19 12.7.2021
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
98 internetové
a hlasové
služby
6/21 - 7/21
55,56     12.7.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
99 toaletný
papier
18,14   14 12.7.2021
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
100 ubytovanie
pedagógov
a korepetítorov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
5581,10   18 14.7.2021 SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 čistiace
a dezinfekčné
prostriedky
101,46   15 15.7.2021
Milan Kurnota KAJO
M.R.Štefánika 2903
026 01 Dolný Kubín
IČO:10846794
DIČ:1020462674
102 strava
za mesiac
07/2021
19,15     16.7.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
103 regulácia hracej
traktúry a ladenie
organa v rámci
súťaže
Schola Arvensiz
426,00   16 16.7.2021
Ján Valovič - opravy
píšťalových organov
Trnavskácesta 931/44
926 01 Sereď
IČO:36918601
DIČ:1033570956
104 kurzovné
hudobnej 
letnej školy
2 osoby
200,00     19.7.2021 Lipy, o.z.
Matúškova 1643/26
026 01 Dolný Kubín
IČO:51727757
DIČ:2120779738
105 ladenie
a servis
klavírov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
1395,00   17 19.7.2021 Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
106 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
07/2021
16,18     22.7.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
107 portál
Verejná 
správa SR
ročný
prístup
165,00     22.7.2021
Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO:31592503
DIČ:2020449189
108 výmena
vodovodných
batérií 2ks
práca + materiál
134,00     30.7.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
109
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
august 2021
180,00   23 4.8.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
110 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
07/2021
-46,56     5.8.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
07/2021
120,00     5.8.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
112 výkon
zodpovednej 
osoby
08/2021
34,80     6.8.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
113
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.21 - 31.7.21
25,00     6.8.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
114
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.21-31.7.21
467,15     9.8.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
115 posudok stavu
vlhkosti, sanilitného
zaťaženia a návrh
riešenia vlhkostnej
sanácie
2660,00   13 12.8.2021
Ing. BAKO Jozef, CSc. - RES
Kladnianska 320/1
821 05 Bratislava Ružinov
IČO:17691371
DIČ:1027163665
116 internetové
a hlasové
služby
7/21 - 8/21
56,01     12.8.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
117 vypracovanie
projektovej
dokumentácie
k oprave
zdravotechniky
680,00   21 26.8.2021
Ing. Peter Jaroš
Aleja Slobody 1893/56
026 01 Dolný Kubín
IČO:45465282
DIČ:1075935806
118 účtovníctvo
za mesiac
06/2021
350,00     26.8.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
119 účtovníctvo
za mesiac
07/2021
350,00     26.8.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
120 oprava
a údržba
kopírky
Xerox WC 5225
357,60   25 30.8.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 maliarsky
materiál
a potreby
185,98   24 30.8.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
122
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
07 - 09/2021
197,64     30.8.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
123 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
08/2021
-17,67     6.9.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
124 strava
za mesiac
08/2021
30,64     6.9.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
125
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
september 2021
180,00     6.9.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
126

jedálne
kupóny
160 ks +
poštovné a balné

628,34   27 6.9.2021 Up Dejéuner, s.r.o.
Tomášikova 1659/23/D
821 01 Bratislava

IČO:53528654
DIČ:2121424288

127 maliarsky
materiál
a potreby
100,88   26 9.9.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
128
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
08/2021
120,00     9.9.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
129
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.21 - 31.8.21
25,00     10.9.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
130
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.8.21-31.8.21
467,15     10.9.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 výkon
zodpovednej 
osoby
08/2021
34,80     10.9.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
132 internetové
a hlasové
služby
8/21 - 9/21
55,96     10.9.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
133 práce
podľa
Zmluvy o
dielo č. 1
22564,18     10.9.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
134 činnosť
zodpovednej 
osoby -
prostispoločenská
činnosť
149,00     13.9.2021
EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
135 pracovné zošity
Hudobná náuka
a Notovníček
290 ks +
doprava
387,70   29 16.9.2021
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
136 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
08/2021
23,57     17.9.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
137
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-sept. 21
+ poštovné 
a balné
41,75     22.9.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
138 účtovníctvo
za mesiac
08/2021
350,00     24.9.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
139 vyúčtovanie vody 
za obdobie
13.9.20 - 12.9.21
72,95     1.10.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
140 rozpis preddavkov 
na vodu
na obdobie
13.9.21 - 12.9.22
300,00     1.10.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 strava
za mesiac
09/2021
50,40     1.10.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
142 strava
za mesiac
09/2021
202,99     4.10.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
143 čistiace
prostriedky
a potreby
35,29     4.10.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
144
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
október 2021
180,00     4.10.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
145
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
09/2021
120,00     4.10.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
146 strava
za mesiac
09/2021
138,70     6.10.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
147 materiály
pre potreby
školy ( žiacke
knižky, tr. knihy...)
800 ks
516,00   28 6.10.2021 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO: 53006941
DIČ:1084139870
148 práce
podľa
Zmluvy o
dielo č. 1
8742,78     8.10.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
149 výkon
zodpovednej 
osoby
10/2021
34,80     8.10.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
150
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.9.21 - 30.9.21
25,00     8.10.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 internetové
a hlasové
služby
9/21 - 10/21
64,27     12.10.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
152 grafické
práce
202,50   32 12.10.2021 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO: 53006941
DIČ:1084139870
153
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
10 - 12/2021
197,64     12.10.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
154
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.9.21-30.9.21
668,16     12.10.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
155 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
10/2021
102,85     13.10.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
156 vodné a
stočné
436,19     18.10.2021 Lubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
157 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
7- 9/2021
84,68     18.10.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
158 vyúčtovanie
vodné, stočné
a zrážková voda
v zmysle
Zmluvy o nájme
371,90     19.10.2021
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
159 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
10/2021
26,50     22.10.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
160 práce
podľa
Zmluvy o
dielo č. 1
996,01     22.10.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 kontrola
hasiacich
prístrojov 
a hydrantov
71,60     25.10.2021 Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
162 práce
podľa
Zmluvy o
dielo č. 1
a dodatkov
19942,48     27.10.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
163 vypracovanie
projektovej
dokumentácie
skutočného
vyhotovenia
340,00   31 27.10.2021
Ing. Peter Jaroš
Aleja Slobody 1893/56
026 01 Dolný Kubín
IČO:45465282
DIČ:1075935806
164 účtovníctvo
za mesiac
09/2021
350,00     27.10.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
165 strava
za mesiac
10/2021
46,20     2.11.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
166
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
november 2021
180,00     5.11.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
167 strava
za mesiac
10/2021
240,00     8.11.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
168 účtovný
program
118,80     8.11.2021 IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
169
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
10/2021
120,00     8.11.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
170 materiál
pre výtvarný
odbor
41,02   38 8.11.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171 jedálne
kupóny
80 ks +
poštovné a balné
318,34   41 9.11.2021 Up Dejéuner, s.r.o.
Tomášikova 1659/23/D
821 01 Bratislava

IČO:53528654
DIČ:2121424288

172 výkon
zodpovednej 
osoby
11/2021
34,80     9.11.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
173
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.10.21-31.10.21
1043,72     10.11.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
174 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
10/2021
74,84     10.11.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
175 internetové
a hlasové
služby
10/21 - 11/21
58,74     10.11.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
176
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.10.21 - 31.10.21
25,00     12.11.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
177 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
10/2021
26,50     12.11.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
178 hlina
+ doprava
332,64   40 12.11.2021
PECE spol. s r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
IČO:36618233
DIČ:2020070932
179 tlačoviny
Bohúňova 
paleta
2021
1793,40   35 16.11.2021 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO: 53006941
DIČ:1084139870
180 benefitné
poukážky
4450,00   44 16.11.2021
DOXX-stravné lístky s.r.o.
Kálov 356/15
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181 materiál
pre výtvarný
odbor
+ doprava
593,15   43 18.11.2021
Kreatívny raj s.r.o.
Hlavná 2937/133
080 01 Prešov
IČO:47456094
DIČ:2023892695
182 strava
za mesiac
10/2021
222,14     23.11.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
183 materiál pre
výtvarný odbor
+ doprava
238,07   45 25.11.2021
PECE spol. s r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
IČO:36618233
DIČ:2020070932
184 účtovníctvo
za mesiac
10/2021
350,00     25.11.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
185
publikácia 
Odmeňovanie
zamestnancov škôl
+ poštovné 
a balné
35,00     25.11.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
186
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-nov. 21
+ poštovné 
a balné
41,75     25.11.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
187 testy
COVID
330,00   46 26.11.2021 Pilulka.sk, a.s.
Pestovateľská 17796/3
821 04 Bratislava
IČO:47235225
DIČ:2023326613
188 noty pre
hudobný 
odbor
101,08   36 30.11.2021 Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55
75501 Vsetín  CZ
IČO:04448367
DIČ:CZ04448367
189 certifikované
respirátory
FFP2
1200 ks
144,00   47 2.12.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
190
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
december 2021
180,00     2.12.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191 strava
za mesiac
11/2021
210,65     2.12.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
192
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
11/2021
120,00     6.12.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
193 materiál
pre výtvarný
odbor
366,32   37 6.12.2021
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
194 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
11/2021
78,84     6.12.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
195 strava
za mesiac
11/2021
284,70     8.12.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
196 antigénové
testy
440,00   50 8.12.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
197 elektroinštalačné
práce - elektrické
ohrievače vody
a bojler
675,97   34 8.12.2021
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
198 strava
za mesiac
11/2021
46,20     8.12.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
199 oprava
a údržba
signalizácie
1447,08   30 8.12.2021 HDS a.s.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:31558917
DIČ:2020424395
200 výkon
zodpovednej 
osoby
12/2021
34,80     8.12.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201 nástrek
ADITIZOL
Zmluva 
o dielo č.2
34668,00     8.12.2021 Jozef Szabo HS-stav
Markovičova 462/5
927 01 Šaľa
IČO:44371594
DIČ:1074782610
202
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.11.21-30.11.21
1144,27     9.12.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
203 záloha
na dodávku
tepla a 
el. energie
3300,00     8.12.2021
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
204
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.11.21 - 30.11.21
25,01     10.12.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
205 pohostenie pre
porotu a 
organizačný
tím súťaže
Bohúňova paleta
174,60   39 10.12.2021
Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
206 internetové
a hlasové
služby
11/21 - 12/21
56,50     10.12.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
207 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
11/2021
26,50     10.12.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
208 servis
heligónky
70,00   42 10.12.2021
AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:33744831
DIČ:1023315051
209
publikácia Prehľad
zmien v školskej
legislatíve
+ poštovné 
a balné
35,00     13.12.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
210 antigénne
testy a
respirátory
576,00   51 13.12.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
211 dotykový
monitor k 
digitálnemu
organu +
doprava
528,90   49 14.12.2021
Magnus Organy
Aleksandra Brodzikowska
Konopnickiej 5
66-100 Sulechów
Poľsko
ID:9730939786
212 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
10- 12/2021
64,94     20.12.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
213 ladenie
a servis
klavírov
400,00   48 21.12.2021
mypiano.eu, s.r.o.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IČO:51705991
DIČ:2120782180
214 strava
za mesiac
12/2021
22,98     21.12.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
215 montážne
práce - výmena
ventilu a 
vodomeru
139,98   33 22.12.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
216 strava
za mesiac
12/2021
21,90     29.12.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
217 účtovníctvo
za mesiac
11/2021
350,00     29.12.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:
218 účtovníctvo
za mesiac
12/2021 +
účt.závierka
rok 2021
700,00     29.12.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:
219 notebooky
2 ks
1188,00   52 30.12.2021 BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
220 vybavenie
pre 
hudobný
odbor
232,42   53 31.12.2021 Ms-Augustunium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
221 aktualizácia
programov
v roku 2021
zaslaná na CD
4,20     5.1.2022 TOPSET Solutions, s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
222
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
12/2021
120,00     5.1.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
223 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
12/2021
19,10     5.1.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
224
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.12.21 - 31.12.21
26,88     5.1.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
225
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.12.21-31.12.21
1473,52     12.1.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
226 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
12/2021
10,96     12.1.2022
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
227 vyúčtovanie
zálohy za 
dodávku
el. energie
rok 2021
64,72     20.1.2022
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254