GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

FAKTÚRY 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
 
 
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda  o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2021
12 x 121
celkom
1452,00
    5.1.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
2 internetové
a hlasové
služby
12/20 - 1/21
61,59     8.1.2021
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
3 výkon
zodpovednej 
osoby
01/2021
34,80     8.1.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
4
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
január 2021
180,00     8.1.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
5
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
01 - 03/2021
192,12     15.1.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
6 Office
Standard 
2019
6 ks
468,00     25.1.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
7 prenájom
rohoží
za mesiac
01/2021
11,71     5.2.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
8
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
01/2021
120,00     5.2.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
február 2021
180,00     5.2.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
10
poplatok
za používanie
domény
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     9.2.2021
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.21-31.1.21
1269,60     9.2.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
12
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.21 - 31.1.21
18,00     10.2.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
13 internetové
a hlasové
služby
1/21 - 2/21
57,33     10.2.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
14 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
01/2021
-49,37     10.2.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
15 výkon
zodpovednej 
osoby
02/2021
34,80     10.2.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
16 účtovníctvo
za mesiac
01/2021
400,00     10.2.2021 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
17 respirátory
FFP2/KN95
500 ks +
doprava
170,65     18.2.2021 Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská 645/6
028 01 Trstená
IČO:10850392
DIČ:1020467646
18
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.21
+ poštovné 
a balné
41,75     19.2.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
19

strava
za mesiac
02/2021

42,25     2.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
20 strava
za mesiac
02/2021
29,20     2.3.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 prenájom
rohoží
za mesiac
02/2021
11,71     5.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
22
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2021
120,00     5.3.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
23
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.20-31.12.20
-1793,02     5.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
24
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
marec 2021
180,00     5.3.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
25 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
02/2021
-21,84     5.3.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
26 výkon
zodpovednej 
osoby
03/2021
34,80     8.3.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
27 internetové
a hlasové
služby
2/21 - 3/21
60,07     8.3.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
28
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.21 - 28.2.21
18,00     11.3.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
29
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.21-28.2.21
1302,95     11.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
30 účastnícky
poplatok
za webinár
88,80     19.3.2021 Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 strava
za mesiac
03/2021
42,13     24.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
32 súhrnné
správy - 
zverejnenie
 a zriadenie
profilu
239,20     25.3.2021 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
33 prenájom
rohoží
za mesiac
03/2021
11,71     30.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
34 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
03/2021
-36,80     6.4.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
35
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2021
120,00     7.4.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
36 strava
za mesiac
03/2021
25,55     7.4.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
37
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
apríl 2021
180,00     8.4.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
38 internetové
a hlasové
služby
3/21 - 4/21
60,10     9.4.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
39 výkon
zodpovednej 
osoby
04/2021
34,80     9.4.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
40 strava
za mesiac
03/2021
16,80     9.4.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
1 - 3/2021
64,87     12.4.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
42
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.21-31.3.21
1209,17     12.4.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
43
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.21 - 31.3.21
18,00     12.4.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
44 účtovníctvo
za mesiac
02/2021
400,00     14.4.2021 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
45
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
04 - 06/2021
192,12     15.4.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
46
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apríl 21
+ poštovné 
a balné
43,03     19.4.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
47 vyúčovanie
zálohy za
teplo
v zmysle
Zmluvy o nájme
-238,39     19.4.2021
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
48 čistenie
a kamerovanie
kanalizácie
120,00     19.4.2021 JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
49 list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št. znaku SR,
sériou a číslovaním
500 ks
132,78     21.4.2021 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
94 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
50 strava
za mesiac
04/2021
25,20     29.4.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 prenájom
rohoží
za mesiac
04/2021
19,10     29.4.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
52 jedálne
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné
628,34     3.5.2021
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
53 strava
za mesiac
04/2021
211,70     3.5.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
54 strava
za mesiac
04/2021
126,39     4.5.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
55
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
máj 2021
180,00     4.5.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
56
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
04/2021
+ materiál
163,20     5.5.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
57 kontrola
kanalizácie
kamerou
44,10     5.5.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
58 účtovníctvo
za mesiac
03/2021
350,00     7.5.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
59
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.21 - 30.4.21
18,00     10.5.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
60 výkon
zodpovednej 
osoby
05/2021
34,80     10.5.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
04/2021
-5,39     10.5.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
62 internetové
a hlasové
služby
4/21 - 5/21
60,55     11.5.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
63 jedálenský
stôl 60x60 cm
4 ks + preprava
 
231,50     11.5.2021 MOB interier s.r.o.
Opatovská 651/33
911 01 Trenčín
IČO:44948271
DIČ:2022892454
64
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.21-30.4.21
1132,26     13.5.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
65 účastnícky
poplatok
za webinár
76,80     17.5.2021 Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
66 strava
za mesiac
05/2021
46,20     31.5.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
67 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
05/2021
26,50     31.5.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
68 účtovníctvo
za mesiac
04/2021
350,00     31.5.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
69 strava
za mesiac
05/2021
183,84     2.6.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
70
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
jún 2021
180,00     2.6.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
05/2021
120,00     2.6.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
72 strava
za mesiac
05/2021
467,20     7.6.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
73 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
05/2021
72,04     7.6.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
74

aSc agenda
pre ZUŠ
700 žiakov
rok 2022

179,00     7.6.2021
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
75 výkon
zodpovednej 
osoby
06/2021
34,80     7.6.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
76
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.21 - 31.5.21
18,24     9.6.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
77
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.21-31.5.21
780,05     11.6.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
78 internetové
a hlasové
služby
5/21 - 6/21
55,56     14.6.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
79 materiál pre
výtvarný 
odbor -
suchá ihla 
40 ks
114,00     14.6.2021
VYVY s.r.o.
Kukučínova 985/8
831 03 Bratislava - Nové Mesto
IČO:52733700
DIČ:212114952
80 prezentačné
tričká
s potlačou
60 ks
386,64     22.6.2021
VELLAS spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 21
+ poštovné 
a balné
42,39     23.6.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
82 kontrola
kanalizácie
kamerou a
prečistenie
kanalizácie
373,70     23.6.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
83 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
06/2021
26,50     24.6.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
84 strava
za mesiac
06/2021
4,20     29.6.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
85 účtovníctvo
za mesiac
05/2021
350,00     30.6.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
86 chladnička
GODDESS a
elektrická
kosačka 
STIGA COMBI
375,00     30.6.2021 DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
87 strava
za mesiac
06/2021
408,80     2.7.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
88
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
júl 2021
180,00     2.7.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
89 občerstvenie
posedenie
ku Dňu
učiteľov
290,00     6.7.2021 SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
90 strava
za mesiac
06/2021
202,99     7.7.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
06/2021
120,00     8.7.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
92 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
4 - 6/2021
64,87     8.7.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
93 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
06/2021
27,19     8.7.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
94
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.21-30.6.21
467,15     9.7.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
95
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.21 - 30.6.21
26,26     12.7.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
96 výkon
zodpovednej 
osoby
07/2021
34,80     12.7.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
97 výroba a tlač
materiálov
na súťaž
Schola
Arvenzis
2021
479,04     12.7.2021
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
98 internetové
a hlasové
služby
6/21 - 7/21
55,56     12.7.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
99 toaletný
papier
18,14     12.7.2021
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
100 ubytovanie
pedagógov
a korepetítorov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
5581,10     14.7.2021 SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 čistiace
a dezinfekčné
prostriedky
101,46     15.7.2021
Milan Kurnota KAJO
M.R.Štefánika 2903
026 01 Dolný Kubín
IČO:10846794
DIČ:1020462674
102 strava
za mesiac
07/2021
19,15     16.7.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
103 regulácia hracej
traktúry a ladenie
organa v rámci
súťaže
Schola Arvensiz
426,00     16.7.2021
Ján Valovič - opravy
píšťalových organov
Trnavskácesta 931/44
926 01 Sereď
IČO:36918601
DIČ:1033570956
104 kurzovné
hudobnej 
letnej školy
2 osoby
200,00     19.7.2021 Lipy, o.z.
Matúškova 1643/26
026 01 Dolný Kubín
IČO:51727757
DIČ:2120779738
105 ladenie
a servis
klavírov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
1395,00     19.7.2021 Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
106 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
07/2021
16,18     22.7.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
107 portál
Verejná 
správa SR
ročný
prístup
165,00     22.7.2021
Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO:31592503
DIČ:2020449189
108 výmena
vodovodných
batérií 2ks
práca + materiál
134,00     30.7.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
109
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
august 2021
180,00     4.8.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
110 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
07/2021
-46,56     5.8.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
07/2021
120,00     5.8.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
112 výkon
zodpovednej 
osoby
08/2021
34,80     6.8.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
113
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.21 - 31.7.21
25,00     6.8.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
114
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.21-31.7.21
467,15     9.8.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
115 posudok stavu
vlhkosti, sanilitného
zaťaženia a návrh
riešenia vlhkostnej
sanácie
2660,00     12.8.2021
Ing. BAKO Jozef, CSc. - RES
Kladnianska 320/1
821 05 Bratislava Ružinov
IČO:17691371
DIČ:1027163665
116 internetové
a hlasové
služby
7/21 - 8/21
56,01     12.8.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
117 vypracovanie
projektovej
dokumentácie
k oprave
zdravotechniky
680,00     26.8.2021
Ing. Peter Jaroš
Aleja Slobody 1893/56
026 01 Dolný Kubín
IČO:45465282
DIČ:1075935806
118 účtovníctvo
za mesiac
06/2021
350,00     26.8.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
119 účtovníctvo
za mesiac
07/2021
350,00     26.8.2021 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
120 oprava
a údržba
kopírky
Xerox WC 5225
357,60     30.8.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 maliarsky
materiál
a potreby
185,98     30.8.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
122
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
07 - 09/2021
197,64     30.8.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
123 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
08/2021
-17,67     6.9.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
124 strava
za mesiac
08/2021
30,64     6.9.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
125
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
september 2021
180,00     6.9.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
126

jedálne
kupóny
160 ks +
poštovné a balné

628,34     6.9.2021 Up Dejéuner, s.r.o.
Tomášikova 1659/23/D
821 01 Bratislava

IČO:53528654
DIČ:2121424288

127 maliarsky
materiál
a potreby
100,88     9.9.2021
PPG Deco
Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
128
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
08/2021
120,00     9.9.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
129
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.21 - 31.8.21
25,00     10.9.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
130
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.8.21-31.8.21
467,15     10.9.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 výkon
zodpovednej 
osoby
08/2021
34,80     10.9.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
132 internetové
a hlasové
služby
8/21 - 9/21
55,96     10.9.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
133 práce
podľa
Zmluvy o
dielo č. 1
22564,18     10.9.2021 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694