GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

FAKTÚRY 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
 
 
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda  o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2021
12 x 121
celkom
1452,00
    5.1.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
2 internetové
a hlasové
služby
12/20 - 1/21
61,59     8.1.2021
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
3 výkon
zodpovednej 
osoby
01/2021
34,80     8.1.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
4
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
január 2021
180,00     8.1.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
5
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
01 - 03/2021
192,12     15.1.2021
Solitea Slovensko a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
6 Office
Standard 
2019
6 ks
468,00     25.1.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
7 prenájom
rohoží
za mesiac
01/2021
11,71     5.2.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
8
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
01/2021
120,00     5.2.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
február 2021
180,00     5.2.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
10
poplatok
za používanie
domény
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     9.2.2021
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.21-31.1.21
1269,60     9.2.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
12
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.21 - 31.1.21
18,00     10.2.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Eisteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
13 internetové
a hlasové
služby
1/21 - 2/21
57,33     10.2.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
14 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
01/2021
-49,37     10.2.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
15 výkon
zodpovednej 
osoby
02/2021
34,80     10.2.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
16 účtovníctvo
za mesiac
01/2021
400,00     10.2.2021 Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
17 respirátory
FFP2/KN95
500 ks +
doprava
170,65     18.2.2021 Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská 645/6
028 01 Trstená
IČO:10850392
DIČ:1020467646
18
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.21
+ poštovné 
a balné
41,75     19.2.2021
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
19

strava
za mesiac
02/2021

42,25     2.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
20 strava
za mesiac
02/2021
29,20     2.3.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 prenájom
rohoží
za mesiac
02/2021
11,71     5.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
22
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2021
120,00     5.3.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
23
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.20-31.12.20
-1793,02     5.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
24
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
marec 2021
180,00     5.3.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
25 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
02/2021
-21,84     5.3.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
26 výkon
zodpovednej 
osoby
03/2021
34,80     8.3.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
27 internetové
a hlasové
služby
2/21 - 3/21
60,07     8.3.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
28
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.21 - 28.2.21
18,00     11.3.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Eisteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
29
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.21-28.2.21
1302,95     11.3.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
30 účastnícky
poplatok
za webinár
88,80     19.3.2021 Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 strava
za mesiac
03/2021
42,13     24.3.2021 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
32 súhrnné
správy - 
zverejnenie
 a zriadenie
profilu
239,20     25.3.2021 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
33 prenájom
rohoží
za mesiac
03/2021
11,71     30.3.2021 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
34 vyúčtovanie
elektriny
za mesiac
03/2021
-36,80     6.4.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
35
práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2021
120,00     7.4.2021
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
36 strava
za mesiac
03/2021
25,55     7.4.2021
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
37
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za
apríl 2021
180,00     8.4.2021
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
38 internetové
a hlasové
služby
3/21 - 4/21
60,10     9.4.2021
DSI DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
39 výkon
zodpovednej 
osoby
04/2021
34,80     9.4.2021
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
40 strava
za mesiac
03/2021
16,80     9.4.2021 Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
1 - 3/2021
64,87     12.4.2021
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
42
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.21-31.3.21
1209,17     12.4.2021 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
43
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.21 - 31.3.21
18,00     12.4.2021 O2 Slovakia s.r.o.
Eisteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748