GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy

Faktúry 2014

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 webhosting
zuspmb.sk
21.1.2014-
20.1.2015
39,40     17.2.2014 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2 za služby
pevnej siete
1.1.2014-
31.1.2014
39,53     10.1.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
3 0907416123
8.1.2014-
7.2.2014
47,54     13.1.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
3 0911940348
8.1.2014-
7.2.2014
2,21     13.1.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
3 0918827738
8.1.2014-
7.2.2014
2,05     13.1.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
6 ČB kópie
1179 kusov
za obdobie
12/2013
14,15     22.1.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
7 maliarske potreby 15,5   2   PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
8

Vema - 
kontrola tabuliek,
číselníkov,
nastavení,
vzdialený
prístup

105,6   3 31.1.2014 VEMA s.r.o.
Prievozská 14/A
82109 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
9 dodaná strava
za január
424,00     4.2.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
10 prepravné
217,00 km
227,85   4 7.2.2014 Jozef Štrba
Ľ. Štúra 2045/7
02601, Dolný Kubín
IČO:35077085
DIČ:1020084505
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 ČB kópie
1481 kusov
za obdobie
1/2014
17,77     10.2.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
12 za služby
pevnej siete
1.2.2014-
28.2.2014
45,46     10.2.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
13 Euroobal 200ks
rýchloviazač 30ks
poradač p. 40
papier a4 - 15bal
182,50   5   Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
14 poplatok
za doménu
zuspmb.sk
23,88       Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
15 0907416123
8.2.2014-
7.3.2014
52,70       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
15 0911940348
8.2.2014-
7.3.2014
2,76       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
15 0918827738
8.2.2014-
7.3.2014
2,05       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
16 Reprobox Soundking
J210 - 2ks
Reprokábel jack - 2ks
Nástrojový kábel - 3ks
Gitarové struny
306,00   6 13.2.2014 Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
17 plachta koncertov - 2ks
plagát koncert - 5ks
diplom - 6ks
kartička školné - 74ks
vysvedčenie -96ks
propozície BP - 80ks
56,16   7 24.2.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
18 účtovné služby za 01/2014
spracovanie miezd 01/2014
890,40     24.2.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
19 ZUŠ febr. 14 43,12     24.2.2014 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
20

dodaná stravva
za február

305,28     28.2.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 účtovné služby za 02/2014
spracovanie miezd 02/2014
890,40     10.3.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
22 za služby
pevnej siete
1.3.2014 -
31.3.2014
39,68     10.3.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
23 kliešte, drôty,
skrutkovače
sieť kov
37,87   1 11.3.2014 Eleinštala s.r.o
Beňovolehotská 2120/16
02601, Dolný Kubín
IČO:36841480
DIČ:2022455006
25 za teplo na UK
2/2014
1418,40     12.3.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
26 ČB kópie
1349 kusov
za obdobie
2/2014
16,19     13.3.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
27 0907416123
8.3.2014-
7.4.2014
47,04     13.3.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
27 0918827738
8.3.2014-
7.4.2014
2,05     13.3.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
27 0911940348
8.3.2014-
7.4.2014
2,33     13.3.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
28 za teplo na UK
1/2014
1498,50     28.3.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
29 preprava osôb
D. Kubín - L. Mikuláš -
D. Kubín (105km)
čakanie (8h)
180,30     26.3.2014 Jozef Štrba
Ľ. Štúra 2045/7-5
02601 Dolný Kubín
IČO:35077085
DIČ:1020084505
30 plagáty
Koncert pre mesto(35)
pozvánka na koncert(1)
diplom Trnava(4)
32,88     26.3.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 Jedálne
kupóny
615,54     28.3.2014 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
32 fs-služby 400,00   8 31.3.2014 Catering and
Consulting s. r. o.
Okružná 1258/50
02601 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
33 dodaná strava
za február
485,48     2.4.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
34 za služby
pevnej siete
1.3.2014-
31.3.2014
39,78     7.4.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
35 Nová klavírní škola
1-4 diel + poštovné
43,56       Martinus.sk s.r.o
Štefánika 58, 
03601, Martin
IČO:36440531
DIČ:2022139680
36 ČB kópie
585 kusov
za obdobie
3/2014
7,02     10.4.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
37 za teplo na UK
3/2014
1314,67     10.4.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
38 preprava osôb
D. Kubín - Žywiec -
D. Kubín (203km)
223,30   9 11.4.2014 Jozef Štrba
Ľ. Štúra 2045/7-5
02601 Dolný Kubín
IČO:35077085
DIČ:1020084505
39 0907416123
8.4.2014-
7.5.2014
46,98       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
39 0911940348
8.4.2014-
7.5.2014
2,50       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
40 účtovné služby za 03/2014
spracovanie miezd 03/2014
879,60     23.4.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 Čistiace prostriedky
podľa rozpisu
121,82   10 30.4.2014 p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
42 ZUŠ apríl 14 41,84     28.4.2014 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
43 Oprava a údržba
notebook - 1 hod.
20,00   11 29.4.2014 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
44 dodaná strava
za apríl 2014
400,68     2.5.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
45 WC súprava
Cedric RONDO
10,30
-5,09
      p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
46 za služby
pevnej siete
1.4.2014-
30.4.2014
39,53     9.5.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
47 0907416123
8.5.2014-
7.6.2014
46,98     12.5.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
47 0911940348
8.5.2014-
7.6.2014
2,63     12.5.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
48 ČB kópie
1203 kusov
za obdobie
4/2014
14,44     12.5.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
49 účtovné služby za 04/2014
spracovanie miezd 04/2014
868,80     14.5.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
50 za teplo na UK
4/2014
1111,85     15.5.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
52 tlač materiálov:
plagát Workshop(31ks)
plagát Zápis(50ks)
kópie: Diplomy(10ks)
65,28   13 27.5.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
53 dodaná strava
za apríl 2014
449,44     30.5.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
54 čistiace prostriedky
podľa rozpisu
150,73     2.6.2014 Peter Paluga
Jána Hollého 3200/1-9
02601, Dolný Kubín
IČO:40168581
DIČ:1038898355
55 čistiace prostriedky
podľa rozpisu
97,01     5.6.2014 p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
56 ČB kópie
1198 kusov
za obdobie
4/2014
14,38     6.6.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
57 za služby
pevnej siete
1.5.2014-
31.5.2014
40,02     9.6.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
58 List bianco s vodotlačou, 
podtlačou štátneho
znaku SR
500 Ks
78,00     11.6.2014 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
97472, B. Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
59 za teplo na UK
5/2014
867,72     11.6.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
60 0907416123
8.6.2014-
7.7.2014
49,70     11.6.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
60 0911940348
8.6.2014-
7.7.2014
3,46     11.6.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 vysielanie
reklamy
26. 5. -
15. 6. 2014
(3 týžd.)
33,60     19.6.2014 Infoštúdio
mesta Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 
1651/2
Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:2021372100
62 maliarske potreby
podľa rozpisu
27,55     19.6.2014 PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
63 tlač a výroba materiálov
"Absolventi 2014"
podľa rozpisu
307,81     23.6.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
64 Základná umelecká škola
jún + bonus
41,20     25.6.2014 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
65 spracovanie účtovníctva
05/2014,
spracovanie miezd
05/2014
868,80     26.6.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
66 dodaná strava
za jún 2014
411,28     26.6.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
67 nájomné 2 hod. 70,00     30.6.2014 Mestské
kultúrne stredisko
Nám. slobody 1269/3
02601 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
68 ČB kópie
1305 kusov
za obdobie
6/2014
15,66     2.7.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
69 prenájom priestorov 80,00     7.7.2014 Belez, s.r.o.
Beňovolehotská 2508
02601 Dolný Kubín
IČO:36439070
DIČ:2022121222
70 prezentačné plátené tašky
s potlačou /Absolvent 2014/
55 ks.
231,00     8.7.2014 Vellas, s.r.o.
Matúškova 7
02601 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
71 za služby
pevnej siete
1.6.2014-
30.6.2014
39,82     8.7.2014 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
72 0907416123
8.7.2014-
7.8.2014
47,17     11.7.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
73 0911940348
8.7.2014-
7.8.2014
2,65     11.7.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
74 porucha v databáze
na jej odstránení pracujeme
        porucha v databáze
na jej odstránení 
pracujeme
132 optický internet 
zavedenie služby
prenos čísla
opt. kábel
podľa rozpisu...
81,57     10.11.2014 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
133 za teplo na UK 1129,63     12.11.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
134 spracovanie účtovníctva
a miezd za 10/2014
890,40     20.11.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
135 preprava osôb
D. Kubín - Bielsko Biala -
D. Kubín (210km)
Čakanie 7 hod.
245,00   47 20.11.2014 Jozef Štrba
Ľ. Štúra 2045/7-5
02601 Dolný Kubín
IČO:35077085
DIČ:1020084505
136 darčekové kupóny 1165,88     24.11.2014 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
137 inštalácia a konfig. - 1KS
doprava - 1KS
ROUTER - 1KS
LINKSYS
spa122PHONE
69,80     25.11.2014 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
138 minisystém Panasonic
SC-AKX18E
179,00     26.11.2014 FAST PLUS, spol s r.o.
Na pántoch 18
83106 Bratislava
IČO:35712783
DIČ:2020227616
139 dodaná strava
za november 2014
415,52     28.11.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
140 jedálne
kupóny
311,94     3.12.2014 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 switch ecs3510 - 1ks
doprava - 1ks
345,00     3.12.2014 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
142 tlač propozícií
na súťaž
Bohúňova paleta 2015,
propozície A4 - 155ks
Katalóg súťaže - 40ks
222,36   53 9.12.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
143 tlač a výroba 
materiálov 
podľa rozpisu
126,73     9.12.2014 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
144 telefónne služby,
internet
podľa rozpisu
25,90     9.12.2014 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
145 0907416123
8.11.2014-
7.12.2014
40,50     11.12.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
145 0911940348
8.11.2014-
7.12.2014
2,39     11.12.2014 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
146 ČB kópie
1764 kusov
za obdobie
11/2014
21,17     11.12.2014 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
147 za teplo na UK 1196,66     11.12.2014 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
148 čistiace prostriedky
podľa rozpisu
100,06     15.12.2014 Peter Paluga
Jána Hollého 3200/1-9
02601, Dolný Kubín
IČO:40168581
DIČ:1038898355
149 servis ESZ - 1ks 36,00     17.12.2014 Juraj Hampel
Medzihradská 1337/68
02601, D. Kubín
IČO:44938896
DIČ:1081719397
150 spracovanie účtovníctva
a miezd za 11/2014
901,20     17.12.2014 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 dodaná strava
158 obedov
334,96     19.12.2014 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
152 minigerbera - 58ks. 58,00     19.12.2014 Ing. Sidónia Mikušová
Hviezdoslavovo
nám. 27
02601, D. Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
153 ZUŠ 27,80     22.12.2014 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
154 poradenstvo
v oblasti IS - 5h.,
hardvérové
poradenstvo - 5h.,
školenie zamestnancov- 6h.,
inštalácia PC systémov
- core i5 - 4h
870,00     29.12.2014 PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
155 rezanie A4 80g - 50 bal. 145,00     29.12.2014 PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
156 Chrom zátka 1/2" - 2ks
PVC zátka 40 - 1ks
PVC zátka 50 - 1ks
Montáž 1ks
 
18,11     29.12.2014 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
157 router, kábel UTP 1200m
lišty PVC 62m, Rack 19"
konektory
doprava 60km, práca 23h
935,57     30.12.2014 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
158 vodné, stočné 387,32     30.12.2014 Ľubomír Beluš
Lucenkova č. 1203/13
02601, D. Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
160 školské potreby
podľa rozpisu
371,12     30.12.2014 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600