GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2020

FAKTÚRY 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1

webhosting

zuspmb.sk
21.1.2020-
20.1.2021

39,40

   

7.1.2020

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2

výkon
zodpovednej
osoby 01/2020

34,80

   

9.1.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
3
internetové
a hlasové 
služby
12/19 - 1/20

55,77

   

9.1.2020

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
4 7,5 m
kábel
HDMI

7,90
 

   

10.1.2020
 

Michal Kostúrik - VEGA
Dlhá n/Oravou 292
027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:37356801
DIČ:1020085143
5
2 ks televízor LCD-LED
SAMSUNG 
predĺžená záruka
a príslušenstvo
1487,00     15.1.2020
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
6
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
01 - 03/2020
149,04     20.1.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
7 antivírový
program NOD32
pre 15 počítačov
na 1 rok
 

324,00

   

20.1.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
8 materiál
pre výtvarný
odbor
 

208,03
 

   

21.1.2020

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:10465600

 

9

dohoda  o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2020
 
12 x 170
celkom
2040,00
   

21.1.2020

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
9A platba
za
upomienku
5,00     3.2.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
10

maliarsky
materiál

19,54     5.2.2020
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:202042680
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
strava
za mesiac

1/2020

214,50

   

5.2.2020

Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
12

strava
za mesiac

1/2020

381,00

   

5.2.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
13

strava
za mesiac

1/2020

49,14

   

5.2.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710

14

rohože
prenájom
a údržba

1/2020
 

 

18,14

    6.2.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
15 práce podľa
zmluvy 01/20
+ batéria do
notebooku 
ACER
168,00     6.2.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
16 jedálne 
kupóny 
160 kusov
+ doručenie
a balné
628,34    

6.2.2020

Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
17 poplatok
za používanie
domény
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     10.2.2020
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
18 výkon
zodpovednej
osoby 02/2020
34,80     10.2.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
19 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.20 - 31.1.20
20,00     10.2.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
20 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.20
+ poštovné 
a balné

41,75

   

10.2.2020

Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 internetové
a hlasové
služby
1/20 - 2/20

57,35

   

11.2.2020

DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
22 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.20-31.1.20

1438,42

   

13.2.2020

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
23 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.1.20 - 31.1.20
225,16     13.2.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
24

účtovníctvo
za
01/2020

400,00     14.2.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
25 účtovná
závierka
za rok
2019
400,00    

18.2.2020
 

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
26
strava
za mesiac

2/2020

45,63

   

24.2.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
27
strava
za mesiac

2/2020

 

330,00

   

 

2.3.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
28
strava
za mesiac

2/2020

 

188,50

   

 

2.3.2020

Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

 

29

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.19-31.12.19
-2147,72     2.3.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
30

čistenie
kanalizácie

60,00     4.3.2020
JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 2020
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 maliarske
a čistiace
potreby a
prostriedky
55,87     4.3.2020
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:202042680
32 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.2.20 - 29.2.20
-148,84     6.3.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
33
rohože
prenájom
a údržba

2/2020

11,14    

6.3.2020

Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194

34

práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2020

120,00

   

6.3.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
35 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.20 - 29.2.20

20,00

   

9.3.2020

O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

36

MB Router
+ inštalácia
a konfigurácia
zariadenia

285,26
 

    10.3.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
37 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.20-29.2.20

1213,56

    10.3.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
38 účtovníctvo
za
02/2020
400,00     10.3.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
39 internetové
a hlasové
služby
2/20 - 3/20

58,54

   

10.3.2020

DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
40 výkon
zodpovednej
osoby 03/2020
34,80     10.3.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

41

servis
a ladenie
11 kusov
akordeónov
 

480,00

   

23.3.2020

AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:33744831
DIČ:1023315051
42
rohože
prenájom
a údržba

3/2020

18,14     30.3.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
43 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apr.20
+ poštovné 
a balné
41,75     3.4.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
44 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2020

120,00

   

3.4.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
45

strava
za mesiac
3/2020

                          

31,59    

3.4.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
46 strava
za mesiac
3/2020

177,00

   

3.4.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
47 strava
za mesiac
3/2020

133,25

    3.4.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

48

zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
1 - 3/2020

66,89

   

6.4.2020

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
49 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.20 - 31.3.20

20,00

   

6.4.2020

O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
50 internetové
a hlasové
služby
3/20 - 4/20
57,43     14.4.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 výkon
zodpovednej
osoby 04/2020

34,80

   

14.4.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
52 periodická
revízia
elektroinštalácie
434,82     16.4.2020
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
53 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.20-31.3.20
1101,77     16.4.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
54
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
04 - 06/2020
185,04     17.4.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
55 účtovníctvo
za
03/2020
400,00     17.4.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
56 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.3.20 - 31.3.20

-22,04

   

17.4.2020

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
57 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
04/2020

120,00

   

13.5.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
58 výkon
zodpovednej
osoby 05/2020
34,80     13.5.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
59
rohože
prenájom
a údržba

4/2020

25,15

    14.5.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
60 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.20 - 30.4.20
20,00     14.5.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

61

účtovníctvo
za
04/2020
400,00    

14.5.2020

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
62 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.4.20 - 30.4.20
-99,91     14.5.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
63 internetové
a hlasové
služby
4/20 - 5/20
55,56     14.5.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
64 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.20-30.4.20
976,02     18.5.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
65
rohože
prenájom
a údržba

5/2020

25,15     25.5.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
66 účtovníctvo
za
05/2020
400,00     10.6.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

67

vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.5.20 - 31.5.20
-94,45     10.6.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
68 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.20-31.5.20
504,66     10.6.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
69 aSc Agenda
od 700 žiakov
ZUŠ (CVČ)
2021
179,00     10.6.2020
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
70 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.20 - 31.5.20
20,96     10.6.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 internetové
a hlasové
služby
5/20 - 6/20
55,56     10.6.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

 

72

jedálne 
kupóny 
100 kusov
+ doručenie
a balné
394,94     12.6.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
73 list - bianco s vodotlačou,
podtlačou štátneho
znaku SR, sériou
a číslovaním 700 ks
+ poštovné a balné
184,96     12.6.2020
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
74 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 20
+ poštovné 
a balné
41,75     12.6.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

75

práce
podľa
zmluvy
za obdobie
05/2020
120,00     23.6.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
76
rohože
prenájom
a údržba

6/2020

25,15     26.6.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
77 práce podľa
zmluvy
za obdobie
06/2020
+ toner Xerox
180,00     2.7.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
78
tlač materiálov,
tablo
plagát
 Zápis
131,60    

 

3.7.2020

AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:
79
tričko

s potlačou -
absolventi

 
403,20     3.7.2020
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:36132497
DIČ:2020949194
80 spisová skriňa 
1950x950x400
9 kusov
2106,00     3.7.2020
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:44413467
DIČ:2022691924
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 výkon
zodpovednej
osoby 06/2020

34,80

   

7.7.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
82 internetové
a hlasové
služby
6/20 - 7/20

55,57

    7.7.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
83 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.6.20 - 30.6.20
-90,55     7.7.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
84 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.20 - 30.6.20
20,00     8.7.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
85 účtovníctvo
za
06/2020
400,00    

10.7.2020
 

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
86
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
07 - 09/2020
192,12     13.7.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
87 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.20-30.6.20
476,51     13.7.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
88
 
rohože
prenájom
a údržba

7/2020

25,15    

27.7.2020

Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
89 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
4 - 6/2020

61,74
 

    27.7.2020
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
90 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.20-31.7.20
476,51     11.8.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.20 - 31.7.20
20,00     11.8.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
92 účtovníctvo
za
07/2020
400,00     11.8.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
93 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.7.20 - 31.7.20
-119,65     11.8.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
94 práce podľa
zmluvy
za obdobie
07/2020

120,00

    17.8.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
95 internetové
a hlasové
služby
7/20 - 8/20
55,56     17.8.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
96 výkon
zodpovednej
osoby 07/2020
34,80     17.8.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
97 Verejná správa
Slovenskej republiky
- ročný prístup
165,00     17.8.2020
Poradca podnikateľa 
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
DIČ:2020449189

98

publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-august 20
+ poštovné 
a balné

41,75

   

24.8.2020

Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
99 gitarové struny,
mikrofóny
a mikrofónový
kábel
97,00     4.9.2020
Peter Medvecký
Bysterecká 2064/23-5
026 01 Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
100 výroba materiálov
na 19. medzinárodné
majstrovské kurzy
Schola Arvensiz
2020 - 442 ks

387,60

    4.9.2020
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:36132497
DIČ:2020949194
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 jedálne 
kupóny 
460 kusov
+ doručenie
a balné
1777,34     4.9.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
102 ochranné
prostriedky:
rúška a štíty
+ prepravné
261,49     4.9.2020
DEMA, a.s.
Dlhá 248
905 01 Senica
IČO:36244490
DIČ:2020188511
103 práce podľa
zmluvy
za obdobie
08/2020
120,00     4.9.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
104 účtovníctvo
za
08/2020
400,00     7.9.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
105 výkon
zodpovednej
osoby 08/2020
34,80     7.9.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
106 výkon zodpovednej
osoby ( rok )
§10 zákona č. 54/19
Oznamovanie protispoloč.
činnosti
149,00     8.9.2020
EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
107 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.8.20-31.8.20
476,51    

10.9.2020

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
108 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.20 - 31.8.20
20,24     10.9.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
109 Hudobná náuka-
pracovný zošit
a notovníček
290 ks
+ prepravné

382,30
 

    11.9.2020
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991