GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2020

FAKTÚRY 2020

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1

webhosting

zuspmb.sk
21.1.2020-
20.1.2021

39,40

   

7.1.2020

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2

výkon
zodpovednej
osoby 01/2020

34,80

   

9.1.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
3
internetové
a hlasové 
služby
12/19 - 1/20

55,77

   

9.1.2020

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
4 7,5 m
kábel
HDMI

7,90
 

  2

10.1.2020
 

Michal Kostúrik - VEGA
Dlhá n/Oravou 292
027 55 Dlhá nad Oravou
IČO:37356801
DIČ:1020085143
5
2 ks televízor LCD-LED
SAMSUNG 
predĺžená záruka
a príslušenstvo
1487,00   3 15.1.2020
DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
6
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
01 - 03/2020
149,04     20.1.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
7 antivírový
program NOD32
pre 15 počítačov
na 1 rok
 

324,00

 

4
 

20.1.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
8 materiál
pre výtvarný
odbor
 

208,03
 

  1

21.1.2020

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:10465600

 

9

dohoda  o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2020
 
12 x 170
celkom
2040,00
   

21.1.2020

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
9A platba
za
upomienku
5,00     3.2.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
10

maliarsky
materiál

19,54   5 5.2.2020
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:202042680
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11
strava
za mesiac

1/2020

214,50

   

5.2.2020

Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
12

strava
za mesiac

1/2020

381,00

   

5.2.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
13

strava
za mesiac

1/2020

49,14

   

5.2.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710

14

rohože
prenájom
a údržba

1/2020
 

 

18,14

    6.2.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
15 práce podľa
zmluvy 01/20
+ batéria do
notebooku 
ACER
168,00   4 6.2.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
16 jedálne 
kupóny 
160 kusov
+ doručenie
a balné
628,34   6

6.2.2020

Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
17 poplatok
za používanie
domény
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     10.2.2020
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
18 výkon
zodpovednej
osoby 02/2020
34,80     10.2.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
19 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.20 - 31.1.20
20,00     10.2.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
20 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.20
+ poštovné 
a balné

41,75

   

10.2.2020

Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č.

popis
fakturovaného
plnenia

hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 internetové
a hlasové
služby
1/20 - 2/20

57,35

   

11.2.2020

DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
22 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.20-31.1.20

1438,42

   

13.2.2020

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
23 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.1.20 - 31.1.20
225,16     13.2.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
24

účtovníctvo
za
01/2020

400,00     14.2.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
25 účtovná
závierka
za rok
2019
400,00    

18.2.2020
 

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
26
strava
za mesiac

2/2020

45,63

   

24.2.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
27
strava
za mesiac

2/2020

 

330,00

   

 

2.3.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
28
strava
za mesiac

2/2020

 

188,50

   

 

2.3.2020

Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

 

29

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.19-31.12.19
-2147,72     2.3.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
30

čistenie
kanalizácie

60,00   7 4.3.2020
JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 2020
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 maliarske
a čistiace
potreby a
prostriedky
55,87   8 4.3.2020
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:202042680
32 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.2.20 - 29.2.20
-148,84     6.3.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
33
rohože
prenájom
a údržba

2/2020

11,14    

6.3.2020

Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194

34

práce
podľa
zmluvy
za obdobie
02/2020

120,00

   

6.3.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
35 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.20 - 29.2.20

20,00

   

9.3.2020

O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

36

MB Router
+ inštalácia
a konfigurácia
zariadenia

285,26
 

    10.3.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
37 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.20-29.2.20

1213,56

    10.3.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
38 účtovníctvo
za
02/2020
400,00     10.3.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
39 internetové
a hlasové
služby
2/20 - 3/20

58,54

   

10.3.2020

DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
40 výkon
zodpovednej
osoby 03/2020
34,80     10.3.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

41

servis
a ladenie
11 kusov
akordeónov
 

480,00

 

9

23.3.2020

AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:33744831
DIČ:1023315051
42
rohože
prenájom
a údržba

3/2020

18,14     30.3.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
43 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apr.20
+ poštovné 
a balné
41,75     3.4.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
44 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
03/2020

120,00

   

3.4.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
45

strava
za mesiac
3/2020

                          

31,59    

3.4.2020

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
46 strava
za mesiac
3/2020

177,00

   

3.4.2020

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
47 strava
za mesiac
3/2020

133,25

    3.4.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

48

zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
1 - 3/2020

66,89

   

6.4.2020

zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
49 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.20 - 31.3.20

20,00

   

6.4.2020

O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
50 internetové
a hlasové
služby
3/20 - 4/20
57,43     14.4.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 výkon
zodpovednej
osoby 04/2020

34,80

   

14.4.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
52 periodická
revízia
elektroinštalácie
434,82   10 16.4.2020
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
53 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.20-31.3.20
1101,77     16.4.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
54
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
04 - 06/2020
185,04     17.4.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
55 účtovníctvo
za
03/2020
400,00     17.4.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
56 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.3.20 - 31.3.20

-22,04

   

17.4.2020

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
57 práce
podľa
zmluvy
za obdobie
04/2020

120,00

   

13.5.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
58 výkon
zodpovednej
osoby 05/2020
34,80     13.5.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
59
rohože
prenájom
a údržba

4/2020

25,15

    14.5.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
60 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.20 - 30.4.20
20,00     14.5.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

61

účtovníctvo
za
04/2020
400,00    

14.5.2020

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
62 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.4.20 - 30.4.20
-99,91     14.5.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
63 internetové
a hlasové
služby
4/20 - 5/20
55,56     14.5.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
64 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.20-30.4.20
976,02     18.5.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
65
rohože
prenájom
a údržba

5/2020

25,15     25.5.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
66 účtovníctvo
za
05/2020
400,00     10.6.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

67

vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.5.20 - 31.5.20
-94,45     10.6.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
68 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.20-31.5.20
504,66     10.6.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
69 aSc Agenda
od 700 žiakov
ZUŠ (CVČ)
2021
179,00     10.6.2020
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
70 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.20 - 31.5.20
20,96     10.6.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 internetové
a hlasové
služby
5/20 - 6/20
55,56     10.6.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

 

72

jedálne 
kupóny 
100 kusov
+ doručenie
a balné
394,94   72 12.6.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
73 list - bianco s vodotlačou,
podtlačou štátneho
znaku SR, sériou
a číslovaním 700 ks
+ poštovné a balné
184,96   13 12.6.2020
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
74 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 20
+ poštovné 
a balné
41,75     12.6.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

75

práce
podľa
zmluvy
za obdobie
05/2020
120,00     23.6.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
76
rohože
prenájom
a údržba

6/2020

25,15     26.6.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
77 práce podľa
zmluvy
za obdobie
06/2020
+ toner Xerox
180,00  

15
 

2.7.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
78
tlač materiálov,
tablo
plagát
 Zápis
131,60  

11

 

3.7.2020

AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
79
tričko

s potlačou -
absolventi

 
403,20   12 3.7.2020
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:36132497
DIČ:2020949194
80 spisová skriňa 
1950x950x400
9 kusov
2106,00   16 3.7.2020
B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO:44413467
DIČ:2022691924
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 výkon
zodpovednej
osoby 06/2020

34,80

   

7.7.2020

EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
82 internetové
a hlasové
služby
6/20 - 7/20

55,57

    7.7.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
83 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.6.20 - 30.6.20
-90,55     7.7.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
84 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.20 - 30.6.20
20,00     8.7.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
85 účtovníctvo
za
06/2020
400,00    

10.7.2020
 

Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
86
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
07 - 09/2020
192,12     13.7.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
87 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.20-30.6.20
476,51     13.7.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
88
 
rohože
prenájom
a údržba

7/2020

25,15    

27.7.2020

Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
89 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
4 - 6/2020

61,74
 

    27.7.2020
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
90 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.20-31.7.20
476,51     11.8.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.20 - 31.7.20
20,00     11.8.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
92 účtovníctvo
za
07/2020
400,00     11.8.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
93 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.7.20 - 31.7.20
-119,65     11.8.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
94 práce podľa
zmluvy
za obdobie
07/2020

120,00

    17.8.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
95 internetové
a hlasové
služby
7/20 - 8/20
55,56     17.8.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
96 výkon
zodpovednej
osoby 07/2020
34,80     17.8.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
97 Verejná správa
Slovenskej republiky
- ročný prístup
165,00     17.8.2020
Poradca podnikateľa 
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
IČO:31592503
DIČ:2020449189

98

publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-august 20
+ poštovné 
a balné

41,75

   

24.8.2020

Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
99 gitarové struny,
mikrofóny
a mikrofónový
kábel
97,00   19 4.9.2020
Peter Medvecký
Bysterecká 2064/23-5
026 01 Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
100 výroba materiálov
na 19. medzinárodné
majstrovské kurzy
Schola Arvensiz
2020 - 442 ks

387,60

  18 4.9.2020
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:36132497
DIČ:2020949194
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 jedálne 
kupóny 
460 kusov
+ doručenie
a balné
1777,34   21 4.9.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
102 ochranné
prostriedky:
rúška a štíty
+ prepravné
261,49   20 4.9.2020
DEMA, a.s.
Dlhá 248
905 01 Senica
IČO:36244490
DIČ:2020188511
103 práce podľa
zmluvy
za obdobie
08/2020
120,00     4.9.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
104 účtovníctvo
za
08/2020
400,00     7.9.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
105 výkon
zodpovednej
osoby 08/2020
34,80     7.9.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
106 výkon zodpovednej
osoby ( rok )
§10 zákona č. 54/19
Oznamovanie protispoloč.
činnosti
149,00     8.9.2020
EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
107 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.8.20-31.8.20
476,51    

10.9.2020

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
108 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.20 - 31.8.20
20,24     10.9.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
109 Hudobná náuka-
pracovný zošit
a notovníček
290 ks
+ prepravné

382,30
 

  25 11.9.2020
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
110 výkon
zodpovednej
osoby 06/2020
34,80     16.9.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111
rohože
prenájom
a údržba

8/2020

12,58     16.9.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
112 ladenie a servis
klavírov na
celoslovenskú
súťaž 
Schola Arvensiz
1620,00   17

 

18.9.2020

Damián Mrva
D.Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
113 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.8.20 - 31.8.20
-95,34     16.9.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
114 kancelársky
papier
50 bal.
150,00   22 24.9.2020
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:10465600
115 materiál
pre
výtvarný
odbor
1144,55   23

 

24.9.2020

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:10465600
116 vyúčtovanie
vody
za obdobie
13.9.19 - 12.9.20
69,38    

29.9.2020

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
117 rozpis preddavkov
za vodu
na obdobie
13.9.20 - 12.9.21

300,00

 

    29.9.2020
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 01 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
118 tlač materiálov
pre potreby
školy
(triedne knihy,žiacke knižky,
darovacie zmluvy...)

520,00

 

24

29.9.2020

AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
119
poskytnutie

služieb
v zmysle
zmluvy za
september 2020

180,00

    1.10.2020
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
120 internetové
a hlasové
služby
8/20 - 9/20
55,56     2.10.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 zrkadlo
v ráme +
doprava
60,90   26 5.10.2020
Jaroslav Babušiak
Sklenárstvo
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:10850414
DIČ:1020462993
122 strava
za mesiac
9/2020
191,75     5.10.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
123 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
7 - 9/2020

 

63,12

    5.10.2020
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
124
využívanie aplikácií
Vema V4 Cloud
+ poplatok za 
dátové prostredie
10 - 12/2020
192,12     6.10.2020
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
125 strava
za mesiac
9/2020
26,60     6.10.2020
Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
126 práce podľa
zmluvy
za obdobie
09/2020
120,00     6.10.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
127 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.9.20 - 30.9.20
25,04     6.10.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
128 grafický lis
pre výtvarníkov
+ doprava
617,83   28 7.10.2020
Mgr. Blanka Marešová
Mandysova 1307/4
500 12 Hradec Králové
Česká republika
IČ:62722654
129 strava
za mesiac
9/2020
355,20     6.10.2020
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
130 výkon
zodpovednej
osoby 10/2020
34,80     7.10.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131
rohože
prenájom
a údržba

9/2020

25,15     13.10.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
132 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.9.20 - 30.9.20
20,00     13.10.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
133 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.9.20-30.9.20
616,09     13.10.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
134 účtovníctvo
za
09/2020
400,00     20.10.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
135 účtovný
program
83,65     20.10.2020
IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
136 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-okt. 20
+ poštovné 
a balné
41,75     20.10.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
137 internetové
a hlasové
služby
9/20 - 10/20
56,89     20.10.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
138 vodné
stočné
267,30     23.10.2020
Lubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
139 strava
za mesiac
10/2020
291,20     4.11.2020
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
140 strava
za mesiac
10/2020
22,80     4.11.2020
Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

 

141

strava
za mesiac
10/2020
159,25     4.11.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
142 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.10.20 - 31.10.20
9,33     4.11.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
143 účtovníctvo
za
10/2020
400,00     4.11.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
144
poskytnutie

služieb
v zmysle
zmluvy za
október 2020

180,00

    4.11.2020
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
145 vybavenie pre
hudobný odbor
struny na klasickú
gitaru
83,30   32 4.11.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
146 vybavenie pre
hudobný odbor
struny, stojan
na gitaru, mikrofón
 
258,30   30 6.11.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
147
strunník na violončelo

ramenné opierky, kolofónia,
plátky na alt saxofón,
metronóm, popruhy na
violončelové púzdro

330,00   29 6.11.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
148 práce podľa
zmluvy
za obdobie
10/2020
120,00     6.11.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
149 internetové
a hlasové
služby
10/20 - 11/20
56,37     11.11.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
150 strava
za mesiac
10/2020
19,20     11.11.2020
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151
rohože
prenájom
a údržba

10/2020

25,15     11.11.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
152 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.10.20-31.10.20
961,51     13.11.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
153 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.10.20 - 31.10.20
20,00     16.11.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
154 výkon
zodpovednej
osoby 11/2020
34,80     13.11.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
155 stolička
k bicím
59,00   33 16.11.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
156 refakturácia
vodné, stočné
a zrážková 
voda v zmysle
zmluvy
318,46     18.11.2020
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
157 tlač materiálov
pre medzinárodnú
súťaž Bohúňova
paleta 2020
2744,95   31 24.11.2020
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
158 benefitné
poukážky
+ poštovné
a balné
2915,00   34 25.11.2020
DOXX - Stravné
lístky spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
159 práce podľa
zmluvy
za obdobie
11/2020
120,00     2.12.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

 

160

mandátny
certifikát
105,60   36 2.12.2020
Disig a.s.
Zahradnícka 151
821 08 Bratislava
IČO:35975946
DIČ:2022116976
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 mobilná
registračná
služba, token,
integrácia do
aplikácie
151,20   37 2.12.2020
BROS Computing s.r.o.
Zádubnie 169
010 03 Žilina
IČO:36734390
DIČ:2022315900
162 program
WinCITY
registratúra
198,00   35 2.12.2020
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
163 strava
za mesiac
11/2020
6,50     2.12.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
164
poskytnutie

služieb
v zmysle
zmluvy za
november 2020

180,00     2.12.2020
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
165 jedálne 
kupóny 
450 kusov
+ doručenie
a balné
1739,04   38 3.12.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
166
rohože
prenájom
a údržba

11/2020

25,15     4.12.2020
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
167 účtovníctvo
za
11/2020
400,00     4.12.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
168 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.11.20 - 30.11.20
-47,77     4.12.2020
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
169 výkon
zodpovednej
osoby 11/2020
34,80     7.12.2020
EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
170 internetové
a hlasové
služby
11/20 - 12/20
58,62     7.12.2020
DSi DATA a.s.
Nám.A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171 strava
za mesiac
11/2020
9,60     7.12.2020
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
172 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.11.20 - 30.11.20
20,00     10.12.2020
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
173 klavírna
stolička
269,00   39 10.12.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
174 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.11.20-30.11.20
1126,24     10.12.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
175 čistiace
prostriedky
a potreby
166,92   41 14.12.2020
p.k. Solvent SR, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2020706939
176 záloha za
dodávku 
tepla a 
elektrickej 
energie 
3300,00     15.12.2020
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
177 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-dec. 20
+ poštovné 
a balné
41,75     15.12.2020
Dr. Josef Raabe
Slovensko, s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
178 účtovníctvo
za
12/2020
400,00     16.12.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
179 účtovná
závierka
rok 2020
400,00     16.12.2020
Cor Consult SK s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
180 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
za obdobie
10 - 12/2020
67,97     18.12.2020
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181 inštalácia
programu
WinCITY
registratúra
24,00   35 21.12.2020
TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
182 osvetlenie 
javiska v
koncertnej
sále
1164,48   42 22.12.2020
Ing. Dominik Olos
Kostolíky 359/9
034 91 Hubová
IČO:41420152
DIČ:1046341197
183 jedálne 
kupóny 
35 kusov
+ doručenie
a balné
145,99   52 22.12.2020
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

 

184

notebooky
3 ks

2417,00   44 23.12.2020
BMcomp s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227

 

185

poskytnutie

služieb
v zmysle
zmluvy za
december 2020

180,00     23.12.2020
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
186 strava
za mesiac
12/2020
94,25     28.12.2020
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
187 strava
za mesiac
12/2020
214,40     28.12.2020
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
188 grafický lis
pre výtvarníkov
3 ks + doprava
1898,00   43 28.12.2020
Mgr. Blanka Marešová
Mandysova 1307/4
500 12 Hradec Králové
Česká republika
IČ:62722654
189 práce podľa
zmluvy
za obdobie
11/2020
+  tonery 2 ks
268,00   45 29.12.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
190 antivírový
program NOD32
pre 20 počítačov
na 2 roky
804,00   46 29.12.2020
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191 hudobné nástroje:
digitálne piano,
klasická
gitara
2098,00   47 29.12.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
192 hudobné nástroje:
akordeóny 2 ks,
klasická gitara,
1/4 husle
4700,00   48 29.12.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
193

stolový
kalendár
40 ks

 
168,00   40 29.12.2020
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
194 stoličky
do koncertnej
sály
80 ks +
doprava
1267,39   53 29.12.2020
MEXTRA GROUP
Spolka Cywilna
Szkolna 15
47 - 225 Kedzierzyn - Koźle
Polsko
NIP:PL 754-303-92-63
195 vybavenie pre
hudobný odbor
struny, kolofónie
podložky, opierky,
stolička
199,70   50 30.12.2020
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
196 notebooky 3 ks
a brašne 6 ks
2391,00   49 30.12.2020
BMcomp s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
197

prenosný
ozvučný
systém

391,00   51 30.12.2020
GIGABIT s.r.o.
Antona Bernoláka 2
034 01 Ružomberok
IČO:36438456
DIČ:2022103567
198
webhosting
zuspmb.sk
21.1.2021-
20.1.2022
39,40     30.12.2020
Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
199 materiál pre
výtvarný odbor 
+ kancelárske
potreby a
tlačivá
2272,95   27 30.12.2020
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:10465600
200 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.12.20 - 31.12.20
20,00     4.1.2021
O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201 vyúčtovanie
elektriny
za obdobie
1.12.20 - 31.12.20
-33,24     4.1.2021
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
202
rohože
prenájom
a údržba

12/2020

20,93     8.1.2021
Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:36132497
DIČ:2020949194
203 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.12.20-31.12.20
1465,84     13.1.2021
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
204 vyúčtovanie
zálohy za
dodávku 
tepla a 
elektrickej 
energie 
98,84     26.1.2021
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254