GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2023

Faktúry 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2023
12 x 472
celkom
5664,00
    5.1.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
2 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
január 2023
180,00     5.1.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
3 internetové
a hlasové
služby 
12/22 - 1/23
55,26     9.1.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
4 činnosť
zodpovednej
osoby
01/2023
34,80     9.1.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
5 ASC agenda
od 700 žiakov
ZUŠ rok
2023
70,00     9.1.2023
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
6 poplatok
za webhosting
zuspmb.sk
na 1 rok
39,40     18.1.2023 crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
7 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 1-3/23
214,20     23.1.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
8 stolový
počítač
s príslušenstvom
258,00     26.1.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
február 2023
180,00     2.2.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
10
práce podľa
zmluvy
01/2023
+ toner
159,00     2.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 vyúčtovanie
zálohy na
el.energiu
za rok 2022
176,12     2.2.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
12 vyúčtovanie
zálohy na
teplo za 
rok 2022
 
127,95     2.2.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
13 prenájom
a údržba 
rohoží
za mesiac
1/2023
34,94     3.2.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
14 súhrnné
správy
za rok
2023
119,00     3.2.2023 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
15 strava
za 01/2023
214,20     7.2.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
16 strava
za 01/2023
276,00     7.2.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
17 čistenie
žľabov 
na budove
školy
313,20     7.2.2023
Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:1040207069
18 prenájom
sály a
techniky
131,00     7.2.2023
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
19 multifunkčné
zariadenie
379,80     8.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
20 činnosť
zodpovednej
osoby
02/2023
34,80     9.2.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.23 - 31.1.23
34,42     9.2.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
22 Office 2021
4 ks
355,20     13.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
23 sláčik
na 
violončelo
53,00     15.2.2023 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
24 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.23-31.1.23
3261,14     15.2.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
25 odborná a
konzultačná
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
540,00     17.2.2023 MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
26 internetové
a hlasové
služby 
1/23 - 2/23
55,26     17.2.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
27 vyúčtovanie 
elektriny
za 01/2023
-74,30     17.2.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
28 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.23
+ poštovné
a balné
48,05     17.2.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
29 materiál pre
výtvarný
odbor
v hodnote
10 289,- CZK
445,62     24.2.2023 Dušan Miklík
Novosady 1640
769 01 Holešov
IČO:75693933
DIČ:CZ009274404
30 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za rok
2022
1472,84     24.2.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 toner do
kopírky
Xerox 
na 80 tis.
strán
258,00     27.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
32 účtovné
služby 
za mesiac
01/2023
350,00     27.2.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
33 záloha na
elektrinu
za mesiac
03/2023
378,00     27.2.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
34 strava
za 02/2023
235,20     6.3.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
35 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     6.3.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
36 strava
za 02/2023
319,60     7.3.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
37 vyúčtovanie
tepla za
rok 2022
173,40     9.3.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
38 činnosť
zodpovednej
osoby
03/2023
34,80     9.3.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
39 vyúčtovanie
elektriny
za 02/2023
93,43     9.3.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
40 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
marec 2023
180,00     9.3.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
práce podľa
zmluvy
02/2023
120,00     9.3.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
42 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.23 - 28.2.23
32,56     9.3.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
43 internetové
a hlasové
služby 
2/23 - 3/23
55,26     9.3.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
44 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.23-28.2.23
3110,98     13.3.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
45 poplatok za
využívanie
domény
zuspmb.sk
23,88     13.3.2023 crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
46 odborná a
konzultačná
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
-27,00     13.3.2023 MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
47 účtovné
služby 
za mesiac
02/2023
350,00     16.3.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
48 list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št.znaku SR,
sériou a číslovaním
600 ks
223,80     22.3.2023 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
49 elektroinštalačné
práce, výmena
reflektora
111,61     27.3.2023 EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
50 záloha na
elektrinu
za mesiac
04/2023
299,00     27.3.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 tonery
do dvoch
tlačiarní
206,40     29.3.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
52 prenájom
a údržba
rohoží
25,20     30.3.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
53 materiál
pre
výtvarný
odbor
128,55     31.3.2023 Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
036 01 Martin
IČO:41243277
DIČ:1047749593
54 strava
za 03/2023
352,50     4.4.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
55 strava
za 03/2023
366,60     4.4.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
56 programy
registratúra
a účtovníctvo
318,00     4.4.2023 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
57
práce podľa
zmluvy
03/2023
144,00     4.4.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
58 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.23 - 31.3.23
31,39     11.4.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
59 vyúčtovanie
elektriny
za 03/2023
-497,97     11.4.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
60 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.23-31.3.23
2936,16     14.4.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
apríl 2023
180,00     14.4.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
62 internetové
a hlasové
služby 
3/23 - 4/23
55,26     14.4.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
63 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apr.23
+ poštovné
a balné
48,40     14.4.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
64 účtovné
služby 
za mesiac
03/2023
350,00     14.4.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
65 činnosť
zodpovednej
osoby
04/2023
34,80     17.4.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
66 občerstvenie,
posedenie pri
príležitosti
Dňa učiteľov
38 osôb
1174,80     17.4.2023 J.A.A.P, s.r.o.
Vavrečka 311
029 01 Vavrečka
IČO:50257382
DIČ:2120249736
67 elektroinštalačné
práce, oprava
pece
64,20     21.4.2023 EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
68 záloha na
elektrinu
za mesiac
05/2023
291,00     24.4.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
69 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 4-6/23
214,20     24.4.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
70 USB kľúče
s potlačou
pre absolventov
+ doprava
203,70     27.4.2023
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32830254
DIČ:1020236261
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
105,00     3.5.2023 Michal Flajs
Veličná 452
027 54 Veličná
IČO:41659520
DIČ:1049693909
72 strava
za 04/2023
272,60     3.5.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
73 strava
za 04/2023
263,20     3.5.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
74
práce podľa
zmluvy
04/2023
144,00     3.5.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
75 preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
84,00     4.5.2023 odvoz s.r.o.
Fučíkova 968/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:55060315
DIČ:2121851842
76 činnosť
zodpovednej
osoby
05/2023
34,80     4.5.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
77 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
máj 2023
180,00     4.5.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
78 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     4.5.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
79 absolventské
portréty
na tablo
504,00     9.5.2023
Pavol Kajan 
Fotografické Služby
Pelhřimovská 1193/3-7
026 01 Dolný Kubín
IČO:53424671
DIČ:1123488509
80 internetové
a hlasové
služby 
4/23 - 5/23
55,26     9.5.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.23 - 30.4.23
33,00     9.5.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
82 vyúčtovanie
elektriny
za 04/2023
-11,35     9.5.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
83 ubytovanie
účastníci
súťaže - pedagóg
35,00     12.5.2023 Kolo s.r.o.
Ing. Štefana Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica
IČO:44706961
DIČ:2022798283
84 ubytovanie
účastníci
súťaže - súťažiaci
37,00     12.5.2023 Kolo s.r.o.
Ing. Štefana Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica
IČO:44706961
DIČ:2022798283
85 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.23-30.4.23
2223,95     15.5.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
86 vzdelávacia 
aktivita a
koncert
TripleJump
dňa 28.4.2023
100,00     17.5.2023
Oravské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín
Bysterecká1263/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145254
DIČ:202145865
87 účtovné
služby 
za mesiac
04/2023
350,00     19.5.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
88 zarámovanie
tabla
73,72     24.5.2023 Jaroslav Babušiak Sklenárstvo
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:10850414
DIČ:120462993
89 prenájom
a údržba
rohoží
25,20     25.9.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
90 záloha na
elektrinu
za mesiac
06/2023
236,00     29.5.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 aku
vŕtací
skrutkovač +
dobierka
90,99     31.5.2023 Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
IČO:35793783
DIČ:2020279415
92 ASANEX
5000 ml
bandaska +
dobierka
 
53,35     2.6.2023
Ing. Peter Beňo -
PBmanagement
Mayerova 27
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:17659892
DIČ:1032707775
93 materiál
pre výtvarný
odbor
495,14     2.6.2023 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
94 revízia
elektrospotrebičov,
elektrozariadenia
a bleskozvodu
540,00     2.6.2023 MMelektrik, s.r.o.
Oravská Poruba 94
027 54 Oravská Poruba
IČO:5223498
DIČ:2120951349
95
práce podľa
zmluvy
04/2023
+ redukcia HDMI
micro HDMI
150,00     2.6.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
96 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
jún 2023
180,00     2.6.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
97 strava
za 05/2023
314,90     5.6.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
98 strava
za 05/2023
432,40     5.6.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
99 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.23-31.5.23
1392,84     8.6.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
100 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.23 - 31.5.23
33,13     8.6.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 vyúčtovanie
elektriny
za 05/2023
-35,06     8.6.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
102 servis
akordeónu
250,00     12.6.2023 AKORDEÓN SERVIS
- Miroslav Bielik s.r.o.
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:47323680
DIČ:2023813968
103 internetové
a hlasové
služby 
5/23 - 6/23
55,26     12.6.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
104 činnosť
zodpovednej
osoby
06/2023
34,80     12.6.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
105 deratizácia
objektu
85,00     16.6.2023 Ján Štajer Derato
Bysterecká 2066/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
106 grafická úprava
a tlač mateiálov
na zápis
202,00     16.6.2023 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
107 grafická úprava
a tlač materiálov
Absolventi 2023
358,60     16.6.2023 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
108 účtovné
služby 
za mesiac
05/2023
350,00     20.6.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
109 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     20.6.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
110 metodický
deň s 
koncertom
25.5.2023
100,00     20.6.2023 MAURE SYSTEM s.r.o.
Podbiel 15
027 42 Podbiel
IČO:31611265
DIČ:2021243719
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 prenájom
priestorov
Bohúňova
paleta 2023
216,00     30.6.2023
Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
112 záloha na
elektrinu
za mesiac
07/2023
228,00     30.6.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
113 prenájom
sály a
techniky
405,00     6.7.2023
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
114 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.23 - 30.6.23
33,00     10.7.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
115 činnosť
zodpovednej
osoby
07/2023
34,80     10.7.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
116 práce podľa
zmluvy
05/2023 +
predlžovací kábel
a toner
217,92     10.7.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
117 strava
za 06/2023
329,00     6.7.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
118 strava
za 06/2023
408,90     6.7.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
119 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
júl 2023
180,00     10.7.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
120 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.23-30.6.23
499,46     12.7.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 farby a
maliarsky
materiál
145,16     12.7.2023
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
122 internetové
a hlasové
služby 
6/23 - 7/23
55,26     12.7.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
123 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 7-9/23
240,36     12.7.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
124 vyúčtovanie
elektriny
za 06/2023
-11,10     18.7.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
125 zdravotný
dohľad
2. štvrťrok
60,88     18.7.2023
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
126 žľab na
sutiny
16,80     18.7.2023 DRAJEX, s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 204
026 01 Medzibrodie
IČO:45991481
DIČ:2023169005
127 prenájom
a údržba
rohoží
21,34     18.7.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
128 stavebný
materiál
487,09     18.7.2023 GARBIAR Stavebniny, s.r.o.
Vojtaššákova 846
027 44 Tvrdošín
IČO:47400072
DIČ:2023860465
129 vývoz a
skládkovanie
komunálneho
odpadu
616,73     19.7.2023 Technické služby, s.r.o.
Nábrežie Oravy 627/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:31609911
DIČ:2020425473
130 strava
za 07/2023
65,80     20.7.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 účtovné
služby 
za mesiac
06/2023
350,00     24.7.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
132
ubytovanie
pedagógov a
korepetítorov
v rámci súťaže
Schola Arvenzis
5982,00     25.7.2023
SLOVAKIA REAL-IN a.s.
HOTEL PARK ****
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
133
výroba a
tlač materiálov
na súťaž
Schola  Arvenzis
2023
418,00     26.7.2023
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
134
ladenie
a servis
klavírov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
1600,00     27.7.2023
Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
135 montážne
práce -
výmena 
radiátorov
1161,60     27.7.2023
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
136 záloha na
elektrinu
za mesiac
08/2023
231,00     27.7.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
137 práce podľa
zmluvy
07/2023 +
SD karta

a USB flash disk

182,00     7.8.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
138 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
august 2023
180,00     7.8.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
139 internetové
a hlasové
služby 
7/23 - 8/23
55,26     7.8.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
140 činnosť
zodpovednej
osoby
08/2023
34,80     10.8.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.23-31.7.23
499,46     10.8.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
142 účtovné
služby 
za mesiac
07/2023
350,00     17.8.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
143

laminátová
podlaha +
príslušenstvo
a doprava

400,00     25.8.2023 FP-PARKET s.r.o.
Poľanová 1551
029 01 Námestovo
IČO:54951771
DIČ:2121830029
144 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.23 - 31.7.23
38,00     25.8.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
145 záloha na
elektrinu
za mesiac
09/2023
234,00     31.8.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
146 maliarsky
materiál
116,05     6.9.2023
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
147 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.23 - 31.8.23
499,46     6.9.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
148 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
september 2023
180,00     6.9.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
149 vyúčtovanie
elektriny
za 07/2023
-97,25     6.9.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
150 vyúčtovanie
elektriny
za 08/2023
-141,91     6.9.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 detské
perkusie
30 ks +
doprava
73,70     8.9.2023 Muziker, a.s.
Drieňová 1H
821 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
152 oprava
saxofónu
65,00     11.9.2023 Erika Chládecká -
MUSICTECH
Rosina 252
013 22 Rosina
IČO:43211496
DIČ:1045331958
153 činnosť
zodpovednej
osoby
09/2023
34,80     11.9.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
154 dobropis
k faktúre
za materiál
-34,39     11.9.2023 GARBIAR Stavebniny, s.r.o.
Vojtaššákova 846
027 44 Tvrdošín
IČO:47400072
DIČ:2023860465
155 oprava omietok,
betónovanie
podlahy,
vyliatie
nivelačky
1392,00     11.9.2023 SALVSTAV s.r.o.
Na Sihoti 1154/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:46132988
DIČ:2023242034
156
práce podľa
zmluvy
08/2023
144,00     11.9.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
157
hudobná náuka
pracovné
zošity 166 ks
+ doprava
340,75     12.9.2023
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
158 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.23 - 31.8.23
45,26     12.9.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
159 internetové
a hlasové
služby 
8/23 - 9/23
55,26     12.9.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
160 montážne
práce -
montáž umývadla
a batérie
153,60     13.9.2023
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021798694
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 výroba a tlač
materiálov 
pre školu
žiacka knižka
150 ks
171,00     14.9.2023
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
162 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 23
+ poštovné
a baln
48,40     18.9.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
163 prenájom
a údržba
rohoží
31,08     19.9.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
164 aSc agenda
pre ZUŠ
od 700 žiakov
rok 2024
289,00     19.9.2023
ASC Applied Software
Consultants s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
165 tmel a
lepidlo
15,34     19.9.2023
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
166 účtovné
služby 
za mesiac
08/2023
350,00     25.9.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
167 televízor
Samsung
predĺžená záruka
+ doprava
583,00     26.9.2023 elektrospotrebice s.r.o.
Staré Grunty 7A
841 04 Bratislava-mestská
časť Karlova Ves
IČO:55647693
DIČ:2122045893
168 foto
na tablo
40 ks
240,00     13.7.2023 Radovan Šeffer
Do Dielca33
034 01 Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:1020484542
169 výroba a tlač
materiálov pre
potreby školy:
žiacka knižka HO
200 ks
276,00     26.9.2023
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
170 vyúčtovanie
zrážkovej
vody
138,17     29.9.2023
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171 dohoda
o platbách
300,00     29.9.2023
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
172 strava
za 09/2023
446,50     3.10.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
173 strava
za 09/2023
286,70     3.10.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
174 záloha na
elektrinu
za mesiac
10/2023

274,00

    3.10.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
175 rezpočtárske
práce:
spevnené plochy,
pódium a oplotenie
280,00     9.10.2023
Ing. Peter Hruška hprojekty
Aleja Slobody 1888/42
026 01 Dolný Kubín
IČO:51332434
DIČ:1077178729
176 toner
Xerox
WC5225
30 tis. strán
132,00     9.10.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
177
práce podľa
zmluvy
09/2023
+ Verbatim SSD 512GB
a myš k počítaču
197,00     9.10.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
178

vodné a
stočné

434,28     9.10.2023 Lubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
179
výroba a
tlač materiálov
pre súťaž
Bohúňova paleta
2023
1864,79     10.10.2023
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
180
grafické práce
na materiáloch
medzinárodnej súťaže
Bohúňova paleta
2023
630,00     10.10.2023 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181
grafické práce
na materiáloch
pre školu
plagáty, samolepky...
60,00     10.10.2023 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
182 zdravotný
dohľad
1. štvrťrok
60,88     10.10.2023
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
183 zdravotný
dohľad
3. štvrťrok
58,79     10.10.2023
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
184

mikrofón, stojan,
prenosný ozvučovací
systém, kábel s
konektormi, vozík
na reproduktory

1505,60     10.10.2023 Muziker, a.s.
Drieňová 1H
821 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
185 vyúčtovanie
elektriny
za 09/2023
-30,49     10.10.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
186 činnosť zodpovednej
osoby podľa
§ 10 zákona
za rok 
149,00     10.10.2023 EuroTRADING EDU, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DI:2120678098
187 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.9.23 - 30.9.23
38,36     10.10.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
188 činnosť
zodpovednej
osoby
10/2023
34,80     10.10.203 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
189 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.9.23-30.9.23
499,46     11.10.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
190 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
október 2023
180,00     11.10.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191 kancelársky
papier a
kancelárske
potreby
234,62     11.10.2023 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
192 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-august 23
+ poštovné
a balné
48,40     17.10.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
193 občerstvenie
pre účastníkov
vernisáže
Bohúňova paleta
70,00     17.10.2023 Catering & Consulting, s.r.o.
Veličná 1077
027 54 Veličná
IČO:36677841
DIČ:2022251946
194 puzdro
na violončelo
+ poštovné
a balné
48,00     17.10.2023 MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Rosina 252
013 22 Rosina
IČO:45328111
DIČ:2022936080
195 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 10-12/23
240,36     20.10.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
196 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     20.10.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
197 kontrola,
oprava a 
tlaková skúška
hasiacich prístrojov
103,10     23.10.2023 Rastislav Škvarka
Hamuljaka 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
198 vodné a
stočné
157,92     23.10.2023 Lubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
199 internetové
a hlasové
služby 
9/23 - 10/23
55,26     23.10.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
200 záloha na
elektrinu
za mesiac
11/2023
290,00     2.11.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
november 2023
180,00     2.11.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
202 strava
za 10/2023
329,00     6.11.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
203 strava
za 10/2023
404,20     6.11.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
204
práce podľa
zmluvy
10/2023
+ toner KYOCERA
7200 strán
201,60     8.11.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
205
tlač materiálov:
záverečná správa,
menovky na dvere,
plagát...
64,44     8.11.2023
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
206 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.10.23 - 31.10.23
38,00     8.11.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
207 kontajner
na 
zberné
nádoby
487,20     9.11.2023 XLSK Nábytok s.r.o.
Galvaniho 11
821 04 Bratislava
IČO:35883103
DIČ:2021829260
208 materiál
pre výtvarný
odbor
98,57     9.11.2023 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
209 vzdelávanie :
"Inkluzívne
zdelávanie
v prostredí
ZUŠ"
240,00     10.11.2023
Renáta Taligová
Cesta k úspechu, RT
Zvonová 22
969 01 Banská Bystrica
IČO:52093999
DIČ:1124941939
210 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.10.23-31.10.23
1265,74     10.11.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
211 internetové
a hlasové
služby 
10/23 - 11/23
56,64     14.11.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
212 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     14.11.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
213 vyúčtovanie
elektriny
za 10/2023
28,48     14.11.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
214 záloha na
elektrinu
za mesiac
12/2023
308,00     24.11.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
215 darčekové
poukážky
4370,00     27.11.2023
DOXX-stravné lístky s.r.o.
Kálov 356/15
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
216 publikácia
Odmeňovanie
zamestancov 
šk.rok 2023/2024
35,00     30.11.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
217 strava
za 11/2023
314,90     4.12.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
218 strava
za 11/2023
413,60     4.12.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
219 práce
podľa
zmluvy za
11/2023
144,00     4.12.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
220 činnosť
zodpovednej
osoby
12/2023
34,80     7.12.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
221 vyúčtovanie
elektriny
za 11/2023
35,91     7.12.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
222 internetové
a hlasové
služby 
11/23 - 12/23
60,10     7.12.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
223 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.11.23 - 30.11.23
42,01     11.12.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
224 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     11.12.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
225 činnosť
zodpovednej
osoby
11/2023
34,80     11.12.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
226
opravná
faktúra
vyúčtovanie
elektriny
za 01/2023
-55,10     11.12.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
227
opravná
faktúra
vyúčtovanie
elektriny
za 02/2023
-54,42     11.12.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
228
opravná
faktúra
vyúčtovanie
elektriny
za 03/2023
-57,66     11.12.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
229
opravná
faktúra
vyúčtovanie
elektriny
za 04/2023
-47,40     11.12.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
230 čistiace
a upratovacie
služby
40,00     11.12.2023
Milan Zubek Slovblue
Aleja Slobody 1892/54
026 01 Dolný Kubín
IČO:41472632
DIČ:1049620880
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
231 materiál
pre výtvarný
odbor
1354,82     13.12.2023 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
232 záloha na
elektrinu a
teplo v zmysle
zmluvy
o nájme
3300,00     14.12.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
233 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.11.23-30.11.23
1944,55     14.12.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
234 varič
na vodu
18 l
174,00     14.12.2023 GASTRO VRÁBEĽ s.r.o.
M.R.Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO:43897452
DIČ:2022503626
235 ozvučenie
benefičného
koncertu
14.12.2023
480,00     15.12.2023
All4Media s. r. o.
Západ 1139/41
028 01 Trstená
IČO: 51902214
DIČ: 2120829018
236 účtovné
služby 
za mesiac
09/2023
350,00     15.12.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
237 účtovné
služby 
za mesiac
10/2023
350,00     15.12.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
238 účtovné
služby 
za mesiac
11/2023
350,00     15.12.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
239 účtovný
program
evidencia
majetku
118,80     18.12.2023
IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
240 zdravotný
dohľad
4. štvrťrok
60,88     18.12.2023
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
241 grafické
práce a
návrhy
95,00     18.12.2023 AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
242 účtovné služby 
za mesiac
12/2023
+ účtovná
závierka 2023
700,00     20.12.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
243 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-okt. 23
+ poštovné
a balné
47,40     22.12.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
244 strava
za 12/2023
178,60     27.12.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
245 strava
za 12/2023
300,80     28.12.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
246 kancelárske
potreby
a tlačivá
140,36     28.12.2023 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
247 prenájom
a údržba
rohoží
25,20     8.1.2024 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
248 oprava a údržba
kancelárskej
techniky +
ADATA flash
disk 64 GB
154,00     12.1.2024 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
249 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.12.23-31.12.23
2595,62     12.1.2024 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
250 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
december 2023
180,00     12.1.2024 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
251 vyúčtovanie
elektriny
za 12/2023
-64,81     12.7.2024 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
252 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.11.23 - 31.12.23
38,00     12.1.2024 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
253

preglejka
stolárska 
TOPOL 4ks

478,88     12.1.2024 JAF HOLZ Slovakia s.r.o.
Kamenná 1
010 01 Žilina
IČO:35718986
DIČ:2020267447
254

vyúčtovanie
zálohy na
elektrinu

309,76     24.1.2024
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254