GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2023

Faktúry 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2023
12 x 472
celkom
5664,00
    5.1.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
2 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
január 2023
180,00     5.1.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
3 internetové
a hlasové
služby 
12/22 - 1/23
55,26     9.1.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
4 činnosť
zodpovednej
osoby
01/2023
34,80     9.1.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
5 ASC agenda
od 700 žiakov
ZUŠ rok
2023
70,00     9.1.2023
ASC Applied Software
 Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
6 poplatok
za webhosting
zuspmb.sk
na 1 rok
39,40     18.1.2023 crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
7 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 1-3/23
214,20     23.1.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
8 stolový
počítač
s príslušenstvom
258,00     26.1.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
9 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
február 2023
180,00     2.2.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
10
práce podľa
zmluvy
01/2023
+ toner
159,00     2.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 vyúčtovanie
zálohy na
el.energiu
za rok 2022
176,12     2.2.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
12 vyúčtovanie
zálohy na
teplo za 
rok 2022
 
127,95     2.2.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
13 prenájom
a údržba 
rohoží
za mesiac
1/2023
34,94     3.2.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
14 súhrnné
správy
za rok
2023
119,00     3.2.2023 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
15 strava
za 01/2023
214,20     7.2.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
16 strava
za 01/2023
276,00     7.2.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
17 čistenie
žľabov 
na budove
školy
313,20     7.2.2023
Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:1040207069
18 prenájom
sály a
techniky
131,00     7.2.2023
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
19 multifunkčné
zariadenie
379,80     8.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
20 činnosť
zodpovednej
osoby
02/2023
34,80     9.2.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.23 - 31.1.23
34,42     9.2.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
22 Office 2021
4 ks
355,20     13.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
23 sláčik
na 
violončelo
53,00     15.2.2023 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
24 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.23-31.1.23
3261,14     15.2.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
25 odborná a
konzultačná
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
540,00     17.2.2023 MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
26 internetové
a hlasové
služby 
1/23 - 2/23
55,26     17.2.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
27 vyúčtovanie 
elektriny
za 01/2023
-74,30     17.2.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
28 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.23
+ poštovné
a balné
48,05     17.2.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
29 materiál pre
výtvarný
odbor
v hodnote
10 289,- CZK
445,62     24.2.2023 Dušan Miklík
Novosady 1640
769 01 Holešov
IČO:75693933
DIČ:CZ009274404
30 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za rok
2022
1472,84     24.2.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 toner do
kopírky
Xerox 
na 80 tis.
strán
258,00     27.2.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
32 účtovné
služby 
za mesiac
01/2023
350,00     27.2.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
33 záloha na
elektrinu
za mesiac
03/2023
378,00     27.2.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
34 strava
za 02/2023
235,20     6.3.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
35 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     6.3.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
36 strava
za 02/2023
319,60     7.3.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
37 vyúčtovanie
tepla za
rok 2022
173,40     9.3.2023
Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
38 činnosť
zodpovednej
osoby
03/2023
34,80     9.3.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
39 vyúčtovanie
elektriny
za 02/2023
93,43     9.3.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
40 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
marec 2023
180,00     9.3.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
práce podľa
zmluvy
02/2023
120,00     9.3.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
42 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.23 - 28.2.23
32,56     9.3.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
43 internetové
a hlasové
služby 
2/23 - 3/23
55,26     9.3.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
44 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.23-28.2.23
3110,98     13.3.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
45 poplatok za
využívanie
domény
zuspmb.sk
23,88     13.3.2023 crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:202374684
46 odborná a
konzultačná
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
-27,00     13.3.2023 MG ODPADY s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
47 účtovné
služby 
za mesiac
02/2023
350,00     16.3.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
48 list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št.znaku SR,
sériou a číslovaním
600 ks
223,80     22.3.2023 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
49 elektroinštalačné
práce, výmena
reflektora
111,61     27.3.2023 EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
50 záloha na
elektrinu
za mesiac
04/2023
299,00     27.3.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 tonery
do dvoch
tlačiarní
206,40     29.3.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
52 prenájom
a údržba
rohoží
25,20     30.3.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
53 materiál
pre
výtvarný
odbor
128,55     31.3.2023 Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
036 01 Martin
IČO:41243277
DIČ:1047749593
54 strava
za 03/2023
352,50     4.4.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
55 strava
za 03/2023
366,60     4.4.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
56 programy
registratúra
a účtovníctvo
318,00     4.4.2023 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
57
práce podľa
zmluvy
03/2023
144,00     4.4.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
58 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.23 - 31.3.23
31,39     11.4.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
59 vyúčtovanie
elektriny
za 03/2023
-497,97     11.4.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
60 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.23-31.3.23
2936,16     14.4.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
apríl 2023
180,00     14.4.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
62 internetové
a hlasové
služby 
3/23 - 4/23
55,26     14.4.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
63 publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apr.23
+ poštovné
a balné
48,40     14.4.2023 Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
64 účtovné
služby 
za mesiac
03/2023
350,00     14.4.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826
65 činnosť
zodpovednej
osoby
04/2023
34,80     17.4.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
66 občerstvenie,
posedenie pri
príležitosti
Dňa učiteľov
38 osôb
1174,80     17.4.2023 J.A.A.P, s.r.o.
Vavrečka 311
029 01 Vavrečka
IČO:50257382
DIČ:2120249736
67 elektroinštalačné
práce, oprava
pece
64,20     21.4.2023 EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
68 záloha na
elektrinu
za mesiac
05/2023
291,00     24.4.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
69 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud 4-6/23
214,20     24.4.2023
Seyfor Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
70 USB kľúče
s potlačou
pre absolventov
+ doprava
203,70     27.4.2023
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32830254
DIČ:1020236261
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
105,00     3.5.2023 Michal Flajs
Veličná 452
027 54 Veličná
IČO:41659520
DIČ:1049693909
72 strava
za 04/2023
272,60     3.5.2023 Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
73 strava
za 04/2023
263,20     3.5.2023 Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565151
74
práce podľa
zmluvy
04/2023
144,00     3.5.2023 SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
75 preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
84,00     4.5.2023 odvoz s.r.o.
Fučíkova 968/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:55060315
DIČ:2121851842
76 činnosť
zodpovednej
osoby
05/2023
34,80     4.5.2023 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
77 poskytnutie 
služieb
v zmysle
zmluvy za 
máj 2023
180,00     4.5.2023 Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
78 prenájom
a údržba
rohoží
34,94     4.5.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
79 absolventské
portréty
na tablo
504,00     9.5.2023
Pavol Kajan 
Fotografické Služby
Pelhřimovská 1193/3-7
026 01 Dolný Kubín
IČO:53424671
DIČ:1123488509
80 internetové
a hlasové
služby 
4/23 - 5/23
55,26     9.5.2023 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.23 - 30.4.23
33,00     9.5.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
82 vyúčtovanie
elektriny
za 04/2023
-11,35     9.5.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
83 ubytovanie
účastníci
súťaže - pedagóg
35,00     12.5.2023 Kolo s.r.o.
Ing. Štefana Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica
IČO:44706961
DIČ:2022798283
84 ubytovanie
účastníci
súťaže - súťažiaci
37,00     12.5.2023 Kolo s.r.o.
Ing. Štefana Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica
IČO:44706961
DIČ:2022798283
85 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.23-30.4.23
2223,95     15.5.2023 TEHOS s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
86 vzdelávacia 
aktivita a
koncert
TripleJump
dňa 28.4.2023
100,00     17.5.2023
Oravské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín
Bysterecká1263/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145254
DIČ:202145865
87 účtovné
služby 
za mesiac
04/2023
350,00     19.5.2023 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:104343826