GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2023

Objednávky 2023

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry
1 stolový
počítač
258,00   16.1.2023
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
8
2 toner
CANON
CRG-719
39,00   20.1.2023
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
10
3 prenájom 
sály a
techniky
131,00   30.1.2023
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
18
4 čistenie
žľabov
na budove
školy
313,20   30.1.2023
Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:1040207069
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
17
5 multifunkčné
zariadenie
379,80   1.2.2023
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
19
6 sláčik 
na 
violončelo
53,00   2.2.2023
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
23
7 Office
2021
4 ks
355,20   3.2.2023
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
22
8
materiál pre
výtvarný
odbor
+ doprava
445,62   17.2.2023
Dušan Miklík
Novosady 1640
769 01 Holešov
IČO:75693933
DIČ:CZ009274404
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
29
9 elektroinštalačné
práce
výmena
LED reflektora
111,61   9.3.2023
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
49
10
list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št.znaku SR,
sériou a číslovaním
600 ks
223,80   14.3.2023
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
48
11
občerstvenie,
posedenie pri
príležitosti
Dňa učiteľov
38 osôb
1174,80   17.3.2023
J.A.A.P, s.r.o.
Vavrečka 311
029 01 Vavrečka
IČO:50257382
DIČ:2120249736
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
66
12
materiál
pre
výtvarný
odbor
+ doprava
128,55   20.3.2023
Umelecké potreby
Lýdia Komorová
Thurzova 431/2
036 01 Martin
IČO:41243277
DIČ:1047749593
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
53
13
vzdelávacia 
aktivita a
koncert
TripleJump
dňa 28.4.2023
100,00   22.3.2023
Oravské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín
Bysterecká1263/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145254
DIČ:202145865
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
86
14 elektroinštalačné
práce
oprava
pece
64,20   30.3.2023
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
67
15
USB kľúče
s potlačou
pre absolventov
+ doprava
203,70   3.4.2023
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32830254
DIČ:1020236261
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
70
16
absolventské
portréty
na tablo
504,00   3.4.2023
Pavol Kajan 
Fotografické Služby
Pelhřimovská 1193/3-7
026 01 Dolný Kubín
IČO:53424671
DIČ:1123488509
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
79
17
preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
105,00   17.4.2023
Michal Flajs
Veličná 452
027 54 Veličná
IČO:41659520
DIČ:1049693909
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
71
18
preprava
súťažiacich
D.Kubín-
Námestovo
84,00   17.4.2023
odvoz s.r.o.
Fučíkova 968/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:55060315
DIČ:2121851842
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
75
19 ubytovanie
pre účastníkov
súťaže
72,00   28.4.2023
Kolo s.r.o.
Ing. Štefana Višňovského 3
969 01 Banská Štiavnica
IČO:44706961
DIČ:2022798283
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
83
84
20
grafická úprava
a tlač materiálov
na zápis
202,00   28.4.2023
AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
106
21
grafická úprava
a tlač materiálov
Absolventi 2023
358,60   28.4.2023
AAC Grafik -
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
107
22 materiál
pre 
výtvarný
odbor
495,41   28.4.2023
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
93
23 metodický
deň s 
koncertom
100,00   2.5.2023
MAURE SYSTEM s.r.o.
Podbiel 15
027 42 Podbiel
IČO:31611265
DIČ:2021243719
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
110
24 servis
akordeónu
250,00   9.5.2023
AKORDEÓN SERVIS
- Miroslav Bielik s.r.o.
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:47323680
DIČ:2023813968
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
102
25 odborná
prehliadka
elektrospotrebičov
a bleskozvodu
540,00   12.5.2023
MMelektrik, s.r.o.
Oravská Poruba 94
027 54 Oravská Poruba
IČO:5223498
DIČ:2120951349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
94
26 deratizácia
objektu
85,00   15.5.2023
Ján Štajer Derato
Bysterecká 2066/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
105
27 rámovanie
tabla
73,72   19.5.2023
Jaroslav Babušiak Sklenárstvo
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:10850414
DIČ:120462993
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
88
28 aku 
vrtací
skrutkovač
+dobierka
90,99   26.5.2023
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
IČO:35793783
DIČ:2020279415
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
91
29 ASANEX 
5000 ml
bandaska
+ dobierka
53,35   26.5.2023
Ing. Peter Beňo -
PBmanagement
Mayerova 27
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:17659892
DIČ:1032707775
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
92
30 redukcia HDMI
- micro HDMI
6,00   26.5.2023
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
95
31 prenájom
priestorov
Bohúňova
paleta 2023
216,00   5.6.2023
Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
111
32 prenájom 
sály a
techniky
405,00   5.6.2023
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
113