GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2022

FAKTÚRY 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2022
12 x 134
celkom
1608,00
    5.1.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
2
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za 
január 2022
180,00     5.1.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
3 činnosť
zodpovednej
osoby 
01/2022
34,80     10.1.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
4 kancelárske
potreby - 
manager diár
18,30   1 17.1.2022 SPEKTRUM GRAFIK a.s.
Partizánska cesta 116A
974 01 Banská Bystrica
IČO:35674253
DIČ:2020457604
5 internetové
a hlasové
služby 
12/21 - 1/22
55,26     17.1.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
6 elektronická
učebnica
hudobná
výchova
na DVD
200,00   2 17.1.2022
hudební agentura
IN THE MOOD
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
7 list bianco
s vodotlačou
podtlačou št.znaku SR
sériou a číslovaním
800 ks + doprava
247,80   5 26.1.2022 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
8 jedálne
kupóny
140 ks
+ doprava
551,74   4 28.1.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
9 klasická gitara 3/4,
struny na klasickú gitaru,
univerzálny stojan,
metronóm
601,40   3 31.1.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
10 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
197,64     31.1.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
11 strava
za 01/2022
33,60     3.2.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
12 strava
za 01/2022
126,39     4.2.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
13 strava
za 01/2022
222,65     6.2.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
14 práce podľa
zmluvy
01/2022
+ tlačiareň
Xerox
499,20   6 6.2.022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
15 stolička ku
klavíru
218,00   7 6.2.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
16
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.22-31.1.22
1413,90     10.2.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
17
súhrnné
správy
za rok
2021
149,00     10.2.2022 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
18
súhrnné
správy
za rok
2022
119,00   9 10.2.2022 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
19 internetové
a hlasové
služby 
1/22 - 2/22
55,26     10.2.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
20
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za 
február 2022
180,00     9.2.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.22 - 31.1.22
29,54     9.2.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
22 poplatok
za využívanie
programu
registratúra
149,00     14.2.2022 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
23 noty
Jazz piano
+ CD
a doprava
18,00   8 14.2.2022 Peter Stolárik P.S.Publischer
Myrtina 216/57
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO:34870741
DIČ:1020389095
24 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
1/2022
29,09     14.2.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
25
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.1.22-31.1.22
52,94     14.2.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
26 činnosť
zodpovednej
osoby 
02/2022
34,80     17.2.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
27
odborná a
konzultačná 
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
540,00     17.2.2022 MG ODPADY, s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
28
toner
Xerox 
WC 5225
na 30tis.
strán
132,00   10 21.2.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
29
Fix ÚK
Variabil ÚK
vyúčtovanie tepla
za rok 2021
-801,68     21.2.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
30
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.22
+ poštovné
a balné
45,35     21.2.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31
poplatok
za webhosting
zuspmb.sk
na 1 rok
39,40     21.2.2022
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
32
poplatok
za používanie
domény 
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     21.2.2022
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
33 poplatok
za využívanie
programu
účtovníctvo
145,20     24.2.2022 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
34 materiál pre
výtvarný odbor:
vlna a pomôcky
na plstenie
239,20   11 25.2.2022 Mgr. Oľga Dzúrová
Iľanovská 47/108
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:44862547
DIČ:1044744965
35 strava
za 02/2022
12,60     1.3.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
36 husle 1/2
+ doprava
43,89   12 2.3.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
37
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy180,00
marec 2022
180,00     2.3.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
38 strava
za 02/2022
255,15     2.3.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
39 strava
za 02/2022
229,80     3.3.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
40 práce podľa
zmluvy
02/2022
 
120,00     7.3.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.22 - 28.2.22
29,23     7.3.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
42
účtovné
služby
za mesiac
január 2022
350,00     7.3.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
43 internetové
a hlasové
služby 
2/22 - 3/22
55,26     7.3.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
44 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
2/2022
29,09     7.3.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
45
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.22-28.2.22
1231,54     9.3.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
46
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.2.22-28.2.22
50,26     10.3.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
47 činnosť
zodpovednej
osoby 
03/2022
34,80     14.3.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
48 vyúčtovanie
zálohy za
dodávku 
tepla za rok 2021
 
-177,00     14.3.2022 Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
49 kniha +
poštovné
38,50   13 14.3.2022 ahaslovakia s.r.o.
Hliny 1418/13-2
017 07 Považská Bystrica
IČO:48043231
DIČ:2120004491
50
účtovné
služby
za mesiac
február 2022
350,00     22.3.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 ubytovanie 5
účastníkov husľovej
súťaže v Hoteli
Slovan
103,00   14 24.3.2022 SIRS-Akvizície a.s.
Framborská 12
010 01 Žilina
IČO:50647270
DIČ:2120402823
52 účastnícky
poplatok pre
3 osoby na
Tvorivých dielniach
HDHS 
360,00     25.3.2022 Združenie dychových
hudieb Slovenska
Riazanská 87
831 02 Bratislava
IČO:00598828
DIČ:2020795942
53 strava
za 03/2022
46,20     1.4.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
54 strava pre
33 osôb
posedenie
Deň učiteľov
660,00   16 1.4.2022
SKV TRADE s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:51757966
DIČ:2120777593
55 práce podľa
zmluvy
03/2022
120,00     4.4.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
56
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
apríl 2022
180,00     4.4.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
57 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
3/2022
20,98     4.4.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
58 oprava strechy
na garáži a 
čistenie žľabov
na škole
219,00   15 5.4.2022 Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:1040207069
59 strava
za 03/2022
214,48     6.4.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
60 strava
za 03/2022
29,70     6.4.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 činnosť
zodpovednej
osoby 
04/2022
34,80     8.4.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
62
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.3.22-31.3.22
42,18     8.4.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
63
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.22-31.3.22
1251,82     13.4.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
64
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.22 - 31.3.22
31,62     13.4.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
65 internetové
a hlasové
služby 
3/22 - 4/22
55,26     13.4.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
66 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
197,64     13.4.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
67
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-apríl 22
+ poštovné
a balné
45,75     22.4.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
68 strava
za 04/2022
42,00     2.5.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
69 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
4/2022
29,09     2.5.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
70 strava
za 04/2022
287,55     2.5.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
1-3/2022
62,89     2.5.2022
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
72 materiál
pre výtvarný
odbor
látka
82,66   19 4.5.2022
PÁV Adamcová Blanka
Samuela Nováka 1764
026 01 Dolný Kubín
IČO:17807557
DIČ:1021346623
73
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
máj 2022
180,00     4.5.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
74 strava
za 04/2022
181,50     4.5.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
75 práce podľa
zmluvy
04/2022
+ batérie
121,00     5.5.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
76
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.4.22-30.4.22
29,57     10.5.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
77
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.4.22 - 30.4.22
31,52     10.5.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
78 činnosť
zodpovednej
osoby 
05/2022
34,80     10.5.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
79 prenájom
priestorov
koncert
4.5.2022
151,00   21 12.5.2022
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
80 internetové
a hlasové
služby 
4/22 - 5/22
55,26     12.5.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 ozvučenie
koncertu
4.5.2022
400,00   22 12.5.2022
3D REAL s.r.o.
J.Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:36696111
DIČ:2022275123
82
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.4.22-30.4.22
988,06     12.5.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
83 catering
koncert
4.5.2022
504,50   23 12.5.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
84 noty +
doprava
a balné
17,89   26 16.5.2022 Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55
755 01 Vsetín - Česká republika
IČO:04448367
DIČ:CZ04448367
85 ubytovanie
zahraničných
účinkujúcich
koncert
4.5.2022
686,60   24 16.5.2022
SLOVAKIA REAL-IN a.s.
HOTEL PARK ****
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
86 živé
vysielanie
koncertu
4.5.2022
400,00   25 16.5.2022 MOOVI, s.r.o.
Sv. Anny 1
034 01 Ružomberok
IČO:48175391
DIČ:2120079313
87 noty 57,08   29 16.5.2022 Hudobné centrum
Michalská ul.č.10
815 36 Bratislava
IČO:00164836
DIČ:2020829987
88

farby a
maliarsky
materiál 

60,47   30 16.5.2022
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
89 sušiak
na výkresy
+ doprava
335,00   31 18.5.2022
Horma, spol. s r.o.
Februárová 153
958 01 Partizánske
IČO:36313050
DIČ:2020077851
90 grafické
práce
a tlač materiálov
pre školu
570 ks
208,00   17 19.5.2022
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 grafické práce,
pohľadnice,
slidy do TVDK,
prezentácia
na koncerte
4.5.2022
145,00   18 19.5.2022
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
92 USB kľúče
s potlačou
pre absolventov
+ doprava
514,80   27 23.5.2022
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32830254
DIČ:1020236261
93 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
5/2022
29,09     25.5.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
94 materiál
pre
výtvarný
odbor
392,82   20 27.5.2022 Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
95 jedálne
kupóny
120 ks
+ doprava
555,54   35 2.6.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
96 strava
za 05/2022
63,00     3.6.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
97 strava
za 05/2022
240,00     3.6.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
98 strava
za 05/2022
437,40     3.6.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
99 práce podľa
zmluvy
05/2022
+ USB kľúč
128,00  

 

32

3.6.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
100 vybavenie pre
hudobný 
odbor -
stojany
548,50   33 3.6.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
jún 2022
180,00     3.6.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
102 činnosť
zodpovednej
osoby 
06/2022
34,80     6.6.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
103 aSc agenda
od 700 žiakov
pre ZUŠ
rokv 2023
199,00     6.6.2022
ASC Applied Software
Consultants s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
104
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.5.22-31.5.22
78,32     8.6.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
105 internetové
a hlasové
služby 
5/22 - 6/22
55,26     13.6.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
106
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.5.22 - 31.5.22
31,64     13.6.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
107
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.5.22-31.5.22
650,88     13.6.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
108 prezentačné
tričká s potlačou
logom školy
pre absolventov
102,96   28 13.6.2022 VELLAS, spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
109 žalúzie
ISSO RC
s montážou
2 ks
35,76   36 15.6.2022 OKNA Pribula s. r.o.
Československej armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:52377792
DIČ:2120996724
110
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-jún 22
+ poštovné
a balné
45,75     16.6.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111
účtovné
služby
za mesiac
marec 2022
350,00     16.6.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
112
účtovné
služby
za mesiac
apríl 2022
350,00     16.6.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
113
účtovné
služby
za mesiac
máj 2022
350,00     16.6.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
114 tonery
do farebnej
tlačiarne
369,60     22.6.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
115 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
6/2022
29,09     22.6.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
116 prenájom
televízora
dňa 1.6.2022
50,00     20.6.2022
3D REAL s.r.o.
J.Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:36696111
DIČ:2022275123
117 materiály
pre
školu
427,20     30.6.2022
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
118 strava
za 06/2022
46,20     1.7.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
119
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
júl 2022
180,00     4.7.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
120 dobropis
za nespotrebované
a vrátené jedálne
kupóny
-237,46     4.7.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 strava
za 06/2022
376,65     4.7.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
122 strava
za 06/2022
296,00     6.7.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
123 práce podľa
zmluvy
06/2022
120,00     6.7.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
124 vzdelávacie podujatie
Masterclass so SCS
Super trio
dňa 28.9.2022
100,00     6.7.2022
Oravské kultúrne 
stredisko Dolný Kubín
Bysterecká1263/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145254
DIČ:202145865
125 činnosť
zodpovednej
osoby 
07/2022
34,80     6.7.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
126
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.6.22-30.6.22
44,39     8.7.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
127
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.6.22 - 30.6.22
31,98     11.7.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
128
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.6.22-30.6.22
408,92     13.7.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
129 internetové
a hlasové
služby 
6/22 - 7/22
55,26     13.7.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
130 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
4-6/2022
62,89     15.7.2022
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
214,20     15.7.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
132
regulácia hracej
traktúry a ladenie
organa v rámci
súťaže
Schola Arvensiz
426,00     20.7.2022
Ján Valovič - opravy
píšťalových organov
Trnavská cesta 931/44
926 01 Sereď
IČO:36918601
DIČ:1033570956
133 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
7/2022
17,76     20.7.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
134
ladenie
a servis
klavírov
v rámci súťaže
Schola Arvensiz
1400,00     20.7.2022
Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
135 ubytovanie
pedagógov a
korepetítorov
v rámci súťaže
Schola Arvenzis
5712,34     25.7.2022
SLOVAKIA REAL-IN a.s.
HOTEL PARK ****
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
136
účtovné
služby
za mesiac
jún 2022
350,00     26.7.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
137 výroba a
tlač materiálov
na súťaž
Schola  Arvenzis
2022
462,00     26.7.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
138
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
august 2022
180,00     2.8.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
139 strava
za 07/2022
44,00     4.8.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
140 práce podľa
zmluvy
07/2022
120,00     5.8.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.7.22-31.7.22
408,92     8.8.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
142
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.7.22-31.7.22
-36,75     8.8.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
143 dohoda o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2022
5 x 199
celkom
995,00
    8.8.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
144 internetové
a hlasové
služby 
7/22 - 8/22
55,26     8.8.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
145 činnosť
zodpovednej
osoby 
08/2022
34,80     18.8.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
146 portál
Verejná správa SR
ročný prístup
204,00     18.8.2022
Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO:31592503
DIČ:2020449189
147
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.7.22 - 31.7.22
31,61     18.8.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
148 účastnícky
poplatok
za webinár
214,80     25.8.2022
Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
149
účtovné
služby
za mesiac
júl 2022
350,00     29.8.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
150 materiály a
tlačoviny pre
potreby školy
2400 ks
(žiacke knižky, tr.knihy...)
320,40     5.9.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 hudobná náuka
pracovné
zošity 270 ks
+ doprava
507,50     6.9.2022
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
152 strava
za 08/2022
40,00     7.9.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
153 oprava
a servis
notebooku
184,00     6.9.2022 WIBA Services, s.r.o.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
IČO:52899659
DIČ:2121217109
154 činnosť
zodpovednej
osoby 
09/2022
34,80     7.9.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
155 práce podľa
zmluvy
08/2022 +
klávesnice, myš
a káble
172,40     7.9.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
156
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
september 2022
180,00     7.9.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
157 internetové
a hlasové
služby 
8/22 - 9/22
55,26     8.9.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
158
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.8.22-31.8.22
-124,80     8.9.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
159
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.8.22-31.8.22
408,92     12.9.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
160 čistiace a
upratovacie 
služby
26,00     12.9.2022 Milan Zubek Slovblue
Aleja Slobody 1892/54
026 01 Dolný Kubín
IČO:41472632
DIČ:1049620880
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.8.22 - 31.8.22
31,57     13.9.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
162
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-sept. 22
+ poštovné
a balné
45,75     14.9.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
163 jedálne
kupóny
86 ks
+ doprava
422,94     19.9.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
164 prenájom
a údržba
rohoží
 
26,86    

 

19.9.2022

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
165 materiál
pre výtvarný
odbor
korkové tabule
144,00     21.9.2022
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
166 činnosť zodpovednej
osoby - oznamovanie
protispoločenskej
činnosti
149,00     22.9.2022 EuroTRADING EDU, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
167

hudobná náuka
pracovné
zošity + doprava

20,30     22.9.2022
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
168 tonery do
farebnej
laserovej
tlačiarne
377,08     23.9.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
169
účtovné
služby
za mesiac
august 2022
350,00     26.9.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
170 vyúčtovanie
zrážkovej
vody
70,49     28.9.2022
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171 dohoda o platbách 300,00     28.9.2022
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
172 stolík s
nastaviteľnou
výškou
6 ks + doprava
138,79     30.9.2022
Euroelectronics.eu Sp.
z o.o Sp. K.
Korfantego 7
42-600 Tarnowskie Góry
DIČ:CZ684769796
173 materiál
pre výtvarný
odbor
173,62     4.10.2022
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
174 strava
za 09/2022
331,80     5.10.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
175 účasť na
vzdelávacom
podujatí Summer
Time Music
200,00     5.10.2022
Plameniaky, o.z.
Záborského 3840/5
080 01 Prešov
IČO:53478371
176 internetové
a hlasové
služby 
9/22 - 10/22
55,50     5.10.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
177
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.9.22-30.9.22
-9,99     6.10.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
178 činnosť
zodpovednej
osoby 
10/2022
34,80     7.10.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
179
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.9.22 - 30.9.22
31,13     7.10.22 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
180 strava
za 09/2022
331,80     7.10.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
181
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
október 2022
180,00     7.10.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
182 práce podľa
zmluvy
09/2022
+ batérie T6
178,00     7.10.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
183
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.9.22-30.9.22
727,30     7.10.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
184 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
7-9/2022
62,21     10.10.2022
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
185

materiál pre
výtvarný
odboor

17,82     10.10.2022
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
186 vodné a
stočné
341,22     10.10.2022
Lubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
187
účtovné
služby
za mesiac
august 2022
 
350,00     14.10.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
188 prenájom
a údržba
rohoží
30,19     14.10.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
189 kontrola
hasiacich
prístrojov
a hydrantov
82,10     19.10.2022
Rastislav Škvarka
Hamuljaka 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
190 prenájom
priestorov
Bohúňova
paleta 2022
180,00     19.10.2022
Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
214,20     19.10.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
192 výroba a tlač
materiálov a 
tlačovín pre
projekt Pocta
P.M.Bohúňovi
536,20     21.10.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
193 pohostenie
aktivita
Bohúň
deťom
1013,20     24.10.2022
OMNIKO s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:36414263
DIČ:2020132598
194 ubytovanie
súťažiacich 
Schneiderova Trnava
v Hoteli PHOENIX
57,00     25.10.2022
COMMERCIAL s.r.o.
Stredná 27
917 01 Trnava
IČO:31419313
DIČ:2020391109
195 preprava a
prevoz vecí pri
realizácii aktivít
projektu Pocta 
P. M. Bohúňovi
100,00     26.10.2022
Dominik Sivčo
Ľudovíta Štúra 2045/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
196 kancelársky
papier
264,00     27.10.2022
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
197 prenájom 
priestorov 
na aktivitu
Bohúň
Kubínyiovcom
200,00     26.10.2022
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Mjr. Archipova 25
026 01 Vyšný Kubín
IČO:46275096
DIČ:2023306593
198 občerstvenie
pre podujatie
Bohúň
Kubínyiovcom
250,00     26.10.2022
Kaštieľ Kubínyi s.r.o.
Mjr. Archipova 25
026 01 Vyšný Kubín
IČO:46275096
DIČ:2023306593
199 prenájom
a údržba
rohoží
30,19     26.10.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
200
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
november 2022
180,00     3.11.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201 práce podľa
zmluvy
10/2022
+ 64 GB micro 
SD karta
130,50     3.11.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
202 strava
za 10/2022
344,00     3.11.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
203 strava
za 10/2022
336,00     7.11.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
204 refakturácia
zrážkovej
vody v zmysle
nájomnej zmluvy
158,89     7.11.2022
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
205 internetové
a hlasové
služby 
10/22 - 11/22
55,26     10.11.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
206
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.10.22 - 31.10.22
34,99     10.11.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
207 účtovný
program
evidencia
majetku
118,80     10.11.2022 IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
208
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.10.22-31.10.22
215,80     10.11.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
209
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.10.22-31.10.22
1011,07     10.11.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
210 prenájom
priestorov
100,00     10.11.2022
Oravská galéria
v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145050
DIČ:2021442071
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
211 izolačné
3 sklo
+ výmena
264,00     14.11.2022 OKNA Pribula s. r.o.
Československej armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:52377792
DIČ:2120996724
212
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-nov. 22
+ poštovné
a balné
45,75     15.11.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
213 materiál
pre výtvarný
odbor
108,82     15.11.2022 Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
IČO:35793783
DIČ:2020279415
214 benefitné
poukážky
4340,00     21.11.2022
DOXX-stravné lístky s.r.o.
Kálov 356/15
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
215 grafická 
príprava materiálov
pre sútaž 
Bohúňova 
paleta 2022
525,00     23.11.2022
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
216 výroba a tlač
materiálov
pre sútaž 
Bohúňova 
paleta 2022
1225,01     23.11.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
217
účtovné
služby
za mesiac
október 2022
350,00     30.11.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
218
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.11.22-30.11.22
-152,65     5.12.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
219 činnosť
zodpovednej
osoby 
11/2022
34,80     5.12.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
220 činnosť
zodpovednej
osoby 
12/2022
34,80     5.12.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
221
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy
december 2022
180,00     5.12.2022
Advokátska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
222
publikácia školské
akcie -extra akt.
november 22
+ poštovné
a balné
35,00     5.12.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
223 práce podľa
zmluvy
11/2022
120,00     5.12.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
224 materiál
pre výtvarný
odbor
1380,13     5.12.2022
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
225 strava
za 11/2022
396,00     5.12.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
226 strava
za 11/2022
323,40     5.12.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
227
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.11.22 - 30.11.22
34,11     12.12.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
228 publikácia
Odmeňovanie
+ poštovné
a balné
35,00     12.12.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
229 prenájom
a údržba
rohoží
30,19     12.12.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
230
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.11.22-30.11.22
1403,40     12.12.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
231 internetové
a hlasové
služby 
11/22 - 12/22
55,26     13.12.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
232 jedálne
kupóny 30 ks
+ poštovné
a balné
157,14     14.12.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
233
účtovné
služby
za mesiac
november 2022
350,00     20.12.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
234
účtovné služby
za mesiac
december 2022
+ účtovná závierka
za rok 2022
700,00     20.12.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
235 účastnícky 
poplatok
za webinár
142,80     20.12.2022
Nakaldatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
236 ESET Endpoind 
Security 
antivírusový
program pre 20 PC
na 1 rok
432,00     22.12.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
237 strava
za 12/2022
256,20     22.12.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
238 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
10-12/2022
60,88     22.12.2022
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
239 strava
za 12/2022
252,00     29.12.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
240 tlač materiálov
pre potreby
školy
310,74     29.12.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
241 grafické návrhy
kalendáre,
plagáty,
výročná správa 
120,00     29.12.2022
AAC Grafik -
Ing.Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
242  kancelárske
potreby
a tlačivá
93,39     30.12.2022
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
243 záloha
na elektrinu
a teplo
v zmysle zmluvy
o nájme
3300,00     30.12.2022 Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
244
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.12.22 - 31.12.22
35,92     3.1.2023 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
245
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.12.22-31.12.22
8,92     5.1.2023 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
246 prenájom
a údržba
rohoží 12/22
21,77     5.1.2023 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
247 práce podľa
zmluvy
12/2022
120,00     9.1.2023
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
248
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.12.22-31.12.22
1687,54     13.1.2023 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487