GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2022

FAKTÚRY 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 dohoda o platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2022
12 x 134
celkom
1608,00
    5.1.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
2
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za 
január 2022
180,00     5.1.2022
Advokárska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
3 činnosť
zodpovednej
osoby 
01/2022
34,80     10.1.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
4 kancelárske
potreby - 
manager diár
18,30   1 17.1.2022 SPEKTRUM GRAFIK a.s.
Partizánska cesta 116A
974 01 Banská Bystrica
IČO:35674253
DIČ:2020457604
5 internetové
a hlasové
služby 
12/21 - 1/22
55,26     17.1.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
6 elektronická
učebnica
hudobná
výchova
na DVD
200,00   2 17.1.2022
hudební agentura
IN THE MOOD
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
7 list bianco
s vodotlačou
podtlačou št.znaku SR
sériou a číslovaním
800 ks + doprava
247,80   5 26.1.2022 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
8 jedálne
kupóny
140 ks
+ doprava
551,74   4 28.1.2022 Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
9 klasická gitara 3/4,
struny na klasickú gitaru,
univerzálny stojan,
metronóm
601,40   3 31.1.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
10 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
197,64     31.1.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890
11 strava
za 01/2022
33,60     3.2.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
12 strava
za 01/2022
126,39     4.2.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
13 strava
za 01/2022
222,65     6.2.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
14 práce podľa
zmluvy
01/2022
+ tlačiareň
Xerox
499,20   6 6.2.022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
15 stolička ku
klavíru
218,00   7 6.2.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
16
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.1.22-31.1.22
1413,90     10.2.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
17
súhrnné
správy
za rok
2021
149,00     10.2.2022 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
18
súhrnné
správy
za rok
2022
119,00   9 10.2.2022 iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto n/Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
19 internetové
a hlasové
služby 
1/22 - 2/22
55,26     10.2.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
20
poskytnutie
služieb
v zmysle
zmluvy za 
február 2022
180,00     9.2.2022
Advokárska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.1.22 - 31.1.22
29,54     9.2.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
22 poplatok
za využívanie
programu
registratúra
149,00     14.2.2022 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
23 noty
Jazz piano
+ CD
a doprava
18,00   8 14.2.2022 Peter Stolárik P.S.Publischer
Myrtina 216/57
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO:34870741
DIČ:1020389095
24 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
1/2022
29,09     14.2.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
25
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.1.22-31.1.22
52,94     14.2.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
26 činnosť
zodpovednej
osoby 
02/2022
34,80     17.2.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
27
odborná a
konzultačná 
služba v oblasti
odpadového
hospodárstva
540,00     17.2.2022 MG ODPADY, s.r.o.
Kukučínova 7587
911 01 Trenčín
IČO:52379141
DIČ:2121052241
28
toner
Xerox 
WC 5225
na 30tis.
strán
132,00   10 21.2.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
29
Fix ÚK
Variabil ÚK
vyúčtovanie tepla
za rok 2021
-801,68     21.2.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
30
publikácia Základná
umelecká škola
a jej riadenie-febr.22
+ poštovné
a balné
45,35     21.2.2022
Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31
poplatok
za webhosting
zuspmb.sk
na 1 rok
39,40     21.2.2022
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
32
poplatok
za používanie
domény 
zuspmb.sk
na 1 rok
23,88     21.2.2022
crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
811 03 Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
33 poplatok
za využívanie
programu
účtovníctvo
145,20     24.2.2022 TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
IČO:46919805
DIČ:2023645162
34 materiál pre
výtvarný odbor:
vlna a pomôcky
na plstenie
239,20   11 25.2.2022 Mgr. Oľga Dzúrová
Iľanovská 47/108
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:44862547
DIČ:1044744965
35 strava
za 02/2022
12,60     1.3.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
36 husle 1/2
+ doprava
43,89   12 2.3.2022 Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
37
poskytnutie
služieb
v zmysle
marec 2022
180,00     2.3.2022
Advokárska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
38 strava
za 02/2022
255,15     2.3.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
39 strava
za 02/2022
229,80     3.3.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
40 práce podľa
zmluvy
02/2022
 
120,00     7.3.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.2.22 - 28.2.22
29,23     7.3.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
42
účtovné
služby
za mesiac
január 2022
350,00     7.3.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
43 internetové
a hlasové
služby 
2/22 - 3/22
55,26     7.3.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
44 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
2/2022
29,09     7.3.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
45
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.2.22-28.2.22
1231,54     9.3.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
46
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.2.22-28.2.22
50,26     10.3.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
47 činnosť
zodpovednej
osoby 
03/2022
34,80     14.3.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
48 vyúčtovanie
zálohy za
dodávku 
tepla za rok 2021
 
-177,00     14.3.2022 Mesto Dolný Kubín 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
49 kniha +
poštovné
38,50   13 14.3.2022 ahaslovakia s.r.o.
Hliny 1418/13-2
017 07 Považská Bystrica
IČO:48043231
DIČ:2120004491
50
účtovné
služby
za mesiac
február 2022
350,00     22.3.2022 Ing. Eva Hrabalová
Oravská Poruba 119
027 54 Oravská Poruba
IČO:53630696
DIČ:1043438286
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 ubytovanie 5
účastníkov husľovej
súťaže v Hoteli
Slovan
103,00   14 24.3.2022 SIRS-Akvizície a.s.
Framborská 12
010 01 Žilina
IČO:50647270
DIČ:2120402823
52 účastnícky
poplatok pre
3 osoby na
Tvorivých dielniach
HDHS 
360,00     25.3.2022 Združenie dychových
hudieb Slovenska
Riazanská 87
831 02 Bratislava
IČO:00598828
DIČ:2020795942
53 strava
za 03/2022
46,20     1.4.2022
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
54 strava pre
33 osôb
posedenie
Deň učiteľov
660,00   16 1.4.2022
SKV TRADE s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:51757966
DIČ:2120777593
55 práce podľa
zmluvy
03/2022
120,00     4.4.2022
SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
56
poskytnutie
služieb
v zmysle
apríl 2022
180,00     4.4.2022
Advokárska kancelária
SLAMKA & Partners s.r.o.
ul. Radlinského 1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:50120000
DIČ:2120174067
57 prenájom
a údržba
rohoží
za mesiac
3/2022
20,98     4.4.2022 Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
58 oprava strechy
na garáži a 
čistenie žľabov
na škole
219,00   15 5.4.2022 Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:1040207069
59 strava
za 03/2022
214,48     6.4.2022
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
60 strava
za 03/2022
29,70     6.4.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
  identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 činnosť
zodpovednej
osoby 
04/2022
34,80     8.4.2022 EuroTRADING, s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:44031483
DIČ:2022567767
62
vyúčtovanie
elektriny
 za obdobie
1.3.22-31.3.22
42,18     8.4.2022 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:20232352252
63
Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za obdobie
1.3.22-31.3.22
1251,82     13.4.2022 TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
64
telekomunikačné
služby
za obdobie
1.3.22 - 31.3.22
31,62     13.4.2022 O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020215748
65 internetové
a hlasové
služby 
3/22 - 4/22
55,26     13.4.2022 DSI DATA a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:20202129727
66 poplatok
za využívanie
aplikácií
Vema V4
Cloud
197,64     13.4.2022 Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:36237337
DIČ:2020193890