GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2022

OBJEDNÁVKY 2022

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry
1 manager
diár +
doprava
18,30   10.1.2022
SPEKTRUM GRAFIK a.s.
Partizánska cesta 116A
974 01 Banská Bystrica
IČO:35674253
DIČ:2020457604
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
4
2 elektronická
učebnica
HUDOBNÁ
VÝCHOVA
na DVD 
200,00   10.1.2022
hudební agentura IN THE MOOD
Havlíčkova 592
293 01 Mladá Boleslav
IČO:49497065
Česká republika
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
6
3 materiál pre HO:
struny na gitaru
gitara, stojan,
metronom
601,40   21.1.2022
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
9
4 jedálne
kupóny
140 ks
+ doprava
551,74   25.1.2022
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
8
5
list bianco
s vodotlačou,
podtlačou št. znaku SR,
sériou a číslovaním
800 ks
247,80   26.1.2022
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
7
6 farebná
laserová
tlačiareň
Xerox C235V
379,20   27.1.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
14
7 stolička
ku klavíru
218,00   28.1.2022
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
15
8 noty
Jazz piano II
+ CD
a doprava
18,00   3.1.2022
Peter Stolárik P.S.Publisher
Myrtina 216/57
951 12 Ivanka pri Nitre
IČO:34870741
DIČ:1020389095
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
23
9 súhrnné
správy
za obdobie
2022 -2025 
119,00   8.2.2022
iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
18
10 toner
Xerox XC 5225
na 30tis.
strán
132,00   14.2.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
28
11

materiál pre VO:
vlna a pomôcky
na plstenie

239,20   18.2.2022
Mgr. Oľga Dzúrová
Iľanovská 47/108
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:44862547
DIČ:1044711965
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
34
12 1/2 husle
+ doprava
43,89   18.2.2022
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
36
13 kniha +
poštovné
38,50   24.2.2022
ahaslovakia  s.r.o.
Hliny 1418/13-2
017 07 Považská Bystrica
IČO:48043231
DIČ:2120004491
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
49
14 ubytovanie pre
5 osôb dňa
17.3.2022
v Hoteli Slovan
v Žiline
103,00   10.3.2022
SIRS-Akvizície a.s.
Framborská 12
010 01 Žilina
IČO:50647270
DIČ:2120402823
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
51
15 oprava strechy
na garáži a 
čistenie žľabov
na škole
219,00   18.3.2022
Pavel Šoch
Okružná 2057/16
026 01 Dolný Kubín
IČO:47212144
DIČ:
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
58
16 strava pre
33 osôb
dňa 29.3.2022
660,00   21.3.2022
SKV TRADE s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:51757966
DIČ:2120777593
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
54
17 materiály 
pre školu:
kartičky školné,
plagáty, diplomy,
výročná správa...
208,00   5.4.2022
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
90
18

grafické práce
a tlač materiálov:
slidy do TVDK,
prezentácia,
pohľadnice...

145,00   5.4.2022
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
91
19 materiál pre
výtvarný odbor
látka
82,66   20.4.022
PÁV ADAMCOVÁ Blanka
Samuela Nováka 1764
026 01 Dolný Kubín
IČO:17807557
DIČ:1021346623
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
72
20 materiál
pre výtvarný
odbor
392,82   20.4.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
94
21

prenájom
priestorov
dňa 4.5.2022

151,00   22.4.2022
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
79
22 ozvučenie
koncertu
4.5.2022
400,00   22.4.2022
3D REAL s.r.o.
J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:36696111
DIČ:2022275123
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
81
23 catering
4.5.2022
504,50   22.4.2022
Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
83
24 ubytovanie
účinkujúcich
1.5. - 5.5.2022
686,60   25.4.2022
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
HOTEL PARK ****
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
85
25 živé
vysielanie
koncertu
4.5.2022
400,00   25.4.2022
MOOVI, s.r.o.
Sv. Anny 1
034 01 Ružomberok
IČO:48175391
DIČ:210079313
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
86
26 noty
Kytarová
první
třída
17,89   9.5.2022
Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55
755 01 Vsetín CZ
IČO:04448367
DIČ:CZ04448367
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
84
27 USB kľúče 
s potlačou
pre absolventov
514,80   9.5.2022
Pc micro -
Ing. Ján Wittenberger
Slnečná 38
900 45 Malinovo
IČO:32832054
DIČ:1020236261
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
92
28 prezentačné 
tričká s
potlačou
pre absolventov
102,96   9.5.2022
VELLAS spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
108
29 noty 57,08   10.5.2022
Hudobné centrum
Michalská ulica č. 10
815 36  Bratislava
IČO:00652547
DIČ:2020424285
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
87
30 materiál
pre výtvarný
odbor
60,47   10.5.2022
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
88
31 sušiak
na výkresy
+ doprava
335,00   10.5.2022
Horma, spol. s r.o.
Februárová 153
958 01 Partizánske
IČO:36313050
DIČ:2020077851
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
89
32

USB kľúč
Kingston
3.0 32GB

8,00   20.5.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
99
33 stojany
na noty
20 ks
+ doprava
548,50   27.5.2022
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
100
34 jedálne
kupóny
120 ks
+ doprava
555,54   27.5.2022
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
95
35 žalúzie
ISSO RC
s montážou
35,76   30.5.2022
OKNA Pribula s.r.o.
Československej armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:52377792
DIČ:2120996724
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
109
36 prenájom
televízora
dňa 1.6.2022
50,00   30.5.2022
3D REAL s.r.o.
J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:36696111
DIČ:2022275123
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
116
37 tlačoviny pre
potreby školy:
plagáty, tablo, listy
pre absolventov
427,20   30.5.2022
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
117
38 tonery do
tlačiarne
4 ks
369,60   16.6.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
114
39 vzdelávacie
podujatie
Masterclass
so Super Trio
28.9.2022
100,00   20.6.2022
Oravské kultúrne stredisko
Dolný Kubín
Bysterecká 1263/55
026 01 Dolný Kubín
IČO36145254
DIČ:2021455865
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
124
40 materiály
pre potreby
školy : žiacke
knižky, tr.knihy
dar.zmluvy
320,40   20.6.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
150
41 regulácia hracej
traktúry a ladenie
organa
Shola Arvenzis
2022
426,00   20.6.2022
Ján Valovič - oprava
píšťalových organov
Trnavská cesta 931/44
0926 01 Sereď
IČO:36918601
DIČ:1033570956
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
132
42 ubytovanie
pedagógov a
korepetítorov
Schola Arvenzis
2022
5712,34   21.6.2022
SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
HOTEL PARK ****
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
135
43 ladenie s
servis klavírov
na súťaž
Schola Arvenzis
2022
1400,00   21.6.2022
Damián Mrva.
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
134
44 banner na
budovu,  bulletiny
a plagáty
Schola Arvenzis
2022
462,00   27.6.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
137
45 účasť na 
podujatí
Summer Time
Music 2022
200,00   27.6.2022
Plameniaky o.z.
Záborského 3840/5
080 01 Prešov
IČO:53478371
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
175
46 webinár
základná finančná
kontrola v mzdách
a personalistike
214,80   19.7.2022
Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
148
47 oprava
a servis
projektora
184,00   25.8.2022
WIBA Services s.r.o.
Príjazdná 7/A
831 07 Bratislava
IČO:52899659
DIČ:2121217109
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
153
48 pracovné
zošity 
Hudobná 
náuka + doprava
507,50   2.9.2022
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
151
49 čistiace a
upratovacie
služby
26,00   2.9.2022
Milan Zubek Slovblue
Aleja Slobody 1892/54
026 01 Dolný Kubín
IČO:41472632
DIČ:1049620880
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
160
50 klávesnice, sieť.kábel,
predlžovací kábel,
počítač a monitor
s príslušenstvom

   52,40  

377,08

  2.9.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
155

   168    

51 materiál
pre výtvarný
odbor
173,62   12.9.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
173
52 výroba a tlač
materiálov
pre projekt
Pocta
P.M.Bohúňovi
536,20   12.9.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
192
53 stravné
lístky 
a doprava
422,94   14.9.2022
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
163
54 materiál
pre výtvarný
odbor
144,00   14.9.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
165
55 pracovné
zošity 
Hudobná 
náuka + doprava
20,30   14.9.2022
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
167
56 stolík s
nastaviteľnou
výškou 6 ks
+ doprava
138,79   26.9.2022
Electronics.eu  Sp.
z o.o. Sp. K
Korfantego 7
42-600 Tranowskie Góry
DIČ:CZ684769796
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
172
57 prevoz a 
preprava 
vecí
100,00   28.9.2022
Dominik Sivčo
Ľudovíta Štúra 2045/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:47603399
DIČ:1076276762
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
195
58 prenájom
priestorov
na podujatie
dňa 24.10.2022
100,00   3.10.2022
Oravská galéria
v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo
námestie 
026 01 Dolný Kubín
IČO:36145050
DIČ:2021442071
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
210
59 kontrola
hasiacich
prístrojov
a hydrantov
82,10   3.10.2022
Rastislav Škvarka
Hamuljaka 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
189
60 prenájom
priestorov
pre hodnotenie
prác Bohúňova
paleta 2022
180,00   3.10.2022
Penzión Marína s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
190
61 občerstvenie
pre podujatie
Bohúň
deťom
1013,20   3.10.2022
OMNIKO s.r.o.
J. Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:36414263
DIČ:2020132598
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
193
62 bateria T6
power
Lenovo
58,80   3.10.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
182
63 grafické návrhy
pre tlačoviny
Bohúňova 
paleta 2022
 
525,00   5.10.2022
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
215
64 výroba a tlač
materiálov
Bohúňova 
paleta 2022
1225,01   5.10.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
216
65 materiál
pre výtvarný
odbor
17,82   5.10.2022
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
185
66 prenájom
priestorov
pre podujatie
Bohúň
Kubínyiovcom
200,00   5.10.2022
Kaštiel Kubínyi s.r.o.
Mjr. Archipova 25
026 01 Vyšný Kubín
IČO:46275096
DIČ:2023306593
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
197
67 občerstvenie
pre podujatie
Bohúň
Kubínyiovcom
250,00   5.10.2022
Kaštiel Kubínyi s.r.o.
Mjr. Archipova 25
026 01 Vyšný Kubín
IČO:46275096
DIČ:2023306593
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
198
68 ubytovanie
súťažiacich
Scneiderova
Trnava
v Hoteli PHOENIX
57,00   10.10.2022
COMMERCIAL s.r.o.
Stredná 27
917 01 Trnava
IČO:31419313
DIČ:2020391109
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
194
69 výmena
poškodenej
okennej
tabule
264,00   10.10.2022
OKNA Pribula s.r.o.
Československej armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:52377792
DIČ:2120996724
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
211
70 materiál
pre výtvarný
odbor
1380,13   10.10.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
224
71 kancelársky
papier
264,00   25.10.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
196
72 micro
SD karta
10,50   25.10.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
201
73 materiál
pre výtvarný
odbor + dobierka
108,82   11.11.2022
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ružinovská 1/E
821 02 Bratislava
IČO:35793783
DIČ:2020279415
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
213
74 benefitné
poukážky
pre
zamestnancov
4340,00   15.11.2022
DOXX - Stravné lístky
spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
214
75 grafické návrhy na
kalendár,výročnú
správu, plagát
a stolový kalendár
120,00   25.11.2022
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
241
76

tlač plagátov,
výročnej správy,
výroba kalendárov,
kopírovanie diplomov
zo súťaží

310,74   25.11.2022
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
240
77 kancelárske
potreby
a tlačivá
93,39   25.11.2022
Miloš Huba Orsa
gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
242
78 webinár:
Postup zverejňovania
zmlúv v CRZ a oprava
chybných údajov
142,80   30.11.2022
Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
235
79

aktualizácia
antivírusového
programu ESET
pre 20 PC na 1 rok

432,00   30.11.2022
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
236
80 stravné
lístky 
a doprava
157,14   12.12.2022
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
232