Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Klavírne oddelenie

Hra na klavíri
 

Pedagógovia: Mária Cuperová, Beáta Vargová, Mgr. Lýdia Zahumenická, Mgr. Mária Bartošová, Mgr. Anna Kulinová (materská dovolenka), Mgr. Alexandra Papulová Fischerová, Oľga Hyravá, Mgr. Michaela Kaliská Šubová PhD.(materská dovolenka), Mgr. art. Tomáš Matis ArtD., MgA. Marcel Kapala

 

Štúdium hry na klavíri má pevne vybudovanú tradíciu. Úspechy práce klavírneho oddelenia sa odrážajú v prezentovaní sa žiakov na koncertoch, školských a verejných podujatiach, účinkovaním na polročných a záverečných verejných koncertoch v MsKS, spoluúčinkovaní na adventných benefičných koncertoch a rovnako v umiestňovaní sa žiakov na klavírnych súťažiach. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú všetkých významných celoslovenských klavírnych súťaží. Zároveň sa jedenkrát ročne prezentujú na koncerte usporiadanom klavírnym oddelením, kde interpretujú tvorbu jubilujúcich skladateľov. Aktívne sa zapájajú do rozličných hudobných projektov, vybraní záujemcovia uplatňujú svoje nadobudnuté interpretačné schopnosti a zručnosti ako členovia rôznych zoskupení v rámci školy, ale i mimo nej.

foto Miroslav Žmijovský

V pravidelnej spolupráci s pedagógmi a metodikmi klavírnej hry s dlhoročnými skúsenosťami a pedagogickou praxou z konzervatórií a vysokých škôl s umeleckým zameranín organizuje klavírne oddelenie pre žiakov a učiteľov metodické dni spojené s otvorenými hodinami.

 

foto Miroslav Žmijovský

 

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY