GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy

Výtvarný odbor

Kresba
Maľba
Grafika
Priestorové a akčné vytváranie
Modelovanie
Počítačová grafika
 

Pedagógovia: Mgr. Jana Barťáková, Mgr. Anna Gajdošíková, Mgr. Eva Šprláková, Mgr. Lucia Malíková, Mgr. Daniel Marček;

     Vyučovanie vo výtvarnom odbore ZUŠ P.M.Bohúňa poskytuje nadaným deťom množstvo podnetov, možností a príležitostí pre rozvoj ich talentu. Počas štúdia spoznávajú techniky a postupy výtvarnej tvorby, osvojujú si vedomosti z teórie i dejín umenia, ale hlavne spoznávajú  radosť a uspokojenie z tvorby a vlastnej realizácie. Samotné štúdium začína prípravným ročníkom, určeným pre deti predškolského veku a žiakov prvého ročníka ZŠ. Hravou formou deti zoznamujeme so základnými tvorivými postupmi, technikami a materiálmi. Pripravujú sa na štúdium v prvom stupni. Základné štúdium je rozdelené do dvoch častí. V štvrtom ročníku končia prvú časť postupovou skúškou a pokračujú v druhej časti. Štúdium ukončujú absolventskou skúškou v ôsmom ročníku. Ako stredoškoláci môžu pokračovať v druhom stupni základného štúdia, ktoré trvá štyri roky a končí absolvovaním záverečnej skúšky. Na našej škole sa môžu žiaci aj špecializovať napríklad na vyučovanie počítačovej grafiky, ľudové remeslá, módne návrhárstvo a iné.