GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Aktuálne informácie

Milí rodičia,

Dovoľte nám informovať Vás, že pri nástupe do školy na prezenčné vyučovanie odovzdáva žiak písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1) a môžete odovzdať pre svoje dieťa aj Čestné vyhlásenie o výnimke z karantény (príloha 2). Vstup rodiča do školy je možný iba s Písomným vyhlásením návštevníka o bezpríznakovosti (príloha 3).  Dokumenty týkajúce sa žiaka je možné poslať aj cez EduPage v module „Žiadosti/Vyhlásenia“. Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti (príloha 3) možno odovzdať iba vo fyzickej podobe, čiže vytlačené, triednemu učiteľovi. V prípade otázok prosím kontaktujte vedenie školy na t.č. 0907 416 123. Ďakujeme za porozumenie.

 
Vedenie ZUŠ Petra Michala Bohúňa

Rozvrh hudobnej náuky


Kliknite na informácie ohľadne
Poplatkov (školné+rodičovský príspevok)


 

HUDOBNÁ NÁUKA
(v prípade prechodu na dištančné vzdelávanie)

Vypracované úlohy (pokiaľ si ich zadanie vyžaduje) prosím zasielajte vyučujúcim podľa ročníkov na nižšie uvedené maily. Zároveň pokiaľ máte otázky, alebo nejasnosti v súvislosti so zadaním, taktiež kontaktujte svojho vyučujúceho mailom: 

Prípravný ročník (PHV) : elena.grisova@centrum.sk

1. ročník: michal.janiga@zuspmb.sk

2. ročník: t.brodnanska@gmail.com

3. ročník: hana.hop@gmail.com

4.,5.,6.,7. ročník: michal.juras77@gmail.com 


Prípravný ročník: 

1. ročník: 

2. ročník: 

3. ročník: 

4. ročník: 

5. ročník: 

6. ročník: 

7. ročník: Sledujte náš
Youtube kanál

 

 Sledujte naše
aktivity
na facebooku