Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Dychové nástroje

Hra na priečnej flaute
Hra na zobcovej flaute
Hra na klarinete
Hra na saxofóne
Hra na lesnom rohu
Hra na trubke
 

Pedagógovia: Stanislav Štrba, Vladimír Kačiak, Mgr. art. Katarína Kalmová

Dychové nástroje sa pre svoju rozmanitosť v uplatnení v takmer všetkých hudobných žánroch klasickej a populárnej hudby radia k obľúbeným hudobným nástrojom. Výučba sa zameriava na zvládnutie základov hry na jednotlivých dychových nástrojoch nielen v individuálnej forme, ale aj prostredníctvom rozmanitej interpretačnej činnosti komorného charakteru – duo, trio alebo ďalších zoskupeniach v spolupráci s inými oddeleniami.
Dychové oddelenie ponúka záujemcom najširšie možnosti pri výbere hudobného nástroja – adeptom je umožnené vybrať si zo širokej škály drevných dychových i plechových dychových nástrojov. Žiaci najnižšej vekovej kategórie začínajú hrať na zobcovej flaute. Po absolvovaní 4. ročníka sa môžu rozhodnúť pre ďalšie štúdium hry na spomínanom nástroji alebo si vyberú z ponuky iných dychových nástrojov. Svoje výsledky prezentujú žiaci na školských a mimoškolských vystúpeniach alebo ako účastníci súťaží v hre na dychové nástroje. Absolventi dychového oddelenia nachádzajú uplatnenie ako členovia kapiel, orchestrov alebo pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, resp. na VŠMU.

foto Miroslav Žmijovský

foto Miroslav Žmijovský

Kontakty

ZUŠ P. M. Bohúňa
Matúškova 1632/5,
026 01 Dolný Kubín
GPS: 49.205738,19.297936
telefón: 0435862052
mobil: 0907416123
email:

ĎALŠIE KONTAKTY