GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Gitarové oddelenie

Hra na gitare
 

Pedagógovia: Jana Jelenská, Peter Grísa, Peter Medvecký, Mgr. art. Viera Dulovcová, Tomáš Staš, Mgr. Michal Janiga; 

 

Gitara je v súčasnosti veľmi populárny a obľúbený hudobný nástroj - je možné uplatniť ju vo všetkých hudobných žánroch. Výučba v gitarovom oddelení je zameraná na štúdium hry na klasickej gitare. Doplnkovo sa žiaci oboznamujú aj s hrou na elektroakustickej, elektrickej, či basovej gitare.

foto Miroslav Žmijovský

Okrem individuálnej výučby ponúka gitarové oddelenie aj rozmanitú interpretačnú činnosť v rôznych zoskupeniach – duo, trio, či v iných komorných zoskupeniach a kapelách. Žiaci prezentujú výsledky svojej práce na školských a mimoškolských akciách, rovnako sa zúčastňujú na gitarových súťažiach, kde získavajú ocenenia.

foto Miroslav Žmijovský

Cieľom pedagógov gitarového oddelenia je individuálny a profesionálny prístup ku každému žiakovi tak, aby mu hra na nástroji prinášala radosť a úspech zároveň.