GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy

Faktúry 2015

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 webhosting
zuspmb.sk
21.1.2015-
20.1.2016
39,4     29.1.2015 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2 elektrina
1.1.2015-
31.1.2015
160,79     8.1.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3 internetové
a hlasové
služby
12.2014-
1.2015
21,60     8.1.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
4 ČB kópie
1206 kusov
za obdobie
12/2014
14,47     12.1.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
5 0907416123
8.12.2014-
7.1.2015
40,50     12.1.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
5 0911940348
8.12.2014-
7.1.2015
2,05     12.1.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
6 za teplo na UK 1798,70     19.1.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
7 preplatok
za dodávku
elektriny
-236,96     15.1.2015 Stredoslovenská
energetika, a.s.
Pri Rajčianke
8591/4B, Žilina
IČO:36403008
DIČ:2020106682
8 dodaná strava
za 1/2015
424,32     30.1.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
9 ČB kópie
955 kusov
za obdobie
1/2015
11,46     3.2.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
10 elektrina
1.1.2015-
31.1.2015
158,00     4.2.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 stoly
6 ks
300,00     10.2.2015 Infor. centrum Spol.
pri Dóme sv. Martina
Kapitulská 9,
81101 Bratislava
IČO:36066834
DIČ:2021533126
12 kancelárske
zariadenie
podľa rozpisu
481,50     11.2.2015 Integrita, s.r.o.
Nemocničná 1954/2
02601, Dolný Kubín
IČO:45374708
DIČ:2022959367
13 0907416123
8.1.2015-
7.2.2015
40,75     12.2.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
13 0911940348
8.1.2015-
7.2.2015
2,05     12.2.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
14 za teplo na UK 1451,84     12.2.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
15 spracovanie účtovníctva
a miezd za 1/2015
879,60     12.2.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
16 ZUŠ
- febr. 15
41,20     19.2.2015 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
17 Dineta Servis
+ ladenie 1ks
200     19.2.2015 Akordeón servis
Miroslav Bielik s.r.o.
Mládežnícka 586/13
01004 Žilina
IČO:47323680
DIČ:2023813968
18 Materiál LAN sieť
podľa rozpisu
servisná práca 12 h.
173,30     19.2.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
19 Primalex Polar
40kg - 1ks
Lepidlo mont. Pattex
440gr. - 1ks
62,40     20.2.2015 PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
20 jedálne
kupóny
326,94     26.2.2015 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 internetové
a hlasové
služby
2/2015
26,05     1.3.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
21A dodaná strava
za 2/2015
358,02     27.2.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
22 doména zuspmb.sk
poplatok za 1 rok
23,88     19.2.2015 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
23 náklady na el. energiu
v roku 2014
110,89     3.2.2015 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
24 práce spojené s účtovnou
uzávierkou a uzávierkou
roka 2014, s ročným
uzavretím miezd
901,20     4.3.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
25 ČB kópie
1351 kusov
za obdobie
2/2015
16,21     10.3.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
26 elektrina
1.3.2015-
31.3.2015
158,00     10.3.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
27 0907416123
8.3.2015-
7.4.2015
40,50     11.3.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
27 0911940348
8.3.2015-
7.4.2015
2,05     11.3.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
28 za teplo na UK 1480,27     11.3.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
29 internetové
a hlasové
služby
3/2015
24,46     11.3.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
30 FIX ÚK
Variabil ÚK
-730,86     18.3.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 náklady na teplo
za objekt
Matúškova 1696/3
od 2.9.2014
do 31.12.2014
611,05     20.3.2015 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
32 spracovanie účtovníctva
a miezd za 2/2015
771,60     20.3.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
33 dodaná strava
za 3/2015
556,92     1.4.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
34 elektrina
1.4.2015-
30.4.2015
158,00     7.4.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
35 preprava osôb
28.3-29.3.2015
Veličná -
L. Mikuláš a späť
202,00     7.4.2015 Jozef Dudáš
Autobusová doprava
ul SNP 1197/30-8
02601 D. Kubín
IČO:31042261
36 ČB kópie
1689 kusov
za obdobie
3/2015
20,27     8.4.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
37 Basgit. kombo
AK606B,
Sláčik Dowina 4/4,
kolofónia,
kábel + konektor
162,00     10.4.2015 Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
38 internetové
a hlasové
služby
4/2015
23,25     13.4.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
39 kontrola 
protipožiarnej
techniky
41,46     13.4.2015 Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
02601, D. Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
40 zabezpečenie
občerstvenia -
deň učiteľov
31.3.2015
330,00     13.4.2015 Alena Chylková
Hostinec Kopačka
Športovcov 1181
02601, D. Kubín
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 0907416123
8.4.2015-
7.5.2015
40,64     14.4.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
41 0911940348
8.4.2015-
7.5.2015
2,05     14.4.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
42 spracovanie účtovníctva
a miezd za 3/2015
901,20     14.4.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
43 FIX ÚK
Variabil ÚK
1365,49     14.4.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
44 ZUŠ -
apríl 15
41,35     29.4.2015 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
45 elektrina
1.5.2015-
31.5.2015
158     3.5.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
46 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
75,92     3.5.2015 zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
47 dodaná strava
za 4/2015
419,90     4.5.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
48 ČB kópie
1211 kusov
za obdobie
4/2015
14,53     4.5.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
49 0907416123
8.5.2015-
7.6.2015
46,37     11.5.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
49 0911940348
8.5.2015-
7.6.2015
2,05     11.5.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
50 internetové
a hlasové
služby
5/2015
25,51     12.5.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 potiahnutie
kontrabasového
sláčika
20,00     13.5.2015 Bc. Juraj Glasnák, husliar
Nešporova 2234/1
01001, Žilina
IČO:37097130
DIČ:1042944331
52 FIX ÚK
Variabil ÚK
1189,12     13.5.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
53 spracovanie účtovníctva
za 4/2015
480,00     14.5.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
54 DR akryl biela 500ml
DR akryl biela 750ml
49,14     21.5.2015 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
02751, Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
55 baliaci papier 60kg 92,10     21.5.2015 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
02751, Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
56 Čistiace prostriedky
podľa rozpisu
281,23       p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
57 dodaná strava
za 5/2015
490,62     1.6.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
58 elektrina
1.6.2015-
30.6.2015
158,00     1.6.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
59 ČB kópie
1411 kusov
za obdobie
5/2015
16,93     3.6.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
60 LCD monitor
Samsung 19",
LCD monitor
Acer S240HLbid,
kl+myš KB-8000x
206,00     3.6.2015 BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
02601, D. Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 maliarske potreby
podľa rozpisu
252,35     4.4.2015 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
02751, Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
62 internetové
a hlasové
služby
6/2015
55,81       DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
63 0907416123
8.6.2015-
7.7.2015
40,50     11.6.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
63 0911940348
8.6.2015-
7.7.2015
2,05     11.6.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
64 prenájom priestorov
pre výber žiackych prác
Bohúňova paleta
2015
84,60     11.6.2015 Marián Biňas Marína
Hviezd. nám. 1667/36
02601, Dolný Kubín
IČO:10997741
DIČ:1020463983
65 FIX ÚK
Variabil ÚK
779,29     15.6.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
66 čistenie
kanalizácie
72,00     17.6.2015 JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
02754, O. Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
67 List bianco s vodotlačou, 
podtlačou štátneho
znaku SR
1000 Ks
157,20     24.6.2015 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
97472, B. Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
68 poradenstvo
v oblasti IS - 5h.,
hardvérové
poradenstvo - 5h.,
školenie zamestnancov- 6h.,
inštalácia PC systémov
- core i5 - 4h
870,00     17.6.2015 PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
69 ZUŠ -
jún 15
41,35     29.6.2015 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
70 dodaná strava
za 6/2015
572,39     30.6.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 ČB kópie
1423 kusov
za obdobie
6/2015
17,08     2.7.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
72 elektrina
1.7.2015-
31.7.2015
158,00     2.7.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
73 jedálne
kupóny
326,94     2.7.2015 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
74 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
75,92     8.7.2015 zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
75

plagáty 26ks,
program 100ks,
DVD potlač 14ks,
pamätný list 20ks,
plagáty A4 14ks,
hrnček s potlačou 34ks,
Abs. tablo veľké 1ks,
Abs. tablo A4-18ks

218,16     8.7.2015 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
76 internetové
a hlasové
služby
7/2015
25,75     9.7.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
77 0907416123
8.7.2015-
7.8.2015
41,48     13.7.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
77 0911940348
8.7.2015-
7.8.2015
2,05     13.7.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
78 kytica 3ks
gerbera 5ks
17,30     13.7.2015 Ing. Sidónia Mikušová
Hviezdoslavovo
nám. 27
02601, D. Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
79 gerbera veľká 15ks
gerbera mini 3ks
kytica 1ks
28,30     13.7.2015 Ing. Sidónia Mikušová
Hviezdoslavovo
nám. 27
02601, D. Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
80 FIX ÚK
Variabil ÚK
592,04     13.7.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 reklama 
3.6.2015 - 26.6.2015
14,40     17.7.2015 Infoštúdio
mesta Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 
1651/2
Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:2021372100
82 ladenie klavírov
na súťaž
Musica arvensis 2015
874,00     16.7.2015 Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
83 spracovanie účtovníctva
za 6/2015
480,00     13.7.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
84 spracovanie účtovníctva
za 5/2015
480,00     17.7.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
85 TD aktualizácia
PD elektroinštalácie ZUŠ
840,00     17.7.2015 EMU projekt, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36805963
DIČ:2022431818
86 Vema Cloud 97,20      

VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471

87 Vema Cloud -97,20       VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
88 ČB kópie
1423 kusov
za obdobie
7/2015
4,78     7.8.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
89 elektrina
1.8.2015-
31.8.2015
158,00     7.8.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
90 0907416123
8.8.2015-
7.9.2015
40,50     12.8.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
90 0911940348
8.8.2015-
7.9.2015
2,05     12.8.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 internetové
a hlasové
služby
8/2015
26,77     12.8.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
92 vypracovanie 
Bezpečnostného projektu
vypracovanie vzorových
dokumentov
430,00     14.8.2015 Fantozzi consulting s.r.o.
Hájnická 54/172
96231, Sliač
IČO:47422319
DIČ:2023887778
93 FIX ÚK
Variabil ÚK
592,04     14.8.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
94 ASC Agenda
pre ZUŠ
96,00     18.8.2015 ASC Applied
Software
Consultants s.r.o
Svoradova 7/1
Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
95 jedálne
kupóny
484,44     21.8.2015 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
96 nekonečný
priemyselný regál 3ks
regál 5 policový 2ks
674,80       Regály-NET s.r.o.
Rudná 1117/30a
70300 Ostrava
IČ:29452341
DIČ:4020458695
97

PVC imperial 15,7BM
lišta indo 13ks
doplnky 30ks
montáž 1ks

1111,07       Koberce Max s.r.o.
Plavisko 7
03401, Ružomberok
IČO:31636632
DIČ:2020431105
98 PVC Exclusive 400 5,8BM
PVC Exclusive 200 5,8BM
L Lišta 9ks
Doplnky 18ks
montáž
639,56       Koberce Max s.r.o.
Plavisko 7
03401, Ružomberok
IČO:31636632
DIČ:2020431105
99 Doplnky Indo 26ks
L lišta Indo 13ks
PVC Premium 400 7,5m
PVC Premium 100 7,5m
PVC Premium 180 3,4m
montáž
807,91       Koberce Max s.r.o.
Plavisko 7
03401, Ružomberok
IČO:31636632
DIČ:2020431105
100 platba za pripojenie
k distribučnej sústave
115,64     21.8.2015 Stredoslovenská
energetika, a.s.
Pri Rajčianke
8591/4B, Žilina
IČO:36403008
DIČ:2020106682
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 regál 5 policový 102,77       Regály-NET s.r.o.
Rudná 1117/30a
70300 Ostrava
IČ:29452341
DIČ:4020458695
102 maliarske
potreby
podľa
rozpisu
227,45     6.9.2015 PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
103 elektrina
1.9.2015-
30.9.2015
158,00     6.9.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
104 stavebný materiál
podľa rozpisu
31,55     6.9.2015 Oraving stavebniny s.r.o.
M. R. Štefánika 1833
02601 Dolný Kubín
IČO:44033656
DIČ:2022572794
105 internetové
a hlasové
služby
9/2015
25,75     7.9.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
106 umývadlo,
materiál,
inštalácia
104,34       EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
107 0907416123
8.9.2015-
7.10.2015
42,17       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
107 0911940348
8.9.2015-
7.10.2015
2,05       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
108 FIX ÚK
Variabil ÚK
592,04     14.9.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
109 účtovné služby
za 7/2015
480,00     16.9.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
110 účtovné služby
za 8/2015
480     16.9.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 maliarske
potreby
podľa
rozpisu
270,07     17.9.2015 PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001, Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
112 sťahovanie a prevoz 
klavíra ZA - DK
a späť
360,00     17.9.2015 TRIV s.r.o.
Agátova 22
84415, Bratislava
IČO:36435872
DIČ:2022082799
113 Základná
umelecká
škola-
sept. 15
41,99     21.9.2015 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
114 sláčik husľový 1/2
sláčik husľový 1/4
49,50     21.9.2015 Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
115 za vodné a stočné
opravná faktúra
8,11     28.9.2015 Oravská 
vodárenská 
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180,
02601, D. Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
116 dodaná strava
za 9/2015
380,12     30.9.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
116
A
stojan Roland 
pre keyboard
puzdro Rockbag
pre keyboard
 
208,00     30.9.2015 Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102, Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
117 elektrina
1.10.2015-
31.10.2015
158,00     6.10.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
118 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
75,92     6.10.2015 zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
119 ČB kópie
1853 kusov
za obdobie
9/2015
22,24     6.10.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
120 vodné, stočné 651,48     7.10.2015 Lubomir Belus
Lucenkova č. 1203/13
02601, Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:
1021436614
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 Tržby za vypracovanie
TD aktualizácia
PD elektroinštalácie ZUŠ
-840,00     8.10.2015 EMU projekt, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36805963
DIČ:2022431818
122 FIX ÚK
Variabil ÚK
698,08     12.10.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
123 čistenie
kanalizácie
48,00     12.10.2015 JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
02754, O. Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
124 vodné, stočné
13.9.2014-
12.9.2015
175,49     12.10.2015 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
125 stočné,
zrážková voda
13.9.2014-
12.9.2015
132,25     12.10.2015 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
126 účtovné služby
za 9/2015
480,00     12.10.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
127 internetové
a hlasové
služby
10/2015
25,92     12.10.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
128 0907416123
8.10.2015-
7.11.2015
40,56     12.10.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
128 0911940348
8.10.2015-
7.11.2015
2,05     12.10.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
129 využívanie aplikácie
Vema V4 Cloud,
Dátové prostredie
10-12/2015
97,20     15.10.2015 VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
130 CD-slov. ľudové
hudobné nástroje,
poštovné
 
8,30     27.10.2015 Slovenský
ľudový
umelecký
kolektív
Balkánska 31
85308 Bratislava
IČO:00164780
DIČ:2020910815
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 služby STP APV
11.2015-
10.2016
83,65     27.10.2015 IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
132 dodaná strava
za 10/2015
457,47     28.10.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
133 pristavenie veľkoobjemného
kontajnera a skládkovanie
odpadu podľa rozpisu
526,96     28.10.2015 Technické služby s.r.o.
Nábrežie Oravy 627/1
02601, Dolný Kubín
IČO:31609911
DIČ:2020425473
134 ČB kópie
1853 kusov
za obdobie
10/2015
23,94     3.11.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
135 elektrina
1.11.2015-
30.11.2015
158,00     6.11.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
136 koleno poz 90 1/2"
mosadz nátrubka 1/2"
montážna práca
31,36     6.11.2015 EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
137 účtovné služby
za 10/2015
480,00     6.11.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
138 publikácie:
Začíname hrať na heligónke
1. diel + DVD,
II. diel + CD,
III. diel + CD,
Hráme na heligónke
Vianočné koledy
a piesne + CD 
40,00     6.11.2015 Ing. Martin Čerňanský
Heligónková škola
Ing. Martin Čerňanský
Do Stavku 400/10
01001, Žilina 1
IČO:43567053
DIČ:1078021274
139 internetové
a hlasové
služby
11/2015
29,46     11.11.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
140 0907416123
8.11.2015-
7.12.2015
40,50     11.11.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
140 0911940348
8.11.2015-
7.12.2015
2,05     11.11.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141

tlač materiálov:
žiacke knižky 400ks,
triedne knihy 970ks,
Výkazy nadčasov 150ks,
Darovacie zmluvy 700ks,
Kartičky školné+
rodičovský príspevok 160ks,
Čestné prehlásenia 270ks,
podľa rozpisu

453,48     11.11.2015 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
142 tlač katalógov
súťaže
Bohúňova paleta
210ks
781,20     11.11.2015 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
143 tlač materiálov
súťaže
Bohúňova paleta
Diplom 303ks
pamätný list 208ks
plagát 5ks
katalóg súťaže - dotlač 110ks
689,34     11.11.2015 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
144 FIX ÚK
Variabil ÚK
1144,90     12.11.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
145 Čistiace prostriedky
podľa rozpisu
155,11     16.11.2015 p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
146 Papier Xerox DIPLOMAT
15ks
rezanie 15bal
89,40     18.11.2015 PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
147 darčekové
kupóny
1236,72     25.11.2015 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
148 jedálne
kupóny
169,44     24.11.2015 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
149 obnovenie
montážnej
plomby 1ks
21,60     27.11.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
150 Základná
umelecká
škola-
nov. 15
fotorámik
41,99     27.11.2015 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 dodaná strava
za 11/2015
428,74     30.11.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
152 elektrina
1.11.2015-
30.11.2015
131,67     1.12.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
153 DVD katalóg
+ ocenené práce 150ks,
Trhací blok
s logom súťaže 150ks
307,98     7.12.2015 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
154 Podšívka Classic 25m 25,00     11.12.2015 Foxxy Fashion
Creations s.r.o.
Prejtská 121/138
01841 Dubnica
nad Váhom
IČO:48252280
DIČ:2120104360
155 ČB kópie
1350 kusov
za obdobie
11/2015
16,20     11.12.2015 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
156 internetové
a hlasové
služby
12/2015
27,35     11.12.2015 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
157 FIX ÚK
Variabil ÚK
1400,18     14.12.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
158 0907416123
8.12.2015-
7.1.2016
41,05     14.12.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
158 0911940348
8.12.2015-
7.1.2016
2,05     14.12.2015 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
159 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
75,92     14.12.2015 zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
160 K&M12270
Hudobný stojan 5ks,
K&M85650
Hudobný stojan 5ks
220,06     15.12.2015 TM Sound s.r.o.
Poštová 2
01008, Žilina
IČO:44293801
DIČ:2022656823
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 účtovné služby
za 11/2015
480,00     16.12.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
162 využívanie aplikácie
Vema V4 Cloud,
Dátové prostredie
10-12/2015
(dobropis)
-97,20     16.12.2015 VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
163 využívanie aplikácie
Vema V4 Cloud,
Dátové prostredie
10-12/2015
97,20     16.12.2015 VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
164 dodaná strava
za 12/2015
342,55     21.12.2015 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
165 Toner Xerox
3045
2300str., 1ks
55,00     30.12.2015 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
166 účtovné služby
za 12/2015
480,00     30.12.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
167 účtovná uzávierka
a závierku roka 2015
480,00     30.12.2015 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
168 záloha - dodávka
tepla 12/2015
1500,00     30.12.2015 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
169 Lenovo Z50 i5-4200U, 1ks,
Lenovo Flex 14
i3-4010U, 1ks,
Lenovo B50-80 i3-4005U 2ks
1893,30     30.12.2015 Smartshop s.r.o.
Kaštielska 2
82105 Bratislava
IČO:36727920
DIČ:2022312633
170 Elektrina vyúčtovanie
- oprava základu dane
-288,29     30.12.2015 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
171 Odber el. energie
za rok 2015
351,72     14.1.2016 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254