GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2016

Faktúry 2016

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 webhosting
zuspmb.sk
21.1.2016-
20.1.2017
39,40     1.2.2016 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2 elektrina
1.1.2016-
31.1.2016
158,00     8.1.2016 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3 internetové
a hlasové
služby
12/2015-
01/2016
30,29     8.1.2016 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
4 Vema Cloud +
dát. prostredie
01. - 03/2016
97,20     11.1.2016 VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
5 ČB kópie
1012 kusov
za obdobie
12/2015
12,14     11.1.2016 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
6 0907416123
8.1.2016-
7.2.2016
40,64     12.1.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
6 0911940348
8.1.2016-
7.2.2016
2,05     12.1.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
7 Fix ÚK
Variabil ÚK
12/2015
1526,16     14.1.2016 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
8 náklady na el. energiu
v roku 2015
351,72     14.1.2016 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
9 nájomné 70,00     29.1.2016 Mestské
kultúrne stredisko
Nám. slobody 1269/3
02601 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
10 dodaná strava
za 01/2016
312,48     4.2.2016 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11

vrecká
AQUA VAC
Inox 20

33,99     4.2.2016 VACS Slovakia s.r.o.
Opavská 8
83101 Bratislava
IČ:48136522
DIČ:2120073802
12 22" LED ASUS
VS229HA 2ks, 
Genius KB-8000x 2ks,
Genius Slimstar
8000Me 1ks,
kábel HDMI 3ks,
Dicota SlimCase
Base 1ks
297,97     5.2.2016 BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
02601 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
13 dodávka
elektriny
02/2016
131,00     9.2.2016 Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
81108 Bratislava
IČO:46113177
DIČ:2023235225
14 spracovanie účtovníctva
za 01/2016
480,00     9.2.2016 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
15 vyúčtovanie - oprava
dodávky elektriny
01/2016
25,91     11.2.2016 Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18
Piešťany 91201
IČO:35743565
DIČ:2020230135
16 Fix ÚK
Variabil ÚK
01/2016
1613,94     11.2.2016 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
17 potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
2083,91     11.2.2016 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
18 internetové
a hlasové
služby
01/2016-
02/2016
25,75     11.2.2016 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
19 Poistenie
malých a stredných
podnikateľov
113,79     11.2.2016 Kooperativa
poisťovňa, a. s.
Agentúra Žilina
Uhoľná 1
01001 Žilina 1

IČO:36132497

20 vstupenky na koncert
Husľová dielňa
55 kusov
220,00     16.2.2016 Štátny komorný
orchester Žilina
Dolný Val 47
01128 Žilina
IČO:00228672
DIČ:2020671818
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 doména zuspmb.sk
poplatok za 1 rok
23,88     16.2.2016 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
22 Základná
umelecká
škola
- febr.16
41,35     18.2.2016 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
23
dodaná strava
za 02/2016
418,81     26.2.2016 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
24 0907416123
8.2.2016-
7.3.2016
41,10     1.3.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
24 0911940348
8.2.2016-
7.3.2016
2,05     1.3.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
25 Fix ÚK
Variabil ÚK
12/2015
-632,39     4.3.2016 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
26 preprava osôb
Dolný Kubín -
Žilina a späť
156,00     4.3.2016 Miroslav Jagelka
Krížna 911
02944 Rabča
IČO:44185375
DIČ:1079691360
27 internetové
a hlasové
služby
02/2016-
03/2016
28,90     9.3.2016 DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
29 náklady za dodávku
tepla za rok 2015
za objekt v nájme
Matúškova 1696/3
3344,72     10.3.2016 Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
30 Fix ÚK
Variabil ÚK
1248,28     11.3.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31
spracovanie účtovníctva
za 02/2016
480,00     14.3.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
32
Vedenie
pedagogickej
dokumentácie
v ZUŠ
35,00     21.3.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
33 Skladačky - 
modely na hudobnú
improvizáciu
22.95     23.3.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
34 Ladenie klavírov -
15 kusov,
opravy klavírov
979,00     31.3.2016
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
35
spracovanie účtovníctva
za 03/2016
480,00     4.4.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
36
dodaná strava
za 03/2016
279,93     4.4.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
37 doprava po D. Kubíne 24,00     5.4.2016 Revitamal s.r.o.
SNP 1196/28
02601, Dolný Kubín
IČO:44797486
DIČ:2022839412
38 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
jan.-marec, 2016
59,80     6.4.2016
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
39 za podaný obed,
minerálku, kávu, koláč
dňa 31.3.2016
240,00     7.4.2016
Alena Chylková
Hostinec Kopačka
Športovcov 1181
02601, D. Kubín
IČO:41657519
DIČ:1021396167
40
internetové
a hlasové
služby
03/2016-
04/2016
29,88     8.4.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41
0907416123
8.4.2016-
7.5.2016
40,69     8.4.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
41
0911940348
8.4.2016-
7.5.2016
2,05     8.4.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
42
Vema Cloud +
dát. prostredie
04. - 06/2016
104.40     11.4.2016
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
43 Jedálne kupóny 200,94     11.4.2016
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
44 Fix ÚK
Variabil ÚK
1478,04     12.4.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
45 Sada bezdrôtových
mikrofónov
SHURE UR 24D
1 kus
550,00     14.4.2016 Ján Gáll
MDD 1065/15
02601, Dolný Kubín
IČO:14167921
DIČ:1020463367
46 Maliarske potreby
podľa rozpisu
40,36     15.4.2016
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
47
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
526,21     20.4.2016
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
48 Auna Keyboard Bank
10011595
36,80     21.4.2016 chal-tec gmbh
Wallstr. 16
10179 Berlin
49 kontrola a oprava
hasiacich prístrojov,
kontrola hydrantov
kontrolné štítky,
paušálny poplatok
27,21     22.4.2016
Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
02601, D. Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
50
Základná
umelecká
škola
- apríl 16
+ bonus
41,99     25.4.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 polokošeľa Pique 200gr.
- 15ks
potlač malá
na predný diel
potlač veľká na zad. diel
zhotovenie šablóny
pre tlače
202,80     25.4.2016 Juráš Peter - Sieťotlač
Dolná Roveň 1319/39
03484 Liptovské Sliače
IČO:36132497
DIČ:2020949194
52 Ladenie klavíra,
oprava, čistenie,
mazanie
72,00     25.4.2016
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
53
dodaná strava
za 04/2016
342,86     29.4.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
54 D. Kubín - Námestovo
Námestovo - D. Kubín
spolu 130 km
49,20     2.5.2016 Kuteš, s.r.o.
Mokraďská 470
02601 Dolný Kubín
IČO:44827253
DIČ:2022845154
55
spracovanie účtovníctva
za 04/2016
480,00     6.5.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
56 prepravu žiakov na trase
D. Kubín - Námestovo
a späť
143,04     6.5.2016
Miroslav Jagelka
Krížna 911
02944 Rabča
IČO:44185375
DIČ:1079691360
57
internetové
a hlasové
služby
04/2016-
05/2016
26,99     10.5.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
58

preprava osôb na trase:
6. 5. 2016 -
D. Kubín - B. Bystrica
8. 5. 2016 -
B. Bystrica - D. Kubín
156 km x 2
 

119,81     11.5.2016
Kuteš, s.r.o.
Mokraďská 470
02601 Dolný Kubín
IČO:44827253
DIČ:2022845154
59
0907416123
8.5.2016-
7.6.2016
40,57     11.5.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
59
0911940348
8.5.2016-
7.6.2016
2,05     11.5.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
60
Fix ÚK
Variabil ÚK
1077,12     16.5.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 ladenie klavíra
dotiahnutie
mech. šróbov
nasadenie kladívok
72,00     18.5.2016
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
62
prenájom priestorov
pre výber žiackych prác
Bohúňova paleta
2016
89,30     19.5.2016
Marián Biňas Marína
Hviezd. nám. 1667/36
02601, Dolný Kubín
IČO:10997741
DIČ:1020463983
63 oprava /obnovenie/
stoličky
30,00     23.5.2016 Ľubomír Forgáč
Račovská 74
02741 Or. Podzámok
IČO:10998322
DIČ:1020463037
64 kancelárske potreby
podľa rozpisu
91,28     23.5.2016
PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
65
Čistiace prostriedky
podľa rozpisu
224,14     23.5.2016
p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
66
dodaná strava
za 05/2016
390,60     31.5.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
67 preprava osôb na trase:
18. 5. 2016 -
D. Kubín - Trstená
18. 5. 2016 -
Trstená - D. Kubín
80 km x 2
61,44     2.6.2016
Kuteš, s.r.o.
Mokraďská 470
02601 Dolný Kubín
IČO:44827253
DIČ:2022845154
68 reklama 4 týždne 48,00     6.6.2016 Infoštúdio
mesta Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám.
1651/2
Dolný Kubín
IČO:36375535
DIČ:2021372100
69
internetové
a hlasové
služby
05/2016-
06/2016
27,84     8.6.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
70
0907416123
8.6.2016-
7.7.2016
44,54     8.6.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
70
0911940348
8.6.2016-
7.7.2016
2,05     8.6.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71
spracovanie účtovníctva
za 05/2016
480,00     10.6.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
72
Fix ÚK
Variabil ÚK
811,34     15.6.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
73 prepravu sláčikového
orchestra na trase
D. Kubín - Bučovice
- Letovice
a späť
700,00     15.6.2016
Miroslav Jagelka
Krížna 911
02944 Rabča
IČO:44185375
DIČ:1079691360
74 šálka s logom 70ks 294,00     20.6.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
75

hecht 130r mot. vyžínač
Kanister Sheron 5L
Olej Stihl 1L
Lanko rez.

107,59     21.6.2016 Jumax s.r.o.
Hviezdoslavova 343,
02743, Nižná
IČO:44600437
DIČ:2022754844
76 výroba materiálov
podľa rozpisu
333,70     22.6.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
77
dodaná strava
za 06/2016
312,48     24.6.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
78 Toner Kyocera
TK 170 - FS
54,58     24.6.2016 Abel-Computer, s.r.o.
A. Hlinku 6
02201 Čadca
IČO:31634788
DIČ:2020422481
79 Jedálne kupóny 519,54     27.6.2016
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
80 List - bianco s vodotla.
štátneho znaku SR,
sériou a číslov.
97,20     27.6.2016 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
97472, B. Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81
Základná
umelecká
škola
- jún 16
41,35     30.6.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
82 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
04 - 06, 2016
59,80     1.7.2016
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
83 čistenie
kanalizácie
60,00     4.7.2016 JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
02754, O. Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
84 údržba sociálnych
zariadení a WC
podľa rozpisu
118,67     6.7.2016
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
85 tlač materiálov
Absolventi
podľa rozpisu
313,20     7.7.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
86 vykonanie deratizácie:
položenie požerových
návnad 10ks,
nástrahové staničky
plastové
73,00     8.7.2016 PaedDr.
Stanislav
Štelbacký
Aleja Slobody 1887/40
02601, Dolný Kubín
IČO:32270755
DIČ:1021298751
87
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
343,69     8.7.2016
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
88
0907416123
8.7.2016-
7.8.2016
45,44     11.7.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
88
0911940348
8.7.2016-
7.8.2016
2,05     11.7.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
89
internetové
a hlasové
služby
06/2016-
07/2016
27,07     12.7.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
90
Vema Cloud +
dát. prostredie
07. - 09/2016
106,08     12.7.2016
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91
spracovanie účtovníctva
za 06/2016
480,00     11.7.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
92
Fix ÚK
Variabil ÚK
523,26     14.7.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
93 ASC Agenda
pre ZUŠ
129,00     14.7.2016 ASC Applied
Software
Consultants s.r.o
Svoradova 7/1
Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
94 Ladenie klavírov
na súťaž Musica
Arvenzis 2016
874,00     15.7.2016
Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
95 tlač materiálov
Bohúňova paleta:
katalóg súťaže 250ks
Diplomy A4 324ks
1119,96     18.7.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
96
internetové
a hlasové
služby
07/2016-
08/2016
25,75     10.8.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
97
0907416123
8.8.2016-
7.9.2016
43,92     15.8.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
97
0911940348
8.8.2016-
7.9.2016
2,05     15.8.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
98

Jedálne kupóny
100ks

326,94     16.8.2016
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
99
Fix ÚK
Variabil ÚK
523,26     16.8.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
100 tlač materiálov
Bohúňova paleta:
katalóg súťaže 150ks
DVD s potlačou 105ks
748,44     25.8.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101 TP-LINK
TL-WPA4226T
100,22     30.8.2016 Business Copy s.r.o.
Čsl. armády 3
04001, Košice
IČO:44355491
102 DM obojstranná
páska 1ks,
B Pilot 858/300
4ks
90,00     31.8.2016 Koberce Max s.r.o.
Plavisko 7
03401 Ružomberok
IČO:31636632
DIČ:2020431105
103 oprava vodovodného
sifónu a radiátora
podľa rozpisu
185,66     7.9.2016
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
104 Savo proti plesni
1ks
3,73     7.9.2016
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
105
spracovanie účtovníctva
za 08/2016
480,00     7.9.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
106 Hudobné vystúpenie
so sláčikovým
orchestrom
50,00     2.9.2016 Mgr. Nadežda
Holenková - TuArt
Somolického 790/52
03901
Turčianske Teplice
IČO:33233985
DIČ:1043413063
107 tlač materiálov
žiacke knižky,
obaly na TK,
TK skupinové vyuč.,
Výkaz nadčasových
hodín,
Kartičky školné +
Rodičovský príspevok
445,68     7.9.2016 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
108 Office 2016 PRO Slovak
MOL NL AE 5ks
inštalácia 1 hod.
495,00     7.9.2016 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
109 Jedálne kupóny 326,94     7.9.2016
Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
110
Fix ÚK
Variabil ÚK
523,26     13.9.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111
0907416123
8.9.2016-
7.10.2016
43,40     13.9.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
111
0911940348
8.9.2016-
7.10.2016
2,05     13.9.2016 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
112
spracovanie účtovníctva
za 07/2016
480,00     19.7.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
113 Akumulátor 7Ah
servis 1ks
30,00     19.7.2016 Juraj Hampel
Medzihradská 1337/68
02601, Dolný Kubín
IČO:44938896
DIČ:1081719397
114 Papier Xerox Dipl. 25ks,
Pero Solidly 24ks,
Poštová obálka c6 20ks,
Poštová obálka c5 20ks,
ceruzka 12ks,
Euroobal a4 800ks
114,74     22.9.2016
PC DATA s.r.o.
Jána Ťatliaka 2051/8
02601, D. Kubín
IČO:47549912
DIČ:2023947354
115
Základná
umelecká
škola
- sept 16
náklady na distribúciu 1
balné 1
41,35     23.9.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
116 demontáž a montáž
radiátora a oprava WC
+ materiál
156,84     28.9.2016
EKOBOSS, s.r.o.
Matúškova 2575
02601, D. Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
117 Opravná faktúra
vodné, stočné
3,24     3.10.2016
Oravská 
vodárenská 
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180,
02601, D. Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
118 Vodné podľa
odpočtu r. 2016,
Stočné podľa
odpočtu r. 2016
516,65     3.10.2016
Lubomir Belus
Lucenkova č. 1203/13
02601, Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614
119 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
07 - 09, 2016
59,80     3.10.2016
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
120
dodaná strava
za 09/2016
447,02     3.10.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
576,00     3.10.2016
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
122
internetové
a hlasové
služby
08/2016-
09/2016
25,74      
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
123 tovar podľa dodacieho
listu
(gitarové struny, ladička)
119,00     5.10.2016 Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
124 vodné, stočné
13. 9. 2015 -
12. 9. 2016
173,00     6.10.2016
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
125 stočné 
(zrážková voda)
13. 9. 2015 -
12. 9. 2016
130,00     6.10.2016
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
126 za vypracovanie
energetického certifikátu
budovy
240,00     6.10.2016 Etrium s.r.o.
ul. Radlinského 1729
02601, Dolný Kubín
IČO:47098783
DIČ:2023745097
127
spracovanie účtovníctva
za 09/2016
480,00     6.10.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
128
Fix ÚK
Variabil ÚK
687,06     11.10.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
129
0907416123
8.9.2016-
7.10.2016
48,38     11.10.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
130
internetové
a hlasové
služby
09/2016-
10/2016
26,03     13.10.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131
Vema Cloud +
dát. prostredie
10/2016 -
12/2016
106,80     17.10.2016
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
132 Malá sušička
na kolieskach
- zmena dizajnu 1ks
39,00     17.10.2016 EDUCAPLAY, s.r.o.
Veľká okružná 43
01001 Žilina
IČO:44889780
DIČ:2022875492
133 Malá sušička
na kolieskach
- zmena dizajnu 3ks
131,00     18.10.2016 EDUCAPLAY, s.r.o.
Veľká okružná 43
01001 Žilina
IČO:44889780
DIČ:2022875492
134
dodaná strava
za 10/2016
425,32     28.10.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
135

služby STP APV
11-12.2016
01-10.2017

83,65     11.11.2016
IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
136
spracovanie účtovníctva
za 10/2016
480,00     11.11.2016
Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
137
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
577,73      
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
138
Fix ÚK
Variabil ÚK
1115,82     11.11.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
139
internetové
a hlasové
služby
10/2016-
11/2016
28,67     11.11.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
140 Mesačný
poplatok
Partner Pro
-7,26     11.11.2016
Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 Konzultácie
aplikácií 1hod.
42,00     18.11.2016
VEMA, s.r.o.
Prievozská 14/A
82109, Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
142 ručný rekordér Zoom H1
a príslušenstvo APH1
118,00     18.11.2016 Muziker, a.s.
Einsteinova 18
85102, Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
143 Benefitná poukážka 5€
309ks
1545,00     30.11.2016 Doxx - Stravné lístky,
spol s r.o.
Kálov 356
01001, Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
144 lopata, krompáč,
násada hrabľová,
odhŕňač snehu 2ks,
Extol vŕtačka aku,
Dw sada bitov
127,74     28.11.2016 Krupa Kajo, s.r.o.
M. R. Štefánika 2267
02601, Dolný Kubín
IČO:36362981
DIČ:2022199124
145
Základná
umelecká škola
- nov. 16, teplomer
náklady na distribúciu 1
balné 1
41,45     28.11.2016
RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
146 za služby mobilnej siete
0907416123
22.10.2016-
21.11.2016
21,80     30.11.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
147
dodaná strava
za 11/2016
414,47     30.11.2016
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
148
Čistiace prostriedky
podľa rozpisu
168,04      
p. k. solvent SK s.r.o
Vinárska 1
Lužianky 95141
IČO:44268637
DIČ:2022706939
149 tovar podľa rozpisu 84,05     6.12.2016 Šard elektromontáže s.r.o.
M. R. Štefánika 2315
02601, Dolný Kubín
IČO:31588131
DIČ:2020425022
150 za dopravné výkony
20 km
30,00     7.12.2016 Jozef Vrábeľ Autodoprava
02721, Žaškov
IČO:32277849
DIČ:1020463939
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 zálohová platba
za dodávku el. energie
a tepla za rok 2016
3300,00     7.12.2016
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
02601 D. Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
152
spracovanie účtovníctva
za 11/2016
480,00     7.12.2016 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
153
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
587,48     30.112016
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
154 zabezpečenie
zdravotného
dohľadu
10 - 12, 2016
59,80     9.12.2016
zdravotka - PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
03601, Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
155
Fix ÚK
Variabil ÚK
1345,31     9.12.2016
Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
156
internetové
a hlasové
služby
11/2016-
12/2016
26,51     13.12.2016
DSi DATA s.r.o
A. Bernoláka 377/5
Námestovo 02901
IČO:36399493
DIČ:2020129727
157
dodaná strava
za 12/2016
334,18      
Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
158
potreby pre
výtvarníkov
podľa rozpisu
598,32     20.12.2016
Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
159 za služby mobilnej siete
0907416123
22.11.2016-
21.12.2016
26,44     27.12.2016
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
81762, Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
160 Energetický
audit
budovy ZUŠ
1200,00     28.12.2016 Etrium s.r.o.
ul. Radlinského 1729
02601, Dolný Kubín
IČO:47098783
DIČ:2023745097