GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

FAKTÚRY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1

webhosting

zuspmb.sk
21.1.2019-
20.1.2020

39,40

   

7.1.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2

vyúčtovanie
elektrina
12/2018

77,30

   

7.1.2019

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3

poistné
06.02.2019-
16.08.2019

299,82

   

7.1.2019

KOOPERATIVA
poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
IČO:00585441
DIČ:2020527300
4 publikácia
Základná
umelecká 
škola - dec.18
+ poštovné
a balné

41,45

   

7.1.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
5

práce
podľa
zmluvy
12/2018

120,00

   

15.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
6
internetové
a hlasové 
služby
12/18 - 1/19

25,14

   

15.1.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
7 prenájom
a údržba
rohoží
12/2018

23,04

   

14.1.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

8

dohoda o
platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2019

12 x 176
celkom
2112,00
   

16.1.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

 

9

workshop
v rámci projektu
Mobilné
kultúrne
centrum 2019

50,00

 

 

1

16.1.2019

InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
10 poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
01-03/2019

149,04

   

21.1.2019

Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy

identi-

fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

11

Office Home
and Business 2ks +
bezpečnostný
balík ESET
na 15 PC/rok
oprava notebooku +
taška na notebook

755,20

 

2

22.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
12

Samsung
Galaxy
S8

419,00
 

 

3

28.1.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

13

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.12.18 - 21.01.19

56,99

   

28.1.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
14

dodaná
strava 
za mesiac
január 2019

555,75

   

4.2.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

15

prenájom
a údržba
rohoží
01/2019

16,61

   

6.2.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
16 jedálne
kupóny
140 ks +
poštovné
a balné

519,54

 

5

6.2.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

17

tonery 
1 ks Xerox 3045 na
2300 strán a
 2 ks Kyocera 1320
na 7200 strán

103,20

 

4

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

18

práce
podľa
zmluvy
01/2019

120,00

   

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

19

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
01/2019

400,00

   

8.2.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
20 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
01/2019

52,11

   

8.2.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21
internetové
a hlasové 
služby
1/19 - 2/19

25,13

   

11.2.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
22

poplatok za
používanie

domény
zuspmb.sk

23,88

   

11.2.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
23 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
01/2019
1562,54     12.2.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487

 

24

nabíjačka
EMOS MW  +
nabíjateľné
batérie

34,80

 

6

18.2.2019

DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
25 publikácia
Základná
umelecká 
škola - febr.19
+ poštovné
a balné

44,65

   

18.2.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

26

UV liquid 
sklo 2 ks
 

49,98

 

7

18.2.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

27

kontrola
hasiacich prístrojov
a hydrantu,
dodanie hasicich
prístrojov a hydrantovej
hadice a prúdnice

119,33

 

9

21.2.2019

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
28

vyúčtovanie
tepla za
rok 2018

-970,04

   

25.2.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
29 telekomunikačné
služby
za obdobie
22.01.19 - 21.02.19
56,99     25.2.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
30

dodaná
strava 
za mesiac
február 2019

617,50

   

1.3.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
30
a
vyúčtovanie 
zálohy za 
dodávku tepla
za rok 2018

 

-295,55

   

28.2.2019

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
31

materiál pre
výtvarný odbor
baliaci papier
šedák

106,99   10 1.3.2019
Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
32  

žiarivky
30 ks

65,70   13 4.3.2019
Pema com, s.r.o.
A. Sládkoviča 1797/12
026 01 Dolný Kubín
IČO:46095411
DIČ:202320682
33 prenájom
a údržba
rohoží
02/2019
23,04     5.3.2019
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

34

prenájom
priestorov
na koncert
dňa 26.2.2019

199,00  

8
 

5.3.2019

Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
35 práce podľa
zmluvy
02/2019 +
slúchadlá
SONY
140,00    

11.3.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
36
internetové
a hlasové 
služby
1/19 - 2/19
28,19     11.3.2019
DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
37

regále
kovové
2 kusy

 

190,30   14 11.3.2019
Bludovický
Svatý Ján s.r.o.
Horní Bludovice 307
739 37 Horní Bludovice
IČO:28645995
DIČ:41200333918
38 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
02/2019
400,00     13.3.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
39 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
02/2019
53,62     13.3.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
40 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
02/2019
1347,18     13.3.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

41
 

čistiace
prostriedky
a potreby

200,75

  15 18.3.2019
p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2020706939
42

farby a
maliarske
potreby

108,66

  12 21.3.2019
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680

 

43

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.02.19 - 21.03.19
56,99     25.3.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
44

dodaná
strava 
za mesiac
marec 2019

444,60

   

29.3.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
45

skartovač
HSM X8

90,46

 

16

29.3.2019
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
46 reklamné
perá
+ poštovné
a balné

61,49

 

18

1.4.2019

National Pen
Bldg D Xerox
Technlogy Park
Dundalk, Co Louth
Ireland

 

47

prenájom
a údržba
rohoží
03/2019

 

23,04

   

 

1.4.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

48

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
03/2019
400,00    

 

2.4.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

49

práce podľa
zmluvy
03/2019

 

120,00

   

 

5.4.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
50 spoločenské 
posedenie
zamestnancov
ku Dňu učiteľov
občerstvenie
pre 33 osôb

 

330,00

 

11

 

5.4.2019

Alena Chylková
027 52 Párnica 82
prevádzka: Hostinec
Kopačka D. Kubín
IČO:41657519
DIČ:1021396167
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

 

51

realizácia
workshopu
a koncertu
Lento Ad Astra
 

 

50,00

 

17

5.4.2019

Čiara života o.z.
Hviezdoslavovo nám.
811 02 Bratislava
IČO:
DIČ:
52 bezskrutkový
kovový regál
4 policový
250 kg na policu
+ extra polica
2 ks

89,70

 

19

5.4.2019

W.S. Wolrdwide
Shelving GmbH
Europaplatz 2/1/2
1150 Wien
FN 453678
IČ DPH:SK4120052695

 

53

elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
03/2019

27,68

    8.4.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
54 zdravotný
dohľad za
1. štvrťrok
2019

62,12

    8.4.2019
zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
55
internetové
a hlasové 
služby
3/19 - 4/19

25,15

   

11.4.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
56 elektroinštalačné
práce:
výmena
núdzového
svietidla

94,20

 

20

11.4.2019

EMU elektro s.r.o.
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
57 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
03/2019
1236,74     12.4.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
58 prezentačné
tričká
s potlačou
55 ks

264,00

 

21

16.4.2019

VELLAS, spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285

59

publikácia
Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie +
poštovné a balné

48,95

   

17.4.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
60 poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
04-06/2019

149,04

    18.4.2019
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 materiál
na absorbciu
zvuku

442,61

 

24

24.4.2019

Muziker, a.s.
Eisnsteinova 18
851 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991

62

tlač plagátov
diplomov a
tlačovín pre
potreby školy

75,24

 

22

24.4.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
63 telekomunikačné
služby
za obdobie
22.03.19 - 21.04.19

57,14

   

24.4.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

64

dodaná
strava 
za mesiac
apríl 2019

528,58

   

30.4.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
65 prenájom
a údržba
rohoží
04/2019

23,04

   

30.4.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

66

ladenie
a údržba
klavírov
3 ks

259,00

 

23

30.4.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281

67

stojan na
projektor
+ dopravné
a balné

70,45

 

25

30.4.2019

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 Dalovice
IČO:25236431
DIČ:CZ25236431
68

paličky na
xylofón +
poštovné

10,50

 

26

30.4.2019

Igor Rybnikár
Hudobné nástroje ePlay
Pekná 7, 971 01 Prievidza
IČO:43577652
DIČ:1048976588

 

69

práce podľa
zmluvy
04/2019
+ toner Canon
na 6500 strán

237,00

   

6.5.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

 

70

jedálne
kupóny
140 ks +
poštovné
a balné

519,54

  27

 

7.5.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy

identi-

fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

71

elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
04/2019

15,00

   

7.5.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ2023235225

72

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
04/2019

400,00

   

7.5.019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
73
internetové
a hlasové 
služby
4/19 - 5/19

25,15

   

10.5.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

74

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
04/2019

1023,10

   

13.5.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
75 preprava
osôb
D. Kubín
Námestovo
a späť

111,60

 

30

16.5.2019

JK TRANS SK, s.r.o.
Beňova Lehota 25
026 01 Dolný Kubín
IČO:45870985
DIČ:2023166794
76 toner
Xerox
WC5225
na 30 tis.
strán

111,84

 

32

17.5.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

77

čistenie
kanalizácie

60,00

 

33

21.5.2019

JH TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330

78

prenájom
priestorov
na koncert
dňa 20.5.2019

120,00

 

28

22.5.2019

Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994

79

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.04.19 - 21.05.19

57,14

 

84

27.5.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

80

prenájom
a údržba
rohoží
05/2019

23,04

   

27.5.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

81

dodaná
strava 
za mesiac
máj 2019

597,74

   

31.5.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
82 prenájom priestorov
pre výber žiackych
prác Bohúňova Paleta
2019

118,70

 

34

4.6.2019

Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
83
kontrola hasiacich
prístrojov
a požiarnych
hydrantov
 
35,29   35 4.6.2019
Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597

84

catering
a obsluha
Koncert k
140. výročiu
úmrtia
P. M. Bohúňa

500,00

   

6.6.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151

85

preprava
osôb D.Kubín -
L. Mikuláš a späť
dňa 22.5.2019

172,80

 

36

6.6.2019

Marianna Beňušová
AUTOŠKOLA
BEŇUŠ , s.r.o.
ČSA 1852/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:48316130
DIČ:2120127669

86

publikácia
Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie jún 19 +
poštovné a balné

41,45

   

7.6.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

87

práce podľa
zmluvy
05/2019

120,00

   

7.6.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
88 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
05/2019

32,30

   

10.6.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
89
internetové
a hlasové 
služby
5/19 - 6/19

25,15

   

11.6.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

90

list bianco
s vodotlačou,
podtlačou  štát.
znaku SR, sériou
a číslovaním 600 ks

130,20

 

40

12.6.2019

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
05/2019

400,00

    12.6.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
92 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
05/2019

947,92

   

13.6.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
93 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.05.19 - 31.05.19

6,45

    13.6.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

94

strava 
za mesiac
jún 2019

553,28

   

28.6.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
95 prenájom
a údržba
rohoží
06/2019

23,04

   

28.6.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
96 materiál 
pre výtvarný
odbor a 
kancelárske
potreby
493,61   31

1.7.2019
 

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
97

jedálne 
kupóny
120 ks
+ poštovné
a balné

471,54   42 2.7.2019
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
98

aSc agenda
pre ZUŠ
 

179,00     2.7.2019
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
99 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
06/2019
400,00     4.7.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
100 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
06/2019

-57,99

    4.7.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101

práce podľa
zmluvy
06/2019

120,00

   

11.7.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

102

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
06/2019

586,39

   

12.7.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
103 zdravotný
dohľad za
2. štvrťrok
2019

61,81

   

12.7.2019

zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
104
internetové
a hlasové 
služby
6/19 - 7/19

25,15

   

12.7.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
105 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.06.19 - 30.06.19

24,87

   

12.7.2019

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

106

prenájom
a údržba
rohoží
07/2019

23,04

   

12.7.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
107 ladenie a servis
klavírov, vrátane
ladenia a servisu
koncertných klavírov
na súťaž Schola Arvensiz

1237,00

 

41

29.7.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
108 práce podľa
zmluvy
07/2019

120,00

   

7.8.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

109

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
07/2019

586,39

   

9.8.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487

 

110

telekomunikačné
služby
za obdobie
01.07.19 - 31.07.19
20,24     9.8.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
07/2019

400,00

   

9.8.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
112 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
07/2019

-116,52

   

9.8.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
113 prenájom
a údržba
rohoží
08/2019

10,18

   

19.8.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

114

poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
07-09/2019

149,04

   

19.8.2019

Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471
114
a
internetové
a hlasové 
služby
7/19 - 8/19
25,15     20.8.2019
DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

115

práce podľa
zmluvy
08/2019

120,00

   

4.9.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

116

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
08/2019

400,00

   

 

5.9.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

117

Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie sept. 19 +
poštovné a balné

41,75

   

9.9.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

118

dobropis za
vrátené
nespotrebované
kupóny

-108,00

   

9.9.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
119 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
08/2019

-126,36

   

9.9.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

120

portál Verejná
správa SR
ročný
prístup

117,00

   

9.9.2019

Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO:31592503
DIČ:2020449189
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121
internetové
a hlasové 
služby
8/19 - 9/19

27,02

   

10.9.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

122

telekomunikačné
služby
za obdobie
01.08.19 - 31.08.19

20,00

   

10.9.2019

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

123

koberec, lišty
a plastové
komponenty

445,21

 

46

12.9.2019

F-PARKET, s.r.o.
SNP 578/3
029 01 Námestovo
IČO:47717947
DIČ:2024085360

124

oprava PC,diagnostika,
výmena zdroja,
SEASONIC zdroj,
Drum Print na XEROX 5225,
toner XEROX WC 5225 
na 30tis. strán

404,40

   

12.9.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
125 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
08/2019

586,39

   

12.9.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
126 tlač materiálov
plagáty, tablo,
DVD, pamätné
listy

154,92

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

127

tlač materiálov
vizuál záhrada,
diplomy, samolepky

Roll-up Bohúň

337,92

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

128

tlač materiálov
pre potreby školy
triedna kniha, 
obal na triednu knihu,

žiacka knižka ...

602,40

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

129

publikácia
Prechod na
nový zákon
o pedagogických
a odborných
zamestnancoch

35,00

   

16.9.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

130

prenájom
a údržba
rohoží
09/2019

16,61

   

18.9.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

131

pracovné zošity
Hudobná náuka +
preprava
a balné

280,20

   

18.9.2019

František Buraš -  FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21
IČO:43055656
DIČ:1022341991

132

maliarske
stojany 10 ks
+ preprava
a balné

107,40

   

18.9.2019

MY HOME, s.r.o.
Mierová 1842
069 01 Snina
IČO:36731684
DIČ:2022320355

133

jedálne 
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné

628,34

   

19.9.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

134

maliarska sada
SIMPLY111
+ stojan, hlavná cena
pre víťaza súťaže
Bohúňova paleta 2019

50,00

 

47

20.9.2019

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600

135

pohostenie
pre víťazov
 súťaže Bohúňova
paleta 2019

65,00

 

49

20.9.2019
 

Catering & Consulting s.r.o.
Okružná 125/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946

136

pavúk
na husle
2 ks
 
51,23   48 17.9.2019
Ms-Augustinium s.r.o.
Klincová  35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341

137

vyúčtovanie

 vodné
stočné

63,78

   

30.9.2019

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315

138

predpis

 preddavkových
platieb

300,00

   

30.9.2019

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315

 

139

pracovné
zošity
Klavihrátky -
s pastelkami
u klavíru 3 ks +
poštovné a balné
 

22,02

 

50

1.10.2019

Distribučná
agentúra AD REM
Mánesovo nám. 6
851 01 Bratislava
IČO:11782889
DIČ:1020183142
140 výroba materiálov
na medzinárodnú
výstavu Bohúňova
paleta 2019
 
1648,00   39

1.10.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

141

strava 
za mesiac
september
2019

465,00

   

2.10.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151

142

vodné
stočné
250,56     2.10.2019
Ľubomír Beluš
Lucenkova 1203/13
026 01 Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:1021436614

143

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
09/2019

400,00

   

2.10.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
144 strava 
za mesiac
september
2019
347,75     4.10.2019
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173
145 strava 
za mesiac
september
2019
38,61     4.10.2019
Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
146 práce podľa
zmluvy
09/2019 +
kábel a
redukcia

134,64

 

51

8.10.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
147 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
09/2019
11,19     8.10.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
148 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.09.19 - 30.09.19
20,24     9.10.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
149
internetové
a hlasové 
služby
9/19 - 10/19
29,03     10.10.2019
DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
150

deratizácia
objektu

112,70

 

56

14.10.2019

Ján Štajer
Derato
Bysterecká 2066/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

151

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
09/2019

758,35

   

14.10.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
152 prenájom
a údržba
rohoží
10/2019

23,04

   

15.10.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
153 zdravotný
dohľad za
3. štvrťrok
2019
61,44     16.10.2019
zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
154

noty 2 ks
+ poštovné
a balné

14,45   57 17.10.2019
AUDIO PARTNER s.r.o.
Mezi vodami 23
143 00  Praha 4
IČO:27114147
DIČ:4020338135
155

účtovný
program

83,65
 

    21.10.2019
IVES Košice
Čsl. armády 20
041 18 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
156 workshop
Talk/Play/Share
4.6.2019
100,00   37 22.10.2019
InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558

157

poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
10-12/2019
149,04     22.10.2019
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471
158 1/8 husle,
strunník na husle,
stolička k bicím,
stojany na noty
360,40   54 23.10.2019
Ms-Augustinium s.r.o.
Klincová 35
821 09 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
159 skladacie
schodíky
do domácnosti
kovové
+ doprava
92,32   58 28.10.2019
Fortel katalog s.r.o.
Šance 121
687 24 Uherský Brod
IČO:26964333
DIČ:CZ26964333
160 farby a
maliarske
potreby
101,72   60 4.11.2019
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
161 materiál 
pre výtvarný
odbor 

599,96

 

53

4.11.2019

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
162

čistenie
kanalizácie

60,00

 

61

5.11.2019

JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330

 

163

reklamné
perá a diáre

122,09

 

59

5.11.2019

National Pen
Bldg D Xerox
Technology Park
Dundalk, Co Louth
Ireland

164

strava 
za mesiac

október
2019

 

432,00

   

5.11.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
165 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
10/2019
400,00     5.11.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

166

refakturácia
vodné a 
stočné

325,38

   

24.10.2019

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 1651/2
26 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254

167

strava 
za mesiac
október
2019
59,67    

 

7.11.2019

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
168 strava 
za mesiac
október
2019
406,25     7.11.2019
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

169

internetové
a hlasové 
služby
10/19 - 11/19
zriadenie služby
Office internet

64,40

   

8.11.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

170

práce podľa
zmluvy
10/2019 

120,00

   

8.11.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
171 čistiace
prostriedky
a potreby

246,49

   

12.11.2019

p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:20222706939

172

vypracovanie
dokumentácie
GDPR

116,32

 

43

12.112019

EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098

173

vypracovanie
Smernice
oznamovania
prostispoločenskej
činnosti

241,32

 

44

12.11.2019

EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
174 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
10/2019

1028,48

   

13.11.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
175 prenájom
a údržba
rohoží
11/2019

23,04

   

13.11.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

176

vykonanie 
analýzy
pre účely
poskytovania
služieb v oblasti
registratúry

720,00

 

45

13.11.2019

MG Business
Services s.r.o.
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO:48216071
DIČ:2120106659
177 workshopy
Talk/Play/Share
24.9.2019 a
5.11.2019

100,00

 

52

14.11.2019

InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558

178

publikácia
Manažérsky
kurz pre
riaditeľa
školy

20,00

   

15.11.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

 

179

telekomunikačné
služby
za obdobie
01.10.19 - 31.10.19

20,00

   

18.11.2019

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
180

vyúčtovanie
elektriny
10/2019

34,11

   

18.11.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

181

lepidlo
tmel a
maliarske
potreby

61,88

 

62

19.11.2019

PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
182

benefitné
poukážky
320 ks á 5,- €

1600,00

 

65

25.11.2019

DOXX - Stravné 
lístky, spol. s r.o.
Kálov 356
010 01 Žilina
IČO:3639100
DIČ:20204104449
183 publikácia
Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie - nov.19

42,39
 

   

25.11.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
184

materiál 
pre výtvarný
odbor 

599,65

   

29.11.2019

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600

185

jedálne 
kupóny
60 ks
+ poštovné
a balné

241,74

 

66

29.11.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

186

strava 
za mesiac
november
2019

52,65

   

29.11.2019

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710

187

relaxačné
poukazy
152 ks

760,00

   

29.11.2019

Centrum RUFFE, s.r.o.
Alej Slobody 1901/7
026 01 Dolný Kubín
IČO:46074627
DIČ:2023230011
188 strava 
za mesiac
november
2019

338,00

   

3.12.2019

Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

189

strava 
za mesiac

november
2019

468,00

   

6.12.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
190 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.11.19 - 30.11.19
20,00     9.12.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
191 inštalácia a
konfigurácia WiFi
vrátane
materiálu a 
zariadenia

1730,32

 

64

9.12.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
192 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
11/2019
1163,18     10.12.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
193 prenájom
a údržba
rohoží
12/2019
23,04     10.12.2019
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
194

dekoračná
látka

343,97   68

10.12.2019
 

PÁV Adamcová Blanka
Samuela Nováka 1764
026 01 Dolný Kubín
IČO:17807557
DIČ:1021346623
195 práce
podľa
zmluvy
11/2019

120,00

   

10.12.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
196

ozvučenie
podujatia

150,00
 

 

63
 

10.12.2019
 

JRT, s.r.o.
Medzihradská 49
026 01 Dolný Kubín
IČO:36384330
DIČ:2021464302
197

vyúčtovanie
elektriny
11/2019

72,33
 

    10.12.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
198 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
11/2019
400,00     10.12.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

199

záloha na 
elektrinu 
a teplo
                         za rok 2019

3300,00

   

12.12.2019

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
200 foto
na tablo
absolventi
150,50   38 13.12.2019
Radovan Šeffer
Do Dielca 33
034 01 Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:1020484542
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
201

strava 
za mesiac

december
2019

300,00

   

18.12.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
202
internetové
a hlasové 
služby
11/19 - 12/19

56,04
 

   

18.12.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

203

strava 
za mesiac

december
2019

38,61

   

20.12.2019

Cirkevná 
spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO:42071399
DIČ:2022950710
204 strava 
za mesiac
december
2019
227,50     23.12.2019
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO:00162051
DIČ:2020565173

205

zdravotný
dohľad za
4. štvrťrok
2019

60,05

   

23.12.2019

zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271

206

tlač materiálov:
plagáty, menovky,
diplomy,
pozvánky a iné
celkom 220 ks
247,08   55 23.12.2019
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

207

činnosť
zodpovednej
osoby
11-12/2019

49,39

    23.12.2019
EuroTRADING EDU s.r.o.
Muškátová 38
040 11 Košice
IČO:51333635
DIČ:2120678098
208 televízor LCD-LED
SAMSUMG - 2 ks
+ príslušenstvo
a predĺžená
záruka

1480,62

  69 30.12.2019
DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
209

materiál 
pre výtvarný
odbor 

294,49
 

 

67

8.1.2020

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
210

vyúčtovanie
elektriny
12/2019

16,43

   

8.1.2020

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
211 práce
podľa
zmluvy
12/2019

120,00

   

9.1.2020

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
212 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.12.19 - 31.12.19
20,00     9.1.2020
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
213 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
12/2019
1622,04     13.1.2020
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
214 prenájom
a údržba
rohoží
12/2019
23,04     13.1.2020
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
215 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
12/2019
400,00     13.1.2020
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
216 vyúčtovanie
zálohy na
elektrinu
za rok 2019
 
242,16     21.1.2020
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo
nám. 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia