Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

FAKTÚRY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1

webhosting

zuspmb.sk
21.1.2019-
20.1.2020

39,40

   

7.1.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2

vyúčtovanie
elektrina
12/2018

77,30

   

7.1.2019

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3

poistné
06.02.2019-
16.08.2019

299,82

   

7.1.2019

KOOPERATIVA
poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
IČO:00585441
DIČ:2020527300
4 publikácia
Základná
umelecká 
škola - dec.18
+ poštovné
a balné

41,45

   

7.1.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
5

práce
podľa
zmluvy
12/2018

120,00

   

15.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
6
internetové
a hlasové 
služby
12/18 - 1/19

25,14

   

15.1.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
7 prenájom
a údržba
rohoží
12/2018

23,04

   

14.1.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

8

dohoda o
platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2019

12 x 176
celkom
2112,00
   

16.1.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

 

9

workshop
v rámci projektu
Mobilné
kultúrne
centrum 2019

50,00

   

16.1.2019

InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
10 poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
01-03/2019

149,04

   

21.1.2019

Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy

identi-

fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

11

Office Home
and Business 2ks +
bezpečnostný
balík ESET
na 15 PC/rok
oprava notebooku +
taška na notebook

755,20

   

22.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
12

Samsung
Galaxy
S8

419,00
 

   

28.1.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

13

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.12.18 - 21.01.19

56,99

   

28.1.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
14

dodaná
strava 
za mesiac
január 2019

555,75

   

4.2.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

15

prenájom
a údržba
rohoží
01/2019

16,61

   

6.2.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
16 jedálne
kupóny
140 ks +
poštovné
a balné

519,54

   

6.2.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

17

tonery 
1 ks Xerox 3045 na
2300 strán a
 2 ks Kyocera 1320
na 7200 strán

103,20

   

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

18

práce
podľa
zmluvy
01/2019

120,00

   

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

19

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
01/2019

400,00

   

8.2.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
20 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
01/2019

52,11

   

8.2.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21
internetové
a hlasové 
služby
1/19 - 2/19

25,13

   

11.2.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
22

poplatok za
používanie

domény
zuspmb.sk

23,88

   

11.2.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
23 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
01/2019
1562,54     12.2.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487

 

24

nabíjačka
EMOS MW  +
nabíjateľné
batérie

34,80

   

18.2.2019

DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
25 publikácia
Základná
umelecká 
škola - febr.19
+ poštovné
a balné

44,65

   

18.2.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

26

UV liquid 
sklo 2 ks
 

49,98

   

18.2.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

27

kontrola
hasiacich prístrojov
a hydrantu,
dodanie hasicich
prístrojov a hydrantovej
hadice a prúdnice

119,33

   

21.2.2019

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
28

vyúčtovanie
tepla za
rok 2018

-970,04

   

25.2.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
29 telekomunikačné
služby
za obdobie
22.01.19 - 21.02.19
56,99     25.2.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
30

dodaná
strava 
za mesiac
február 2019

617,50

   

1.3.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
30
a
vyúčtovanie 
zálohy za 
dodávku tepla
za rok 2018

 

-295,55

   

28.2.2019

Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo 
námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín
IČO:00314463
DIČ:2021339254
31

materiál pre
výtvarný odbor
baliaci papier
šedák

106,99     1.3.2019
Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
32  

žiarivky
30 ks

65,70     4.3.2019
Pema com, s.r.o.
A. Sládkoviča 1797/12
026 01 Dolný Kubín
IČO:46095411
DIČ:202320682
33 prenájom
a údržba
rohoží
02/2019
23,04     5.3.2019
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

34

prenájom
priestorov
na koncert
dňa 26.2.2019

199,00    

5.3.2019

Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
35 práce podľa
zmluvy
02/2019 +
slúchadlá
SONY
140,00    

11.3.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
36
internetové
a hlasové 
služby
1/19 - 2/19
28,19     11.3.2019
DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
37

regále
kovové
2 kusy

 

190,30     11.3.2019
Bludovický
Svatý Ján s.r.o.
Horní Bludovice 307
739 37 Horní Bludovice
IČO:28645995
DIČ:41200333918
38 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
02/2019
400,00     13.3.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
39 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
02/2019
53,62     13.3.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
40 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
02/2019
1347,18     13.3.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
č.
popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

41
 

čistiace
prostriedky
a potreby

200,75

    18.3.2019
p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2020706939
42

farby a
maliarske
potreby

108,66

    21.3.2019
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680

 

43

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.02.19 - 21.03.19
56,99     25.3.2019
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
44

dodaná
strava 
za mesiac
marec 2019

444,60

   

29.3.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
45

skartovač
HSM X8

90,46

    29.3.2019
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
46 reklamné
perá
+ poštovné
a balné

61,49

   

1.4.2019

National Pen
Bldg D Xerox
Technlogy Park
Dundalk, Co Louth
Ireland

 

47

prenájom
a údržba
rohoží
03/2019

 

23,04

   

 

1.4.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

48

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
03/2019
400,00    

 

2.4.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

 

49

práce podľa
zmluvy
03/2019

 

120,00

   

 

5.4.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
50 spoločenské 
posedenie
zamestnancov
ku Dňu učiteľov
občerstvenie
pre 33 osôb

 

330,00

   

 

5.4.2019

Alena Chylková
027 52 Párnica 82
prevádzka: Hostinec
Kopačka D. Kubín
IČO:41657519
DIČ:1021396167
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

 

51

realizácia
workshopu
a koncertu
Lento Ad Astra
 

 

50,00

   

5.4.2019

Čiara života o.z.
Hviezdoslavovo nám.
811 02 Bratislava
IČO:
DIČ:
52 bezskrutkový
kovový regál
4 policový
250 kg na policu
+ extra polica
2 ks

89,70

   

5.4.2019

W.S. Wolrdwide
Shelving GmbH
Europaplatz 2/1/2
1150 Wien
FN 453678
IČ DPH:SK4120052695

 

53

elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
03/2019

27,68

    8.4.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
54 zdravotný
dohľad za
1. štvrťrok
2019

62,12

    8.4.2019
zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
55
internetové
a hlasové 
služby
3/19 - 4/19

25,15

   

11.4.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
56 elektroinštalačné
práce:
výmena
núdzového
svietidla

94,20

   

11.4.2019

EMU elektro s.r.o.
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
57 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
03/2019
1236,74     12.4.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
58 prezentačné
tričká
s potlačou
55 ks

264,00

   

16.4.2019

VELLAS, spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285

59

publikácia
Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie +
poštovné a balné

48,95

   

17.4.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
60 poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
04-06/2019

149,04

    18.4.2019
Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 materiál
na absorbciu
zvuku

442,61

   

24.4.2019

Muziker, a.s.
Eisnsteinova 18
851 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991

62

tlač plagátov
diplomov a
tlačovín pre
potreby školy

75,24

   

24.4.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
63 telekomunikačné
služby
za obdobie
22.03.19 - 21.04.19

57,14

   

24.4.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

64

dodaná
strava 
za mesiac
apríl 2019

528,58

   

30.4.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
65 prenájom
a údržba
rohoží
04/2019

23,04

   

30.4.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

66

ladenie
a údržba
klavírov
3 ks

259,00

   

30.4.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281

67

stojan na
projektor
+ dopravné
a balné

70,45

   

30.4.2019

HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 Dalovice
IČO:25236431
DIČ:CZ25236431
68

paličky na
xylofón +
poštovné

10,50

   

30.4.2019

Igor Rybnikár
Hudobné nástroje ePlay
Pekná 7, 971 01 Prievidza
IČO:43577652
DIČ:1048976588

 

69

práce podľa
zmluvy
04/2019
+ toner Canon
na 6500 strán

237,00

   

6.5.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

 

70

jedálne
kupóny
140 ks +
poštovné
a balné

519,54

   

 

7.5.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy

identi-

fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

71

elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
04/2019

15,00

   

7.5.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ2023235225

72

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
04/2019

400,00

   

7.5.019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
73
internetové
a hlasové 
služby
4/19 - 5/19

25,15

   

10.5.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

74

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
04/2019

1023,10

   

13.5.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
75 preprava
osôb
D. Kubín
Námestovo
a späť

111,60

   

16.5.2019

JK TRANS SK, s.r.o.
Beňova Lehota 25
026 01 Dolný Kubín
IČO:45870985
DIČ:2023166794
76 toner
Xerox
WC5225
na 30 tis.
strán

111,84

   

17.5.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

77

čistenie
kanalizácie

60,00

   

21.5.2019

JH TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330

78

prenájom
priestorov
na koncert
dňa 20.5.2019

120,00

   

22.5.2019

Mestské kultúrne
stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994

79

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.04.19 - 21.05.19

57,14

   

27.5.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893

80

prenájom
a údržba
rohoží
05/2019

23,04

   

27.5.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

81

dodaná
strava 
za mesiac
máj 2019

597,74

   

31.5.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
82 prenájom priestorov
pre výber žiackych
prác Bohúňova Paleta
2019

118,70

   

4.6.2019

Penzión Marína, s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
83
kontrola hasiacich
prístrojov
a požiarnych
hydrantov
 
35,29     4.6.2019
Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597

84

catering
a obsluha
Koncert k
140. výročiu
úmrtia
P. M. Bohúňa

500,00

   

6.6.2019

Stredná odborná
škola obchodu
a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151

85

preprava
osôb D.Kubín -
L. Mikuláš a späť
dňa 22.5.2019

172,80

   

6.6.2019

Marianna Beňušová
AUTOŠKOLA
BEŇUŠ , s.r.o.
ČSA 1852/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:48316130
DIČ:2120127669

86

publikácia
Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie jún 19 +
poštovné a balné

41,45

   

7.6.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

87

práce podľa
zmluvy
05/2019

120,00

   

7.6.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
88 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
05/2019

32,30

   

10.6.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
89
internetové
a hlasové 
služby
5/19 - 6/19

25,15

   

11.6.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

90

list bianco
s vodotlačou,
podtlačou  štát.
znaku SR, sériou
a číslovaním 600 ks

130,20

   

12.6.2019

ŠEVT, a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
05/2019

400,00

    12.6.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
92 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
05/2019

947,92

   

13.6.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
93 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.05.19 - 31.05.19

6,45

    13.6.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

94

strava 
za mesiac
jún 2019

553,28

   

28.6.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
95 prenájom
a údržba
rohoží
06/2019

23,04

   

28.6.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
96 materiál 
pre výtvarný
odbor a 
kancelárske
potreby
493,61    

1.7.2019
 

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600
97

jedálne 
kupóny
120 ks
+ poštovné
a balné

471,54     2.7.2019
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
98

aSc agenda
pre ZUŠ
 

179,00     2.7.2019
ASC Applied
Software Consultants, s.r.o.
Svoradova 7/1
811 03 Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
99 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
06/2019
400,00     4.7.2019
Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
100 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
06/2019

-57,99

    4.7.2019
Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101

práce podľa
zmluvy
06/2019

120,00

   

11.7.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

102

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
06/2019

586,39

   

12.7.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
103 zdravotný
dohľad za
2. štvrťrok
2019

61,81

   

12.7.2019

zdravotka-PZS, s.r.o.
Budovateľov 1/4
036 01 Martin
IČO:36733237
DIČ:2022313271
104
internetové
a hlasové 
služby
6/19 - 7/19

25,15

   

12.7.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
105 telekomunikačné
služby
za obdobie
01.06.19 - 30.06.19

24,87

   

12.7.2019

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

106

prenájom
a údržba
rohoží
07/2019

23,04

   

12.7.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
107 ladenie a servis
klavírov, vrátane
ladenia a servisu
koncertných klavírov
na súťaž Schola Arvensiz

1237,00

   

29.7.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
108 práce podľa
zmluvy
07/2019

120,00

   

7.8.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

109

Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
07/2019

586,39

   

9.8.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487

 

110

telekomunikačné
služby
za obdobie
01.07.19 - 31.07.19
20,24     9.8.2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748
111 spracovanie
účtovníctva
za mesiac
07/2019

400,00

   

9.8.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
112 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
07/2019

-116,52

   

9.8.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225
113 prenájom
a údržba
rohoží
08/2019

10,18

   

19.8.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

114

poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
07-09/2019

149,04

   

19.8.2019

Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471

115

práce podľa
zmluvy
08/2019

120,00

   

4.9.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

116

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
08/2019

400,00

   

 

5.9.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471

117

Základná
umelecká 
škola a jej
riadenie sept. 19 +
poštovné a balné

41,75

   

9.9.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

118

dobropis za
vrátené
nespotrebované
kupóny

-108,00

   

9.9.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
119 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
08/2019

-126,36

   

9.9.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

120

portál Verejná
správa SR
ročný
prístup

117,00

   

9.9.2019

Poradca podnikateľa
spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
IČO:31592503
DIČ:2020449189
121
internetové
a hlasové 
služby
8/19 - 9/19

27,02

   

10.9.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727

122

telekomunikačné
služby
za obdobie
01.08.19 - 31.08.19

20,00

   

10.9.2019

O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO:35848863
DIČ:2020216748

123

koberec, lišty
a plastové
komponenty

445,21

   

12.9.2019

F-PARKET, s.r.o.
SNP 578/3
029 01 Námestovo
IČO:47717947
DIČ:2024085360

124

oprava PC,diagnostika,
výmena zdroja,
SEASONIC zdroj,
Drum Print na XEROX 5225,
toner XEROX WC 5225 
na 30tis. strán

404,40

   

12.9.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
125 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
08/2019

586,39

   

12.9.2019

TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487
126 tlač materiálov
plagáty, tablo,
DVD, pamätné
listy

154,92

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

127

tlač materiálov
vizuál záhrada,
diplomy, samolepky

Roll-up Bohúň

337,92

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

128

tlač materiálov
pre potreby školy
triedna kniha, 
obal na triednu knihu,

žiacka knižka ...

602,40

   

16.9.2019

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349

129

publikácia
Prechod na
nový zákon
o pedagogických
a odborných
zamestnancoch

35,00

   

16.9.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

130

prenájom
a údržba
rohoží
09/2019

16,61

   

18.9.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

131

pracovné zošity
Hudobná náuka +
preprava
a balné

280,20

   

18.9.2019

František Buraš -  FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21
IČO:43055656
DIČ:1022341991

132

maliarske
stojany 10 ks
+ preprava
a balné

107,40

   

18.9.2019

MY HOME, s.r.o.
Mierová 1842
069 01 Snina
IČO:36731684
DIČ:2022320355

133

jedálne 
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné

628,34

   

19.9.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

134

maliarska sada
SIMPLY111
+ stojan, hlavná cena
pre víťaza súťaže
Bohúňova paleta 2019

50,00

   

20.9.2019

Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102465600

135

pohostenie
pre víťazov
 súťaže Bohúňova
paleta 2019

65,00

   

20.9.2019
 

Catering & Consulting s.r.o.
Okružná 125/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946

136

pavúk
na husle
2 ks
 
51,23     17.9.2019
Ms-Augustinium s.r.o.
Klincová  35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341

137

vyúčtovanie

 vodné
stočné

63,78

   

30.9.2019

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315

138

predpis

 preddavkových
platieb

300,00

   

30.9.2019

Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315