Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

FAKTÚRY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1

webhosting

zuspmb.sk
21.1.2019-
20.1.2020

39,40

   

7.1.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
2

vyúčtovanie
elektrina
12/2018

77,30

   

7.1.2019

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
DIČ:2020230135
3

poistné
06.02.2019-
16.08.2019

299,82

   

7.1.2019

KOOPERATIVA
poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23  Bratislava
IČO:00585441
DIČ:2020527300
4 publikácia
Základná
umelecká 
škola - dec.18
+ poštovné
a balné

41,45

   

7.1.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
5

práce
podľa
zmluvy
12/2018

120,00

   

15.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
6
internetové
a hlasové 
služby
12/18 - 1/19

25,14

   

15.1.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
7 prenájom
a údržba
rohoží
12/2018

23,04

   

14.1.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883

 

8

dohoda o
platbách
za opakovanú
dodávku elektriny
na rok 2019

12 x 176
celkom
2112,00
   

16.1.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

 

9

workshop
v rámci projektu
Mobilné
kultúrne
centrum 2019

50,00

   

16.1.2019

InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
10 poplatok za 
dátové prostredie
a služby 
01-03/2019

149,04

   

21.1.2019

Vema, s.r.o.
Plynárenská 7/C
821 09 Bratislava
IČO:313355674
DIČ:2020291471
č.

popis

fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy

identi-

fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia

11

Office Home
and Business 2ks +
bezpečnostný
balík ESET
na 15 PC/rok
oprava notebooku +
taška na notebook

755,20

   

22.1.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
12

Samsung
Galaxy
S8

419,00
 

   

28.1.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

13

telekomunikačné
služby
za obdobie
22.12.18 - 21.01.19

56,99

   

28.1.2019

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
14

dodaná
strava 
za mesiac
január 2019

555,75

   

4.2.2019

Základná škola
Janka Matúšku
školská jedáleň
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011

15

prenájom
a údržba
rohoží
01/2019

16,61

   

6.2.2019

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č.3
917 01 Trnava
IČO:35742364
DIČ:2020219883
16 jedálne
kupóny
140 ks +
poštovné
a balné

519,54

   

6.2.2019

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864

17

tonery 
1 ks Xerox 3045 na
2300 strán a
 2 ks Kyocera 1320
na 7200 strán

103,20

   

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

18

práce
podľa
zmluvy
01/2019

120,00

   

8.2.2019

SUNSOFT plus s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088

19

spracovanie
účtovníctva
za mesiac
01/2019

400,00

   

8.2.2019

Cor Consult SK, s.r.o.
Martinengova 16
811 02 Bratislava
IČO:50163159
DIČ:2120270471
20 elektrina -
vyúčtovanie 
za mesiac
01/2019

52,11

   

8.2.2019

Energie2, a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava 1
IČO:46113177
DIČ:2023235225

č.

popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH

identi-

fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky

dátum

doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21
internetové
a hlasové 
služby
1/19 - 2/19

25,13

   

11.2.2019

DSi DATA, a.s.
Nám. A.Bernoláka 377
029 01 Námestovo
IČO:36399493
DIČ:2020129727
22

poplatok za
používanie

domény
zuspmb.sk

23,88

   

11.2.2019

Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
23 Fix ÚK
Variabil ÚK
teplo za
01/2019
1562,54     12.2.2019
TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:0036389331
DIČ:2020131487

 

24

nabíjačka
EMOS MW  +
nabíjateľné
batérie

34,80

   

18.2.2019

DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
25 publikácia
Základná
umelecká 
škola - febr.19
+ poštovné
a balné

44,65

   

18.2.2019

Dr. Josef Raabe
Slovensko s.r.o.
Heydukova 12-14
811 08  Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492

26

UV liquid 
sklo 2 ks
 

49,98

   

18.2.2019

BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:477174200
DIČ:2023787227

27

kontrola
hasiacich prístrojov
a hydrantu,
dodanie hasicich
prístrojov a hydrantovej
hadice a prúdnice

119,33

   

21.2.2019

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597