GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

OBJEDNÁVKY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

 

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry

 

1

workshop
TalkPlayShare
v rámci projektu
Mobilné kultúrne
centrum 2019

50,00

 

7.1.2019

InMusic, o.z.
Lehotského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

9

2

Office, ESET
rozšírenie na 15 PC
na rok, oprava notebooku,
taška na notebook

755,20

 

16.1.2019

SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
   
      11
      

3

Samsung
Galaxy S8

419,00

 

22.1.2019

BMcomp, s r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
      12

4

toner Xerox 3045
na 2300 strán
a toner Kyocera 1320
na 7200 strán
 

103,20

 

 

22.1.2019

SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
   
     17

5

jedálne 
kupóny
140 ks +
poštovné a
balné

519,54

 

4.2.2019

Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      16

6

nabíjačka 
na batérie a
vybíjačka univerzál
+ nabíjacie batérie

34,80

 

12.2.2019

DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/A
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      24

7

UV liquid
sklo
2 ks

49,98

 

15.2.2019

BMcomp, s r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      26

8

prenájom
sály
dňa
26.2.2019

199,00

 

19.2.2019

Mestské kultúrne stredisko
námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      34 

9

kontrola a 
dodanie
hasiacich 
prístrojov

119,33

 

19.2.2019

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      27

10

baliaci
papier
šedák

106,99

 

25.2.2019

Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34
027 51 Kraľovany
IČO:46203061
DIČ:1079311662
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       31

11

občerstvenie na
spoločenské 
posedenie
ku Dňu učiteľov
pre 33 osôb
330,00  

4.3.2019
 

Alena Chylková
Párnica 82
027 52 Párnica
IČO:41657519
DIČ:10721396167
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       50

12

maliarske
potreby

 

108,66

 

4.3.2019

PPG Deco Slovakia s.r.o.
Matúškova 1634/9
026 01 Dolný Kubín
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      42

13

žiarivky
30 ks

65,70   4.3.2019
Pema com, s.r.o.
A. Sládkoviča 1797/12
026 01 Dolný Kubín
IČO:46095411
DIČ:2023230682
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      32

14 kovový regál
6 policový
nosnosť 175 kg
2 ks
190,30  

5.3.2019

Bludovický Svatý Ján s.r.o.
Horní Bludovice 307
739 37 Horní Bludovice
IČO:28645995
DIČ:4120033918
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       37

 

15

čistiace
prostriedky 
a potreby

200,75

 

13.3.2019

p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2022706939
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       41
 

16

skartovač
dokumentov
a CD

90,46

 

20.3.2019

Miloš Huba Orsa
M.R.Štefánika 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       45

 

17

workshop
a koncert
Lento Ad Astra

50,00

 

20.3.2019

Čiara života o.z.
Hviezdoslavovo nám. 14
811 02 Bratislava
IČO:42184819
DIČ:2023619367
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       51

18

reklamné
perá 75 ks
+ poštovné 
a balné

61,49

 

20.3.2019

National Pen
Bldg D Xerox
Technology Park 
Dundalk
Co Louth, Ireland
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       46

 

19

bezskrutkový
kovový regál
4 policový
2 ks + extra
polica

89,70

 

26.3.2019

W.S. Worldwide
Shelving GmbH
Europaplatz 2/1/2
1150 Wien
IČO:FN453678
DIČ:4120052695
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       52
20 elektroinštalačné
práce, výmena
núdzového
svietidla 
94,20   27.3.2019
EMU elektro s.r.o.
Nám. SNP 15
974 01 Banská Bystrica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       56

21 prezentačné
tričká 
s potlačou
55 ks

264,00

 

27.3.2019

VELLAS, spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       58

22 tlač materiálov:
plagáty, triedna
kniha, diplom,
kartička školné
celkom 817 ks

75,24

 

28.3.2019

Art AIR Center s. r.o.
Hviezdoslavovo nám.1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      62

23

ladenie
a údržba
klavírov
3 ks

259,00

 

29.3.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      66

24

absorbčná
pena 20 ks
 + basová
absorbčná pasca

442,61

  11.4.2019
Muziker a.s.
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
IČO:35840773
DIČ:2021680991
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
      61
25 stojan
na projektor
+ dopravné

70,45

  16.4.2019
HDT Impex s.r.o.
Botanická 3
362 63 Dalovice
IČO:25236431
DIČ:CZ25236431
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       67

 

26

paličky
na xylofón
+ poštovné
a balné

10,50

 

17.4.2019

Igor Rybnikár
Hudobné nástroje ePlay
Pekná 7
971 01 Prievidza
IČO:43577652
DIČ:1048976588
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       68

 

27

jedálne 
kupóny
140 ks +
poštovné a
balné

519,54

 

6.5.2019

Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
      70
28 prenájom
sály
dňa
20.5.2019

120,00

 

14.5.2019

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       78
29 catering
a obsluha
dňa
20.5.2019

500,00

 

14.5.2019

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:00158518
DIČ:2020565151
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

        84

30

preprava osôb
na trase DK - NO
a späť dňa
15.5.2019

111,60

 

14.5.2019

JK TRANS SK, s.r.o.
Beňová Lehota 25
026 01 Dolný Kubín
IČO:45870985
DIČ:2023166794
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       75

31 materiál
pre výtvarný
odbor

493,61

 

14.5.2019

Miloš Huba Orsa
M.R.Štefánika 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

       96

32 toner
XEROX
WC5225
na 30 tis.
strán

111,84

 

15.5.2019

SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       76
33 čistenie
kanalizácie
60,00   15.5.2019
JH-TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       77
34 prenájom priestorov
pre výber žiackych
prác Bohúňova
paleta 2019
 
118,70   16.5.2019
Penzión Marína, s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       82
35 kontrola
a oprava 
hasiacich
prístrojov
35,29  

17.5.2019

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       83

36

preprava osôb 
na trase DK - LM
a späť dňa
22.5.2019

172,80

 

17.5.2019

Marianna Beňušová
AUTOŠKOLA BEŇUŠ
ČSA 1852/6
026 01 Dolný Kubín
IČO:48316130
DIČ:2120127669
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       85

37 prenájom
sály
dňa
27.6.2019

 

  6.6.2019
Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
 

38

tlač
materiálov
Bohúňova
paleta
2019

 

  6.6.2019
Art AIR Center s. r.o.
Hviezdoslavovo nám.1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
 
39 list bianko
s vodotlačou a
potlačou štátneho
znaku SR, sériou
a číslovaním 600 ks
130,20   10.6.2019
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       90

40 ladenie s servis
klavírov, vrátane
koncertných klavírov
súťaž Schola Arvensiz

1237,00

 

15.6.2019

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      107

41 jedálne 
kupóny
120 ks +
poštovné a
balné
471,54   1.7.2019
Up Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       97