Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

ZMLUVY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
  Dodatok k
zmluve
Dodatok č.1 k zmluve o
poskytovaní stravovania
podľa
faktúry
31.1.
2019
31.1.
2019
ZŠ J.Matúšku
PaedDr. Mária Andrisová
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO: 37808699
 
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom
zabezpečení súťaže
Bohúňova Paleta
2184 € 21.3.
2019
21.3.
2019

Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom
zabezpečení súťaže
Schola Arvenzis
1237 € 21.3.
2019
21.3.
2019
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan 
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Darovacia
zmluva
Darovacia
zmluva
300 € 25.3.
2019
25.3.
2019
Nadácia M.R.Štefánika
Košická 56
821 08 Bratislava
IČO: 34 002 308 
Ing. Pavel Šesták
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Kúpno-
predajná
zmluva
Kúpno-predajná 
zmluva
50 € 2.4.
2019
2.4.
2019
Martin Dančo
predávajúci
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poskytovaní
verejných služieb
podľa
faktúry
16.5.
2019
16.5.
2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
Milan Morávek
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dohoda Dohoda o ukončení
zmluvy o poskytovaní
stravovania
------ 26.7.
2019
26.7.
2019
ZŠ Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO: 378 086 99
Mgr. Rastislav Eliaš
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ