GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2019

ZMLUVY 2019

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
  Dodatok k
zmluve
Dodatok č.1 k zmluve o
poskytovaní stravovania
podľa
faktúry
31.1.
2019
31.1.
2019
ZŠ J.Matúšku
PaedDr. Mária Andrisová
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO: 37808699
 
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom
zabezpečení súťaže
Bohúňova Paleta
2184 € 21.3.
2019
21.3.
2019

Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom
zabezpečení súťaže
Schola Arvenzis
1237 € 21.3.
2019
21.3.
2019
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan 
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Darovacia
zmluva
Darovacia
zmluva
300 € 25.3.
2019
25.3.
2019
Nadácia M.R.Štefánika
Košická 56
821 08 Bratislava
IČO: 34 002 308 
Ing. Pavel Šesták
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Kúpno-
predajná
zmluva
Kúpno-predajná 
zmluva
50 € 2.4.
2019
2.4.
2019
Martin Dančo
predávajúci
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poskytovaní
verejných služieb
podľa
faktúry
16.5.
2019
16.5.
2019
O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
IČO: 35 848 863
Milan Morávek
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dohoda Dohoda o ukončení
zmluvy o poskytovaní
stravovania
------ 26.7.
2019
26.7.
2019
ZŠ Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4
026 01 Dolný Kubín
IČO: 378 086 99
Mgr. Rastislav Eliaš
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry

1.9.
2019

1.9.
2019
Obchodná akadémia
Radlinského 1725/55
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00162051
Ing. Vilma Janotíková
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry
3.9.
2019
3.9.
2019

SOŠ OaS
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00158518
Mgr. Dušan Štrifler

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry
3.9.
2019
3.9.
2019
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
IČO: 42071399
Ľubica Valkovičová
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok č.6 Dodatok č.6 k zmluve
o zverení hnuteľného
majetku mesta do
správy
3436,20 € 16.9.
2019
16.9.
2019
Mesto Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám.
1651/2,
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00314463
Ing. Ján Prílepok
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva na poskytovanie
poradenských a
odborných služieb v
oblasti registratúry v
zmysle príslušných
právnych predpisov o
archívoch a 
registratúrach
podľa 
zmluvy
11.11.
2019
11.11.
2019
MG Business services
Jilemnického 25
911 01 Trenčín
IČO: 48 216 071
Monika Svitačová
 
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o dielo 50,- € 18.11.
2019
18.11.
2019
Ladislav Pagáčik
zhotoviteľ
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ