GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

OBJEDNÁVKY 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

 

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry

 

1

500 ks respirátory
FFP2/KN95
+ doprava

170,65

 

 

15.2.2021

 

Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská 645/6
028 01 Trstená
IČO:10850392
DIČ:1020467646
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

17
 

2 zriadenie
profilu +
súhrnné
správy 
zverejnenie
239,20   19.2.2021
 
iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
   
    32    
      
3

účastnícky
poplatok
webinár:
Stravné lístky
alebo hotovosť

88,80
 

 

1.3.2021

Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
30
4 analýza
kanalizácie
endoskopickou
kamerou
44,10   20.3.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
57
5 čistenie
kanalizácie
120,00   22.3.2021
JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 2020
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
48
6 list bianco s
vodotlačou a
podtlačou št. znaku SR
sériou a
číslovaním 500 ks
132,78   12.4.2021
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
971 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
49
7 účastnícky
poplatok
webinár:
Príplatky za 
profesijný rozvoj
76,80   20.4.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
65
8 jedálne
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné
628,34   30.4.2021
Up Slovensko  s.r.o.
Tomášikova 23D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
52
9 analýza
kanalizácie
endoskopickou
kamerou +
čistenie kanalizácie
 
    30.4.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
 
10 stolíky
pod 
grafický lis
4 ks + doprava
231,50   6.5.2021
MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33
911 01 Trenčín
IČO:44948271
DIČ:2022892454
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
63
11 suchá
ihla
40 ks
114,00   25.5.2021
VYVY s.r.o.
Kukučínova 958/8
831 03 Bratislava
IČO:52733700
DIČ:2121114952
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
79