GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2021

OBJEDNÁVKY 2021

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

 

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry

 

1

500 ks respirátory
FFP2/KN95
+ doprava

170,65

 

 

15.2.2021

 

Ľubomír Drgáň TRIX
Krakovská 645/6
028 01 Trstená
IČO:10850392
DIČ:1020467646
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

17
 

2 zriadenie
profilu +
súhrnné
správy 
zverejnenie
239,20   19.2.2021
 
iMwell s.r.o.
M.R.Štefánika 28
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:51719690
DIČ:2120760048
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
   
    32    
      
3

účastnícky
poplatok
webinár:
Stravné lístky
alebo hotovosť

88,80
 

 

1.3.2021

Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
30
4 analýza
kanalizácie
endoskopickou
kamerou
44,10   20.3.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
57
5 čistenie
kanalizácie
120,00   22.3.2021
JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 2020
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
48
6 list bianco s
vodotlačou a
podtlačou št. znaku SR
sériou a
číslovaním 500 ks
132,78   12.4.2021
ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
971 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
49
7 účastnícky
poplatok
webinár:
Príplatky za 
profesijný rozvoj
76,80   20.4.2021
Nakladatelství FORUM s.r.o.
organizačná zložka
Seberíniho 1
821 03 Bratislava - Ružinov
IČO:46490213
DIČ:4820000372
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
65
8 jedálne
kupóny
160 ks
+ poštovné
a balné
628,34   30.4.2021
Up Slovensko  s.r.o.
Tomášikova 23D
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
52
9 analýza
kanalizácie
endoskopickou
kamerou +
čistenie kanalizácie
 
373,10   30.4.2021
Oravská vodárenská
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180
026 80 Dolný Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
82
10 stolíky
pod 
grafický lis
4 ks + doprava
231,50   6.5.2021
MOB Interier s.r.o.
Opatovská 651/33
911 01 Trenčín
IČO:44948271
DIČ:2022892454
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
63
11 suchá
ihla
40 ks
114,00   25.5.2021
VYVY s.r.o.
Kukučínova 958/8
831 03 Bratislava
IČO:52733700
DIČ:2121114952
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
79
12 prezentačné
tričká 
s potlačou
60 ks
absolventi
386,00   26.5.2021
VELLAS spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
80
13 vypracovanie
odborného
posudku
2660,00   3.6.2021
Ing. Jozef Bako, PhD.-RES
Kladnianska 320/1
821 05 Bratislava
IČO:17691371
DIČ:1027163665
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
115
14 toaletný
papier
18,14   21.6.2021
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
99
15 čistiace a
dezinfekčné
prostriedky
101,46   21.6.2021
Milan Kurnota KAJO
M.R.Štefánika 2903
026 01 Dolný Kubín
IČO:10846794
DIČ:1020462674
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
101
16 ladenie
organu
na súťaž
Schola
Arvenzis
426,00   21.6.2021
Ján Valovič - opravy
píšťalových organov
Trnavská cesta 931/44
926 01 Sereď
IČO:36918601
DIČ:1033570956
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
103
17 ladenie
a servis
klavírov
na súťaž
Schola Arvenzis
1395,00   21.6.2021
Damián Mrva
D. Makovického
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
105
18 ubytovanie
pedagógov
a korepetítorov
Schola Arvenzis
5581,10   21.6.2021
SLOVAKIA REAL-IN a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
100
19 výroba a
tlač materiálov
na súťaž
Schola
Arvenzis 2021
479,04   21.6.2021
Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo 
námestie 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
97
20 občerstvenie
posedenie
ku Dňu
učiteľov
290,00   21.6.2021
SLOVAKIA REAL-IN a.s.
Radlinského 1739/21
026 01 Dolný Kubín
IČO:35789638
DIČ:2020245249
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
89
21 vypracovanie
projektovej
dokumentácie
Oprava zdravotechniky-
ZUŠ P.M.Bohúňa
680,00   21.6.2021
Ing. Peter Jaroš
Aleja Slobody 1893/56
026 01 Dolný Kubín
IČO:45465282
DIČ:1075935806
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
117
22 chladnička
a
kosačka
375,00   25.6.2021
DOMOSS TECHNIKA a.s.
Bratislavská 11/a
921 01 Piešťany
IČO:36228389
DIČ:2020169437
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
86
23 výmena
2 vodovodných
batérií
vrátane
materiálu
134,00   22.7.2021
EKOBOSS s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
108
24 maliarsky
materiál
185,98   2.8.2021
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
121
25

oprava 
a údržba
kopírky
Xerox WC 5225
+ toner

357,60   12.8.2021
SUNSOFT plus spol. s r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1688/15
026 01 Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
120
26 maliarsky
materiál,
čistiace 
potreby
a prostriedky
136,17   23.8.2021
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
127
143
27 jednálne
kupóny
160 ks
612,80   30.8.2021
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
126
28 materiály
pre potreby
školy
(žiacke knižky,
triedne knihy...)
516,00   2.9.2021
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
147
29 pracovné zošity
Hudobná náuka
a Notovníček 
290 ks + doprava
 
387,70   10.9.2021
František Buraš - FRAMI
Nižný Hrabovec 318
094 21 Nižný Hrabovec
IČO:43055656
DIČ:1022341991
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
135
30 servis a
inštalácia 
zabezpečovacieho
systému
1447,08   24.9.2021
HDS a.s.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:31558917
DIČ:2020424395
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
199
31 vypracovanie
projektovej
dokumentácie
skutočného
vyhotovenia
340,00   1.10.2021
Ing. Peter Jaroš
Aleja Slobody 1893/56
026 01 Dolný Kubín
IČO:45465282
DIČ:1075935806
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
163
32 grafické práce
návrhy plagátov
a materiálov
pre školu
202,50   1.10.2021
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
152
33 výmena ventilu
vodomeru
v priestoroch
resštaurácie
Radnica
139,98   1.10.2021
EKOBOSS s.r.o.
Matúškova 2575
026 01 Dolný Kubín
IČO:36415014
DIČ:2021768694
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
215
34 elektroinštalačné
práce - elektrické
ohrievače vody
a bojler
675,97   1.10.2021
EMU elektro s.r.o.
ul. SNP 15
974 01 Banská Bystica
IČO:36867322
DIČ:2023010836
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
197
35 návrhy a tlač
materiálov
pre súťaž
Bohúňova
paleta
2021
1793,40   8.10.2021
AAC Grafik-
Ing. Mgr. Martin Vojtek
Nemocničná 1945/29
026 01 Dolný Kubín
IČO:53006941
DIČ:1084139870
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
179
36 noty pre
hudobný
odbor +
doprava
 
101,08   11.10.2021
Libristo Media s.r.o.
Sychrov 55
755 01 Vsetín CZ
IČO:04448367
DIČ:CZ04448367
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
188
37 materiál
pre výtvarný
odbor
366,32   11.10.2021
Miloš Huba Orsa
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
193
38 materiál
pre výtvarný
odbor
41,02   18.10.2021
PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 01 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
170
39

pohostenie pre
porotu a organizačný
 tím súťaže
 Bohúňova Paleta

174,60   25.10.2021
Penzión Marína s.r.o.
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:50739115
DIČ:2120464951
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
205
40 materiál pre
výtvarný odbor,
hlina +
doprava
332,64   4.11.2021
PECE spol. s r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
IČO:36618233
DIČ:2020070932
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
178
41 jednálne
kupóny
80 ks
318,34   8.11.2021
Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 16529/23/D
821 01 Bratislava
IČO:53528654
DIČ:2121424228
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
171
42 servis
heligónky
70,00   8.11.2021
AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:33744831
DIČ:1023315051
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
208
43 materiál
pre výtvarný
odbor +
doprava
593,15   11.11.2021
Kreatívny raj s.r.o.
Hlavná 2937/133
080 01 Prešov
IČO:47456094
DIČ:2023892695
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
181
44 benefitné
poukážky
4450,00   12.11.2021
DOXX - stravné
lístky s.r.o.
Kálov 356/15
010 01 Žilina
IČO:36391000
DIČ:2020104449
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
180
45 materiál pre
výtvarný odbor,
glazúry, stĺpiky
a doska do pece
+ doprava
238,07   18.11.2021
PECE spol. s r.o.
Nábrežná 678/7
962 23 Očová
IČO:36618233
DIČ:2020070932
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
183
46 testy
COVID
300 ks
330,00   25.11.2021
Pilulka.sk, a.s.
Pestovateľská 17796/3
821 04 Bratislava
IČO:47235225
DIČ:2023326613
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
187
47 certifikované
respirátory
FFP2
1200 ks
144,00   30.11.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
189
48

ladenie
a servis
klavírov

400,00   30.11.2021
mypiano.eu, s.r.o.
Dunajská 4
811 08 Bratislava
IČO:51705991
DIČ:2120782180
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
213
49 dotykový
monitor k
digitálnemu
organu + 
doprava
528,90   30.11.2021
Magnus Organy
Aleksandra Brodzikowska
Konopnickiej 5
66-100 Sulechów
Poľsko
ID:9730939786
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
211
50 antigénové 
testy
440,00   7.12.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
196
51 antigénové
testy +
respirátory
576,00   10.12.2021
Kobukrav
občianske združenie
Trhovisko 444/6
929 01 Dunajská Streda
IČO:36132497
DIČ:2020949194
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
210
52 notebooky
Acer A515-44 a
ASUS R3-3250U
1188,00   15.12.2021
BMcomp, s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
219
53 vybavenie
pre hudobný
odbor -
stojany a struny
232,42   20.12.2021
Ms-Augustinium, s.r.o.
Klincová 35
821 08 Bratislava
IČO:47219670
DIČ:2023802341
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
220