GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2018

OBJEDNÁVKY 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

 

č.

 
 
popis
fakturovaného
plnenia
 
 
hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
 
 
identi-
fikácia
zmluvy
 
 
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
 
identifikačné
údaje
dodávateľa
objednaného
plnenia
 

 

schválil

 
 
identi-
fikácia
faktúry

 

1

oprava  1 ks klarinet
a  2 ks trúbka, 
vrátane
materiálu

 

279,96

 

 

2.1.2018

MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Dolná Rosinská 252
013 22 Rosina
IČO:4532811
DIČ:2022936080
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

         

        3

 

2

drevené
pečiatky

50,90

 

15.1.2018

Aureus Services s.r.o.
Duklianskych hrdinov 381/3
901 01 Malacky
IČO:45442088
DIČ:2022993698
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

        4

3

prenájom
divadelnej 
sály 31.1.2018

123,20

 

25.1.2018

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
     

      12

4

materiál 
pre výtvarný
odbor

 

139,45

 

 

26.1.2018

PPG Deco Slovakia s.r.o.
Sad SNP 667/10
010 11  Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      10
      25
      36

5

jedálne
kupóny 160 ks
+ poštovné a 
balné

556,34

 

 

30.1.2018

UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
       

       7

6

brúsny pás 3ks +
nájom za
náradie

80,00

 

19.2.2018

Jozef Škvarka - JUMBO
Alej Slobody 1889/43
026 01 Dolný Kubín
IČO:35078634
DIČ:1021435360
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      45

7

USB 
HUB Trust

9,50

 

26.2.2018

Michal Kostúrik - VEGA
Dlhá nad  Oravou 
027 55 Dlhá n/Oravou
IČO:37356801
DIČ:1020085143
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

      30

8

vykonanie
kurzov pre
učiteľov v rámci
projektu Mobilné
kultúrne centrum

100,00

 

23.2.2018

InMusic o.z.
Lehostského 2
811 05 Bratislava
IČO:37926373
DIČ:2022457558
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       28 

       55 

9 oprava a ladenie
9 akordeónov +
mech na akordeón
a tesnenie

670,00

 

2.3.2018

AKORDEÓN SERVIS
Miroslav Bielik
Mládežnícka 586/13
010 04 Žilina
IČO:3744831
DIČ:1023315051
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       38

10

montáž
drevených 
líšt

60,00

 

7.3.2018

Štefan Dauda
Mierová 1960/1
026 01 Dolný Kubín
IČO:44163151
DIČ:1048673615
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      37 

11

žalúzie 
na okná
15 ks

195,44

 

7.3.2018

Mgr. Juraj Pribula
Českoslov.armády 1858/11
026 01 Dolný Kubín
IČO:43704280
DIČ:1071289758
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      43

12

reproduktory 
2 ks + preprava

590,26

 

12.3.2018

TM Sound s.r.o.
Bytčianska 490/122
010 11 Žilina
IČO:44293801
DIČ:2022656823
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     39

13

čistenie
kanalizácie

60,00

 

15.3.2018

JH - TECH, s.r.o.
Zábrež 202
027 54 Oravská Poruba
IČO:47444533
DIČ:2023868330
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     42

14

toner
do tlačiarne

51,60

 

15.3.2018

SOVA SK spol. s r.o.
Exnárova 17
821 03 Bratislava
IČO:50661418
DIČ:2020421765
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    40

15

strava a nápoje
v hodnote 
10,- €/osoba
dňa 28.3.2018

340,00

 

15.3.2018

Catering & Consulting
Okružná 1258/50
026 01 Dolný Kubín
IČO:36677841
DIČ:2022251946
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      56

16

CYGNETT
screen protector
for Samsung
Galaxy S8

24,99

 

20.3.2018

BMcomp s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     47

17

prietokový
ohrievač + montáž
a demontáž pôvodného
a elektroinštalačný
materiál

643,98

 

11.4.2018

Arol - eu, s.r.o.
Nemocničná 1948/49
026 01 Dolný Kubín
IČO:46001603
DIČ:2023170798
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

     58

18

čistiace
prostriedky a
potreby

226,34

 

11.4.2018

p.k. Solvent SK, s.r.o.
Vinárska 1
951 41 Lužianky
IČO:44268637
DIČ:2022706939
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    59

19

jedálne
kupóny 140 ks
+ poštovné a 
balné

485,14

 

19.42.018

UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     61

20

prenájom
estrádnej a
divadelnej
sály

300,00

 

26.4.2018

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      78

21 občerstvenie
koncert k
60. výročiu
vzniku školy

500,00

 

30.4.2018

Stredná škola
obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
IČO:37808699
DIČ:2021613011
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

 

    83

22

tabuľa FLIPCHART
magnetic + stojan
popisovače a 
magnetická stierka

69,83

 

30.4.2018

Miloš Huba ORSA
Gen. Svobodu 2674/34
026 01 Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:102046500
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      65

23

reklamné perá
225 ks
60. výročie školy
+ poštovné a balné

148,49

 

30.4.2018

National Pen
Bldg D Xerox
Technology Park Dundalk
Co Louth
Ireland
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      67

24

príslušenstvo
na klarinet - 12 ks

75,02

 

30.4.2018

MUSICTECH Slovakia s.r.o.
Dolná Rosinská 252
013 22 Rosina
IČO:4532811
DIČ:2022936080
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      68

25

tlač plagátov,
diplomov, vizitiek
a pozvánok

247,20

 

30.4.2018

Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavov nám. 1681
026 01 Dolný Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      79

26

výroba organovej
lavice - masívny
dub  + mechanizmus
pre nastavenie
výšky

440,00

 

30.4.2018

Ing. Štefan Tyrol -
píšťalové organy
028 47 Oravská Polhora 907
IČO:32732686
DIČ:1021530147
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       76

27

preprava 
žiakov na súťaž
DK-NO a späť
v dňoch 23.4. - 27.4.18

258,05

 

30.4.2018

Juraj Šnajder JK-TAXI
M. Hattalu 2160/4
026 01 Dolný Kubín
IČO:40167101
DIČ:1046246982
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       75

28

kontrola 
hasiacich prístrojov
a požiarnych
hydrantov

27,21

 

30.4.2018

Rastislav Škvarka
Hamuljakova 1491/22
026 01 Dolný Kubín
IČO:37361490
DIČ:1045036597
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

       73

29

priemyselný 
regál 4 policový
+ police

253,82

 

30.4.2018

REGÁLY-NET s.r.o.
Masarykovo náměstí 26/14
702 00 Moravská Ostrava
IČO:29452341
DIČ:4020458695
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      77

30

zapožičanie plátna,
2 ks televízorov
pre dataprojekciu
a ozvučenie
koncertu 17.5.2018

400,00

 

30.4.2018

SOUND ONE s.r.o.
J. Ťatliaka 2051/8
026 01 Dolný Kubín
IČO:51204681
DIČ:202024913
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      86

31 foto na
tablo -
absolventi

141,00

 

3.5.2018

Radovan Šeffer
Do Dielca 33
034 01 Ružomberok
IČO:33025649
DIČ:1020484542
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    128

32

prezentačné tričká
s potlačou
logo školy

240,00

 

23.5.2018

VELLAS, spol. s r.o.
Matúškova 7
026 01 Dolný Kubín
IČO:00652547
DIČ:2020424285
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    100

33

osadenie
obrubníka
vrátane materiálu
+ úprava terénu

300,00

 

23.5.2018

EWASTAV s.r.o.
Oravská Poruba 383
027 54 Oravská Poruba
IČO:46773894
DIČ:2023559241
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

  
     99
     

34

prenájom
priestorov pre
výber prác
Bohúňova 
paleta 2018

96,00

 

23.5.2018

Penzión Marína
Hviezdoslavovo nám. 1667/36
026 01 Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
    101

35

list bianco 
s vodotlačou
podtlačou št.znaku SR
sériou a číslovaním
700 ks + doručenie

133,20

 

25.5.2018

ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72  Banská Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     92

36

vypracovanie 
dokumentácie 
podľa GDPR 
+ školenie

208,00

 

25.5.2018

Fantozzi consulting, s r.o.
Hájnická 54/172
962 31 Sliač
IČO:47422319
DIČ:2023887778
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     91    

37

ladenie, oprava
a čistenie
4 klavírov

 

310,00

 

25.5.2018

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     85

38

puzdro
na gitaru

50,00

 

25.5.2018

AUDIO PARTNER s.r.o.
Děkanská vinice 1644
140 00 Praha 4
IČO:27114147
DIČ:4020338135
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

     81

39

noty
6 ks

72,00

 

25.5.2018

Ing. Ivo Frank s.r.o.
Partizánska cesta 88
Banská Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

      87

40 prenájom
priestorov -
záverečný
koncert

0,00

 

19.6.2018

Mestské kultúrne stredisko
Námestie slobody 1269/3
026 01 Dolný Kubín
IČO:00355046
DIČ:2020561994
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
 

    bez
     fa

41

jedálne
kupóny 100 ks
+ poštovné a 
balné

371,94

 

19.6.2018

UP Slovensko s.r.o.
Tomášikova 23
821 01 Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    102   

42

ladenie a
servis klavírov
na medzinárodnú
súťaž MUSICA
ARVENZIS

874,00

 

20.6.2018

Damián Mrva
D. Makovického 21
034 01 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    121

43

SSD 2,5
250 GB
Samsung 860
+ servis PC

115,00

 

25.6.2018

BMcomp s.r.o.
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín
IČO:47174200
DIČ:2023787227
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

    107