GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2018

ZMLUVY 2018

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
  Darovacia
zmluva
Darovacia zmluva
medzi školou a
zákonným zástupcom
podľa
zmluvy
podľa
zmluvy
1.1.2018 Meno a priezvisko
zákonného zástupcu
žiaka
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok
k zmluve
o poskytovaní
stravovania
Dodatok č.1/2008
k zmluve o poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry
29.1.2018 29.1.2018
Základná škola
Janka Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
PaedDr. Mária
Andrisová
IČO:37808699
DIČ:2021613011
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Zmluva o dielo
a licenčná 
zmluva
Zhotovenie kompozície
pre ZUŠ na objednávku
200,- € 1.3.2018 1.3.2018 Víťazoslav Kubička Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Darovacia
zmluva
Darovacia zmluva
(Príspevok na
kúpu organu)
1000,-€ 5.3.2018 5.3.2018 KAJO metal s.r.o.
M.R.Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
Milan Kurnota
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Zmluva
o organizovaní
a zabezpečení
súťaže
Zmluva č.OU-ZA-OSI-
2018/017281-007
2184,-€ 27.3.2018 27.3.2018 Ministerstvo vnútra
SR, OÚ Žilina
odbor školstva
Vysokoškolákov
8556/33B
PaedDr, PhDr.
Dušan Galbavý PhD.
IČO: 00151866
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Zmluva
o organizovaní
a zabezpečení
súťaže
Zmluva č.OU-ZA-OSI-
2018/017281-008
874,-€ 27.3.2018 27.3.2018 Ministerstvo vnútra
SR, OÚ Žilina
odbor školstva
Vysokoškolákov 
8556/33B
PaedDr, PhDr.
Dušan Galbavý PhD.
IČO: 00151866
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Darovacia
zmluva
Peňažný dar
na zabezpečenie
občerstvenia
500,- € 7.5.2018 7.5.2018

ORAVA MILK
027 01 Leštiny
Ing. Igor Fábry
IČO: 00614289

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok 
ku zmluve
Dodatok č.4
ku zmluve 
č. 575/2013
4500,- € 22.5.2018 22.5.2018 Mesto Dolný Kubín
Hviezdosl. nám.
1651/2
026 01 Dolný Kubín
Mgr. Roman
Matejov
IČO: 00314463
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Zmluva o
spracovaní
osobných
údajov
Zmluva o spracovaní
osobných údajov
-------- 29.6.
2018
29.6.
2018
Sunsoft Plus
spol.s.r.o.
Hviez.nám.1688/15
026 01 Dolný Kubín
Ing. Jozef Škrabala
IČO: 31590128
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok
ku zmluve
Dodatok č.5
ku zmluve 
č. 575/2013
10500,-€ 30.6.2018 30.6.2018 Mesto Dolný Kubín
Hviezdosl. nám.
1651/2
026 01 Dolný Kubín
Mgr. Roman
Matejov
IČO: 00314463
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok ku
zmluve
Dodatok č.3
ku zmluve 
č.1000023064
podľa
faktúry
24.10.
2018
24.10.
2018
DSI DATA s.r.o.
Nám.A.Bernoláka
029 01 Námestovo
Mgr. Rastislav
Dravecký
IČO: 36399493

Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ

  Zmluva o
dielo
Zmluva o dielo 250,- € 30.11.
2018
30.11.
2018
Martin Forgáč
 
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Zmluva o
združenej 
dodávke
elektriny
Zmluva č.1120398 podľa
faktúry
21.12.
2018
21.12.
2018
Energie2, a.s.
Lazaretská 3A,
811 08 Bratislava
Mgr. Peter Poláček
IČO: 46113177
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Dodatok ku
zmluve
Dodatok ku zmluve
č. 788/2008
--------- 30.12.
2018
30.12.
2018
Mesto Dolný Kubín
Hviez.nám.1651/2
026 01 Dolný Kubín
Ing. Ján Prílepok
IČO: 00314463
Mgr.
Michal
Janiga,
riaditeľ