GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2020

ZMLUVY 2020

číslo názov zmluvy popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
v  €
s DPH 
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverejnenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom zabezpečení
celoslovenskej výtvarnej
súťaže
Bohúňova Paleta
3 000,-€ 9.3.
2020
9.3.
2020
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o organizovaní
a finančnom zabezpečení
celoslovenskej súťaže o
titul "Laureát
majstrovských kurzov
Schola Arvenzis"
 
2 000,- € 9.3.
2020
9.3.
2020
Ministerstvo vnútra SR
OÚ Žilina
PaedDr.PhDr.Dušan
Galbavý PhD.
Vysokoškolákov
8556/33B Žilina
IČO:2020571520
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  Príkazná
zmluva
Príkazná zmluva k
zabezpečeniu
príležitostného
spoločného verejného
obstarávania
bezodplatne 22.6.
2020
22.6.
2020
KOMUNAL SERVIS -
Verejné obstarávanie
s.r.o.; 
Mládežnícka 24
934 01, Levice
Mgr. Patrícia
Popovičová, konateľ
IČO: 530 657 78
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o zabezpečení
poskytovania
stravovacích služieb
podľa
faktúry
28.08.
2020
28.08.
2020
Obchodná akadémia
Dolný Kubín
Radlisnkého 1725/55
026 01 Dolný Kubín
Ing. Vilma Janotíková
riaditeľka
IČO: 00162051
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva
o poskytovaní
právnych služieb
180,-€/mes. 7.9.
2020
7.9.
2020
Advokátska kancelária
SLAMKA&Partners
s.r.o.
ul. Radlinského
1735/29
026 01 Dolný Kubín
IČO: 501 200 00
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o
poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry

7.9.
2020

7.9.
2020
Stredná odborná škola
Obchodu a Služieb
Pelhřimovská 1186/10
026 01 Dolný Kubín
RNDr. Peter Ištván,
poverený riaditeľ;
IČO: 00158518
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA
Zmluva o
poskytovaní
stravovania
podľa
faktúry
3.9.
2020
3.9.
2020
Cirkevná spojená škola
Okružná 2062/25
026 01 Dolný Kubín
Ľubica Valkovičová,
kontaktná osoba;
IČO: 42071399
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o
poskytovaní
dôveryhodnej služby
vydávania certifikátov
podľa
faktúry
1.12.
2020
1.12.
2020
Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
Miroslav Bros,
v zastúpení
BROS Computing,
IČO: 35975946
 
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o aktualizácii
programov, systémovej
podpore a licenčná
zmluva
podľa
faktúry
1.12.
2020
2.12.
2020
TOPSET Solutions
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlček
konateľ
IČO: 46919805
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o poverení
spracúvaním osobných
údajov
podľa
faktúry
1.12.
2020
2.12.
2020
TOPSET Solutions
Hollého 2366/25B
900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlček
konateľ
IČO: 46919805
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ
  ZMLUVA Zmluva o združenej
dodávke elektriny
podľa
faktúry
11.12.
2020
12.12.
2020
ENERGIE2,a.s.
Lazaretská 3A, 
811 08 Bratislava
Mgr. Peter Poláček
vedúci org.zložky
IČO: 46113177
Mgr. 
Michal
Janiga,
riaditeľ