GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Bohúňova paleta » 2013

Články

 

Ďalší ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta

     Peter Michal Bohúň bol významný slovenský maliar. Narodil sa vo Veličnej a žil a tvoril v 19. storočí. Časť svojho života strávil na Slovensku a časť v Poľsku, kde aj zomrel. Pochovaný je v Bielsku Bialej.

Na počesť významného oravského rodáka nesie Základná umelecká škola Petra Michala Bohúňa v Dolnom Kubíne jeho meno. A nie len to. Na základe iniciatívy výtvarného odboru tejto školy, za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky a v spolupráci s Mestským múzeom v Bielsku Bialej vznikla v roku 1997 medzinárodná súťaž s názvom Bohúňova paleta, určená na podporu detskej výtvarnej tvorivosti. Súťaž sa rokmi postupne prepracovala medzi najrenomovanejšie výtvarné súťaže v rámci celého Slovenska.

Zásluhu na tom má nie len dlhoročná, cieľavedomá práca pedagógov výtvarného odboru ZUŠ P.M.Bohúňa, ale aj spolupráca s pedagógmi katedry výtvarnej výchovy Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Doc. Ján Kudlička, akademický maliar, Doc. Pavol Rusko, akademický maliar a PaeDr. Marta Bošelová, akademická maliarka, ktorí sú známymi slovenskými výtvarníkmi, spolu s pracovníkmi Mestského domu kultúry v Bielsko Bialej tvoria porotu pre výber ocenených prác. Zloženie tejto poroty je zárukou naozaj kvalitného výberu, ako i zárukou úplnej nestrannosti a objektivity.

Každoročne býva udelená jedna hlavná cena a ostatné ocenené práce v kategóriách maľba, kresba, grafika a kombinovaná technika sú rozdelené na štyri základné pásma. Na zlaté, strieborné a bronzové pásmo a na čestné uznania. Celá kolekcia ocenených prác býva potom prezentovaná v rámci Slovenska u nás v Dolnom Kubíne a v rámci Poľska v Mestskom dome kultúry v Bielsku Bialej.

V pondelok 19. novembra 2012 sa na pôde ZUŠ P.M.Bohúňa uskutočnil výber prác ďalšieho, v poradí už 15. ročníka Bohúňovej palety. Vzhľadom k napätej situácii v školstve ich prišlo o niečo menej, ako po minulé roky, avšak kvalitu to nijako neovplyvnilo.  Porota napríklad zvlášť vyzdvihla mimoriadnu úroveň prác najmä v kategórii kombinovaná technika.

Štatisticky sa tohto ročníka súťaže zúčastnilo 147 škôl, z toho 112 zo Slovenska a 35  z Poľska. Celkový počet prác bol 1862 a z toho ocenených porotou bolo 376 výtvarných prác.

Je už takmer tradíciou, že v silnej medzinárodnej konkurencii a za úplnej objektivity a nestrannosti  poroty sa opäť vynikajúco umiestnili žiaci výtvarného odboru ZUŠ P.M.Bohúňa. Vo veľkej miere je tomu tak i preto, lebo žiaci a pedagógovia tejto školy sú každoročne práve prostredníctvom organizovania výtvarnej súťaže Bohúňova paleta konfrontovaní s tými najlepšími prácami z celého Slovenska i južnej časti Poľska, čo pôsobí ako zdroj neustálej a sviežej inšpirácie pre ďalšie skvalitňovanie vyučovacieho procesu na hodinách výtvarnej výchovy.

V súčasnej dobe sa na škole aktívne pracuje na príprave prezentácie ocenených prác 15. ročníka Bohúňovej palety. Pripravuje sa katalóg, diplomy, ako i celková koncepcia výstavy, ktorej slávnostná vernisáž sa uskutoční začiatkom januára vo výstavných priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Všetkých vás srdečne pozývame. Ako vždy, aj teraz to bude stáť za to.

Mgr. Milan Šupa