GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov

Faktúry 2013

 

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
identifikačné
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
1 ČB kópie
747 kusov
za obdobie
12/2012
8,96       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
2 za dodávku
a distribúciu
elektriny -
nedoplatok
11.12.2011-
31.12.2012
124,55     10.1.2013 Stredoslovenská
energetika, a.s.
Pri Rajčianke
8591/4B, Žilina
IČO:36403008
DIČ:2020106682
3 za teplo na UK
12/2012
1836,06     11.1.2013 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
4 ASC Agenda
pre ZUŠ 2013
199,00   1   ASC Applied
Software
Consultants s.r.o
Svoradova 7/1
Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
5 Poistenie malých
a stredných
podnikateľov
7.2.2013-
7.8.2013
113,79     14.1.2013 Kooperativa
poisťovňa a.s.
Agentúra Žilina
Uhoľná 1, Žilina
IČO:00585441
DIČ:2020527300
6 0907416123
8.1.2013-
7.2.2013
42,14       Orange
Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
6 0918827738
8.1.2013-
7.2.2013
2,05       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
7 za služby
pevnej siete
1.1.2013-
31.1.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
8 webhosting
zuspmb.sk
21.1.2013-
20.1.2014
39,40     8.2.2013 Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24
Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
9 za mobilné
služby
22.12.2012-
21.1.2013
14,46       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
10 použitý tovar
Violončelo
školské 1/2,
Violončelo 1/4
225,00   2 4.2.2013 PVJ, s.r.o
Továrenská 4069/44
Dubnica nad Váhom
IČO:44149204
DIČ:2022645757
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
11 ČB kópie
1950 kusov
za obdobie
1/2013
23,40     4.2.2013 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101
Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
12 pokuta 100,00     4.2.2013 Inšpektorát práce
Hlavná 2, Žilina
13 Kábel HDMI 2m,
16GB Micro SD
24,50   3   SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
14 Jedálne
kupóny
315,00   4 4.2.2013 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
15 dezinsekcia
podkrovných
priestorov
učební, soc. a spoloč.
priestorov,
Empyre,
práca
296,11   5   Derato Ján Štajer
Bystrická 2066/11
02601
Dolný Kubín
IČO:17811678
DIČ:1021414779
16 za služby
pevnej siete
1.2.2013-
28.2.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
17 Violončelo 1/4 -
bazar
419,00   6   Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
18 dodaná strava
za január
473,28     4.2.2013 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
19 0907416123
8.2.2013-
7.3.2013
45,16       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
19 0918827738
8.2.2013-
7.3.2013
2,05       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
20 za používanie
domény
zuspmb.sk
23,88       Crooce.com
the internet
company s.r.o.
Panenská 24, Bratislava
IČO:36776297
DIČ:2022374684
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
21 poistenie
9.1.2013-
9.1.2014
 
48,16       Komunálna
poisťovňa a.s.
Vienna Insurance
Group
Reg. centrum
Horná 25, 97401
Banská Bystrica
22 za teplo na UK
1/2013
1521,82       Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
23 violončelo celé - komis,
Púzdro violončelové
335,00   7   Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
24 farba louvre akryl 40ml
farba louvre akryl 80ml
farba louvre akryl 200ml
sklíčka na maľovanie
rámik s paspartou
178,89   8   Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34, 02751
IČO:46203061
DIČ:1079311662
25 účtovné služby za 01/2013 480,00       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
26 za mobilné služby
22.1.2013-
21.2.2013
14,27       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
27 ČB kópie
969 kusov
za obdobie
2/2013
9,69       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
28 účtovné služby za 02/2013 480,00       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
29 za služby
pevnej siete
1.3.2013-
31.3.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10
Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
30 dodaná strava
za 2/2013
396,72       Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
31 karafiáty 58,40   9   Oravaflor združenie
Hviezdoslavovo nám. 27
02601, Dolný Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
32 preprava
D. Kubín - Veličná
24,00   10   Ing. Jaroslav Krajčovic
JK Trans
02754 Veličná 15
IČO:45897069
DIČ:1083147747
33 Tp link Wifi karta,
USB 150 N,
USB kábel micro
21,79   11   SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
34 0907416123
8.3.2013-
7.4.2013
42,41       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
34 0918827738
8.3.2013-
7.4.2013
2,11       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
35 za teplo na UK
2/2013
1588,10       Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
36 kobylka na Cello 1/2
strunník na violoncello,
Metal, poštovné
26,42       PVJ, s.r.o
Továrenská 4069/44
Dubnica nad Váhom
IČO:44149204
DIČ:2022645757
37 preplatok za teplo na UK -446,27       Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
38 za mobilné služby
22.2.2013-
21.3.2013
14,16       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
39 za opravu organa
GEM Plenum
221,58       Magdaléna Kummerová
FMK - Kostolné organy
Pribinova 87, Hlohovec
IČO:33436517
DIČ:1032630280
40 oprava 2 ks kamier 113,00       TV-AV Elektronic s.r.o.
Hviezdoslavova 99
01001 Žilina
IČO:31587330
DIČ:2020443788
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
41 čistenie
kanalizačného potrubia
72,00       Ján Hanes
Oravská Poruba 202
02754 Veličná
IČO:37358928
IČO:1020085264
42 za služby
pevnej siete
1.4.2013-
30.4.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
43 maliarske potreby 27,18   12   PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
44 Seagate HDD 118,13       SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
45 dodaná strava
za 3/2013
464,00       Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
46 sada violončelových
kolíčkov - 2x
kolofónia kontrabasová
54,00   19   Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
47 ČB kópie
960 kusov
za obdobie
3/2013
11,52       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
48 0907416123
8.4.2013-
7.5.2013
47,06       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
48 0918827738
8.4.2013-
7.5.2013
2,05       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
49 za kvety:
Minigerbera - 19 ks
19,00       Oravaflor združenie
Hviezdoslavovo nám. 27
02601, Dolný Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
50 účtovné služby za 03/2013 480,00       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
51 Príručka PAM/VEMA
poštovné, balné
32,00       VEMA s.r.o.
Prievozská 14/A
82109 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
52 Strava a občerstvenie
32 osôb
160,00   18   Jozef Gustiňák HAGMAN
HG združenie
Na Sihoti 1168
02601 D. Kubín
IČO:17811848
DIČ:1020463829
53 za teplo na UK
3/2013
1467,30       Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
54

za kvety:
Gerbera 39ks,
stuha 1ks

53,10       Oravaflor združenie
Hviezdoslavovo nám. 27
02601, Dolný Kubín
IČO:14272946
DIČ:1020461926
55 za mobilné služby
22.3.2013-
21.4.2013
16,62       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
56 oprava strechy
ZUŠ P. M. Bohúňa
2655,17       BAPE DK s.r.o.
Jána Hollého 1976/8
02601, D. Kubín,
IČO:46467271
DIČ:2820011018
57 za služby
pevnej siete
1.5.2013-
31.5.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
58 účtovné služby za 04/2013 480,00       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
59 dodaná strava
za 4/2013
501,12       Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
60

štartovný poplatok
na súťaž
Talenty pre Slovensko
6 ks

180,00       Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
61 tlač materiálov
podľa rozpisu
84,60       Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
62 0907416123
8.5.2013-
7.6.2013
48,25       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
62 0918827738
8.5.2013-
7.6.2013
3,70       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
62 0911940348
8.5.2013-
7.6.2013
12,73       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
63 látka kostým Rongo 9,5m
látka kostým streč. 9,5m
látka-tyl 300cm 10bm
149,98     10.05.13 Jozef Badanik - Badas
K. Salvu 12,
03401 Ružomberok
IČO:14175401
DIČ:1020483893
64 za teplo na UK
4/2013
1047,68     13.05.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
65 ladenie klavírov - 4ks
montáž strún - 2ks
210,00     20.05.13 Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
66 Jedálne
kupóny
251,94     20.05.13 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
67 Viazanie mzdových listov 14,00     28.05.13 Jana Borončová
Ľ. Štúra 2046/13
02601 Dolný Kubín
IČO:41658825
IČO:1021434953
68 dodaná strava
za 5/2013
510,40     31.05.13 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
69 Základná umelecká škola
v praxi - ZD
67,35       RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
70 Elektroakustická gitara
Klema, Kapodaster Aroma,
Gitarový pás Ibanez,
Kombo Mega AC-30,
Puzdro Ibanez, káble,
struny, Zobcová flauta
843,88       Music AREA s.r.o
Tomášikova 4
03101 Lipt. Mikuláš
IČO:46046372
DIČ:2023216844
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
71 ČB kópie
1035 kusov
za obdobie
5/2013
12,42       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
72 účtovné služby za 05/2013 480,00       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
73 List bianco s vodotlačou,
predtlačou štátneho znaku,
sériou a číslovaním - 750ks
96,00     11.06.13 ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
97472, B. Bystrica
IČO:31331131
DIČ:2020295860
74 0907416123
8.6.2013-
7.7.2013
47,83       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
74 0918827738
8.6.2013-
7.7.2013
2,64       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
74 0911940348
8.6.2013-
7.7.2013
4,24       Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
75 tlač materiálov
(podľa rozpisu)
77,88     10.06.13 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
76 Inštalácia tlačiarne
Kyocera 1320d,
nastavenie,
odskúšanie
270,00   21   Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
77 za služby
pevnej siete
1.6.2013-
30.6.2013
39,97       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
78 graf. príprava, sadzba a tlač
materiálov na súťaž
Talenty pre Európu
(podľa rozpisu)
3000,00     9.05.13 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
79 ASUS WL-167 USB WIFI 13,50     27.06.13 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
80 dodaná strava
za 6/2013
508,08     28.06.13 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
81 Plagát a program
na absolventský koncert,
DVD, tablo, pamätný list
 
185,36       Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
82 ČB kópie
1062 kusov
za obdobie
6/2013
12,74       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
83 za služby
pevnej siete
1.7.2013-
31.7.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
84 za teplo na UK
5/2013
709,78     10.07.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
85 za teplo na UK
6/2013
592,62     10.07.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
86 0907416123
8.7.2013-
7.8.2013
46,98     11.07.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
86 0918827738
8.7.2013-
7.8.2013
2,70     11.07.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
86 0911940348
8.7.2013-
7.8.2013
3,97     11.07.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
87 za služby
pevnej siete
1.8.2013-
31.8.2013
39,53     07.08.13 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
88 Philips 24" 244EL monitor 149,00     08.08.13 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
89 ČB kópie
878 kusov
za obdobie
4/2013
10,54     08.08.13 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
90 účtovné služby za 07/2013 480,00     09.08.13 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
91 ladenie klavírov 876,20   23   Damián Mrva
D. Makovického 21
03401 Ružomberok
IČO:33029113
DIČ:1021774281
92 návrh a tlač plagátu
na Musica arvenzis
88,80   22   Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
93 0907416123
8.8.2013-
7.9.2013
53,57     12.08.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
93 0918827738
8.8.2013-
7.9.2013
2,05     12.08.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
93 0911940348
8.8.2013-
7.9.2013
3,34     12.08.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
94 ČB kópie
401 kusov
za obdobie
7/2013
4,81     12.08.13 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
95 Čistenie kanalizácie 120,00       Matúš Biňas
Mierová 1967/12
02601, D. Kubín
IČO:46947761
96 Obnova údajov na PC 20,00     13.08.13 SunSoft plus s.r.o.
Hviezdosl. nám.
02601, Dolný Kubín
IČO:31590128
DIČ:2020425088
97 Prepláchnutie
kanalizácie 
15,00       Matúš Biňas
Mierová 1967/12
02601, D. Kubín
IČO:46947761
98 ČB kópie
401 kusov
za obdobie
7/2013
4,10       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
99 Hygienické
a čistiace prostriedky
podľa rozpisu
214,56       p.k. Solvent SK, s r. o.
Vinárska 1
95141, Lužianky
IČO:44268637
DIČ:
2022706939
100 výroba - stolový plát 252,00       Vicáň, s r. o.
Zochova 1117/97
02601, D. Kubín
IČO:43894950
DIČ:
2022509995
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
101

tlač: triedne knihy, protokol,
evidenčné karty,
katalógové listy,
žiacke knižky,
čestné prehlásenia,
plagáty Zápis žiakov, 
plagát Nové odbory, 
plagát Záverečný koncert,
plastová tabuľa,
plachta koncertov

706,08       Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
102 za služby
pevnej siete
1.8.2013-
31.8.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
103 za teplo na UK
8/2013
557,68     10.09.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
104 0907416123
8.9.2013-
7.10.2013
49,28     11.09.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
104 0918827738
8.9.2013-
7.10.2013
2,05     11.09.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
104 0911940348
8.9.2013-
7.10.2013
3,56     11.09.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
105 za teplo na UK
7/2013
557,68     12.09.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
106 ASC Agenda
pre ZUŠ
upgrade na 2014
96,00     12.09.13 ASC Applied
Software
Consultants s.r.o
Svoradova 7/1
Bratislava
IČO:31361161
DIČ:2020301855
107 papiere A4,
bločky samolepiace,
spinky kanc.,
perá solidly
234,25     12.09.13 Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
108 účtovné služby 08/2013,
spracovanie miezd 08/2013
825,60       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
109 ZUŠ sept. 13 41,52       RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
110 Tabuľa + polep
+ lakovanie
85,50     04.10.13 Art AIR Center s.r.o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
02601, D. Kubín
IČO:46494201
DIČ:2820012349
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
111 za vodné a stočné
13.09.12-12.09.13
215,95     04.10.13 Oravská 
vodárenská 
spoločnosť a.s.
Bysterecká 2180,
02601, D. Kubín
IČO:36672254
DIČ:2022236315
112 dodaná strava
za september
508,08     04.10.13 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
113 Tonery Kyocera ren. 57,60     04.10.13 Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
114 právne služby 50,00     11.10.13 JUDr. Róbert Slamka
Radlinského 1735/29
02601, Dolný Kubín
IČO:42063337
DIČ:1021388093
115 ČB kópie
829 kusov
za obdobie
9/2013
9,95     11.10.13 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
116 vodné, stočné
1.1.13-13.9.13
518,40     11.10.13 Lubomir Belus
Lucenkova č. 1203/13
02601, Dolný Kubín
IČO:37358677
DIČ:
1021436614
117 za služby
pevnej siete
0435862052
1.9.2013-
30.9.2013
39,53     15.10.13 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
118 účtovné služby 09/2013,
spracovanie miezd 09/2013
782,40     15.10.13 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
119 0907416123
8.10.2013-
7.11.2013
47,76     15.10.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
119 0918827738
8.10.2013-
7.11.2013
2,05     15.10.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
119 0911940348
8.10.2013-
7.11.2013
6,11     15.10.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
120 noty Susser č. 1 12,50     15.10.13 Ing. Ivo Frank s.r.o
Partizánska cesta 88
B. Bystrica
IČO:36643238
DIČ:2022091060
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
121 obedy a občerstvenie
pre porotu súťaže
Bohúňova paleta 2013
68,80       Marián Biňas Marína
Hviezd. nám. 1667/36
02601, Dolný Kubín
IČO:10997741
DIČ:1020463983
122 za teplo na UK
9/2013
809,82       Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
123 dodaná strava
za október 2013
535,92     29.10.13 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
124 toner xerox
3045xl ren.
23,76     29.10.13 Marek  Stachulak
- PC data
A. Halašu 841/83
02601, D. Kubín
IČO:43241409
DIČ:1075436604
125 služby STP APV
11.2013-
10.2014
83,65       IVES Košice
Čsl. armády 20
04118 Košice
IČO:00162957
DIČ:2020762480
126 účtovné služby 10/2013,
spracovanie miezd 10/2013
825,60       Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
127 maliarske potreby
podľa rozpisu
69,70       PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
128 za služby
pevnej siete
0435862052
1.10.2013-
31.10.2013
39,53       Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
129 školské potreby
podľa rozpisu
671,30       Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
130 administratívne 
činnosti
9-10.2013
175,00       Ivana Dubovská
Odbojárov 1955/15
02601, Dolný Kubín
IČO:46343679
DIČ:1046554168
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
131 vložka FAB
prestavenie na su
102,00       Gertrúda Václavu
SWING V.G.V.
Nemocničná 1951/69
02601, Dolný Kubín
IČO:32272570
DIČ:1021318518
132 0907416123
8.11.2013-
7.12.2013
49,10     11.11.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
132 0918827738
8.11.2013-
7.12.2013
2,05     11.11.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
132 0911940348
8.11.2013-
7.12.2013
3,13     11.11.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
133 za teplo na UK
10/2013
1062,91     13.11.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
134 ČB kópie
1346 kusov
za obdobie
10/2013
16,15       Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
135 poskytnutie práva
používať aktuálne
verzie 11/13-10/14
181,20     19.11.13 VEMA s.r.o.
Prievozská 14/A
82109 Bratislava
IČO:31355374
DIČ:2020291471
136 Jedálne
kupóny
434,94     20.11.13 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
137 Blana Remo na bubon 22"
Blana Remo na bubon 14"
Bubenícke paličky-
Rock A5
86,00     20.11.13 Peter Medvecký
Bysterecká 2064/5
02601, Dolný Kubín
IČO:32272189
DIČ:1021355808
138 preprava osôb
18.,20.11.13
D. Kubín-Žiwiec
Žiwiec-D. Kubín
260,00     22.11.13 Jozef Socha
Oravská Jasenica č. 3
IČO:32726040
DIČ:1020471375
139 zasklenie okna 13,50     22.11.13 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34, 02751
IČO:46203061
DIČ:1079311662
140 ZUŠ nov 13 41,84     25.11.13 RAABE
Dr. Josef Raabe S., s.r.o.
Odborné nakladateľstvo
Trnavská cesta 84
82102 Bratislava
IČO:35908718
DIČ:2021907492
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
141 dodaná strava
za september
512,72     29.11.13 Školská jedáleň
pri ZŠ J. Matúšku
Kohútov sad 1752/4
02601, Dolný Kubín
IČO:37808699
142 školské potreby
podľa rozpisu
479,82     2.12.13 Huba Miloš ORSA
M. R. Štefánika 2263
02601, Dolný Kubín
IČO:31045901
DIČ:1020465600
143 dúha na textil
chemoprén
šnúra na prádlo
štipce
univerzálna farba
76,25     3.12.13 Farby laky
Majdiš s r.o
ul. SNP 1203/9
02601, Dolný Kubín
IČO:36437387
DIČ:2022097110
144 papierová rolka
akrylové farby-
strieborná, zlatá
60,08     3.12.13 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34, 02751
IČO:46203061
DIČ:1079311662
145 sklo na euroklipy
spony na euroklipy
pasparty
32,39     3.12.13 Jaroslav Babušiak
Kraľovany 34, 02751
IČO:46203061
DIČ:1079311662
146 ČB kópie
1224 kusov
za obdobie
11/2013
14,69     5.12.13 Xerox Limited, o.z.
Digital Park II,
Ensteinova 23
85101, Bratislava
IČO:30814677
DIČ:2020344194
147 maliarske potreby
podľa rozpisu
33,24     9.12.13 PPG Deco Slovakia s.r.o.
Kamenná 11
01001 Žilina
IČO:31633200
DIČ:2020423680
148 Jedálne
kupóny
1560,56     9.12.13 Le Cheque
Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101, Bratislava
IČO:31396674
DIČ:2020321864
149 za služby
pevnej siete
0435862052
1.11.2013-
30.11.2013
39,53     9.12.13 Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
IČO:35763469
DIČ:2020273893
150

 

         
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia
151 účtovné služby 
09/2013,
spracovanie miezd 
09/2013
868,80     11.12.13 Cor Consult s.r.o.
Matúškova 2575
02601, Dolný Kubín
IČO:36388611
DIČ:2020131454
152 0907416123
8.12.2013-
7.1.2014
46,98     11.12.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
152 0918827738
8.12.2013-
7.1.2014
2,05     11.12.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
152 0911940348
8.12.2013-
7.1.2014
3,11     11.12.13 Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
IČO:35697270
DIČ:2020310578
153 za teplo na UK
11/2013
1277,52     11.12.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
154 za teplo na UK
záloha
12/2013
2000     16.11.13 Tehos s.r.o.
Námestie slobody
1269/3, Dolný Kubín
IČO:36389331
DIČ:2020131487
155 čistiace potreby 74,60       Anna Palugová
ul. J. Hollého
3200/1-9
02601, Dolný Kubín
IČO:41658434
DIČ:1075050086
č. popis
fakturovaného
plnenia
hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
dátum
doručenia
faktúry
údaje
dodávateľa
fakturovaného
plnenia