GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Zoskupenia

Jubilujúce amandolo

Akordeónový orchester Amandolo zo ZUŠ P. M. Bohúňa si v januári 2013 pripomenul 20. výročie svojej existencie.

Žiaci orchestra Amandolo

Písal sa rok 1993, kedy vtedajšia riaditeľka školy, pani Edita Kubíčková prišla s nápadom zapojiť do pripravovaného výročného koncertu školy čo najviac žiakov. Jej predstava bola taká, že by mali hrať spoločne, v nejakých komorných alebo orchestrálnych zoskupeniach. Myšlienka to bola zaujímavá, no realizácia dosť náročná. Chýbali skúsenosti, notový materiál, ale nahradila ich chuť niečo spoločne dokázať. A podarilo sa, orchester absolvoval v júni 1993 svoje prvé verejné vystúpenie. Publikum dlhotrvajúcim potleskom ocenilo pripravený program. Pre hráčov to bolo nielen ocenením za predvedený výkon, ale hlavne povzbudením do ďalšej práce.

orchester na 35. vyroci ZUS

V ďalších rokoch pribúdalo žiakov, ktorí chceli byť súčasťou orchestra. Ale pribúdalo aj nástrojov – bicie, basová gitara, keyboard a nakoniec aj flauta. Pribúdali možnosti  koncertovania, orchester sa stával súčasťou dolnokubínskej umeleckej scény. Prišli prvé zahraničné koncertné vystúpenia / Švédsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Taliansko /, prvé súťaže / Divertimento Musicale, I. Európsky festival akordeónových orchestrov v Pra he/.

žiaci ZUŠ v Stockholme

Orchester dával možnosť mnohým žiakom školy zužitkovať individuálne interpretačné zručnosti v orchestri. Zároveň im dával možnosť hrať skladby rôznych žánrov a štýlových období, od baroka po súčasnosť, od hudby klasickej cez populárnu, jazzovú, muzikálovú, až po hudbu zábavnú. U publika, ale aj u orchestrákov k obľúbeným patrili aj skladby s netradičnými sólovými nástrojmi, ako napríklad „Fľašková polka“ / sólo sa hrá na fľašiach /, „Veselá pracia doska! / sólo sa hrá na pracej doske starých mám, známej pod názvom rumpľa /, alebo „Písací stroj /“ samotný názov napovedá, že sólo sa hrá na písacom stroji /. 

žiaci ZUŠ na vystúpení

Najväčšie úspechy orchester zaznamenal sedem rokov po svojom vzniku, kedy aj prijal názov „AMANDOLO“. V roku 2000 získal v Prahe na prvom zahraničnom štarte 5. miesto spomedzi 26 európskych orchestrov. Na jeseň v tom istom roku účinkoval na Svetovej výstave EXPO 2000 v nemeckom Hannoveri. V roku 2002 v Prahe na II. Európskom festivale akordeónových orchestrov získal 1. miesto. V ďalšom roku sa zúčastnil na Medzinárodnej súťaži akordeónistov v Pule / Chorvátsko / a získal zlaté pásmo. Svoj úspech zopakoval aj v roku 2009, o rok neskôr získal striebro / prvé miesto porota neudelila /.

žiaci ZUŠ v Pule

Jedinečným momentom v živote orchestra určite bolo účinkovanie na VIII. ročníku Svetovej súťaže akordeónistov v Innsbrucku / Rakúsko /, v roku 2004. Orchester súťažil v kategórii hráčov do 21 rokov, lebo kvôli dvom – trom hráčom, ktorí prekročili vek 16 rokov, nemohol súťažiť v mládežníckej kategórii hráčov do 16 rokov. V kategórii súťažilo ďalších 38 orchestrov z celého sveta. Členovia orchestra v plnej miere zúročili náročnú prípravu a na súťažnom pódiu predviedli pripravený repertoár s plným nasadením. Pre svoju školu, ale aj pre Slovenskú republiku Amandoláci vybojovali historické prvé miesto. Túto skutočnosť sa dozvedeli na olympijskom štadióne v Innsbrucku pred zrakmi takmer 10 000 účastníkov celého podujatia.

žiaci ZUŠ v Insbrucku

Akordeónový orchester Amandolo počas 20 rokov žil aj čulým koncertným životom. Účinkoval na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach v Dolnom Kubíne a blízkom okolí, bol neoddeliteľnou súčasťou nedeľných koncertov pred Parkom, pripravoval samostatné koncerty pre svojich priaznivcov, organizoval výchovné koncerty pre školy.

žiaci ZUŠ v Dánsku

Umelecká vedúca nadväzovala kontakty doma, aj za hranicami Slovenska. Niektoré prerástli do osobných stretnutí – spolupráca s profesorom Vladimírom Čuchranom, umeleckým vedúcim Akordeónového orchestra Konzervatória v Košiciach, spolupráca s Jankou a Marikou Nemčíkovou a ich Akordeónovým orchestrom Rondo z Humenného, spolupráca s profesorkou Jankou Halačovou z Konzervatória v Žiline. K domácim koncertným zájazdom neskôr pribudli  zájazdy  zahraničné. Členovia orchestra získavali nových priaznivcov aj tam. Prezentovali akordeón ako orchestrálny nástroj s pestrou paletou zvukov a rôznorodým  repertoárom.

žiaci ZUŠ v Nemecku

V roku 2003 orchester na podnet vtedajšieho riaditeľa Leonarda Vajduláka nahral prvé CD pod názvom „Inšpirácie“ , ktorého poslaním bolo inšpirovať ďalších akordeónistov na Slovensku k orchestrálnej hre. O dva roky neskôr vznikol druhý CD nosič pod názvom „Most do sveta hudby“. V roku 2006 vzniklo doteraz posledné, multimediálne CD, pod názvom „Potulky s Akordeónovým orchestrom Amandolo“. Okrem záznamu koncertu z 8. marca 2006 sú na ňom  textom a obrazom zachytené aj zážitky z koncertných a súťažných zájazdov orchestra za takmer 14 rokov jeho existencie.

žiaci ZUŠ v rozhlase

Náročnosť prípravy orchestra spočíva v takmer každoročnej generačnej výmene hráčov, v  meniacom sa počte hráčov v závislosti na počte žiakov školy i záujmu hrať v orchestri. Náročné je aj finančné  a materiálové vybavenie orchestra, či zháňanie notového materiálu a jeho následná úprava. Vďaka spoločnému úsiliu všetkých, ktorí kedy pracovali okolo orchestra, sa darí tieto prekážky úspešne prekonávať a neustále vytvárať podmienky pre ďalšie generácie mladých muzikantov.

žiaci v Poľsku

20 rokov existencie Akordeónového orchestra Amandolo je dôkazom toho, že túto aktivitu žiaci vnímajú pozitívne. Účinkovanie v orchestri im prinieslo na jednej strane skvalitnenie ich interpretačných zručností, na strane druhej možnosť prezentovať sa na koncertných pódiách. Novej generácii Amandolákov prajem, aby nadviazala na koncertné i súťažné úspechy svojich predchodcov, ale hlavne aby našla  pevný vzťah k hudbe a k svojmu nástroju. Pretože hudba môže byť ich najlepším a najvernejším priateľom i spoločníkom na ceste životom.

orchester Amandolo

PS:

Amandolo – toto slovo pochádza zo španielčiny, v preklade znamená „milujúc niečo“. V roku 2000 sa vtedajší členovia orchestra dohodli, aby orchester niesol toto pomenovanie, pretože v plnej miere vystihovalo skutočnosť, že milujú svoj nástroj, i svoj orchester, i hudbu, i svoje publikum.