GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Zoskupenia

Sláčikový komorný orchester

žiaci Sláčikového orchestra pred školou

Vznikol v roku 1993 na podnet bývalých absolventov ZUŠ a žiakov 2. stupňa z dvoch husľových tried školy. Hlavným cieľom orchestra bolo umožniť bývalým žiakom školy, aby mohli naďalej muzicírovať a rozvíjať nadobudnuté schopnosti. V tom čase sa na škole nevyučovala hra na viole, violončele a kontrabase, a tak na týchto nástrojoch hrali najskôr učitelia huslí (F. Dobija viola, M. Hrnčiarová violončelo a M. Mikšíková kontrabas) a neskôr „preučení“ huslisti, ale aj gitarista a organista.
 
žiaci Sláčikového orchestra
 
 Hneď v 2. roku svojej existencie sa orchester na základe nahrávky zúčastnil na celoslovenskom festivale komornej hry Divertimento musicale, kde sa stal najväčším prekvapením festivalu a získal ocenenie, ktoré mu dodalo okrem chuti do ďalšej práce aj odvahu vybrať sa do sveta. V októbri 1994 sláčikový orchester úspešne koncertoval vo Švédsku (Uppsala, Stockholm) a v decembri 1994 v Ríme.
 
žiaci Sláčikového orchestra
 
Veľkým zážitkom pre členov orchestra bol koncert v Jezuitskom kostole v Bratislave, kde spolu so speváckym zborom zo ZUŠ E. Suchoňa z Bratislavy premierovo uviedli Adventnú omšu od Víťazoslava Kubičku. Sláčikový orchester sa v priebehu troch rokov rozrástol na 27 členov a vystupoval v mnohých mestách doma i v zahraničí – v 1996 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, viackrát v Poľsku – Limanowá, Bielsko-Biala, v Prahe atď. V týchto rokoch získal ďalšie dve ocenenia na Divertimento musicale 95 a 96 a viackrát nahrával pre Slovenský rozhlas (2 krát pre Štúdio mladých, 2 krát Kľúčik od piatich čiar) a účinkoval tiež na záverečnom koncerte 1. ročníka Dní slovenských ZUŠ v Koncertnej sále Slovenského rozhlasu. Nezabudnuteľným zážitkom bolo účinkovanie na galakoncerte víťazov Divertimento musicale v r. 1996, ktorý nahrávala Slov. televízia. Členovia orchestra spoluúčinkovali s orchestrom B. Warchala, s Moyzesovým kvartetom a so Žilinským komorným orchestrom.
 
žiaci Sláčikového orchestra
 
Po roku 1996 sa z priestorových dôvodov sláčikový orchester rozpadol a uchoval sa len ako HUSĽOVÝ SÚBOR zložený z husľových tried M. Hrnčiarovej a M. Mikšíkovej. V súbore hrali 5-6 ročné deti spolu so žiakmi II. stupňa, preto repertoár musel byť prispôsobený veku a aj schopnostiam malých detí. Napriek tomu aj husľový súbor mal za sebou niekoľko veľmi dobrých vystúpení a úspechov na festivaloch doma i v zahraničí. V roku 2001 na medzinárodnom festivale Pražské vánoce sa súbor umiestnil v zlatom pásme s najvyšším počtom bodov, 3 krát bol ocenený na festivale komornej hry v Čadci, veľký úspech s ocenením získal na Divertimento musicale 2008 v Levoči. V tom istom roku si súbor odniesol hlavnú cenu z jesenného festivalu v Bielsko-Bialej v Poľsku. Husľový súbor sa okrem Českej republiky a Poľska predstavil aj na zájazde v Dánsku a v menšej zostave v Rakúsku. 
 
žiaci Sláčikového orchestra