GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy

Faktúry 2012

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. identifikačné údaje dodávateľa
fakturovaného plnenia
popis fakturovaného plnenia hodnota
fakturo-
vaného
plnenia
v €
s DPH
dátum
doručenia
faktúry
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
objed-
návky
155 TEHOSS s.r.o. Námestie slobody 1269/3 D. Kubín
IČO:36389331, SK2020131487, 2020131487
dodávka tepla na UK - 10.2012 1146,04 12.11.2012    
106 Damián Mrva,
D. Makovického 21 Ružomberok
IČO:33029113, 1021774281
ladenie a údržba klavírov počas majstrovských a interpretačných kurzov MUSICA ARVENZIS v dňoch 9. 7. 2012 - 17. 7. 2012 1000,00* 22.07.2012   01/2012
60 TEHOSS s.r.o. Námestie slobody 1269/3 D. Kubín
IČO:36389331, SK2020131487, 2020131487
dodávka tepla na UK - 04.2012 1015,27 10.05.2012    
58 Art AIR Center s.r.o., Hviezdoslavovo n. 1681
D. Kubín
IČO 46494201, SK2820012349, 2820012349
graf. príprava, sadzba a tlač materiálov
na medzinárodnú súťaž Talenty pre Európu - plagáty, diplomy, programy, bannery, menovky... (ďalšie položky sú uvedené na faktúre)
2001,70* 10.05.2012    
53 Art AIR Center s.r.o., Hviezdoslavovo n. 1681
D. Kubín
IČO 46494201, SK2820012349, 2820012349
grafické príprava, sadzba a tlač 500 ks bulletinu na medzinárodnú súťaž Talenty pre Európu 1999,25* 25.04.2012    
51 TEHOSS s.r.o. Námestie slobody 1269/3 D. Kubín
IČO:36389331, SK2020131487, 2020131487
dodávka tepla na UK - 03.2012 1455,26 12.04.2012    
32 TEHOSS s.r.o. Námestie slobody 1269/3 D. Kubín
IČO:36389331, SK2020131487, 2020131487
dodávka tepla na UK - 02.2012 1970,72 09.03.2012    
14 TEHOSS s.r.o. Námestie slobody 1269/3 D. Kubín
IČO:36389331, SK2020131487, 2020131487
dodávka tepla na UK - 01.2012 1706,70 10.2.2012    

* suma uhradená z dotácií Krajského školského úradu