GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Odbory školy » Hudobný

Oddelenie bicích nástrojov

Hra na rytmických bicích nástrojoch
Hra na melodických bicích nástrojoch
Hra na perkusie

 

Pedagógovia: Vladimír Kačiak

Veľký záujem a čoraz väčšiu popularitu u mladej generácie získavajú spomedzi všetkých hudobných inštrumentov bicie nástroje. Výučba sa zameriava na zvládnutie hry na biciu súpravu a perkusie v rôznych žánroch populárnej hudby, latinsko-amerických rytmoch a jazze.

S cieľom vyprofilovať žiaka na samostatného hráča, sa počas výučby s individuálnym prihliadaním na vek, dispozície a schopnosti kladie dôraz na uvoľnenú techniku, dynamiku a hráčsky vkus s podporou samostatného myslenia a nápaditosti hry žiaka a jeho štýlového zamerania. Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je neustály kontakt s informáciami od špičkových hráčov jazzu a rocku prostredníctvom CD a videoškôl, ako aj prísun najmodernejších notových materiálov.

Učebňa bicích nástrojov disponuje kvalitným vybavením – dve súpravy bicích nástrojov, xylofón, konga, djembé, bongo. (Žiak nemusí byť vlastníkom bicej súpravy – počas štúdia je možné využívať nástrojové vybavenie cvičebne.)

Žiaci bicieho oddelenia nachádzajú uplatnenie vo vlastných kapelách alebo ako členovia rôznych zoskupení školy. V prípade záujmu je možné žiaka pripraviť na ďalšie štúdium na konzervatóriu.