GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2012

Objednávky 2012

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.
č. identifikačné údaje dodávateľa
objednaného plnenia
popis objednaného plnenia hodnota
objed-
naného
plnenia
v €
s DPH
dátum
vyhoto-
venia
objed-
návky
identi-
fikácia
zmluvy
identi-
fikácia
faktúry
1 Damián Mrva,
D. Makovického 21 Ružomberok
IČO:33029113, 1021774281
ladenie a údržba klavírov počas majstrovských a interpretačných kurzov MUSICA ARVENZIS v dňoch 9. 7. 2012 - 17. 7. 2012 1000,00 06.07.2012   106/2012