GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Faktúry, zmluvy » 2012

Zmluvy 2012

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

 

č. názov
zmluvy
popis predmetu zmluvy celková
hodnota
predmetu
zmluvy
dátum
uzatvo-
renia
zmluvy
dátum
zverej-
nenia
zmluvy
identif.
údaje
zmluvných
strán
identif.
údaje
osoby
ktorá
uzavrela
zmluvu
   dohoda
o
spolupráci
ZUŠ P. M. B.
bude 
spoluusporiadateľ
podujatia,
poskytne priestory,
uhradí výrobu
printových materiálov,
poskytne personálnu
pomoc,
zabezpečí dôstojnú 
propagáciu mena ZUŠ
na propagačných
materiáloch súťaže
a pri mediálnych výstupoch
/tlač, rozhlas, televízia/
  12. 4.
2012
13. 4.
2012
Art AIR
Center
s r. o.
Hviezdoslavovo
nám. 1681
Dolný Kubín
02601
IČO:46494201
DIČ:2820012349
Michal
Janiga,
riaditeľ
  zmluva
o
spolupráci
ZUŠ P. M. B.
poskytne bezplatne
priestory a zariadenie
na realáciu podujatia,
zabezpečí stálu službu,
zaistí upratovacie služby,
uhradí z dotácie 1000€
náklady na ladenie
klavírov
  3.7.
2012
3.7.
2012
ARS NOVA
ASSOCIATION
Lovinského 18
81104
Bratislava
Michal
Janiga,
riaditeľ