GDPR

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Zriaďovateľ

Nachádzate sa tu

Domov » Archív správ » 2014/2015

Podujatia


Primárne štúdium zakončili koncertom

4. júna o 16:30 sa v koncertnej sále ZUŠ P. M. Bohúňa uskutočnil klavírny koncert žiakov absolvujúcich prvú časť primárneho štúdia. Účinkovalo na ňom 13 žiakov z tried p. uč. Vargovej, Kulinovej, Hyravej, Cuperovej a p. uč. Matisa a Kapalu. Aj takéto podujatie podporuje aktívnu činnosť učiteľov klavírneho oddelenia a prispieva k lepšej spolupráci učiteľov, žiakov a ich rodičov. Ďakujeme žiakom za pekné výkony a ich učiteľom za dôkladnú prípravu.

 


Umenie zmýva z duší prach každodennosti

3. jún bol dňom plným umenia, dňom výnimočným hlavne pre našich absolventov výtvarného odboru. Otvárali výstavu svojich záverečných absolventských prác vo výstavnej sále MsKS v Dolnom Kubíne. Napätie, zodpovednosť, očakávanie, to všetko sa dalo nájsť v tvárach vystavujúcich. Veď niektorí z nich verejne prezentovali svoje práce po prvýkrát. Daša Popelková, Božena Nosková, Barbora Kormančíková, Júlia Mastráková (trieda Mgr. Jany Barťákovej) Zuzana Šutvajová, Pavol Studenič, Magdaléna Mišániková, Barbora Mikulášová, Emma Murínová, Kristína Lorencová (trieda Mgr. Anny Gajdošíkovej) Zuzana Dibdiaková, Aneta Kralčáková, Alexandra Papalová, Michaela Cvachová, Veronika Kucbelová, Katarína Kadučáková, Patrícia Palugová (trieda Mgr. Evy Šprlákovej) Filip Lopeň, Jozef Svitek, Denisa Salvová (trieda Mgr. Lucie Malíkovej). 20 absolventov predstavilo výtvarne i žánrovo rôznorodé práce, ktoré však spoločne tvoria zaujímavú výpoveď plnú vnemov a nápadov. Prajeme im veľa pozorných divákov a spriaznených duší. Otvorenie vernisáže zabezpečili žiaci z gitarových tried pána učiteľa Grísu a pani učiteľky Jelenskej. Ďakujeme Natálii Vicáňovej, Filipovi Lopeňovi, Daniele Lúčkovej, Lukášovi Bielovi a Ľubošovi Slávikovi, že spríjemnili toto krásne podujatie.

 


Vzácna návšteva u nás

V pondelok 25. mája zavítala na našu ZUŠ vzácna návšteva. Dolnokubínsky rodák Tibor Spitz, ktorý prežil holokaust, sa vrátil do rodného mesta. Spolu so svojou manželkou Noemi pricestoval z USA, kde momentálne žije. Po niekoľkých desaťročiach sa vrátil na miesto, kde sa narodil a žil ako dieťa. Týmto miestom bola práve jedna z tried v našej škole. Zahľadel sa z okna a so slzou v oku zaspomínal na ťažké časy. Všetci, ktorí sme boli pri tom, si túto chvíľu iste uchováme v pamäti. Pánovi Spitzovi a jeho manželke prajeme pevné zdravie a veríme, že sa dejiny spojené s holokaustom, ktoré sa v minulosti udiali v Dolnom Kubíne, už nikdy nezopakujú. 


Naši žiaci umocnili atmosféru podujatia

Dňa 24. mája sa konalo v Mestskom kultúrnom stredisku veľmi pôsobivé a nezabudnuteľné podujatie s názvom Portrét Tibora Spitza. Dolnokubínsky rodák žijúci v Spojených štátoch navštívil svoje rodisko spolu s manželkou a mal možnosť si pozrieť o sebe dokumentárny film spolu s divákmi. Dokument so silnou výpovednou hodnotou sprevádzal diváka ťažkými a neslávnymi časmi obdobia holokaustu na území Dolného Kubína. Toto pôsobivé podujatie dofarbili aj žiaci našej školy. Vhodne zvolenými skladbami akordeónové kvarteto v zložení Dominiky Chudiakovej, Anety Bartošovej, Diany Lorencovej Andreja Kováčika dotváralo charakter podujatia. Zoskupenie pracuje pod vedením pani učiteľky Viery Vrtichovej. Ďakujeme našim umelcom, že obetovali nedeľu tomuto krásnemu podujatiu.


Ľudová hudba zahrala na akadémii

Dňa 20. mája sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo spomienkové podujatie pri príležitosti 80. výročia narodenia prozaika, scenáristu a dramaturga Petra Baloghu. Prednášajúcim bol Mgr. Peter Cabadaj, vedecký tajomník Matice slovenskej. Prednáška bola spríjemnená aj hudbou. Vystúpila na nej žiačka z triedy pani učiteľky Eleny Grísovej - Mária Majzelová a ľudová hudba pána učiteľa Tomáša Brtka. Za spríjemnenie podujatia ďakujeme aj pánovi učiteľovi Dobijovi, pani učiteľke Brodňanskej a ich žiakom, ktorí sa na ňom taktiež podieľali.


Slávik Slovenska u nás

Dňa 15. mája zorganizoval Mestský úrad v spolupráci s našou školou 25. ročník okresného kola folklórnej speváckej súťaže  "Slávik Slovenska". Do súťaže sa zapojilo spolu 20 detí z 8 základných škôl a jednej súkromnej ZUŠ z okresu. Súťažiacich hodnotila 6 členná odborná porota, v ktorej boli aj dve hlasové pedagogičky našej školy. V každej z troch kategórií boli udelené prvé, druhé a tretie miesta, pričom prvé miesta budú okres Dolný Kubín reprezentovať aj na krajskom kole. Víťazom Damiánovi Kováčikovi, Janke Ťapajnovej a Agáte Kováčikovej gratulujeme a prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách. 

 


Akordeónový absolventský koncert

15. mája 2015 naplnili veľkú výstavnú sieň Oravskej galérie priaznivci akordeónovej hudby, aby si vypočuli absolventské výkony dvoch mladých akordeónistiek - Dominiky Chudiakovej a Anetky Bartošovej. Absolventský koncert sa niesol v duchu motta "Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené všetko". A čo všetko bolo za 12 rokov štúdia v zuške dovolené obom absolventkám, sa prítomní mohli dozvedieť slovom, obrazom i zvukom. Nad pódiom prezentácia fotiek približovala pestré  zážitky z koncertov, súťaží a koncertných zájazdov. Moderátorka vyzradila čo to zo života interprétok, ich vzťahu k hudbe i ako ich vnímajú spolužiaci. No najdôležitejšia bola pestrá paleta predvedenej hudby rozličných štýlových období a rozličných hudobných žánrov - sólové vystúpenia na klasickom akordeóne striedali vystúpenie Akordeónového kvarteta ZUŠ a sólové vystúpenia na digitálnom akordeóne. Silným momentom koncertu bolo predvedenie skladby Zrúcaná katedrála /autor V. Trojan/ v podaní Dominiky Chudiakovej. Záver koncertu ozdobilo vystúpenie komorného telesa Musica Nova, v ktorého podaní zaznelo známe Adios Nonino z autorského pera Astora Piazzollu. Absolventkám Dominike Chudiakovej a Anetke Bartošovej, ako aj ostatným účinkujúcim - pánovi riaditeľovi Michalovi Janigovi, husľovému pedagógovi Tomášovi Brtkovi, akordeónistom Dianke Lorencovej a Andrejovi Kováčikovi, klavíristovi Davidovi Batunovi - patrí poďakovanie za prípravu i realizáciu koncertu. Záverom myšlienka Viery Vrtichovej, z ktorej triedy sú všetci spomínaní akordeónisti "Stretnutie s Dominikou a Anetkou v našom hudobnom vesmíre ubehlo síce rýchlo, ale bolo tak intenzívne, že je už teraz natrvalo usadené v našich spomienkach. A všetky tri dúfame, že sme sa dnes týmto koncertom dostali aj do spomienok Vašich."


Gitaristi hrali na Radnici

V stredu 13. mája primátor Roman Matejov prijal na radnici hokejistov z Mestského hokejového klubu Kubínske medvede. Pri príležitosti ukončenia sezóny im zablahoželal k výborným výsledkom. Za prácu v prospech mladých športovcov si poďakovanie vyslúžili aj tréneri a celý realizačný tím klubu. Na tomto podujatí nechýbali ani naši žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Z tried pani učiteľky Jelenskej a pána učiteľa Grísu sa predstavili žiaci Natália Vicáňová, Filip Lopeň, Daniela Lúčková, Lukáš Biel a Lujza Blahútová. Vhodným spôsobom dotvorili toto podujatie, za čo im srdečne ďakujeme.

 


Akordeónové kvarteto na Noci literatúry

13. mája 2015 sa konalo medzinárodné podujatie Noc literatúry. Cieľom podujatia je verejné čítanie ukážok z diel európskych literátov na netradičných, s literatúrou bežne nespájaných, miestach. Aj keď v Európe má toto podujatie niekoľkoročnú tradíciu, na Slovensku sa uskutočnilo siedmy krát. Dolný Kubín sa do tohto podujatia zapojil po druhý krát. Otvorenie prebehlo v Čaplovičovej knižnici, v Literárnej expozícii Pavla Országha Hviezdoslava. Oba ročníky spolupracovala s organizátormi aj naša ZUŠ. Vďaka spolupráci došlo k prepojeniu  literárneho a hudobného umenia. Tento rok dotváralo atmosféru podujatia Akordeónové kvarteto ZUŠ P.M.Bohúňa z triedy Viery Vrtichovej. Srdečne im ďakujeme za pomoc s realizáciou tejto jedinečnej akcie.


Organový absolventský koncert

Kostol Povýšenia sv. kríža na Brezovci sa vďaka kvalitnému novému organu stal miestom konania absolventského koncertu dvoch žiakov našej školy. Matúš Kľúčik z triedy p. uč. Mateja Bartoša a Filip Straka, ktorého vedie p. uč. Marcel Kapala, ukončili svoje štvorročné štúdium II. stupňa v odbore Hra na organe. Bohatosť zvuku, jeho farebných odtieňov, práca s akustikou priestoru v spojení s prirodzenou muzikálnosťou oboch žiakov pripravili prítomným poslucháčom krásny umelecký zážitok. Ako hosť sa predstavil huslista Marek Kľúčik, v súčasnosti študent VŠMU v Bratislave a zároveň náš bývalý absolvent. Za poskytnutie priestorov patrí poďakovanie Rímskokatolíckemu farskému úradu v Dolnom Kubíne. Našim absolventom prajeme veľa radosti z hudby aj v budúcnosti.
 
 
 
 

Deň rodiny spestrili aj naši žiaci

V nedeľu 10. mája 2015 sa na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne oslavoval Deň rodiny. Pre rodiny a hlavne pre deti bol pripravený zaujímavý program, viacero atrakcií ako napríklad jazda na koni, skákací hrad a pod. Aj napriek veľmi premenlivému počasiu sa na námestí zišlo množstvo ľudí, ktorým svoje umenie v rámci programu predstavili aj žiaci našej školy Michal Macko a Adrián Balek z triedy p. uč. Brodňanskej, ktorí spevom a hrou na gitare otvorili celé podujatie. Následne po krátkom príhovore organizátorov zahrali štvrručne na klavíri Lucia Orošová a Klaudia Chomisteková, ktoré vedie p. uč. Cuperová. Podobné oslavy prebiehali paralelne  v takmer 40 mestách na celom Slovensku.

Deň matiek v Istebnom

V druhú májovú nedeľu  si každoročne pripomíname Deň matiek. Aj tento rok si 10.mája žiaci Materskej a Základnej školy v Istebnom uctili tento sviatok, aby sa tak svojím vystúpením poďakovali všetkým mamám za ich lásku a obetavosť. Tohto vystúpenia sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Rebeka Maceková na heligónke z triedy pani učiteľky Vrtichovej a Alenka Polláková z klavírnej triedy pani učiteľky Cuperovej. Obom žiačkam touto cestou ďakujeme, že svojím vystúpením prispeli k úspešnému priebehu osláv a skrášlili tento krásny sviatok.    


Otváranie vernisáže v OKS

Dňa 4. mája 2015 sa uskutočnila vernisáž výstavy slovenského akademického maliara, ilustrátora, grafika, medailéra a svetovo uznávaného tvorcu poštových známok Rudolfa Cigánika. Narodil sa 10. januára 1961 v Handlovej. K jeho učiteľom patril aj Albín Brunovský. Patrí medzi pravidelných víťazov ankiet o najkrajšie známky Slovenska. Po úvodnej reči riaditeľa Miroslava Žabenského, ktorý otvoril výstavu, zaznela na akordeóne skladba v podaní našej žiačky Martiny Ťapajnovej, ktorú vedie p. uč. Elena Grísová. Výstava potrvá do 29. mája 2015. Martinke a jej pani učiteľke ďakujeme za reprezentáciu školy.
 

Naši žiaci „Žaškovskí heligonkári“

Veľkonočná nedeľa v Žaškove prebieha nielen v duchu kresťanských tradícii, ale posledných 9 rokov sa z útrob kultúrneho domu celé popoludnie ozýva zvuk heligónky a spev účastníkov i divákov nesúťažnej prehliadky hráčov na heligónku, ktorá sa tu uskutočňuje pod názvom „Žaškovskí heligonkári“. Tento rok zaplnilo sálu kultúrneho domu v Žaškove takmer 400 divákov, aby si vychutnali takmer tri a pol hodiny ľudovej hudby v podaní osemnástich heligonkárov a domáceho detského folklórneho súboru Trnkárik. Všetky vystúpenia sprevádzal spev aj vďaka tomu, že na plátne boli premietané texty piesní. Medzi 13 domácimi heligonkármi vystúpili aj  SofiaLacková a Marek Chmara, ktorých do tajomstva hry na heligónke zaúča Viera Vrtichová. Veľkou motiváciou do ich ďalšieho rozvoja určite bola aj prítomnosť známej heligonkárky Vlasty Mudríkovej. Ako hosť na podujatí vystúpil aj ďalší žiak Viery Vrtichovej - Daniel Brodňanský. Predviedol pásmo niekoľkých  ľudových piesní v úprave pre gombíkový akordeón.
Všetci naši žiaci na podujatí zaujali a už teraz je záujem o ich ďalšie účinkovanie.

„Voda je život“, ale hudba mu dáva ďalší rozmer

Zrejme podobný názor mali aj organizátori výstavy pod názvom „Voda je život“, ktorú 23. apríla pripravili a slávnostne otvorili študenti Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Výstava je prezentáciou priebehu projektu, v ktorom študenti gymnázia zaúčali do tajov starostlivosti o vodu ako o najdôležitejšiu zložku života mladších žiakov v základných školách. Zároveň si vzali pod patronát výpust vody pod Kuzmínovom,  ktorý vyčistili i vymaľovali, ale v ktorom aj robili chemický rozbor vody.
Zaujímavosťou celého projektu je skutočnosť, že nepotreboval žiadne finančné prostriedky, postačila snaha a chuť mladých ľudí urobiť niečo pozitívne pre túto planétu. O tom, že voda je život, ale hudba mu dáva ďalší rozmer  sa presvedčili všetci účastníci slávnostného otvorenia výstavy, keď vystúpilo akordeónové duo Dominika Chudiaková a Anetka Bartošová z triedy Viery Vrtichovej.

Výstava v Garáži

Žiaci druhého stupňa výtvarného odboru pripravili pre svojich rovesníkov už druhú výstavu výtvarných prác. Pozrieť si ju môžu v klube Garáž od 20. apríla 2015. Výstavu pripravili spolu so svojimi pedagógmi, pani učiteľkou BarťákovouMalíkovou a Gajdošíkovou. Správnu atmosféru pri otváraní výstavy vytvorili svojim vystúpením gitaristi  spolu so svojim učiteľom Petrom Grísom. Všetkých záujemcov a milovníkov výtvarného umenia srdečne pozývame na túto unikátnu výstavu a ďakujeme našim žiakom za iniciatívu pri príprave a realizácii.


Naše akordeónistky otvárali vernisáž

19. marec 2015 sa do histórie Oravskej galérie v Dolnom Kubíne zapíše ako deň, kedy bola vernisáž troch výnimočných výtvarníkov.  Manželov Moniky a Bohuša Kubinských, ktorí na základe vlastných autorských stratégii pripravili projekt - maľbu, sochu, kresbu a priestorovú inštaláciu z obdobia rokov 1992 - 2015 pod názvom "Imagine". Tretím, a určite zaujímavým autorom je Nikolaj Feďkovič, ktorý sa na pôdu Oravskej galérie vrátil vystavovať po  20 rokoch. Výber svojho majstrovského umenia prináša oravským návštevníkom pod názvom "Retrospektíva". Hudobný začiatok vernisáže zverili organizátori  naším akordeónistkám - Anetke Bartošovej a Dominike Chudiakovej  z triedy Viery Vrtichovej. Ďakujeme im za spríjemnenie a spestrenie umeleckého zážitku. 


Naše žiačky hrali k MDŽ

autor: Danka ŠtevonkováVo štvrtok, 5. marca 2015 prijal v budove MsÚ dolnokubínske ženy primátor mesta Mgr. Roman Matejov. Prihovoril sa im pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Vo svojom príhovore ocenil ich prínos pre spoločnosť, ich obetavosť v práci, ale i pre rodinu, ich zápal pre spoluprácu v rôznych oblastiach. Celkovú atmosféru stretnutia dotvárali naši žiaci. V úvode stretnutia zahrala na saxofóne Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka a pri klavíri ju sprevádzal pán učiteľ Matis. Slávnostný zápis do pamätnej knihy prebiehal za zvuku gitary, na ktorej hrala Daniela Lúčková z triedy pani učiteľky Jelenskej. Na záver slávnostného aktu prišlo uvoľnenie vďaka vystúpeniu heligonkárky Rebeky Macekovej z triedy pani učiteľky Vrtichovej, ktorá ocenené ženy pobavila aj rozospievala. Podujatie bolo ukončené priateľským rozhovorom s predstaviteľmi mesta. Nám ostáva veriť, že ženám, či už pracujúcim, matkám, dôchodkyniam i študentkám bude venovaná potrebná pozornosť a úcta nielen jeden deň v roku.


Úspešní hudobníci hrali úspešným športovcom

zdroj: facebookŽiaci a pedagógovia našej školy 25. februára 2015 svojím vystúpením znova spríjemnili chvíle jednej z významných spoločenských akcií mesta Dolný Kubín. Počas odovzdávania ocenenia Najúspešnejší  športovec a športový kolektív za rok 2014 sa v Estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska predstavila huslistka Kristína Hajdúchová z triedy p. uč. Hrnčiarovej, ktorú na klavíri sprevádzala p. uč. Vargová, za klavírneho sprievodu p. uč. Matisa na saxofóne hrala Janka Šimeková, ktorú vedie p. uč. Kačiak. Úspešné klavírne duo súrodencov Dávida a Sone Batunovcov pod vedením p. uč. Cuperovej taktiež potvrdilo svoje hudobné zručnosti. V poslednom vstupe vystúpila Ľudová hudba pri ZUŠ P. M. Bohúňa  pod vedením Tomáša Brtka a veselou bodkou ukončila celé podujatie. Za úspešnú reprezentáciu našej školy vyjadrujeme našim žiakom a pedagógom hlboké poďakovanie a tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky. Reportáž z podujatia na TVDK.


Polročný koncert 2015

autor: Mgr. Andrej KakačkaVo štvrtok 29. januára sa o 16:00 hodine konal už tradičný polročný koncert. Na úvod odznela skladbička v prevedení Danky Dobákovej z triedy pani učiteľky Cuperovej. Potom nasledovala známa melódia v podaní Janky Zápotočnej z triedy pána učiteľa Dobiju. Polonézou sa predstavila Soňa Kvietková z triedy pána učiteľa Matisa. Celým programom divákov sprevádzali žiaci literárno-dramatického odboru formou televíznych správ. Literárno-dramatický odbor pracuje v našej škole pod vedením pani učiteľky Brodňanskej. Po vystúpení Kristínky Hajdúchovej z triedy pani učiteľky Hrnčiarovej nastúpili na tanečný parket žiačky z triedy pani učiteľky Húskovej. Na saxofóne sa predstavila Janka Šimeková z triedy pána učiteľa Kačiaka. Potom nasledoval opäť klavír, na ktorom zahrala Soňa Batunová z triedy pani učiteľky Cuperovej. Gitarové trio - Filip Lopeň, Blahútová Lujza, Biel Lukáš z triedy pána učiteľa Grísu zahrali skladbu s názvom autor: Mgr. Andrej KakačkaVorfreude. Martin Pavlík zahral na husle, ktoré navštevuje u pani učiteľky Hrnčiarovej. Na klavíri ho sprevádzala pani učiteľka Vargová. Potom nasledoval opäť tanečný predel starších dievčat z triedy pani učiteľky HúskovejMiška Povalová z triedy pani učiteľky Bartošovej sa predstavila jazzovou etudou. Natália Vicáňová z triedy pani učiteľky Jelenskej zahrala na akustickej gitare. Danko Brodňanský potešil divákov trojicou ľudových piesní na gombíkovom akordeóne. Navštevuje hodiny u pani učiteľky Vrtichovej. Krásnou čerešničkou na torte bolo vystúpenie ľudovej hudby pod vedením pána učiteľa Brtka. Predstavili sa štyrmi ľudovými piesňami z Liptova. Všetkým účinkujúcim aj ich učiteľom ďakujeme za krásne vystúpenie a tešíme sa na ďalšie koncerty. 


Klarinet zaznel v Oravskej galérii...

zdroj: Oravská galériaVernisáž Oravskej galérie v župnom dome otvoril 15. januára žiak našej školy Samuel Chlepko skladbou Adagio zo slávneho Mozartovho koncertu pre klarinet. Hodiny klarinetu navštevuje u pána učiteľa Štrbu. Na klavíri ho sprevádzal pán učiteľ Kapala. Výstavu umeleckých diel Janka Alexyho uviedla pani riaditeľka Eva Luptáková. Nášho mladého umelca odmenili hostia výstavy hojným potleskom. Ďakujeme mu za reprezentáciu svojej školy a prajeme hodne ďalších krásnych koncertov.

 


Lužňanka s Kollárovcami

zdroj: facebookDňa 10. januára opäť koncertovala úspešná Malá dychová hudba Lužňanka pod vedením umeleckého vedúceho Stanislava Štrbu. Hrali ako predkapela známej hudobnej skupiny Kollárovci na poludňajšom aj večernom vystúpení, kde sa predstavili spolu s 12 ľudovými piesňami. Na trubke hrali Erik TišťanStanislav Dudáš a Anton Dudáš. Na klarinete sa zasa predstavili Samuel Chlepko a Sára Fidesová. Na saxofóne hrali KarolínaMagda a Marek Mydliarovci. Na basgitare ich sprevádzal František Tišťan a na bicích hral František Fides. Na koncerte bola vysoká účasť, okolo 600 ľudí. Na našich žiakov aj ich pána učiteľa sme právom hrdí a ďakujeme im za reprezentáciu. 


Deti deťom- Dobrá novina

autor: Viera VrtichováAni naši žiaci nestoja bokom, keď treba pomáhať slabším. Zapojili sa do jubilejného 20. ročníka projektu Dobrá novina. Tento projekt je zameraný na pomoc deťom v afrických krajinách. Akordeónista Lukáško Gálik a heligonkárky  Rebeka Maceková a Adriánka Šuvadová (z tiedy pani učiteľky Vrtichovej) spoločne s ďalšími deťmi koledovali 6. januára 2015 v kostole vo Veličnej, kde sa konala finančná zbierka Dobrej noviny. Je dobré, že aj deti sa učia pomáhať deťom a uvedomujú si potrebu pomáhať slabším. Nech sú príkladom pre ďalších ľudí, a nech sa pomoc iným stane pre nás všetkých prirodzenou súčasťou života.

 


Nahrávanie do televízie

Počas vianočných prázdnin (23. decembra) nezaháľali naši najmladší heligonkári, ani ich pani učiteľka Vrtichová. Spolu s rodičmi prišli do školy na natáčanie koledy do televíznych novín. Sofia LackováAdriána ŠuvadováRebeka Maceková a Marek Chmara tento krát museli však ukázať aj svoje spevácke umenie. Všetkým im srdečne ďakujeme za ochotu potešiť ľudí počas sviatočného obdobia a za reprezentáciu ľudových tradícií i svojej školy, či regiónu. 


Koledy v Garáži

Dňa 19. decembra - posledný deň pred vianočnými prázdninami sa uskutočnilo ďalšie “Garážové” vystúpenie troch našich žiačiek Klaudie Novákovej, Barborky Brodňanskej a Lindy Rusnákovej. Na vystúpenie ich pripravila pani učiteľka Cuperová. V klube ich privítala krásna vianočná výzdoba a tiež nový elektrický klavír, na ktorom sa im výborne hralo. Žiačky návštevníkom Garáže spríjemnili večer interpretáciou kolied a známych vianočných piesní v sólovej i štvorručnej úprave. Ďakujeme im aj ich pani učiteľke, že si ešte v posledný predprázdninový deň našli čas na toto vystúpenie.  

 


Adventný koncert 2014

Na 17. decembra 2014 žiaci a pedagógovia našej školy pripravili už tradičný Adventný benefičný koncert, ktorý sa tento krát konal v Kostole Povýšenia sv. Kríža na sídlisku Brezovec. Dramaturgia koncertu sa z väčšej miery niesla v pokojnom adventnom duchu, v závere však nechýbala ani vianočná atmosféra spestrená známymi koledami. Koncert s umeleckým nadhľadom otvoril Martin Pavlík, vynikajúci reprezentant školy v hre na husliach z triedy p. uč. Hrnčiarovej. Nasledujúce číslo, ktoré na organe predniesla Andrea Majchráková z triedy p. uč. Bartoša, navodilo pravú pastorálnu atmosféru tajomného očakávania Ježiška. Lyrická Granada Isaaca Albéniza v podaní Dávida Batunu z triedy p. uč. Cuperovej iste mysticky zapôsobila na všetkých poslucháčov. Narastajúcu radosť z príchodu Vianoc bolo cítiť aj vo vydarených vystúpeniach Martiny Ťapajnovej – akordeón (p. uč. Grísová), Klaudie Chomistekovej - klavír (p. uč. Cuperová) a Michala Matisa – organ (p. uč. Bartoš). Gitarové duo v zložení Daniela Lúčková – Natália Vicáňová pod vedením p. uč. Jelenskej hudobne podčiarklo krásu a potrebu pokoja a mieru vo svete. Energiou nabité Palladio Karla Jenkinsa, ktoré bravúrne predviedol Malý komorný orchester Amandolo, dlhoročne pracujúci pod taktovkou p. uč. Vrtichovej, predznamenalo, že vrcholom adventu nie je nič iné ako radosť z nového života. To isté teleso sprevádzalo aj našu p. uč. Kulinovú, ktorá hutným sopránom zaspievala známu skladbu Panis angelicus od Cesara Francka. Krásu danej chvíle vyjadril hrou na klarinete talentovaný Samuel Chlepko, študujúci u p. uč. Štrbu. Mozartovo Andante z koncertu D dur v jeho prevedení patrilo k najdojímavejším momentom celého koncertu. Oddelenie dychových nástrojov úspešne prezentovala aj flautistka Patrícia Povalová, ktorú učí p. uč. Kačiak. Posledný, „radostný“ blok koncertu otvorilo klavírne duo Pavla Jackulíková – Alžbeta Fedorová, ktoré vedie p. uč. Cuperová. Štyria heligonkári (Rebeka Maceková, Sofia Lacková, Adriána Šuvadová a Marek Chmara) z triedy p. uč. Vrtichovej prekvapili všetkých prítomných príchodom zo zadnej časti kostola v krojoch a radostnou zvesťou, ktorú následne hrou na akordeóne a spevom predniesol Lukáš Gálik a po ňom znova akordeónový orchester Amandolo. Mierne džezovou úpravou Tichej noci sa nám prestavil Jaroslav Prílepok z triedy p. uč. Vargovej. Umeleckým vrcholom celého koncertu boli dve časti Mannheimskej sinfónie J. V. Stamica, ktoré pod vedením Márie Hrnčiarovej krásne predviedol Sláčikový orchester pri ZUS P. M. Bohúňa. Na záver koncertu si všetci prítomní na čele s najmenšími hudobníkmi z našej školy zaspievali spoločnú koledu Do hory, do lesa. Celý koncert dramaturgicky riadila a umeleckým slovom sprevádzala vedúca Literárno-dramatického odboru na našej škole Terézia Brodňanská spolu so svojimi žiakmi. I jej zásluhou bol tento koncert z umeleckého hľadiska jedným z najvydarenejších za posledné roky. Úprimná vďaka za toto veľké dielo patrí hlavne žiakom a ich pedagógom, ktorým prajeme v novom roku len všetko najlepšie.


Koledy na námestí P.O.Hviezdoslava

Dňa 12. decembra koncertovala na námestí P.O.Hviezdoslava malá dychová hudba Lužňanka pod vedením umeleckého vedúceho Stanislava Štrbu. Vysoké umelecké výkony zabezpečili žiaci našej školy z elokovaného pracoviska v Liptovskej Lúžnej. Na trubke hrali Erik Tišťan a Stanislav Dudáš. Na klarinete sa zasa predstavili Samuel Chlepko a Sára Fidesová. Na saxofóne hrali KarolínaMagda a Marek Mydliarovci. Na priečnej flaute hrala Patrícia Fidesová. Vysoká kvalita bola odmenená potleskom divákov. Deti našej školy takto obdarovali darom hudby všetkých okoloidúcich šťastlivcov. Srdečne im za to ďakujeme!

 


Koncert v obchodnom dome

Naša škola v spolupráci s obchodným domom zorganizovala v piatok 12. decembra netradičné podujatie. Do priestoru nákupného predvianočného "šialenstva" sa rozhodli žiačky z tried pani učiteliek JelenskejBrodňanskej a pána učiteľa Kačiaka priniesť radosť, pokoj a dobrú náladu v podobe kolied. Spevácku triedu reprezentovali žiačky Zuzana ČellárováNatália PilátikováVeronika Durajová a Klára Lofajová. Koledy spievali s gitarovým sprievodom Natálie Vicáňovej. Z triedy dychových nástrojov vystúpili Barbora Ďaďová a Lucia Šimeková. Naše mladé interpretky sa úlohy skutočne chopili s radosťou a chuťou, čo bolo poznať aj na pristavujúcich sa okoloidúcich. Tento koncert bol zároveň pozvánkou na veľký benefičný adventný koncert. Ďakujeme našim žiakom, učiteľom aj obchodnému domu za pomoc pri realizácii tejto skvelej myšlienky. 


Bonusový koncert KHJ vo vynovenej sále

Čerešničkou na torte Kubínskej hudobnej jesene bol bonusový koncert, ktorý ako jediný odznel v koncertnej sále našej ZUŠ 12. decembra. Koncertní umelci z Bratislavy ocenili vynovený priestor koncertnej sály s vylepšenými zvukovými, optickými a priestorovými vlastnosťami. Čelistov Jána Slávika a Eugena Procháca sprevádzala na klavíri Iveta Sabová. Prítomní diváci ocenili interpretov dlhým a silným potleskom. Tešíme sa na ďalšie podobné koncerty.

 


Koncert v OKS

Dňa 8. decembra zorganizovalo Oravské kultúrne stredisko vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica. V rámci tohto podujatia odohrali žiačky našej školy koncert, na ktorom vystúpilo gitarové duo v zložení Daniela Lúčková a Natália Vicáňová. Po nich nasledovalo spevácke duo Zuzany Čellárovej a Natálie Pilátikovej s gitarovým sprievodom Natálie Vicáňovej. Žiačky sú z tried pani učiteľky Jany Jelenskej a Terézie Brodňanskej. Ďakujeme im, že boli ozdobou tohto krásneho podujatia a priniesli radosť nie len súťažiacim.


Mikuláš na detskom oddelení v Nemocnici

Dňa 5. decembra už tradične, ako každý rok zavítal na detské oddelenie do Nemocnice s poliklinikou Mikuláš spolu s čertom a anjelom. Deti si preňho pripravili krátky program a Mikuláš ich za to obdaroval balíčkami a zaspievali si spolu aj zopár kolied. Mikuláš sa nápadne ponášal na jedného nemenovaného pána učiteľa hudobnej teórie. Čert akoby z oka vypadol jednému pánovi učiteľovi gitary a anjel sa podozrivo podobal na žiačku z triedy čertovej manželky, ktorá na našej škole učí akordeón. Je však úplne jasné, že Mikuláš, čert a anjel boli skutoční. Akákoľvek podobnosť je čisto náhodná.

 


Klavírny koncert jubilujúcich skladateľov

Dňa 4. decembra sa v koncertnej sále ZUŠ P.M. Bohúňa uskutočnil v poradí 4. verejný koncert klavírneho oddelenia z tvorby jubilujúcich skladateľov, na ktorom odzneli skladby z diela F. Chopina, F.M. Bartholdyho, A. Chačaturjana, D. Kabalevského, V. Nováka, B. Martinů, D. Kardoša, B. Smetanu, A. Dvořáka, I. Albeníza. Žiaci klavírneho oddelenia predviedli kvalitné výkony, za čo patrí vďaka im, ako aj ich pedagógom. Ďakujeme za príjemne strávený podvečer pri krásnej klavírnej hudbe a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Ďakujeme aj pani učiteľke Cuperovej za zorganizovanie koncertu.


Koncert v materskej škole

Žiaci našej školy z triedy pána učiteľa Kačiaka boli 4. decembra potešiť svojich malých kamarátov v materskej škole na Banisku, kde má naša škola elokované pracovisko. Známymi koledami potešili nie len deti zo škôlky, ale aj ich rodičov a pani učiteľky. Vo vystúpení potom pokračovali škôlkari svojim vlastným programom. Ďakujeme našim účinkujúcim za spestrenie adventného obdobia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s materskou školou.

 

Záverečný koncert KHJ

Dňa 30.novembra sa v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutočnil záverečný koncert 13. ročníka festivalu Kubínska hudobná jeseň. Vystúpil na ňom popredný slovenský spevácky zbor Adoremus pod vedením dirigenta prof. Dušana Billa. Prvá časť koncertu bola sólovým vystúpením zboru, kde odznela sakrálna tvorba 20.storočia. V druhej časti koncertu na naše potešenie vystúpil spolu so zborom náš pedagóg, organista Marcel Kapala, kde spolu so zborom predniesli Requiem od M. Duruflého. Toto náročné 40 minútové dielo, kde prepojenie organa je nie len samotným sprievodom zboru, ale sólistickým partnerom, sme mohli v plnej kráse počuť farby, ktoré ponúka tento nástroj. Spolu s našim pánom učiteľom vystúpili ako sólisti aj doktorandi Katolíckej univerzity - speváčka Daniela Baňasová a violista Ivan Palovič. Atmosféra koncertu, podfarbená 1. adventnou nedeľou, bola krásnou bodkou festivalu Kubínska hudobná jeseň 2014.


Novembrové "garážovanie"

V piatok 21. novembra sa uskutočnilo ďalšie “Garážové” vystúpenie našich žiakov, pri ktorom si mali možnosť overiť svoje zručnosti v oblasti populárnej a filmovej hudby. Tento krát dominovali večeru tri nástroje: gitara, klavír a flauta. Vystúpili Iveta Kudlová z triedy pána učiteľa MatisaŽofia de Grootová z triedy pani učiteľky CuperovejFrederik Maslo z triedy pána učiteľa GrísuAlica Vraniaková a Nina Mancová - absolventky z triedy pani učiteľky JelenskejMichaela Povalová z triedy pani učiteľky Bartošovej a Patrícia Povalová z triedy pána učiteľa Kačiaka. V klube vládla rodinná atmosféra vzájomného fandenia a povzbudzovania a účinkujúci boli zakaždým odmenení hojným potleskom. Večer zakončilo kvinteto troch gitár, klavíra a flauty. Všetci účinkujúci aj publikum sa už tešia na svoj ďalší koncert v príjemnom prostredí klubu Garáž. Ďakujeme našim hudobníkom za pekný koncert.


Po stopách P.M.Bohúňa

Vo štvrtok 13. novembra 2014 učitelia a žiaci výtvarného odboru navštívili poľské mesto Bielsko-Biala. Program im pripravil spoluorganizátor výtvarnej súťaže Bohúňova paleta - Miejski Dom Kultury v Bielsko-Biala. Poľskej verejnosti sa tu predstavili víťazné práce slovenských aj poľských detí . V programe vernisáže vystúpili aj žiaci hudobného odboru. Rebeka Maceková z triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej zahrala naheligónke a Martina Ťapajnová z triedy pani učiteľky Eleny Grísovej zahrala na akordeóne. Dokončili tak krásny deň plný umenia a potvrdili pravdu, že umenie má silnú moc spájať ľudí navzájom. Dovidenia o rok.


Výlet do Bielsko-Bialej očami našej žiačky

Tradície a znalosti nášho ľudu - odveké spojenie človeka a zeme“, tak znela téma  XVII. ročníka Bohúňovej Palety s ktorou sa mali popasovať mladí umelci. Vernisáž v Dolnom Kubíne prebehla  6. októbra 2014, vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne. Zvedaví, čo sa našim  severným susedom podarilo vytvoriť, vybrali sme sa  dňa 13.11.2014 na výstavu do Mestského domu kultúry v Bielsko Bialej. Vernisáž uviedla mladá interpretka hrou na akordeón. Nasledovalo vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien. Vernisáž sa nám páčila, bolo sa na čo pozerať. Navštívili sme aj výstavu sôch z vápenca,  medzi ktorými boli aj  diela slovenských  umelcov. Naša exkurzia v Bielsko Bialej pokračovala návštevou Technického  múzea textilného priemyslu, ktoré zhromažďuje stroje, zariadenia a dokumentácie spojené s tradíciami mesta Bielsko-Biala. Nechýbala ani návšteva miestnej galérie, ktorú sme ako žiaci výtvarného odboru nemohli obísť. Výstava zahŕňala expozíciu obrazov prevažne moderného umenia. Deň sme zavŕšili nákupom umeleckých potrieb- maliarske plátna, ceruzky, štetce, skicáre, skrátka to, čo každý výtvarník potrebuje pri svojej tvorbe. Dobrú náladu nám nepokazili ani dopravné zápchy na poľských cestách a  dosť unavení, no umelecky obohatení sme o 19:00 hlásili príchod do  Dolného Kubína. (Júlia Mastráková, žiačka výtvarného odboru)


Otvorenie vernisáže našimi žiakmi

Dňa 13. novembra sa v priestoroch Oravskej galérie v Dolnom Kubíne uskutočnila vernisáž z tvorby poprednej maliarky pochádzajúcej z Oravy - Márie Medveckej a zároveň aj vernisáž z tvorby maliara pochádzajúceho z Turca - Michala Škrovinu. Na otvorení tejto vernisáže koncertovali žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej - Dávid Batuna a Soňa Batunová, ktorí predviedli štvorručnou hrou na klavíri Slovanský tanec od Antonína Dvořáka a prvú časť Sonáty od Wolfganga Amadea Mozarta. Naším mladým umelcom ďakujeme za skvelý výkon a prajeme hodne ďalších krásnych vystúpení.

 


Vystúpenie našich žiačiek v múzeu P.O.H.

Vo štvrtok 13. novembra hudobne skrášľovali podujatie s názvom "I pamäť nech nám vzácna je..." žiačky Aneta Bartošová a Dominika Chudiaková. Mladé umelkyne sú z akordeónovej triedy pani učiteľky Vrtichovej a dofarbovali populárno - náučný seminár počas jeho celého trvania príjemnými skladbami. Ďakujeme im za reprezentáciu i skrášlenie tohto podujatia a prajeme veľa ďalších umeleckých úspechov. 

 

 


Akordeonistky v Krakowe

Dňa 11. novembra sa zúčastnili žiačky našej školy (Adriána Tarajová a Lenka Tarajová) spolu so svojou pani učiteľkou (Vierou Vrtichovou) v poľskom Krakowe na krásnom podujatí. Koncertovali na pietnom akte pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny. Podujatie bolo zároveň spomienkovou slávnosťou na štyridsiatich padlých oravských vojakov na území Poľska. Ďakujeme našim umelkyniam, že reprezentovali svoj región a štát na takomto hodnotnom podujatí.

 


Deti deťom...

Materská škola na Brezovci pripravila program pod názvom „Na ľudovú nôtu“. V programe úspešne vystúpila pásmom slovenských ľudových piesní naša heligonkárka Rebeka Maceková z triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej. Zahrala aj pár detských piesní, ktoré si s ňou malí škôlkari zaspievali. Ďalším podujatím detí pre deti bolo uvítanie nových občanov do života v Oravskej Porube dňa 5. novembra, kde vystúpil taktiež náš žiak, Lukáš Gálik. Všetkým reprezentujúcim srdečne ďakujeme, že šíria radosť skrze umenie ďalším deťom a prajeme im hodne ďalších vydarených koncertov.

 


Október - mesiac úcty k starším

Obce, mestá, školy a rôzne organizácie v tomto mesiaci pripravujú rôzne spoločenské stretnutia pre našich starších spoluobčanov. Súčasťou týchto podujatí sú často vystúpenia našich žiakov. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy  naši žiaci Lukáš Gálik, Jakub Macek a Rebeka Maceková z akordeónovej triedy pani učiteľky Viery Vrtichovej svojou muzikou potešili seniorov. Ďakujeme im, že robia radosť nielen svojej škole, ale aj ľuďom navôkol. 

 


Koncerty v partnerskom meste Braunau

Svoj voľný čas sa rozhodla štvorica pedagógov a žiakov našej ZUŠ venovať koncertovaniu a návšteve partnerskej hudobnej školy v rakúskom Braunau. Od 24. do 26. októbra koncertovali  v rakúskych mestách Ranshofen a Braunau. Na koncertoch sa predstavil svojou hrou na organe náš pedagóg a koncertný umelec Marcel Kapala, ktorý predniesol organové recitály. Na koncertoch účinkovali aj pedagóg husľového oddelenia Leonard Vajdulák so svojou dcérou Zuzanou a Filip Straka, žiak z organovej triedy Marcela Kapalu. Všetky koncerty mali obrovský úspech a boli krásnou reprezentáciou nielen našej ZUŠ, ale aj svojho mesta, či štátu. Všetkým účinkujúcim srdečne ďakujeme a prajeme hodne ďalších koncertných a pedagogických úspechov.


Mladá slovenská poviedka 2014

22. októbra sa v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka uskutočnilo vyhlásenie výsledkov súťaže Mladá slovenská poviedka 2014. Súťaž organizovali okrem Oravskej knižnice A. Habovštiaka aj Oravské kultúrne stredisko a Žilinský samosprávny kraj. Pri tejto príležitosti naša ZUŠ pripravila tri hudobné vstupy. Hudobné zoskupenie v zložení Leonarda Vajduláka, Zuzany Vajdulákovej a Marcela Kapalu zahralo Vivaldiho koncert a mol. Pre každý vstup odznela jedna časť. Vystúpenie malo u publika veľký ohlas a bolo veľmi príjemným oživením celého podujatia, začo im veľmi pekne ďakujeme.

 


Memoriál Žaškovských

V nedeľu 19. októbra sa odohrala v Žaškove a Dolnom Kubíne veľkolepá slávnosť. Občianske združenie Art Agency na čele s absolventom našej školy - Lukášom Turčinom zorganizovalo podujatie s názvom Memoriál Žaškovských. Rodina dolnokubínskych rodákov Žaškovských sa zaslúžila významnou mierou o rozvoj cirkevnej hudby vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Súčasťou celodenného podujatia boli aj dva koncerty, kde sa okrem srbského organistu Janka Siromu predstavil aj náš pedagóg a koncertný umelec Marcel Kapala. Chceme aj jemu touto cestou poďakovať za nevšedný umelecký zážitok.

 


Opäť predkoncert KHJ

V Zmeškalovom dome hudby sa 9. októbra ďalším krátkym predkoncertom v rámci KHJ predstavili opäť žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej. Tentokrát to boli Soňa Batunová a David Batuna. Štvorručne zahrali pred vystúpením slávnej klaviristky Márie Heinzovej Strapcovej. Ďakujeme našim klaviristom, že divákom KHJ krásne spestrili umelecký zážitok a prajeme im hodne ďalších úspechov.

 

 


Bohúňova paleta 2014

Súčasťou výstavy XVII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Bohúňova paleta bolo vyhlasovanie výsledkov 6. októbra 2014. Vo výstavnej sieni MsKS v Dolnom Kubíne sa stretli ocenení žiaci, rodičia, učitelia, hostia a organizátori súťaže. Stretnutie spríjemnilo hudobné vystúpenie žiakov ZUŠ P.M.Bohúňa z klavírnej triedy pani učiteľky Cuperovej (Klaudia Chmositeková, Lucia Orošová, Klaudia Nováková, Alica Batunová) a husľovej triedy pani učiteľky Hrnčiarovej (Martin Pavlík s klavírnym sprievodom p. uč. Tomáša Matisa). Práce mladých výtvarníkov si mohli pozrieť hostia priamo na výstave a oceniť tak ich talent, fantáziu a originálne videnie sveta okolo nás. Ďakujeme pani učiteľkám výtvarného odboru (p.uč. Barťákovej, p. uč. Gajdošíkovej, p.uč. Šprlákovej, p.uč. Malíkovej) za prípravu žiakov, ale aj prípravu výstavy. Blahoželáme všetkým oceneným a tešíme sa na budúci ročník. 


Predkoncert KHJ

Kubínsku hudobnú jeseň sa naša škola spolu s Art Air centrom rozhodli odštartovať za pomoci tzv. predskokanov. Prvý taký koncert sa uskutočnil 1.októbra v Zmeškalovom dome hudby. Krátkym predkoncertom sa predstavili žiaci z triedy pani učiteľky Cuperovej - Alžbeta Fedorová a Pavla Jackulíková v 4-ručnej hre na klavíri. Po nich nastúpil v rámci koncertov KHJ špičkový umelec Matej Arendárik. Ďakujeme našim klaviristkám, že divákom krásne spestrili umelecký zážitok a prajeme im hodne ďalších úspechov.

 


Vystúpenie našej ZUŠ v knižnici

Dňa 30. septembra koncertovali pedagógovia a žiaci našej školy na spomienkovom podujatí venovanom 90. výročiu narodenia Antona Habovštiaka. Príjemnú umeleckú atmosféru umocnili svojim vystúpením učitelia Tomáš Matis a Tomáš Brtko. V kvalitných výkonoch nezaostávali ani žiačky z triedy pani učiteľky Cuperovej. Na klavíri zahrali štvorručne Klaudia Chomisteková a Lucia Orošová. Ďalšou dvojicou boli Klaudia Nováková a Alica Batunová. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásnu reprezentáciu svojej školy a tešíme sa na ich ďalšie vystúpenia.

 

 


Otvorenie vernisáže v knižnici

Dňa 22. septembra vystúpila naša žiačka Zuzana Vajduláková v Oravskej knižnici, kde interpretovala na husliach dielo Meditácia od Masseneta. Jej hra bola ozdobou zaujímavej vernisáže, kde sa prezentovali nové knižné tituly. Za korepetíciu ďakujeme nášmu učiteľovi Marcelovi Kapalovi a spolu so Zuzanou im prajeme mnoho ďalších umeleckých zážitkov.

 

 

 


Naši pedagógovia koncertovali na Dňoch mesta

Dňa 19. septembra sa na mestskom úrade v rámci oficiálneho otvorenia Dní mesta Dolný Kubín uskutočnilo symbolické polievanie Lipy sútokov sveta, ktorého sa zúčastnili zástupcovia partnerských miest. Podujatie hudobne spestrili naši pedagógovia Tomáš Brtko a Tomáš Matis. Skvele tak reprezentovali nie len našu školu, ale aj mesto a vôbec Slovensko. Ďakujeme za reprezentáciu.